Hoax wiki
Advertisement

De terreuraanslagen van 9/11 waren klaarblijkelijk het werk van de regering van president Bush, die op geen enkel ander vlak ook maar enige competentie vertoonde.

9/11 is de Amerikaanse notatie van de datum 11 september, en wordt veelal gebruikt als verwijzing naar de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Deze aanslagen werd uitgevoerd door middel van vier gekaapte vliegtuigen, waarvan er twee in de Twin Towers van het World Trade Center in New York vlogen, een derde in het Pentagon, terwijl het vierde vliegtuig vroegtijdig is neergestort in Pennsylvania. Osama Bin Laden en zijn terreurorganisatie Al Qaida werden verantwoordelijk gehouden.

9/11 werd vervolgens het onderwerp van tal van complottheorieën. Vooral de Amerikaanse regering van president George W. Bush werd verantwoordelijk gehouden (en in sommige gevallen ook de Joden), om een "War on Terror" te kunnen rechtvaardigen. Aanhangers van deze populaire complottheorieën worden veelal "Truthers" genoemd. Inwerkelijkheid is er geen enkel bewijs om deze complottheorieën te ondersteunen, en ze werden inmiddels allemaal grondig weerlegd[1].

Algemene 9/11-complottheorieën

Om de één of andere reden lijkt het voor complotdenkers totaal ondenkbaar dat leden van de terreurorganisatie Al Qaida in staat waren om zulke aanslagen te beramen en uit te voeren. Ze vinden het daarentegen wél aannemelijk dat de Amerikaanse regering van president Bush in staat was dit alles heimelijk te organiseren en de schuld van zich af te schuiven, terwijl die regering op geen enkel ander gebied ook maar enige competentie heeft getoond. Andere versies van het verhaal beweren dan weer dat de Amerikaanse regering dit niet zelf heeft georganiseerd, maar wel afwist van de plannen en bewust niet heeft ingegrepen. Of dat de Israëlische geheime dienst Mossad achter de aanslagen zat, en meer van dat soort anti-semitische complottheorieën.

Technologische ongeletterdheid is een belangrijke factor in 9/11-complottheorieën. Zo circuleren er de meest wilde theorieën over "stille" explosieven, nucleaire wapens, of zelfs onzichtbare holografische projectoren. De drogreden "citaatmijnen" wordt geregeld toegepast wanneer audiomateriaal uit zijn context wordt gehaald. Tevens zijn foute interpretaties van videobeelden, of zelfs het opzettelijk vervalsen van zulke beelden, schering en inslag in de Truther-bewering. Ook de zoektocht naar willekeurige informatie en andere fout geïnterpreteerde gegevens in de statistische ruis is een veelgebruikte methode van de complotdenkers. 

De aanslagen

9/11-complottheorieën behoren wellicht tot de meest populaire en omvangrijke ooit. Je kan ze vinden in alle geuren en kleuren, vaak met beweringen die elkaar (en zichzelf) helemaal tegenspreken. Het is onmogelijk om ze allemaal in één lijst te verzamelen, maar hieronder geven we de meest gangbare versies mee van complottheorieën die specifiek gericht zijn op de aanslagen zelf.

WTC-torens

 • De WTC-torens werden neergehaald met explosieven (gecontroleerde sloop).
  • Deze methode vereist het plaatsen van explosieven op verschillende plaatsen in het gebouw, wat vrijwel onmogelijk is zonder aandacht te trekken van andere aanwezigen. Zelfs 's nachts zou men nog steeds worden opgemerkt door de schoonmaakploeg. Ook het plaatsen van explosieven in muren en steunpilaren is erg onrealistisch: de volgende dag zou het personeel dan moeten merken dat bepaalde gedeelten van muren plots opnieuw beplaasterd zijn.
  • De explosieven zouden aldus tevens ondetecteerbaar moeten geweest zijn. In 1993 hebben terroristen reeds gepoogd de torens neer te halen d.m.v. explosieven, en sindsdien werden er geregeld veiligheidscontroles gedaan met speurhonden die speciaal zijn opgeleid om explosieven te vinden. Tevens zijn beweringen dat veiligheidsmensen en speurhonden plots werden verwijderd uit de WTC-gebouwen niet helemaal juist[2]: het was enkel het extra veiligheidspersoneel dat was verwijderd, niet het vaste veiligheidspersoneel dat ook over speurohonden beschikt. Eén van de speurhonden is tevens omgekomen toen de toren instortte[3].
  • Beweringen dat de WTC-torens werden neergehaald met een atoombom in de kelder zijn al helemaal onrealistisch. Als dat het geval was geweest, zouden alle geigertellers van scholen en universiteiten in de omgeving dit hebben opgemerkt, en zou een groot deel van Lower Manhattan jarenlang onbewoonbaar zijn. 
  • De vraag stelt zich waarom vermeende samenzweerders de moeite zouden gedaan hebben om explosieven te gebruiken, om dit dan geheim te houden en alle aandacht te vestigen op gecrashte vliegtuigen. Stel in het hypothetische geval dat vliegtuigen in de gebouwen vlogen (met andere woorden, wat er écht gebeurd is), dan zou dit heel wat schade hebben veroorzaakt, heel wat mensen hebben gedood, en voorgoed in het geheugen van de Amerikaanse bevolking gegrift blijven. Dus waarom dan ook nog eens explosieven gebruiken en niet enkel vliegtuigen laten crashen? (Of: waarom vliegtuigen gebruiken en niet enkel explosieven?) Eén van de Truther-antwoorden hierop is dat dit nodig was om ervoor te zorgen dat de WTC-gebouwen verticaal zouden inzakken en niet zijwaarts (zie verder), want als de gebouwen zijwaarts waren ingestort zou het complot blijkbaar mislukt zijn.
 • Larry Silverstein, de Joodse leaseholder van de WTC-torens, was opzettelijk niet aanwezig in de torens die dag, of heeft de aanslagen gepland om de verzekeringen op te lichten.
  • Sinds 26 juli 2001 zou Silverstein elke dag gaan eten in het restaurant "Windows on the World" (er waren geen overlevenden op dat verdiep), maar op 11 september 2001 ging hij niet omdat hij een afspraak had bij een dermatoloog[4]. Hoewel Truthers geloven dat hij loog, is het wel degelijk erg waarschijnlijk dat hij gewoon een afspraak had bij de dermatoloog. Op een plaats waar duizenden mensen werken, is er op elk gegeven moment altijd wel iemand net met vakantie, ziek of omwille van andere redenen afwezig, en dit was niet anders op 11 september. Niettegenstaande waren andere hooggeplaatste zakenmannen die op die dag wél aanwezig, en zijn er omgekomen in de aanslag. Ook Neil D. Levin, hoofd van de "Port Authority of New York and New Jersey" (die dus mee in "het complot" zou moeten gezeten hebben) is omgekomen, aangezien hij net in het "Windows on the World"-restaurant was[5].
  • Aanhangers van de beweringen dat Silverstein opzettelijk een jaar eerder de WTC-torens zou hebben laten verzekeren tegen terreuraanslagen, om dan de verzekeringsmaatschappij op te lichten door een terreuraanslag te organiseren, vergeten één belangrijk detail: het verzekerde bedrag was in feite veel te laag, en de kosten die de schade met zich mee bracht lagen aanzienlijk hoger. Als dit een poging had geweest om verzekeringsmaatschappijen op te lichten, dan was dit wellicht de slechtste poging ooit[6].
  • Sommige versies van de complottheorie beweren dat de aanslagen voor Silverstein een ideale manier was om asbest uit de WTC-gebouwen te verwijderen, aangezien de conventionele manier veel te duur zou zijn. In deze versie zou hij niet zelf verantwoordelijk zijn voor de aanslagen, maar zou hij het beschouwd hebben als een opportuniteit in plaats van een gevaar. Andere complottheorieën spreken dit dan weer tegen door te beweren dat er niet genoeg asbest in de gebouwen zat om weerstand te bieden tegen de brand. In werkelijkheid was alle aangebrachte brandwering sowieso onbruikbaar geraakt door de krachtige impact van de vliegtuigen.
 • Het WTC 7-gebouw werd gesloopt op bevel van de eigenaar.
  • Kort na de terreuraanslagen werd met de woorden "pull it"  een bevel uitgeroepen tot evacuatie van het WTC 7-gebouw, dat vlak naast de WTC-torens stond. Die woorden werden door complotdenkers echter fout geïnterpreteerd als een bevel tot sloping van het gebouw. Kort nadien is het gebouw immers vanzelf ingestort als gevolg van de schade aangericht door de vliegtuigen die zich te pletter hadden gevlogen in de nabije WTC-torens[7]. Experten in het sloopwerk ontkennen tevens dat "pull it" tot hun standaard jargon zou behoren om een gebouw te slopen. Meer gebruikelijke termen zijn "shoot it" of "blow it". "Pulling" verwijst eerder naar de procedure waarbij kabels aan het gebouw worden bevestigd, om het dan vervolgens met zware voertuigen omver te trekken. Indien het gebouw op deze manier was gesloopt, zou het duidelijk zichtbaar geweest zijn voor omstanders en op videomateriaal[8].
  • Als bewijs voor de sloop-theorie worden videobeelden aangehaald waar lichtflitsen te zien zijn op het hoegenaamde moment dat explosieven zouden zijn ontploft[9]. Het gaat hier echter niet om explosies, maar wel om het glas van de ramen dat kapot springt terwijl het gebouw op instorten staat. De zon weerkaatst dan heel even op de stukken glas terwijl ze uit de ramen vallen.
 • De gebouwen zakten verticaal in elkaar, terwijl ze bij metaalmoeheid in alle richtingen zouden moeten gevallen zijn.
  • Beelden van gebouwen die bij het instorten zijwaarts vallen kan je frequent vinden in fictiefilms, maar niet in de werkelijkheid. De structuur van zo'n gebouw is gemaakt opdat het zijn eigen gewicht zou dragen, aldus verticaal naar beneden en niet in een andere richting. Het gebouw zal dus in bijna alle gevallen sowieso verticaal instorten, ongeacht vanuit welke richting een impact plaats heeft[10]. Het is tevens niet de eerste keer dat een gebouw met een stalen structuur instort ten gevolge van brand[11].
  • Het feit dat de Empire State Building niet instortte toen een vliegtuig ertegen crashte in 1945, heeft niets te maken met de reden waarom de WTC-torens wel instortten. De twee incidenten zijn totaal verschillend, aangezien de Empire State Building een veel zwaarder gebouw is, en het vliegtuig dat erin vloog was tevens veel kleiner, lichter en trager. De daaropvolgende brand was ook veel sneller onder controle[12][13]. Bovendien vielen de WTC-gebouwen niet louter op hun eigen voetafdruk zoals soms wordt beweerd: de schade in de omgeving was immers erg groot en ook de omliggende gebouwen waren erg beschadigd of helemaal vernield (zoals het geval was met het WTC 7-gebouw).
 • De gebouwen werden neergehaald door een energiewapen uit de ruimte op het moment dat de vliegtuigen crashten.
  • Deze theorie werd uitgevonden door Dr. Judy Wood (een wetenschapper die duidelijk onderweg haar pad verloren heeft), die beweerde dat een energiewapen van de ruimte de WTC-torens heeft beschoten. Hiervoor heeft ze de term "dustification" uitgevonden, met als argument: "staan de torens er nog of niet?". Deze theorie is zo absurd dat zelfs een 9/11-Truther het weerlegd heeft[14].

Pentagon

De voornaamste complottheorie omtrent de vliegtuigcrash in het Pentagon-gebouw is dat de schade werd aangericht door een explosie en niet door een vliegtuig, omdat videobeelden en foto's geen restanten ervan zouden tonen. De enige bewakingscamera die gericht was op de plaats van impact maakte geen doorlopende opnames maar wel opnames met een interval. Hierdoor was er enkel een beeld van iets dat vaag in de verte kwam aangevlogen, gevolgd door een beeld van de explosie zelf[15]. Het vliegtuig is voor een stuk het gebouw binnen gevlogen, en een gedeelte van het gebouw stortte vervolgens in bovenop het vliegtuig. Er is tevens wel degelijk fotomateriaal dat wrakstukken van het  vliegtuig toont, en zijn er wel degelijk ooggetuigen die het vliegtuig hebben zien crashen[16]

Beweringen dat er veel meer schade zou moeten zijn aan het Pentagon-gebouw indien een vliegtuig erin gecrasht was, zijn eveneens onjuist. Het gebouw is immers gebouwd met gewapend beton en ontploffingsbestande ramen, en het vliegtuig had al een vleugel verloren nog voor het crashte in het Pentagon[17]. Er is tevens geen enkele reden om aan te nemen dat een raket of dergelijke werd afgevuurd op het Pentagon: er was een vliegtuig vermist, de brokstukken van hetzelfde vliegtuig werden aangetroffen aan het Pentagon, en de schade die het achterliet was zoals kan worden verwacht van de impact van een vliegtuig. Waarom zouden samenzweerders trouwens de moeite gedaan hebben om de illusie op te wekken dat een vliegtuig in het Pentagon gevlogen is, terwijl het in dat geval eenvoudiger is om effectief een vliegtuig in het Pentagon te laten crashen?

Vlucht 93

Complotdenkers zien bewijs van een samenzwering in het feit dat de Amerikaanse luchtmacht niet meteen ter plaatse was om de aanslagen te voorkomen, ondanks het feit dat hun vliegtuigen snelheden van zo'n 3000 km/u kunnen halen. Alweer tijd dus voor een reality-check. Niet alle gevechtspiloten van de luchtmacht zijn constant stand-by, en degenen die wel van wacht zijn zitten niet de hele tijd in hun vliegtuig te zitten en zich te vervelen tot er een melding binnenkomt. De vliegtuigen zijn tevens niet altijd meteen volgetankt en bewapend, waardoor het enige tijd vergt vooraleer een piloot kan opstijgen. De aanslagen gebeurden erg snel en de chaos die erop volgde was bijzonder groot, waardoor de Amerikaanse luchtmacht onmogelijk de tijd had om snel genoeg ter plaatse te zijn en de aanslagen tegen te houden[18]. Tevens richt de United States Airforce haar aandacht vooral op eventuele vijandelijke vliegtuigen die van buiten Amerika hun luchtruim binnendringen, wat niet het geval was met de vier gekaapte vliegtuigen.

Volgens sommige complotdenkers is vlucht 93 niet neergestort omdat de passagiers de kapers hadden overmeesterd, maar wel omdat de Amerikaanse luchtmacht het vliegtuig zou hebben neergehaald. In bepaalde gevallen wordt zelfs beweerd dat de regering het toestel liet neerhalen omdat de bemanning het complot had ontdekt[19]. Deze complottheorie negeert echter alle opgenomen telefoongesprekken van passagiers die belden met hun mobiele telefoon of met de telefoons van het vliegtuig zelf. Ook geluidsrecorders in de cockpit hadden opnames gemaakt waarop te horen is dat er een gevecht plaats vond[20][21]. Niettemin had de Amerikaanse luchtmacht wel degelijk twee F-16's uitgestuurd om vlucht 93 te onderscheppen, maar ze hadden nooit op tijd kunnen toekomen. Het enige wat de F-16's hadden kunnen doen, was kamikaze plegen door vlucht 93 uit de lucht de rammen[22]. De piloten zouden dit niet overleefd hebben, en hun toestel zou vernield geweest zijn. De piloten keerden echter in levende lijve terug, en hun toestellen waren intact.

De samenzweerders en hun motieven

Naast een grote variatie aan complottheorieën over de aanslagen zelf, hebben complotdenkers ook heel wat argumenten bedacht over de verantwoordelijken en hun motieven. Ook hier spreken de vermeende theorieën elkaar tegen: volgens de ene is de regering van president Bush verantwoordelijk, volgens de andere dan weer de Mossad, en volgens sommigen een mengeling van beide (met of zonder bijkomende factoren). Ook hier is het aantal varianten te groot om ze allemaal op te sommen, dus beperken we ons tot de meest gangbare.

President Bush

George W. Bush, die amper 8 maanden eerder zijn ambtstermijn als President van de Verenigde Staten had aangevangen, werd (en wordt nog steeds) het meeste vernoemd als "het brein" achter de 9/11-aanslagen. Het is op zich vrij absurd dat een president, die op geen enkel ander vlak ook maar enige competentie toonde, in staat geweest zou zijn om op amper 8 maanden tijd een volledig complot voor te bereiden van deze omvang - in feite de grootste terroristische aanslag op Amerikaanse bodem. Tevens moet hij dan hebben samengewerkt met het leger, de geheime diensten en de vliegtuigmaatschappijen, dit alles zonder dat er ooit ook maar iets van gelekt is. En tenslotte moet hij in staat geweest zijn alle sporen van bewijs uit te wissen, zodat enkel nog ongeloofwaardige complottheorieën zouden overblijven (die hij dan schijnbaar niet kon uitwissen).

Andere versies beweren dat Bush afwist van de aanslagen en opzettelijk niets heeft gedaan om ze tegen te houden. Hij zou waarschuwingen voor aanvallen van Al Qaida genegeerd hebben[23], en Condoleeza Rice had een memo ontvangen waarin stond dat Osama Bin Laden op Amerikaans grondgebied zou aanvallen[24]. Zulke beschuldigingen aan het adres van de regering Bush doelden eigenlijk (geheel terecht) op het feit dat ze onvoldoende competent was om tijdig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, en niet om hen ervan te beschuldigen de aanval opzettelijk te laten gebeuren. De waarschuwingen vertelden ook niet specifiek wie welke soort aanval zou uitvoeren, noch waar en wanneer. Om het met de woorden van Bill Maher te zeggen: "Dat Bush voorkennis zou gehad hebben van de 9/11-aanslagen is absurd, want dat bevat de woorden Bush en kennis."

Volgens de meeste complotdenkers werkte hij echter niet alleen maar had hij de steun van zijn regering, meer bepaald vicepresident Dick Cheney, minister van defensie Donald Rumsfeld en diens plaatsvervanger Paul Wolfowitz. Zij waren, met tal van andere Republikeinen, vooraanstaande leden van de "Project for a New American Century", een neoconservatieve denktank die werd opgestart in 1997 en gesloten in 2006[25]. Het doel van deze organisatie was "het promoten van globaal Amerikaans leiderschap" want "Amerikaans leiderschap is goed voor Amerika en goed voor de wereld". De denktank had dan ook veel invloed op het militair en buitelands beleid van de regering van president Bush, inclusief het beleid omtrent de oorlog in Irak.

Volgens complotdenkers zou de PNAC (en diens leden) verantwoordelijk geweest zijn voor de 9/11-aanslagen, omdat de beleidsverklaring "Rebuilding America's Defenses" van de organisatie hierop zou hebben gezinspeeld. In Sectie V: Creating Tomorrow's Dominant Force staat vermeld dat "het proces van de transformatie [van het leger] lang zou duren, tenzij er een katastrofische en katalyserende gebeurtenis zou plaatsvinden - zoals een nieuwe Pearl Harbor". Aangezien deze tekst een jaar voor de 9/11-aanslagen werd gepubliceerd, veronderstellen complotdenkers dat dit een aanwijzing is dat Bush en zijn regering betrokken zijn bij het organiseren van deze aanslagen[26], als voorwendsel om een oorlog te kunnen beginnen in het Midden-Oosten. In werkelijkheid doelt de tekst op het moderniseren van het leger, en niet met het ontketenen van een nieuwe oorlog. Het was dan ook geen verklaring van intentie om een oorlog te beginnen[27]

De zogenaamde late reactie van de Amerikaanse luchtmacht wordt door complotdenkers vaak aangevoerd als "bewijs" dat de regering achter de aanslagen zat. Zo zou NORAD (North American Aerospace Defense Command) in staat geweest zijn om de gekaapte vliegtuigen te lokaliseren en te onderscheppen. Het feit dat dit niet gebeurd is, zou volgens complotdenkers enkel kunnen verklaard worden door de theorie dat NORAD opzettelijk de opdracht kreeg om geen actie te ondernemen, zodat de aanslagen ongehinderd zouden kunnen worden uitgevoerd. In werkelijkheid was het erg moeilijk om de gekaapte vliegtuigen te traceren, omdat de kapers zo snel mogelijk de transponders hadden uitgeschakeld. Hierdoor ontbrak essentiële informatie zoals hoogte en snelheid van het vliegtuig, en waren de gekaapte toestellen nog maar één van de 4500 puntjes op het radarscherm van NORAD[28].

Het motief van Bush om de 9/11-aanslagen uit te voeren, althans volgens de complotdenkers, was uiteraard om een goede reden te hebben een oorlog te beginnen in Aghstan Astaghifan Aghfistinan Irak. Dit zou financieel erg voordelig zijn voor de militaire industrie en ook voor de olie-industrie waar Bush mee verbonden was als zakenman. Als dat inderdaad het geval zou zijn, dan is het opmerkelijk dat Bush er niet in geslaagd is om de schuld te steken op Saddam Hoessein, als hij met 9/11 de intentie had om een oorlog te beginnen in Irak. In werkelijkheid zijn er altijd mensen die onverwacht voordelen halen uit een bepaalde gebeurtenis, maar dit betekent niet dat die mensen vanzelfsprekend verantwoordelijk zijn voor die gebeurtenis. Stel dat je aangenomen wordt voor een nieuwe job, omdat de vorige werknemer in die functie is overleden na een verkeersongeval, dan betekent dit niet vanzelfsprekend dat jij die persoon hebt doodgereden om zijn job te kunnen inpikken.

Als zogenaamd "bewijs" van de betrokkenheid van Bush bij de aanslagen verwijzen complotdenkers naar Susan Lindauer, die beweert een voormalige CIA-agente te zijn. In 2010 publiceerde ze het boek "Extreme Prejudice: The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover-Ups of 9/11 and Iraq". In werkelijkheid is ze een voormalig journaliste en congresassistente die ervan werd beschuldigd om samen te werken met de Irakese inlichtingendienst nog voor de oorlog in Irak uitbrak. Naast dit alles lijkt ze sowieso geen goede referentie te zijn, aangezien ze krankzinnig blijkt te zijn. Ze werd ongeschikt geacht om terecht te staan nadat ze had geweigerd medicijnen te nemen voor haar psychische aandoening, en ook twee jaar later was er op dat vlak nog geen verbetering. Ze beweerde "speciale krachten" te hebben en ooit Osama Bin Laden ontmoet te hebben, die haar de locatie van een bom zou hebben getoond. Wanneer ze werd gevraagd om niet te praten vooraleer ze haar advocaat had geraadpleegd, begon ze zakdoekjes in haar mond te steken[29].

Mossad en de Joden

Volgens een aantal complotdenkers was niet president Bush het brein achter de 9/11-aanslagen, maar wel de Israëlische geheime dienst Mossad. De bedoeling was, althans volgens deze complottheorie, om op de één of andere manier zo Amerikaanse steun te krijgen voor Israël. Het lijkt een erg vergezochte en complexe manier zijn om Amerikaanse steun te krijgen, zeker aangezien president Bush reeds sterk pro-Israël was. Anti-semitisme vindt wel vaker ingang bij complotdenkers[30], die ook geloven dat de Rothschild familie het brein achter zowat elke grootschalige oorlog in de geschiedenis was.

Het vertrekpunt van de complottheorie is dat Mossad alle Joden werkzaam in de WTC-torens vooraf zou hebben gewaarschuwd, wat voor complotdenkers moet dienen als bewijs dat ze achter de aanslagen zitten. Zo zouden er die dag maar liefst 4000 Joden niet naar hun werk gegaan zijn[31]. Dit aantal werd wellicht gebaseerd op een foute interpretatie van het nieuwsbericht dat er naar schatting zo'n 4000 Joden in de omgeving waren op het moment van de aanslagen[32]. In werkelijkheid wordt het aantal Joodse slachtoffers geschat tussen de 270 en 400[33].

Sommige theorieën geven aan dat er minder Joden dan normaal in de WTC-torens aanwezig waren, omdat 11 september 2001 toevallig op het einde van de maand Elul viel, tijdens de dagen die voorafgaan aan de Joodse feestdag van Rosh Hashanah. Deelnemende Joden zouden 's ochtends dan bijkomende gebeden hebben gedaan, waardoor ze pas later toekwamen op het werk. Het is echter niet duidelijk hoeveel Joden afwezig waren om die specifieke reden. Als de Mossad de aanslagen had willen plegen op een dag dat er geen Joden in de WTC-torens zijn, hadden ze echter net zo goed enkele dagen kunnen wachten tot Rosh Hashanah of Yom Kippur, aangezien er op die feestdagen zo goed als geen Joden zouden komen werken zijn.

Vrijmetselaars, Tempeliers en andere geheime genootschappen

Alsof voorgaande complottheorieën nog niet onrealistisch genoeg waren, gaan sommige versies nog verder door te beweren dat geheime en/of onbestaande elitaire genootschappen het ware brein achter de 9/11-aanslagen zouden zijn. Volgens deze theorieën zou het bewijs hiervan te vinden zijn in de Amerikaanse architectuur en symboliek, waarin de aanslagen reeds decennia voorheen openlijk werden aangekondigd. Zo zouden de WTC-torens gebouwd zijn als symbool van Boaz en Jachin, de twee steunpilaren van Solomon[34] die een rol spelen in de Vrijmetselarij, tarotkaarten en andere esoterische literatuur. Ook een scene uit de animatiereeks The Simpsons, waar het getal 9 naast de WTC-torens staat[35], en uit de komische film The Big Lebowski, waar iemand een cheque tekent met "September 11th"[36], worden aangehaald als vermeend "bewijs" dat iemand her en der hints aan het verspreiden was van de komende 9/11-aanslagen. Dit soort complottheorieën zijn minder gericht op de specifieke gebeurtenissen zelf en meer op de voorafgaande "voorspellingen".

Zulke vermeende "bewijzen" zijn allesbehalve dat. Het gaat hier om een fenomeen genaamd pareidolia, een louter psychisch verschijnsel waarbij iemand denkt iets herkenbaar te zien in wat niet meer dan onduidelijke en willekeurige waarnemingen betreft[37]. Voorbeelden hiervan zijn het gezicht op Mars of verschijningen van geesten (vooral op foto's). 9/11-Truthers beweren ook dat de aanslagen werden voorspeld in Amerikaanse geldbriefjes d.m.v. een vouwtruc[38], en dat het gezicht van de duivel te zien was in de aswolken nadat de vliegtuigen in de WTC-torens waren gevlogen.  Ook wordt er verwezen naar films en tv-series, zoals een aflevering van "The Lone Gunmen" (spin-off van The X-Files) van maart 2001, waar een vliegtuig bijna crasht in de WTC-torens. Deze aflevering, die amper een half jaar voor 9/11 werd uitgezonden, werd vervolgens beschouwd als voorspellend bewijs van de aanslagen[39]. Het is echter niet abnormaal dat de WTC-torens vaak voorkomen in boeken, foto's en films, aangezien ze sowieso erg herkenbaar en belangrijk waren in het landschap van New York. 

Dit alles is natuurlijk helemaal geen bewijs dat de 9/11-aanslagen voorspeld werden, of werden georganiseerd door een geheim regeringscomplot. Tevens is het bijzonder onwaarschijnlijk dat iemand de 9/11-aanslagen in het grootste geheim zou plannen maar dit toch aan iedereen zou gaan vertellen d.m.v. het verspreiden van hints in geldbriefjes, films, media en allerhande symboliek. Het is dan tevens opmerkelijk dat enkel complotdenkers in staat zijn om die "hints" te ontcijferen, en dit dit pas na de 9/11-aanslagen. Er was immers geen enkele complotdenker die vooraf de directe bewering heeft gemaakt dat er op 11 september 2001 vliegtuigen in de WTC-torens zouden crashen.

Illuminati en de New World Order

De fantasie van complotdenkers kent daadwerkelijk geen grenzen. De 9/11-aanslagen zouden een valse vlag geweest zijn van de regering van Bush, zodat hij zichzelf meer macht zou kunnen toeëigenen en zich tenslotte als dictator zou kunnen installeren - naar analoog met Senator Palpatine in de Star Wars-films (die mogelijk zelfs deze complottheorie hebben geïnspireerd, wat het een voorbeeld zou maken van quasi-ostension). Dit dictatuur zou volgens complotdenkers echter niet het einddoel zijn, omdat Bush op zijn beurt ten dienste staat van de Illuminati. De invloed van deze geheime (doch fictieve) organisatie maakte het mogelijk om de Islamitische terrorististen hun zelfmoordmissie te laten uitvoeren d.m.v. mind control. De HAARP-installatie werd dan weer gebruikt om het weer te beïnvloeden door een nabije orkaan in de andere richting te sturen waardoor het die dag stralend weer was[40]. Dit alles zou, net zoals met elke andere belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis, bedoeld geweest zijn om de oprichting van de New World Order te bespoedigen -- die al decennia lang op punt staat om "eerstdaags" opgericht te worden. Dit zou dan weer een complot zijn van de Reptilian aliens om zo heerschappij over de aarde te verkrijgen (waar zijn de Jedi-ridders als je ze nodig hebt?).

In werkelijkheid heeft president Bush het Witte Huis zonder morren verlaten toen zijn tweede ambtstermijn afgelopen was, en heeft hij nooit geprobeerd om dictator voor het leven te worden. Bovendien zou, indien hij effectief verantwoordelijk was voor de 9/11 aanslagen, de daaropvolgende Obama-regering deze informatie naar buiten kunnen brengen in een poging om de tegenpartij in een slecht daglicht te stellen. Tenzij ook president Obama mee in "het complot" zit uiteraard. De Illuminati is in deze context tevens geheel fictief, net alsook de vermeende mind control-technieken, en HAARP is helemaal niet in staat het weer te beïnvloeden. De New World Order, die al even fictief is als de Illuminati en de Reptilian aliens van David Icke, werd ook nooit opgericht - tot niemand's verbazing. Maar misschien zit HoaxWiki wel mee in het complot en proberen we je op deze manier om de tuin te leiden.

Al Qaida-terroristen

Hebben een aantal leden van de terreurbeweging Al Qaida een complot gesmeed om op Amerikaanse bodem een aanslag te plegen op 11 september 2001? Ja ok, deze was dus wél echt.

Om het te zeggen met de woorden Jack Hodkins, een personage uit de tv-serie Bones die in complottheorieën gelooft: "I have looked into every 9/11 conspiracy. All of them. None of them hold up. Or I should say only one of them does. We were attacked by extremists who hated everything we represent."[41]

Omvang van het "complot"

Als we vertrekken van de veronderstelling dat 9/11 een complot was van de Amerikaanse regering, welke omvang zou dit dan hebben? Op Debunking911.com hebben ze een goede poging gedaan om hier een antwoord op te geven[42]. Om te voorkomen dat het complot zou uitlekken, dient Bush en zijn regering de hulp gehad hebben van o.a. de volgende mensen:

 • De politie van New York (20 agenten zijn omgekomen, toch vroeg de NYPD niet om een onderzoek)
 • Alle mensen in het Pentagon (die niet vanzelfsprekend allemaal aanhangers van Bush en zijn Republikeinse partij waren)
 • Meer dan 1600 weduwen en weduwnaars die hun partner hebben verloren op 9/11 (zijn die allemaal succesvol omgekocht door de regering?), alsook andere familie en vrienden van de slachtoffers
 • De media, en niet enkel de Amerikaanse maar ook andere internationale media zoals BBC en Al-Jazeera; en dit ondanks het feit dat het publiceren van bewijs van zulk complot de verkoopcijfers fenomenaal zou doen stijgen
 • Alle fotografen die toevallig ter plaatse waren en foto's hebben gemaakt van de WTC-torens
 • Elke bouwkundig ingenieur ter wereld, die niet bevestigt dat de WTC-torens met explosieven werden gesloopt terwijl complotdenkers dit schijnbaar zonder moeite wel kunnen aantonen
 • De CIA
 • De FBI
 • FEMA
 • NORAD
 • Silverstein's verzekeringsagentschap, die 2 miljard dollar heeft uitbetaald zonder te vragen naar een onderzoek omtrent een "complot"
 • Amerikaanse luchtmaatschappijen zoals United Airlines en American Airlines, wiens vliegtuigen zijn vernietigd en wiens personeel is omgekomen
 • De luchthavens die de vliegtuigen uit het oog verloren
 • Wetenschappers en ingenieurs die nieuwe technologie van sloopexplosieven hebben uitgevonden en getest, alsook hun handlangers die ongezien de explosieven in de WTC-torens hebben geplaatst (tenzij de mensen werkzaam in de WTC-torens ook mee in het complot zitten)
 • Iedereen die beweert dat de complottheorie onzin is

De omvang van deze complottheorie is dus zodanig groot dat er letterlijk duizenden of zelfs tienduizenden mensen bij betrokken moeten geweest zijn. Dit maakt de kans dat er niets uitlekt echter bijzonder klein, want hoe omvangrijker een complot is, hoe lager de kans op volledige geheimhouding. Complottheorieën van deze omvang zijn dus erg onrealistisch en in hun geheel niet plausibel. Zelfs complotten van een veel kleiner formaat, zoals het Watergateschandaal, zijn op veel kortere tijd uitgelekt. 

Bronnen

Referenties

 1. http://www.popularmechanics.com/military/a49/1227842/
 2. http://www.newsday.com/911-anniversary/9-11-01-heightened-security-alert-had-just-been-lifted-1.790662
 3. http://www.novareinna.com/bridge/sirius.html
 4. http://observer.com/2011/06/larry-silverstein-on-getting-hit-by-a-car-world-trade-center-timetable/
 5. http://www.nytimes.com/2001/09/22/nyregion/neil-levin-executive-director-of-bistate-port-authority-46.html
 6. http://www.911myths.com/html/windfall.html
 7. http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.cfm
 8. http://www.debunking911.com/pull.htm
 9. https://www.youtube.com/watch?v=YdCwEYj8XJ0
 10. http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/
 11. http://www.debunking911.com/firsttime.htm
 12. http://pilotsfor911truth.org/forum/index.php?showtopic=20738
 13. http://www.aerospaceweb.org/question/history/q0311.shtml
 14. http://www.journalof911studies.com/letters/b/scientific-critique-of-judy-woods-paper-star-wars-beam-weapons-by-james-gourley.pdf
 15. https://www.youtube.com/watch?v=TAaP4Z3zls8
 16. http://www.popularmechanics.com/military/a5659/debunking-911-myths-pentagon/#flight77debris
 17. http://911research.wtc7.net/essays/pentagontrap.html
 18. http://www.afhso.af.mil/shared/media/document/AFD-120905-022.pdf
 19. https://web.archive.org/web/20090502101251/http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_way_we_live/article6187493.ece
 20. http://theweek.com/articles/481891/chilling-911-audio-tapes-5-takeaways
 21. http://www.thesmokinggun.com/documents/crime/flight-93-hijack-transcript
 22. http://www.washingtonpost.com/local/f-16-pilot-was-ready-to-give-her-life-on-sept-11/2011/09/06/gIQAMpcODK_story.html
 23. http://www.democracynow.org/blog/2014/5/28/former_counterterrorism_czar_richard_clarke_bush
 24. http://www.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/04/10/bush.briefing/index.html?_s=PM:ALLPOLITICS
 25. https://web.archive.org/web/20131022123450/http://newamericancentury.org/
 26. http://rationalwiki.org/wiki/Project_for_a_New_American_Century
 27. http://web.archive.org/web/20090804225525/http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
 28. http://web.archive.org/web/20090606001336/http://www.skeptic.com/eskeptic/06-09-11
 29. http://www.nytimes.com/2008/09/17/nyregion/17lindauer.html?_r=0
 30. http://www.adl.org/presrele/asint_13/4346_13.htm
 31. http://www.sfgate.com/politics/article/The-Truth-About-9-11-Conspiracy-Theories-2520182.php
 32. http://web.archive.org/web/20050408072925/http://usinfo.state.gov/media/Archive/2005/Jan/14-260933.html
 33. http://web.archive.org/web/20021010020906/http://www.thejewishweek.com/bottom/specialcontent.php3?artid=362
 34. http://web.mit.edu/dryfoo/Masonry/Misc/pillars.html
 35. http://images.sodahead.com/polls/000211494/polls_911_simpsons_5630_727607_answer_1_xlarge.jpeg
 36. https://www.youtube.com/watch?v=x9w33OT-6Vs
 37. http://rationalwiki.org/wiki/Pareidolia
 38. http://rationalwiki.org/wiki/U.S._dollar_bill_folding_tricks
 39. https://www.youtube.com/watch?v=IIdhoc0PRr8
 40. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6386:toevallig-was-het-stralend-weer-op-11-september-2001-video&catid=20:het-complot&Itemid=33
 41. http://www.ew.com/article/2012/11/12/bones-patriot-in-purgatory
 42. http://www.debunking911.com/massivect.htm
Advertisement