Wikia


Bouziane-afp203

Abdelkader Bouziane ontvangt 8947,43 € per keer je zijn kettingbrief doorstuurt.

Abdelkader Bouziane
 is een imam die tot 2004 een fundamentalistische vorm van Islam predikte in Lyon, Frankrijk. Hij practiseerde ook polygamie met twee vrouwen, bij wie hij elk 8 kinderen heeft. In 2004 werd hij het land uitgezet en keerde hij gedwongen terug naar Algerije, nadat hij fysiek geweld had gebruikt tegen zijn vrouwen en beweerde dat dit werd toegestaan door de Koran. De radicale ideeën van Bouziane werden door het merendeel van de Moslimgemeenschap beschouwd als onislamitisch.

Hoewel Bouziane reeds sinds 2004 terug in Algerije zit, schijnt hij tegelijkertijd ook in België te wonen, meer bepaald in Brussel, en staat hij er voornamelijk om bekend dat hij een astronomisch hoge uitkering ontvangt om niet te werken. Hij zou maandelijks het bedrag van € 8947,43 opstrijken van de Belgische staat, dat is inclusief het kindergeld voor zijn 16 kinderen die allemaal de Franse Belgische nationaliteit hebben. Dat is natuurlijk helemaal geen reden om het verhaal niet ernstig te nemen, want het komt van de "verantwoordelijke regio Gent". Er wordt echter niet gezegd wie die verantwoordelijke is, over wat die verantwoordelijk is, en onder welk dienst of bevoegdheid deze persoon valt. Lekker vaag dus wat reden genoeg moet zijn om de beweringen gewoon zonder nadenken voor waar te nemen.

Ook is het van totaal geen belang dat er in België helemaal geen A.P.I, A.P.J. en woontoelage bestaan, maar wel in Frankrijk. Blijkbaar werd er voor de familie Bouziane per uitzondering even een stukje wettekst uit Frankrijk geïmporteerd naar België, speciaal zodat hij ruim zou kunnen leven van de uitkeringen en het kindergeld zonder te moeten werken. Dat mensen die hierop zeggen "het zou niet kunnen zeker" bijna uitsluitend aanhangers van extreemrechts zijn, is natuurlijk ook louter toeval.

In realiteit is de geschetste situatie onmogelijk, en zou Bouziane zowel in Frankrijk als in België amper een derde van het vooropgestelde bedrag kunnen ontvangen. Hoewel dat op zich nog altijd veel lijkt, moet er van dat bedrag wel 19 mensen eten gegeven worden, begin maar al uit te rekenen. Bovendien erkent zowel de Belgische als Franse wet geen poygamische gezinssituatie als dusdanig, waardoor er ook geen gezinstoelagen kunnen zijn. Kortom, de vooropgestelde situatie heeft helemaal niet plaats gevonden, en zou ook onmogelijk plaats kunnen vinden. Bouziane heeft wel een tijdje in België gewoond, maar dan nabij Charleroi en niet in Brussel. De oorsprong van het verhaal is niettemin helemaal niet Belgisch, en zelfs in Franse context is het helemaal onjuist. Deze hoax is gewoon bedoeld om racisme aan te wakkeren, en het zal dan ook enkel in racistische kringen zijn dat dit verzonnen verhaal serieus genomen wordt.

Zie ook

Bronnen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.