Hoax wiki
Advertisement

Cherry picking in de geneeskunde: het negeren van de echte patiënten om de voorkeur te geven aan degenen die het door jou gewenste resultaat opleveren.

Cherry picking (Nederlands: kersen plukken) is een drogreden die verwijst naar de methode waarbij slechts een selectie van argumenten of bewijsmateriaal wordt aangevoerd om tot een conclusie te komen, en een belangrijk aandeel aan bijkomende argumenten wordt genegeerd omdat hun invloed zou leiden tot een andere conclusie die niet gewenst is door de spreker[1].

Concept

Wanneer je zin hebt om wat kersen te eten, en je hebt de mogelijkheid om ze vers te plukken uit de natuur, ga je natuurlijk net die plukken die er het meest rijp en lekker uit zien. De kersen die nog niet rijp zijn, of al overrijp zijn, zal je geneigd zijn te laten hangen. Cherry picking in de context van een drogreden is niet veel anders: het is de neiging om enkel die feiten te selecteren die je steunen in een argument of geloof dat je probeert te verdedigen. Feiten die je argument of geloof tegenspreken, worden daarentegen systematisch genegeerd. Cherry picking is aldus het gevolg van vooringenomenheid, waarbij iemand d.m.v. selectieve argumenten en/of anekdotes een conclusie probeert voor te stellen als zijnde representatief terwijl dat helemaal niet het geval is. 

De methode wordt veelvuldig gebruikt in de pseudowetenschap. Voorak kwakzalvers gebruiken graag persoonlijke anekdotes om te "bewijzen" dat hun "alternatieve geneeskunde" werkzaam is, en negeren ze de talloze gevallen waarin het niet werkzaam is gebleken. In feite komt het neer op het negeren of zelfs onderdrukken van bewijsmateriaal. Zo worden uitzonderlijke gevallen van neveneffecten bij vaccins aangehaald als een reden om niet te vaccineren ondanks het feit dat vaccins wel degelijk veilig zijn. Anekdotes over mensen genezen waren van kanker na het gebruik van cannabis negeren het feit dat heel wat meer mensen er niet door genezen waren. In de astrologie komt cherry picking voor wanneer men stelt dat, als iemand de typische karaktertrekken van een bepaald sterrenbeeld heeft, dit automatisch een "bevestiging" en "bewijs" is dat astrologie werkt. Wanneer echter blijkt dat iemand helemaal niet typerend is voor zijn sterrenbeeld, wordt dit genegeerd of simpelweg verklaard als een "uitzondering".

Ook in de politiek doet men gretig aan cherry picking. Politici zullen vooral de negatieve kanten van de tegenpartij vermelden, en de positieve kanten van zichzelf. Dit kan je illustreren met het raadseltje van wie je het meest zou vertrouwen: een kettingroker met een alcoholverslaving, iemand die drugs heeft gerookt en elke dag sterke drank drinkt, of een vegetariër die niet rookt en bijna nooit drinkt. Misschien kies je de derde, maar de beschrijvingen zouden verwijzen naar respectievelijk Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, en Adolf Hitler. De beschrijvingen van de drie kandiaten zijn allesbehalve accuraat[2][3], maar het punt ter illustratie hier is dat je in elke goede persoon wel slechte karaktertrekken kan vinden, en zelfs in de meest barbaarse slechterik er goede karaktertrekken bestaan. Het is een kwestie van welke kersen je wil plukken.

Indien je merkt dat iemand gebruik maakt van de cherry picking-methode, wees dan niet bang om de vraag te stellen: is er iets dat je me niet vertelt?

Je maakt je niet schuldig aan cherry picking indien je:

  • Tegenbewijs verwerpt dat irrelevant is voor het onderwerp dat ter discussie staat.
  • Tegenbewijs verwerpt dat al weerlegd is als vals. 

Voorbeelden

Je zet het slechtste bordje naast het beste bordje, en zo doe je aan cherry picking.

In 2013 voerden Deense scholieren een experiment uit dat moest aantonen dat de ontkieming van tuinkerszaadjes wordt verstoord wanneer ze zich in de nabijheid van de straling van een wifi-router bevinden. Uit het resultaat moest inderdaad blijken dat de zaadjes minder ontkiemden wanneer ze vlakbij een router stonden, in tegenstelling tot zaadjes die er een eind vandaan waren geplaatst.

Het onderzoek negeerde echter bijkomende factoren die hiertoe geleid kunnen hebben, zoals de directe nabijheid van laptops die de luchtstroom en temperatuur kunnen beïnvloeden. Er waren meer dan twee bordjes geplaatst, en in andere gevallen was het verschil veel minder groot, maar dit werd niet onder de aandacht gebracht. Ook kan het resultaat op toeval berusten, en zou het experiment een aantal keer herhaald moeten worden om tot gegrond empirisch bewijs te komen.

Het experiment werd wel degelijk twee keer uitgevoerd: één keer waarbij de routers enkel hun SSID (herkenningssignaal van het netwerk) uitzenden, en een tweede keer waarbij de laptops elkaar constant "pingden" om een drukker netwerkverkeer te simuleren. In het tweede geval bleken de resultaten veel minder negatief te zijn, terwijl je zou mogen verwachten dat het verschil net groter moet zijn omdat er meer wifi-straling aan te pas kwam, maar dit werd volledig genegeerd in de conclusies van het onderzoek[4][5]

Wet van Cherrypicking

Zie hoofdartikel: Internetwet

De 'Wet van Cherrypicking (Law of Cherry Picking) stelt dat, wanneer iemands standpunt wordt weerlegd door tal van goed doordachte argumenten en bronvermeldingen, hij of zij enkel zal reageren op de argumenten die hij het makkelijkst kan aanvechten, en alle andere argumenten zal negeren.

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement