Hoax wiki
Advertisement

Ancient Aliens: elke aflevering een nieuwe portie pseudowetenschap, drogredenen en andere onzin.

Ancient Aliens is een zogenaamde "documentaire"-serie op History Channel, die pseudowetenschappelijke "theorieën" over buitenaardse bezoeken op aarde als geloofwaardig tracht voor te stellen. De inhoud is aldus grotendeels gebaseerd op de "ancient astronauts"-theorie van de ufologie. De serie begon in 2010 nadat er in 2009 een documentaire van twee uur werd uitgezonden.

Ancient Alien theorie

De History Channel beschrijft de Ancient Aliens "theorie" als volgt[1]:

According to ancient alien theorists, extraterrestrials with superior knowledge of science and engineering landed on Earth thousands of years ago, sharing their expertise with early civilizations and forever changing the course of human history. But how did this concept develop, and is there any evidence to support it?

Het korte antwoord is: nee. Er is geen bewijs om die theorie te ondersteunen, waardoor de Ancient Aliens theorie eigenlijk zelfs geen theorie is. Een zelfde denkfout wordt gemaakt met de term complottheorie: iets is pas een "theorie" als het effectief kan worden onderbouwd met bewijsmateriaal. Echt bewijsmateriaal dan, geen "mogelijke verklaringen" of "volgens mij is dat bewijs" maar effectief bewijs dat wetenschappelijk aanvaardbaar is. Dat is bij geen enkele aflevering van Ancient Aliens het geval, dus spreken we niet over een theorie maar - in het beste geval - over een hypothese. Een meer accurate omschrijving is nonsens, maar een beleefder woord is giswerk.

De theorie is gebaseerd op volgende concepten:

 • Alle goden en godinnen van verschillende culturen over de ganse wereld, waren in feite buitenaardse wezens die de aarde bezocht hebben, en alle mythen en legenden worden dus vanzelfsprekend beschouwd als "bewijs" dat aliens bestaan.
 • De mensheid is doorheen de geschienis tot absoluut niets in staat geweest, en elke uitvinding of historische omwenteling was eigenlijk het resultaat van aliens, gaande van het ontdekken van vuur tot het maken van zwaarden[2], en van klassieke kunstwerken tot de oprichting van de Verenigde Staten[3].
 • De aliens hebben de mensheid ontwikkeld als slaven, zijn hier om ons te helpen, gebruiken de aarde als laboratorium, willen ons vernietigen, [vul hier zelf wat leuks in].

Tegenstrijdigheden

Laten we voor een moment even veronderstellen dat de Ancient Aliens theorie een effectieve "theorie" zou zijn, en dat buitenaardse wezens op een zeker moment effectief onze aarde hebben bezocht. In dat geval zouden zowat alle theorieën op een gegeven moment eigenlijk op dezelfde conclusie neer moeten komen. Alle bewijsmateriaal zou moeten wijzen in dezelfde richting, met name een specifieke gebeurtenis op een specifieke plaats en in een specifieke tijdsperiode. Dit zou moeten kunnen worden bevestigd door verschillende wetenschapsdomeinen, die het dan eens zijn over de basis, ook al zouden er nog verschillende versies van de theorie kunnen bestaan omtrent omringende details.

Een voorbeeld hiervan is het uitsterven van de dinosaurussen: wetenschappers van verschillende domeinen hebben verschillende theorieën omtrent hoe en waarom ze uitgestorven zijn, maar alle wetenschappers zijn het wel eens met elkaar dat dinosaurussen ooit hebben bestaan en dat ze uitgestorven zijn. Deze samenhang valt nergens te bespeuren bij Ancient Alien theoristen, hun zogenaamde "theorieën" lopen erg uit elkaar, en in de meeste gevallen spreken ze elkaar - en zichzelf - voortdurend tegen. Die tegenstrijdigheden worden nergens in de serie verklaard.

Een mooi voorbeeld hiervan is hoe de ene theorist beweert dat aliens naar de aarde zijn gekomen als de Sumerische goden (bv. Zecharia Sitchin), terwijl anderen dan weer geloven dat buitenaardse wezens ons bezocht hebben ten tijde van de Egyptische pyramiden, of de Zuid-Amerikaanse pyramiden (die nochtans pas duizenden jaren later waren gebouwd). Het is een breed spectrum waar zowat elke belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis het gevolg is van een alien interventie. Aliens hebben de aarde bezocht tijdens de Sumerische, Egyptische, Griekse, Romeinse en middeleeuwse periode, tot zelfs ten tijde van de oprichting van de Verenigde Staten. Zoveel bezoeken, en toch geen enkel concreet bewijs?

Ook veranderen de theoristen blijkbaar constant van mening omtrent hoe die aliens eruit zouden zien. Als ze praten over Aziatische kunst, beschouwen ze diens afbeeldingen als een waarheidsgetrouwe weergave van aliens. Wanneer ze dan over Zuid-Amerikaanse of Europese kunst praten, zijn die plots ook afbeeldingen van aliens, zelfs als ze er helemaal anders uit zien. De ene keer zien de aliens er als mensen uit (en hebben ze het menselijk ras naar hun eigenbeeld geschapen), dan zien ze er weer als dieren uit (of half mens/half dier, zoals bij Egyptische kunst het geval is), en in nog een andere aflevering zien ze er als echte aliens uit zoals die vaak in moderne SF-films worden voorgesteld. Hoeveel buitenaardse rassen hebben onze wereld al bezocht dan, en waarom krijgen we ze nu helemaal niet meer te zien? Oh wacht, volgens David Icke zijn het nu Reptilian aliens die een menselijke gedaante hebben aangenomen. Soms beweren de Ancient Aliens theoristen dat de aliens een gaspak dragen om op aarde te kunnen overleven (omdat ze toevallig een kunstwerk hebben gevonden dat ze met veel verbeelding zo hebben geïnterpreteerd), dan weer met een ruimtepak, terwijl ze elders blijkbaar zonder pak op onze planeet konden rondlopen en hun menselijke dierlijke alien gedaante konden tonen. 

De Ancient Alien theoristen spreken elkaar en zichzelf niet enkel tegen omtrent de gedaante van de aliens, maar ook om de vorm van hun ruimteschepen. Soms zijn ze "vliegende schotels", dan weer bolvorming, dan weer langwerpig, of eender welke vorm die je met de nodige verbeeldingskracht kan zien in geschiedkundige kunstwerken. Ook zouden bepaalde tempels, zoals Baalbek, zogenaamde "landingsplaatsen"[4] geweest zijn, terwijl er bij andere buitenaardse bezoeken met geen woord over wordt gerept (omdat er op die plaats geen kandidaat voor een "landingplaats" is). Dat kan natuurlijk ook weer verklaard worden door stargates (ja, dat woord wordt daadwerkelijk meermaals gebruikt in de Ancient Aliens serie, er is zelfs een aflevering naar genoemd[5]) of andere portalen. Hiervoor zouden hoogtechnologische machines of toestellen gebruikt zijn, in plaatsen zoals de Egyptische pyramiden en andere tempels. Dat er geen enkel spoor van zulke technologie te vinden is op eender welk van deze plaatsen, wordt volkomen genegeerd.

Zelfs over de motieven van de ancient aliens zijn de Ancient Alien theoristen het niet eens, en veranderen ze even dikwijls van mening als er afleveringen zijn in de serie. Zo zouden de aliens, als zijnde de Annunaki, het menselijk ras ontwikkeld hebben om te dienen als "slaven" die moeten graven naar goud. Volgens andere beweringen zouden de aliens ons gunstig gestemd zijn, en contact zoeken op cruciale momenten in de geschiedenis, door bv. een kruis in de lucht te tonen aan Romeins Keizer Constantijn de Grote, of als engelenverschijning aan eender welk belangrijke historische persoon. Blijkbaar vinden ze het heel belangrijk dat de politieke partij van hun voorkeur aan het bewind komt, ook al wonen ze hier niet en laten ze verder niets van zich horen of zien. Andere keren zouden ze dan weer snode plannen hebben, en trachten de wereldbevolking uit te roeien (of op z'n minst uit te dunnen) door meteoren met bepaalde bacteriën op de aarde in te laten slaan, of onze planeet als "laboratorium" te gebruiken telkens als er één of andere epidemie uitbreekt - of is het nu om ons immuunsysteem sterker te maken en ons voor te bereiden op "iets wat nog moet komen"? 

Ancient Alien theoristen trachten het idee te creëren dat elke (r)evolutie, uitvinding en vooruitgang in de menselijke geschiedenis heel plots zou zijn gebeurd, wat bijgevolg onmogelijk is en dus... aliens. In werkelijkheid heeft de mens er talloze eeuwen over gedaan om zelf vuur te leren maken, het wiel uit te vinden, een schrift te ontwikkelen, een zwaard te smeden (en perfectioneren), geneeskunde toe te passen, enz... tot aan het technologisch niveau dat we vandaag de dag hebben behaald. Er is niets mysterieus, onverklaarbaar of plots aan dit alles, het gaat om een evolutie die millennia heeft geduurd, en pas in de laatste eeuwen is die evolutie in een redelijke stroomversnelling gekomen. Gaat men in een Ancient Aliens-programma over 1000 jaar ook beweren dat alle technologische uitvindingen van de 20ste en 21ste eeuw enkel mogelijk waren met behulp van aliens?

Ook religies zijn ooit ontstaan in verschillende culturen om verklaringen te bieden voor natuurkrachten die op dat moment nog niet op een rationele manier konden worden begrepen. Dat verklaart waarom zoveel oude religies hun goden associeerden met de zon, omdat die overal ter wereld overdag prominent aan de hemel staat, en werd beschouwd als de ultieme bron van licht, warmte en leven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bijna elke oude cultuur een eigen zonnegod(in) had, en geloofde dat het godenvolk vanuit de hemel afkomstig was. Het ontstaan van religies wereldwijd, en de psychologie achter dit ontstaan, kan perfect op logische wijze worden verklaard zonder dat er aliens aan te pas moeten komen.

Pseudowetenschap

De Ancient Aliens serie zou op zich nog een greintje geloofwaardigheid kunnen bieden, moesten de zogenaamde "theorieën" zich effectief baseren op onverklaarbare fenomenen. Dat is echter bijna nergens in de serie het geval: zowat alles dat Ancient Aliens theoristen als "onverklaarbaar" beschrijven, heeft een logische en wetenschappelijke verklaring die zonder veel zoekwerk zo op Google terug te vinden is, zoals bv. de Bermuda Driehoek. 

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van wat onomwonden pseudowetenschap is, zoals de "crystal skulls"[6] en de Morgellon nepziekte[7], alsook de 2012 doomsday paniekzaaierij[8] (waar sinds 2013 plots geen woord meer over wordt gerept). In sommige gevallen wordt verwezen naar "authentieke Indische teksten van duizenden jaren oud", waarvan blijkt dat ze pas redelijk recent werden gepubliceerd nadat iemand ze "gechanneld" had. Het zal dan ook niet verbazen dat pseudowetenschappers zoals Erich von Däniken en zelfs paranoïde complotdenker David Icke aan bod komen in de afleveringen als zijnde "experten".

Giorgio Tsoukalos: I'm not saying it was aliens, but it was aliens

Wellicht de meest voorname "expert" die in alle Ancient Aliens afleveringen aan het woord komt, is Giorgio Tsoukalos, de uitgever van het voormalige magazine Legendary Times Magazine en de directeur van Erich von Däniken's "Center for Ancient Astronaut Research". Hij gelooft dat zowat alles kan worden verklaard door aliens en "ancient astronauts", en heeft er zelfs zijn carrièrekeuze van gemaakt.

Net zoals andere voorname gasten in de serie, zoals David Childress, heeft Tsoukalos schijnbaar de ganse wereld rond gereisd om de plaatsen te bezoeken waar de "ancient aliens" ooit zouden zijn geweest. Ook is hij klaarblijkelijk een expert in zowat alle mogelijke domeinen van wetenschap om te kunnen verklaren waarom het aliens waren die alles veroorzaakt hebben. Nochtans leverde zijn (irrelevante) opleiding hem een bachelor in de sport- en communicatiewetenschappen op, wat hem in zijn huidige positie dus in feite een expert maakt van... niets[9].

Tsoukalos is vooral bekend omwille van zijn kapsel, waardoor hij is uitgegroeid tot de zogenaamde "Ancient Aliens Guy" meme. Een evolutie van zijn haarstijl toont aan dat hij mogelijk ontvoerd wordt door aliens, maar dan héél traag - al is ook dat giswerk.

Ancientaliensguy.png

Drogredenen

Ancient Alien theoristen bouwen hun zogenaamde "theorieën" op veronderstellingen die verder nergens op gebaseerd zijn. Het concept werkt als volgt: "wat als god X een alien zou zijn, dan...", gevolgd door een lijst van veronderstellingen die dan plots logisch moeten klinken maar in feite de geschiedenis uit haar context halen. Sowieso slaat die redenering nergens op, omdat er voor het basisargument (als god X een alien zou zijn) geen enkel bewijs kan worden aangevoerd - en als je basisargument slechts giswerk is, dan is de argumentatie die daarop gebaseerd is dat ook. 

Een veel gebruikte drogreden is die van het argument van ongeloofik kan me niet voorstellen dat de mensheid zelf in staat was om die tempel te bouwen, dus hebben ze het niet zelf gedaan en waren het de aliens. Ook wordt er om de haverklap gebruik gemaakt van de "just asking questions" drogreden: als de mens die tempel niet zelf kon bouwen, waren het dan de aliens? (waarbij eigenlijk wordt geïmpliceerd: de mens kon die tempel niet zelf bouwen, dus waren het de aliens).

Tenslotte is er nog de valse balans: de Ancient Aliens serie geeft slechts zelden het woord aan échte wetenschappers of historici. Als dat toch gebeurd, worden ze vaak slechts luttele seconden aan het woord gelaten, en wordt er enkel datgene van hen uitgezonden dat in overeenstemming lijkt te komen met de Ancient Aliens theorie (een drogreden genaamd contextomy). Daartegenover staat dat de Ancient Aliens theoristen zowaar vrij spel krijgen om hun beweringen uit de doeken te doen, zonder zich te moeten verdedigen tegen de argumenten van effectieve wetenschappers en historici, die niet eens de kans krijgen om een weerwoord te voeren. Dit geeft de misleidende indruk dat de Ancient Alien theorieën plausibel zouden zijn, terwijl ze logischerwijze geen enkele steek houden.

Ancient Aliens Debunked

Gelukkig is er nog hoop voor onze door-aliens-geregeerde-wereld, en zijn er mensen die zonder al te veel moeite de Ancient Aliens onzin weten te doorprikken. In 2012 publiceerde Chris White, in samenwerking met Mike Heiser, een drie uur lange film genaamd "Ancient Aliens Debunked", waarin de meeste gangbare Ancient Alien theorieën onder de loep worden genomen en volledig worden ontmanteld met logisch en wetenschappelijk bewijs. 

Er is één minpunt aan de film: White is een Christen die gelooft dat een aantal passages uit de Bijbel (zoals de Nephilim) echt zijn gebeurd zoals beschreven, en dit ook zo beweert in zijn film[10][11]. Niettemin neemt dit niet weg dat de film verder erg goed in elkaar steekt en zeker de moeite waard is om te bekijken op ancientaliensdebunked.com[12].

Bronnen

Referenties

 1. http://www.history.com/shows/ancient-aliens/articles/ancient-alien-theory
 2. Seizoen 3, aflevering 9, Aliens and Deadly Weapons
 3. Seizoen 3, aflevering 11, Aliens and the Founding Fathers
 4. Seizoen 3, aflevering 3, Aliens and Sacred Places (of zowat elke aflevering waar Baalbek in voor komt, en dat zijn er wel een paar)
 5. Seizoen 6, aflevering 12, Aliens and Stargates
 6. Seizoen 1, afleverig 3, The Mission
 7. Seizoen 3, aflevering 7, Aliens, Plagues and Epidemics
 8. Seizoen 4, aflevering 2, The Doomsday Prophecies
 9. http://rationalwiki.org/wiki/Giorgio_Tsoukalos
 10. http://rationalwiki.org/wiki/Ancient_Aliens_Debunked
 11. http://www.jasoncolavito.com/blog/reviewing-ancient-aliens-debunked
 12. http://ancientaliensdebunked.com/
Advertisement