Hoax wiki
Advertisement

Aspartaam is een kunstmatige zoetstof die zo'n 200 keer zoeter is dan suiker[1], en wordt geproduceerd omdat de meeste aliens allergisch zijn aan suiker als suikervervanger voor verschillende frisdranken en andere Light-producten. De zoetstof ligt vaak onder vuur omdat het volgens complotdenkers en kwakzalvers zoals Natural News en John Consemulder  een kankerverwekkende stof zou zijn. In werkelijkheid is aspartaam één van de meest onderzochte zoetstoffen ter wereld, en de bevindingen van al die onderzoeken zijn hetzelfde: de zoetstof is geheel veilig bij normale consumptie[2]

Geschiedenis

Aspartaam werd in 1965 per ongeluk ontdekt door een onderzoeker van het Amerikaanse bedrijf G.D. Searle & Co dat bijgevolg een patent had genomen op de zoetstof. Het bedrijf werd in 1985 opgekocht door Monsanto, dat de productie van de zoetstof vervolgens verderzette. Aspartaam werd door de Amerikaanse FDA goedgekeurd in 1981[3]. In 1987 verviel het patent op aspartaam in Europa, en in 1992 in de Verenigde Staten[4], waardoor het in principe ook mogelijk werd voor andere bedrijven om aspartaam te produceren. In 2000 heeft Monsanto de productie ervan verkocht aan het bedrijf J.W. Childs, en sindsdien heeft Monsanto zelf geen aspartaam meer geproduceerd of verkocht[5]

Donald Rumsfeld

Tegenstanders van aspartaam maken geregeld heel wat heisa rond het feit dat Donald Rumsfeld, de Minister van Defensie onder Amerikaanse presidenten Gerald Ford en George W. Bush (junior), de Chief Executive Officer was van Searle & Co van 1977 tot 1985 (wanneer het bedrijf werd overgenomen door Monsanto)[6]. In die periode heeft hij wellicht de leiding gehad over het legaliseringsproces van aspartaam, dat in 1981 werd goedgekeurd. Volgens complotdenkers zou hij toen zijn politieke macht gebruikt (of misbruikt) hebben om de goedkeuring van aspartaam te verwezenlijken, en dit tegen alle vermeende gezondheidsgevaren in.

De ambt van Rumsfeld als Minister van Defensie was in januari 1977 echter ten einde gekomen toen Gerald Ford niet voor een nieuwe termijn als president verkozen was geraakt. Hierdoor kreeg de politieke invloed van Rumsfeld meteen een serieuze deuk, aangezien de nieuwe verkozen president, Jimmy Carter, van de rivaliserende Democratische partij was. Dat was tevens de reden waarom Rumsfeld had besloten terug in de privésector te gaan werken, en dit tot 2001 wanneer hij terugkeerde naar de politiek en opnieuw Minister van Defensie werd onder president George W. Bush (van 20 januari 2001 tot 18 december 2006). Op dat moment was aspartaam al 20 jaar goedgekeurd in de Verenigde Staten[7][8].

Zelfs al zou er een overlapping geweest zijn tussen Rumsfeld's politieke carrière en zijn belangen in de goedkeuring van aspartaam, betekent dit niet vanzelfsprekend dat hij ook schuldig is aan een belangenvermenging. Daar is tot op heden dan ook geen enkel bewijs van gevonden, en een onderzoek door de Government Accountability Office heeft uitgewezen dat er geen sprake was van inbreuken op de goedkeuringsprocedure[9][10]. Zelfs indien dat wel het geval zou zijn, bewijst dit niet dat aspartaam vanzelfsprekend schadelijk is voor de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in peer-reviewde medische publicaties, is de enige methode om eventuele gezondheidsgevaren te bewijzen. Alle andere vermeende argumenten zijn slechts een red herring.

Veilig voor consumptie of niet?

Aspartaam is wellicht de meest onderzochte zoetstof ter wereld[11], en is telkens opnieuw geheel veilig bevonden voor consumptie bij normale doses[12][13], en dit door verschillende wetenschappelijke, medische en overheidsinstanties[14], inclusief de Food and Drugs Administration (FDA) in de VS, de European Food Safety Authority (EFSA) in de Europese Unie[15][16], de Britse Food Standards Agency[17], Health Canada[18]en Food Safety Australia New Zealand[19]. Wanneer iets "veilig" wordt bevonden, betekent dit vanzelfsprekend onder omstandigheden van normale consumptie. Om boven de door de FDA vastgestelde limiet van veilige consumptie te gaan, zou je al 21 blikjes frisdrank moeten consumeren per dag (of zo'n 7600 per jaar). Wie dagelijks zoveel liters frisdrank met aspartaam drinkt zal ongetwijfeld wel met ernstige gezondheidsproblemen te kampen hebben, en dan is op dat moment de aspartaam wellicht nog het minste van je zorgen.

Potentiële nadelige effecten

Omdat aspartaam het aminozuur "fenylalanine" bevat, kan het potentieel ongezond zijn voor mensen met de genetische ziekte fenylketonurie. Dat is het enige bewezen risico dat aspartaam met zich meebrengt, en zelfs hier zijn talloze studies tegenstrijdig[20]. De hoeveelheid fenylalanine die we consumeren met aspartaamhoudende voedingsproducten is echter minimaal. In Europese landen wordt er gemiddeld zo'n 2 tot 4 mg/kg aspartaam per persoon en per dag ingenomen, maar fenylalanine is daar slechts een klein onderdeel van[21].

Eén onderzoek wees uit dat zwangere vrouwen die relatief veel aspartaamhoudende dranken consumeren, een verhoogde kans zouden hebben op vroeggeboorte (en dit terwijl er geen verhoogd risico werd vastgesteld bij zwangere vrouwen die suikerhoudende dranken hadden geconsumeerd)[22].  Toch waren er problemen met dit onderzoek, zoals o.a. het ontbreken van een geloofwaardig mechanisme[23]. Een ander onderzoek, op ratten, wees op nierproblemen bij het nageslacht van zwangere ratten die 14mg/kg hadden gekregen op dag 9, 10 en 11 van hun zwangerschap[24]. Andere gelijkaardige onderzoeken konden dit resultaat niet repliceren[25], wat de kans op een causaal verband zo goed als uitsluit. 

Een onderzoek van 2011 wees uit dat een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen mogelijk kon worden gelinkt aan de consumptie van light-frisdranken, terwijl dat verhoogd risico klaarblijkelijk niet optrad bij de consumptie van gewone frisdranken. Het onderzoek maakte echter geen onderscheid tussen de zoetstoffen aspartaam en sucralose, en concludeerde tevens dat het causale verband niet met zekerheid is aangetoond en dat verder onderzoek hiervoor nodig is[26]. Een Europees onderzoek van 2013 toonde dan weer een link aan tussen diabetes type 2 en de consumptie van suikerhoudende frisdranken, terwijl die link er niet was tussen diabetes type 2 en frisdranken met artificiële zoetstoffen[27]. Hierdoor kunnen diabetespatiënten vooralsnog op een veilige manier frisdranken consumeren.

Verzonnen nadelige effecten

De weinige onderzoeken die potentiële gezondheidsproblemen hebben aangetoond, konden telkens niet worden gerepliceerd, waardoor aantoonbaar bewijs van vermeende gevaren van aspartaam onbewezen blijven - waarvoor diabetici ongetwijfeld erg dankbaar zijn. Toch zal dit pseudowetenschappers en complotdenkers niet tegenhouden om deze onderzoeken aan te halen in een poging tot cherry picking. Zo beweren deze tegenstanders zelfs dat aspartaam kankerverwekkend zou zijn, of de oorzaak zou zijn van tal van andere gezondheidsproblemen zoals MS en epilepisie. Er is echter geen enkel klinisch onderzoek waaruit dit gebleken is[28][29]

Het betreft hier dus slechts een hoax[30][31] die vooral gading vindt bij kwakzalvers en complotdenkers. Vaak verwijzen ze naar het gecompliceerde goedkeuringsproces dat aspartaam heeft ondergaan, alsof dit een bewijs moet zijn dat de zoetstof dan wel ongezond zal moeten zijn (dat argument is vanzelfsprekend een red herring, net zoals de verwijzing naar Donald Rumsfeld). Een onderzoek door de Government Accountability Office heeft echter uitgewezen dat er geen sprake was van inbreuken op de goedkeuringsprocedure[32][33].

Gevoeligheid aan aspartaam

Indien je toch nadelen ondervindt aan het consumeren van light-producten, ligt het voor de hand dat je best ophoudt met light-producten te nuttigen. Dat wil daarom nog niet zeggen dat aspartaam de oorzaak is. Een onderzoek naar metabolische reacties op de consumptie van aspartaam gaf geen meetbare resultaten weer, en de vermeende effecten die de proefpersonen ervaarden waren identiek met die van de controlegroep (die geen aspartaam maar een placebo hadden geconsumeerd)[34]. Hieruit blijkt dat de vermeende "gevoeligheid voor aspartaam" volslagen onzin is. Aspartaam-producten worden immers al decennia lang geconsumeerd zonder dat er grootschalige neveneffecten zijn opgetreden bij de bevolking. Kortom, heb geen angst voor een Broodje Aspartaam.

Sinistere complottheorieën

Volgens complotdenkers werd aspartaam ontwikkeld met als doel om de ganse bevolking ongemerkt te vergiftigen, en zo op termijn uit te roeien, zodat de Reptilian aliens zich zouden kunnen komen vestigen op de planeet aarde. Gevolgen van aspartaam zijn, volgens talloze mediums die astrale contacten onderhouden met andere planeten, talloze ziektes zoals kanker en MS.

Ondanks het farmaceutische complot van de Illuminati en de New World Order, zouden apothekers toch een anti-aspartaampil verkopen waardoor je miraculeus weer genezen bent van je aspartaam vergiftiging. We zijn er nog niet helemaal uit hoe deze anti-aspartaampil er telkens opnieuw in slaagt om het internationale complot te omzeilen, maar mogelijk maakt dit deel uit van het complot om zo op te sporen wie het geheim van het aspartaam-gif ontdekt heeft. De kans is dan ook groot dat je, na het kopen van een anti-aspartaampil, slachtoffer wordt van een buitenaardse ontvoering. Zie bijsluiter voor gelijkaardige bijwerkingen.

Kwakzalvers(websites) die pseudowetenschap omtrent aspartaam prediken

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/zoetstoffen.aspx?enummer=E951%20Aspartaam#Enummer
 2. https://www.sciencebasedmedicine.org/aspartame-truth-vs-fiction/
 3. http://www.gao.gov/docdblite/info.php?rptno=HRD-87-46
 4. http://www.nytimes.com/1989/11/19/business/nutrasweet-s-bitter-fight.html
 5. http://www.monsanto.com/newsviews/pages/monsantos-past.aspx
 6. http://rumsfeld.com/bio/
 7. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/government/rumsfeld-bio.html
 8. https://web.archive.org/web/20061115085641/http://www.defenselink.mil/bios/secdef_bio.html
 9. http://archive.gao.gov/d4t4/130780.pdf
 10. http://www.gao.gov/products/HRD-87-46
 11. https://books.google.be/books?id=VIP04mz7MTQC&dq=isbn:1405134348&hl=en&sa=X&ei=MpLvVPvpF-Gv7AaGo4CgAg&ved=0CB8Q6AEwAA
 12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17828671
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12180494
 14. http://www.cancer.gov/cancertopics/causes-prevention/risk-factors/diet/artificial-sweeteners-fact-sheet
 15. http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame.htm
 16. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1641.htm
 17. https://www.food.gov.uk/science/additives/aspartame/
 18. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/sweeten-edulcor/aspartame-eng.php
 19. http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Nzfsa_Confident-Recent_Media.htm
 20. http://rationalwiki.org/wiki/Aspartame
 21. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20131001174833/http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/aspartameopinion.pdf
 22. http://www.ajcn.org/content/early/2010/06/30/ajcn.2009.28968.abstract
 23. http://www.ajcn.org/content/92/5/1277.2.full
 24. http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v25n4/art04.pdf
 25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17828671
 26. http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=75e0632e-5c96-4c29-b17b-20d3ff02f288&cKey=34cf4d08-f779-4039-85cf-86e35c6a536d&mKey={A3122C2B-8FC7-4B7B-8FDB-997D60E964F4}
 27. http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-013-2899-8/fulltext.html
 28. http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/aspartame
 29. http://www.kanker.be/nieuws/veiligheid-aspartaam-opnieuw-bevestigd
 30. http://www.snopes.com/medical/toxins/aspartame.asp
 31. http://acsh.org/1999/01/acsh-debunks-internet-health-hoax-2/
 32. http://archive.gao.gov/d4t4/130780.pdf
 33. http://www.gao.gov/products/HRD-87-46
 34. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116212
 35. http://www.ahealthylife.nl/aspartaam-beschadigt-de-hersenen-in-elke-dosis/
 36. http://www.collective-evolution.com/2012/12/09/aspartame-linked-leukemia-lymphoma-groundbreaking-study/
 37. http://www.greenmedinfo.com/toxic-ingredient/aspartame
 38. http://www.naturalnews.com/aspartame.html
 39. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P684
Advertisement