Wikia


Ad hominem of argumentum ad hominem ("op de man" spelen) is een red herring-drogreden waarbij iemand de discussie tracht te winnen door zijn tegenstander aan te vallen in plaats van de argumenten van de tegenstander. Dit gebeurt veelal door iemand die de discussie verloren heeft of dreigt te verliezen omwille van een gebrek aan degelijke argumenten of bewijzen. Deze drogreden dient niet te worden verward met louter een belediging, wat ook wel een aanval is op iemands persoon maar eerder wordt benoemd als poisoning the well. Een argument is pas een ad hominem-drogreden als de belediging wordt geuit als een argument op zich ("Wat je zegt is niet juist want jij bent gewoon dom").

ConceptEdit

Een ad hominem is een argument waarmee men tracht "op de man" te spelen en zo de tegenstander in een discussie in diskrediet te brengen. Hierbij worden de argumenten die de tegenstander aangehaald verworpen op basis van degene die ze aanvoert[1]. Er zijn verschillende manieren waarop dit wordt toegepast, veelal door bv. te verwijzen naar partijdigheid, of naar andere, ongerelateerde voorbeelden waarbij de tegenpartij een leugen had gezegd. Het betekent echter niet dat, omdat de tegenstander heeft gelogen over onderwerp A, zijn beweringen over onderwerp B vanzelfsprekend ook gelogen of onjuist zijn. Zo kan de ad hominem-drogreden vaak gepaard gaan met andere drogredenen, zoals beroep op motief

Een ad hominem hoeft lang niet altijd in een vorm van een belediging te worden gebruikt. De drogreden is eveneens van toepassing op argumenten zoals "dat kan jij nu wel zeggen" door iemands motief in vraag te stellen. Ad hominems komen dan ook bijzonder vaak voor in complottheorieën. Anderzijds moet men waakzaam zijn om niet zomaar te onpas aan te halen dat iets een ad hominem is: als iemand een gegrond argument aanvoert maar dit vergezelt met een belediging, is dit niet altijd vanzelfsprekend een ad hominem; hierdoor kan de neiging ontstaan om het argument van de tegenstander te verwerpen louter en alleen omdat er een belediging aan gekoppeld was, terwijl het argument op zich mogelijk wel goed onderbouwd was.

Een argument is geen ad hominem wanneer:

  • het onderwerp van de discussie op zich gaat over het feit of een welbepaald persoon al dan niet competent of geloofwaardig is.
  • wanneer het louter gaat om een belediging, zonder dat die belediging het argument op zich probeert te ontkrachten (in dat geval gaat het om poisoning the well), zoals bv. wanneer iemand zegt "oh, de idioot van de klas gaat ook iets zeggen, allemaal goed luisteren zodat we nadien eens zo goed kunnen lachen" (in dit geval wordt de belediging reeds geuit nog voor de tegenstander een argument heeft kunnen aanhalen).

VoorbeeldenEdit

Voorbeeld hiervan is het Lewinsky-schandaal, waarbij het de populaire mening onder de bevolking was dat Amerikaans president Bill Clinton zou moeten aftreden of worden afgezet omwille van zijn seksuele affaire met Monica Lewinsky (er werd inderdaad een motie ingediend om hem af te zetten, maar niet expliciet om die reden). Het gaat hier om een ad hominem, omdat de affaire niets te maken had met zijn presidentiële ambt of zijn Democratisch partijprogramma. Anders is de situatie waarbij sommige (Republikeinse) politici traditionele familiewaarden als belangrijk programmapunt naar voren schuiven, hiermee verkozen worden, en deze vervolgens aan hun laars lappen zoals is gebleken met de standpunten van Newt Gingrinch[2]

Test jezelfEdit

Aan de hand van onderstaande voorbeelden kan je testen of je zelf gebruik (of misbruik) maakt van de ad hominem-drogreden[3]. Wanneer is het een ad hominem en wanneer net niet?

Gemakkelijk:

  • Natuurlijk heeft ze ongelijk, vrouwen begrijpen immers geen wiskunde!
  • Ik neem niets serieus van hem, hij heeft al zo vaak gelogen.

Middelmatig:

  • Als je het nodig vindt van mij te beledigen, dan heb je duidelijk niets zinnig te zeggen.
  • De kans is groot dat hij zijn aanvaller heeft kunnen overmeesteren, omdat hij stevig gebouwd is en aan gewichtheffen doet.
  • De getuigenis van deze senator moet worden verworpen, omdat hij steeds van kamp veranderde als hij moest stemmen over de oorlog, wat hem onbetrouwbaar maakt.

Moeilijk:

  • Wat je nu doet is een ad hominem-aanval!

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.