Hoax wiki
Advertisement

Tovenaars zoals Gandalf staan erom bekend bargoense tekens te kerven in houten deuren.

Bargoense tekens, inbrekerstekens of inbraaksymbolen zijn een reeks symbolen waarvan men verkeerdelijk aanneemt dat ze door inbrekers zijn aangebracht door inbrekers op gevels en de stoep. Er is echter geen enkel aantoonbaar causaal verband tussen deze tekens en daadwerkelijke inbraken, en deze werkwijze is bovendien erg onlogisch en omslachtig. Niettemin wordt deze hoax zelfs geloofd bij de politie[1][2].

Concept

Plaats een symbool op de afbeelding van een baksteen en je hebt een Bargoens teken!

Het gangbare idee van "bargoense tekens" is dat dievengildes zich zouden bezig houden met het afschuimen van woonwijken om er te bepalen in welke huizen ze op een later tijdstip willen inbreken, en deze vooraf te markeren. Zo zouden ze die huizen dan achteraf makkelijker moeten terugvinden. Toch is er nog nooit een inbreker betrapt met een krijtje op zak, en daar zijn verschillende goede redenen voor. De werkwijze houdt geen steek, en wel om deze redenen:

 • Waarom zou een inbreker huizen markeren op een omslachtige en tijdrovende manier, en hierdoor bovendien een verhoogde kans lopen om te worden opgemerkt? Hij kan toch net zo goed in zijn auto blijven zitten en de relevante adressen op een briefje schrijven?
 • Waarom zou een inbreker zich bezig houden met het achterlaten van tekens voor andere inbrekers? Er bestaat immers niet zoiets als "inbrekersgildes", en als ze wel zouden bestaan zouden ze nog geen tekens willen achterlaten voor rivaliserende gildes.
 • Aangetroffen symbolen zijn vaak aangebracht met krijt, wat makkelijk verdwijnt als het regent, waardoor al het werk ongedaan is gemaakt. 
 • De inbreker zou logischerwijze de markering willen aanbrengen op een plaats die niet opvalt voor de bewoner van het huis, en ook klein genoeg om het onopgemerkt te laten. Dit betekent echter ook dat de markering voor de inbreker zelf vanop afstand moeilijk of niet zichtbaar zal zijn, vooral dan 's nachts als het donker is.
 • Tal van de tekens en hun betekenis zijn volledig zinloos voor een inbreker. Een teken zoals "vier kamers" is niet bepaald nuttig, een inbreker zal sowieso wel merken hoeveel kamers er in de woning van zijn slachtoffer zijn.
 • Waarom zou een inbreker huizen markeren met tekens zoals "reeds bezocht" of "niets interessants"? En waarom meerdere tekens voor hetzelfde ("reeds bezocht", "reeds bestolen", "inbreken overbodig", ...)?
 • Als de tekens niet zijn aangebracht met krijt, maar bv. met verf, hoe moet de inbreker het teken dan veranderen naar "reeds bestolen", en waarom zou hij zich hier nog mee bezig houden in plaats van zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken zodat hij niet zou worden gevat?
 • Zelfs al waren die bargoense symbolen echte inbrekerstekens, welke inbreker zou anno 21ste eeuw zich al op voorhand willen laten verraden nu dat de politie hier al zo vaak over heeft gecommuniceerd?

Een nieuwere versie van de hoax meent dat de bargoense tekens worden gebruikt door hackers, die aan de hand hiervan zouden weten welke draadloze netwerken onbeveiligd zijn. De verklaring waarom dit efficiënter zou zijn dan gewoon rondrijden en netwerken proberen detecteren met je mobiel toestel blijft uit. Het markeren van huizen met onbeveiligde draadloze netwerken zou zo veel tijd kosten dat er nog maar weinig over blijft om daadwerkelijk in die netwerken in te breken en gratis te surfen. En dat terwijl je gewoon ergens kan parkeren, in je auto blijven zitten, en rustig kan surfen. Té logisch?

Aha, betrapt!

Markeringen en tekens die foutief worden toegeschreven aan inbrekers zijn waarschijnlijk afkomstig van (in volgorde van minst tot meest waarschijnlijk):

 1. Een uitzonderlijke domme inbreker die het niet zo goed heeft doordacht
 2. Grappenmakers die deze hoax gebruiken om onrust te zaaien (ostension)
 3. Markeringen van kabelleggers, ramenwassers, brandweer en andere werklui
 4. Spelende kinderen

De politiewaarschuwing om bargoense tekens meteen te melden creëert een onnodig gevoel van angst en paranoia. Het advies om de tekens zo snel mogelijk weg te halen geeft dan weer een vals gevoel van veiligheid, want het verwijderen van een markering beschermt je immers niet tegen potentiële inbrekers.

Oorsprong

Bargoense tekens zijn wellicht reeds honderden jaren oud[3]. Ze werden oorspronkelijk gebruikt door zwervers en zigeuners[4], die zo woningen markeerden met "hier mag je kamperen", "vriendelijk", "gevaar", "gevaarlijke hond", enz... Niet bepaald de soort boodschappen dat inbrekers aan elkaar zouden willen doorgeven, tot de pers er in 2005 mee werd geconfronteerd en besloot de tekens te associëren met dievenbendes[5]. De vermeende associatie is echter al veel ouder dan dat: in de 16de eeuw zouden bendes brand gesticht hebben bij vijandelijke herenhuizen, en markeringen hebben aangebracht om doelwitten aan elkaar te communiceren. Wellicht heeft dit niet echt zo plaatsgevonden en ging het toen al om ongefundeerde geruchten, maar na het einde van de periode van de brandstichtingsbendes bleven de angst en geruchten bestaan.

In de 19de eeuw hielden volkskundigen en criminologen zich bezig met het verzamelen en ontcijferen van deze symbolen. Ook toen bleek dat de tekens niets met inbrekers en alles met zwervers te maken hadden: één van de oudste tekens was zelfs een landkaart voor bedelaars. Toch bleef de associatie met inbrekers bestaan, en de hoax werd doorgegeven van generatie tot generatie, waardoor het zelfs voor waar werd genomen door de politie. Het gaat hier niet om inbrekersfolklore - inbrekers maken immers geen gebruik van de symbolen - maar wel om politiefolklore[6]. Niet elke agent is naïef genoeg om er in te geloven, maar wanneer zij die dit wel doen worden gevraagd om bewijs te tonen kunnen ze dit nagenoeg niet. De antwoorden luiden veelal als "We hebben ze zelf nooit aangetroffen"[7], "We kunnen hier geen bevestigend dan wel ontkennend antwoord op geven"[8] of "We hopen geen harde bewijzen te vinden"[9]. In meer dan honderd jaar dus nog geen enkele inbreker met krijtje op heterdaad betrapt.

Voorbeelden

Markeringen voor werkzaamheden

In de Nederlandse stad Amersfoort dacht men in 2010 dat plus- en mintekens het werk waren van inbrekers, en de politie besloot dat inbrekers zo wilden aangeven of de bewoner overdag thuis is of niet. Toen bleek dat de tekens waren aangebracht door een kabelbedrijf ter voorbereiding van hun werkzaamheden, om aan te duiden waar de kabels moesten komen te liggen[10].

Brandweersymbolen

In de Belgische gemeente Kapellen dacht men in 2012 dat inbrekers bargoense tekens hadden aangebracht op de huizen. De Belgische krant Gazet van Antwerpen schreef er zelfs een artikel over met de titel "Laten inbrekers geheime tekens achter?"[11]. De Wet van Betteridge stelt echter dat een krantenkop die eindigt met een vraagteken kan worden beantwoord met het woord nee, en dit bleek een mooi voorbeeld hiervan. Het ging immers om symbolen aangebracht door de brandweer van Kapellen, die de bewoners pas hadden opgemerkt toen ze schrik kregen voor inbrekers en de symbolen een fictieve betekenis begonnen te geven.

Markeringen van glazenwassers

In de Nederlandse wijk Voorhout dacht men in 2013 dat inbrekers tekens hadden aangebracht op de gevels van woonhuizen, en dat die tekens nog maar heel recent waren geplaatst. De letter "H" zou verwijzen naar woningen waar men een hond in huis heeft. Toen bleek dat die tekens er zich al tien jaar lang bevonden, en ooit waren aangebracht door een glazenwasser kort nadat de wijk was gebouwd. De "H" stond voor "helemaal", dus dat alle ramen er moesten worden gewassen[12].

Tekens op de achterdeur

In de Belgische stad Leuven dacht men in 2014 dat inbrekers tekens hadden aangebracht, doch slechts bij één huis. De inbrekers hadden dus blijkbaar enkel dat huis in gedachte en beschouwden de rest van de stad als onwaardig om in te breken. Je zou denken dat ze dat ene adres dan wel zo konden onthouden zonder er een markering te plaatsen. Maar ze vonden het blijkbaar leuker van dat toch te doen, het liefst helemaal onderaan de gevel waar de tekens het moeilijkst zichtbaar zijn, ook voor de inbrekers zelf.

Nog vreemder is dat die inbrekers zelfs de moeite zouden hebben gedaan om tot aan de achterdeur te geraken - zonder sporen na te laten en zonder de moeite te doen om in te breken toen ze er toch al waren - om ook daar een markering aan te brengen[13][14]. Want niets is zo handig als het markeren van huizen via de achterdeuren die vanaf de straat niet eens zichtbaar zijn.

YOLO

In de Belgische gemeente Holsbeek dacht men in 2015 dat inbrekers tekens hadden aangebracht met de letters "YOLO". De politie moest ter plaatse komen om aan de bewoners uit te leggen dat YOLO de afkorting is voor "You Only Live Once", erg populair onder de jongeren en dus niets met inbrekers te zien[15].

Verfhechting

In de Nederlandse wijk Stadshagen dacht men in 2016 dat inbrekers tekens hadden aangebracht in de vorm van schuine strepen[16]. Toen bleek dat het ging om een verfhechtingsproef vaak aangebracht door schilders aan woningen die weldra opnieuw geschilderd moeten worden[17].

Lijst van angstzaaiers

Hoewel inbrekerstekens totale onzin zijn, wordt hier niettemin angst voor gezaaid in de media en op andere websites.

Media

Valse nieuwssites

Andere websites

 • Lokale Politie (België)[30]
 • Wellingelichte Kringen[31]

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.lokalepolitie.be/5418/home/1489-tekens-voor-uw-woning-verwittig-101.html
 2. http://www.lokalepolitie.be/sites/5399/images/stories/Downloads/inbraaksymbolen.pdf
 3. http://www.gestolengrootmoeder.nl/wordpress/bargoense-inbrekers-tekens/
 4. https://www.heinpragt.com/symbols/hobo_symbolen.php
 5. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/689568/2005/03/01/Dieven-kerven-tekens-op-huizen-slachtoffers.dhtml
 6. http://www.gestolengrootmoeder.nl/wordpress/bargoense-inbrekers-tekens/
 7. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130613_00622550
 8. http://kloptdatwel.nl/2012/02/29/politie-twente-waarschuwt-voor-geheime-tekens-van-inbrekers-klopt-dat-wel/
 9. http://www.hoax-wijzer.be/urban-legends/stadslegendegeheimetekensvaninbrekers
 10. http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20356083.ece
 11. http://www.gva.be/cnt/aid1263276/laten-inbrekers-geheime-tekens-achter
 12. http://www.omroepwest.nl/nieuws/2407997/Geheim-inbrekersteken-blijkt-instructie-voor-glazenwassers
 13. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141024_01339316
 14. http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/inbrekers-markeren-uw-huis-a2101208/
 15. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150630_01756091
 16. http://www.stadshagennieuws.nl/nieuws/22417-mysterieuze-tekens-op-deuren-stadshagen
 17. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=604865436327443&set=p.604865436327443
 18. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/689568/2005/03/01/Dieven-kerven-tekens-op-huizen-slachtoffers.dhtml
 19. https://twitter.com/telegraaf/status/612136784881790976
 20. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2355319/2015/06/11/Deze-tekens-laten-dieven-achter-als-ze-jouw-huis-komen-inspecteren.dhtml
 21. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1649190/2013/06/10/De-twaalf-tekens-waarmee-inbrekers-huizen-markeren.dhtml
 22. http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/inbrekers-markeren-uw-huis-a2101208/
 23. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141024_01339316
 24. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130524_00596448
 25. http://www.omroepbrabant.nl/?news/2149771293/Mysterieuze+tekens+op+Tilburgse+huizen.aspx
 26. http://www.omroepbrabant.nl/?news/41251372/Bargoense+tekens+zouden+voor+hackers+zijn.aspx
 27. http://www.omroepbrabant.nl/?news/41209572/Geheimtaal+helpt+inbrekers.aspx
 28. https://ejbron.wordpress.com/2013/09/12/politie-waarschuwt-bij-deze-geheime-tekens-komen-de-inbrekers/
 29. http://www.spiritualia.be/blogs/angelus/2015/6/over-symbolen-die-enkel-en-alleen-voor-dieven-en-inbrekers-zijn-bestemd.html
 30. http://www.lokalepolitie.be/5461/aandachtsvestigingen/212-opgepast-voor-inbraaksymbolen-.html
 31. http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/463935/zo-markeren-inbrekers-je-huis.html
Advertisement