Hoax wiki
Advertisement

Agenda 21 is de naam van een internationaal programma van de Verenigde Naties, dat gericht is op duurzame ontwikkeling[1], waaronder de bestrijding van armoede en overheidsschuld, het stimuleren van stadsontwikkeling, eerlijke handel en duurzame energie, . De 21 staat voor de 21ste eeuw. Het is een niet-bindend actieplan dat door meer dan 178 leden van de VN werd overeengekomen in 1992, en waar verder weinig mee werd gedaan[2]. In 2015 werd het initiatief hernieuwd onder de naam Agenda 2030[3].

Complottheorieën

Het was George H.W. Bush die als president van de Verenigde Staten in 1992 zijn handtekening onder de tekst van Agenda 21 zette[4]. Dezelfde Bush die tijdens een toespraak de woorden "New World Order" had uitgesproken, en dus meteen de vijand werd van alle complotdenkers ter wereld. Hoe kan het dan ook anders, dan dat Agenda 21 eveneens een sinistere samenzwering moet zijn? Tijdens de jaren 1990 was het vooral de John Birch Society die complottheorieën propagandeerde omtrent Agenda 21, dat een blauwdruk zou zijn voor de implementatie van de NWO en "population control" (bevolkingscontrole)[5]. Daarna waren ook zij, net als de VN-lidstaten, het hele idee van Agenda 21 weer vergeten[6].

In meer recente tijden kwamen Agenda 21-complottheorieën terug boven water, voornamelijk in extreemrechtse kringen zoals de Amerikaanse Tea Party-beweging[7]. In 2012 verklaarde de extreemrechtse populist Glenn Beck dat Agenda 21 een complot was van "radicale Nazistische communistische internationalistische homoseksuelen" om de soevereiniteit van de Verenigde Staten te ondermijnen[8]. Hij publiceerde er zelfs een boek over[9]. Complotdenkers menen dat de mensheid erdoor zal onderworpen aan een "eco-totalitair regime"[10], waarbij iedereen zou worden gedwongen om in steden te gaan leven en eigendomsrechten zouden worden geschrapt[11].

De complottheorie, hoe paranoïde en onzinnig ook, heeft ervoor gezorgd dat zelfs de Republikeinse Partij in de VS inmiddels Agenda 21 heeft afgezworen als "een alomvattend plan van extreem milieuactivisme, sociale engineering en globale politieke controle"[12][13]. Bekende Republikeinse politici zoals Ted Cruz en Newt Gingrich waarschuwden voor de "gevaren" van Agenda 21. Nochtans was Agenda 21 een niet-bindende overeenkomst, en werd het ook nooit tot wet gestemd in de VS of in diens staten. Niettemin hebben verschillende Amerikaanse staten en lokale overheden - vooral dan zuidelijke staten zoals Texas en Arizona - geprobeerd om een wet die Agenda 21 verbiedt goed te keuren, al kwamen die wetten er in de meeste gevallen niet door - behalve in Alabama[14].  Ook elders in de wereld, zoals Australië, propagandeerden politici de onzinnige complottheorie[15].

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement