Hoax wiki
Advertisement

Channeling of channelling is een New Age-concept dat verwijst naar een vermeende communicatievorm waarbij iemand (een "medium" genaamd) boodschappen zou ontvangen van onzichtbare geesten of entiteiten, van overleden personen, van goeroe's of van aliens. Vaak gebeurt dit door de vermeende entiteit tijdelijk de controle over je lichaam te geven, om het zo door jou te laten communiceren. In werkelijkheid gaat het om niets meer dan wat amateuristisch acteerwerk, zelfs wanneer het vermeende medium zelf gelooft dat de ontvangen boodschappen authentiek zijn[1].

Tegenstrijdigheden

Channelers, of channellers, zijn de zogenaamde "mediums" wiens lichamen gebruikt worden door de vermeende entiteiten om boodschappen aan ons door te geven. In werkelijkheid betekent dit dat de channeler in kwestie zijn of haar verbeeldingskracht de vrije loop kan laten gaan, en vaak een heleboel dingen ter plaatse verzint. Vaak gelooft de channeler daadwerkelijk in de echtheid van die boodschappen, zonder zichzelf af te vragen of het misschien toch niet de eigen fantasie was die hier werd aangesproken. Vaak gaat het hier om een psychologische drang naar bevestiging in een welbepaald geloof (zoals het geloof in goedaardige, etherische buitenaardse wezens die het hun taak beschouwen om ons in alles bij te staan). Het blijkt eveneens dat gechannelde boodschappen bijna altijd in de lijn liggen van welbepaalde religieuze, politieke of sociale voorkeuren van het medium: iemand die anti-regeringsgezind is zal geneigd zijn om voorspellende boodschappen over een totalitair regeringsbewind te vertellen. Aanhangers van het geloof in channeling zijn dan ook meer vatbaar voor suggesties die hun vooringenomenheid bevestigen[2].

Indien de gechannelde boodschappen authentiek zouden zijn, zou men op z'n minst een consistentie mogen verwachten. Dit blijkt echter niet het geval: de boodschappen die de vermeende mediums doorgeven spreken elkaar vaak tegen, soms gedeeltelijk, soms helemaal. Mediums zouden dit kunnen verklaren dat verschillende "entiteiten" een verschillende kijk hebben op een bepaalde gebeurtenis, zoals dit ook in de realiteit het geval is met mensen. Dit neemt echter niet weg dat ook boodschappen van één en dezelfde vermeende entiteit elkaar geregeld tegenspreken: de ene zegt dat een welbepaalde entiteit afkomstig is van Andromeda, de andere dan weer dat diezelfde entiteit van Antares komt. Zo ontstaat er soms zelfs ruzie tussen mediums die elkaar beschuldigen van het verzinnen van valse boodschappen, wat ironisch is aangezien ze allemaal de boodschappen slechts verzinnen. Fraude komt in deze branche dan ook bijzonder geregeld voor[3], en eigenlijk kan het vragen van geld voor vermeende gechannelde berichten vanzelfsprekend als een vorm van fraude worden beschouwd[4].

Indien er consistentie bestaat in gechannelde berichten, betreft het meestal informatie die eigenlijk al gekend was over de vermeende entiteit - althans, als het gaat om een persoon die daadwerkelijk bestaan heeft, zoals een overleden voorouder of bekende historische figuren zoals Cleopatra. In de andere gevallen borduurt het ene medium gewoon voort op de voormalige boodschappen van een ander medium. Aangezien het voor de meeste mediums bekend is dat de Nordic aliens in de Plejaden zouden wonen, zullen nieuwe boodschappen dit vanzelfsprekend bevestigen. Een medium dat toch iets totaal tegenstrijdig beweert, zal vaak niet ernstig genomen worden - zelfs niet door de goedgelovige New Agers. En aangezien het de bedoeling is een welbepaald publiek te boeien (liefst tegen betaling), zullen mediums vooral dat vertellen waarvan ze denken dat het publiek het zal willen horen.

Uiteindelijk blijft het bewijs van de authenticiteit van zulke boodschappen helemaal uit. In de meeste gevallen is de informatie in die boodschappen aantoonbaar fout, of onmogelijk te verifiëren (hoe kunnen we ooit achterhalen dat Cleopatra last had van diarree drie dagen voor haar dood?). In gevallen waarbij de informatie wél blijkt te kloppen, gaat het meestal om verifieerbare informatie die als algemene kennis wordt beschouwd of die het medium in kwestie ook elders had kunnen te weten komen (zelfs al is dat onbewust of schijnbaar vergeten), of in sommige gevallen om een aanname waarvan de waarschijnlijkheid op zich al groot is. Boodschappen die meer overstromingen, orkanen en hittegolven voorspellen zijn op zich helemaal niet profetisch van aard, aangezien de kans hiertoe groot is vanwege klimaatopwarming. Voorspellingen dat er oorlogen zullen zijn in de toekomst, of dat er technologische vorderingen zullen komen, zijn al evenmin indrukwekkend of onverwacht te noemen. Dit is vergelijkbaar met astrologie.

Channeling in de ufologie

Gezien de totale afwezigheid van bewijs dat aliens daadwerkelijk bestaan, en het feit dat complottheorieën omtrent het vermeende UFO-incident in Roswell intussen helemaal uitgemolken zijn, hebben aanhangers van de ufologie beslist om steeds meer "nieuwe informatie" te bekomen via "channeling" met deze buitenaardse wezens. Blijkbaar zijn het vooral de Nordic aliens, en soms ook de Arcturians, die hun dagen slijten met het doorsturen van berichten via menselijke mediums. Om de één of andere reden geven ze de voorkeur aan mentaal onstabiele mensen voor deze taak. 

Bekende channelers

Bronnen

Referenties

Advertisement