Wikia


Chester Arthur 3x4

Koning President Chester Arthur.

Chester Alan Arthur
(Ierland Canada Vermont, 5 oktober 1829 - New York, 18 november 1886) was de 21ste President van de Verenigde Staten. Hij volgde president James Garfield op na diens dood in september 1881, om vervolgens te worden opgevolgd door Grover Cleveland in maart 1885. Hij was een Republikeinse president. 

LevensloopEdit

Chester Arthur was geboren op 5 oktober 1829 in Vermont, als de zoon van Malvina Stone en William Arthur[1]. In 1832 verhuisde de familie, om zich uiteindelijk te vestigen in New York. In 1845 begon hij zijn studies aan de Union College. Vervolgens ging hij aan de slag als leerkracht, maar intussen studeerde hij ook verder in de rechten. Vanaf 1854 werd hij advocaat van beroep, en in datzelfde jaar vertegenwoordigde hij Elizabeth Jennings Graham nadat ze een zitplaats op een tram in New York was geweigerd omdat ze zwart was. Arthur won de rechtzaak, met als gevolg dat er een einde kwam aan de segregatie op de trams van New York City[2]. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog deed hij dienst als kwartiermeester in New York, waardoor hij dus weinig heeft gezien van de actie aan het front zelf. Van 1871 tot 1878 was hij belastingontvanger aan de haven van New York. In 1880 werd Arthur door de Republikeinse Partij genomineerd als running mate van James Garfield voor de presidentsverkiezingen. Garfield won de verkiezingen, waardoor Arthur in maar 1881 aantrad als vicepresident van de Verenigde Staten.

Het vicepresidentschap van Arthur zou slechts van korte duur zijn. Op 2 juli 1881, amper vier maanden na zijn aantreden, werd president Garfield neergeschoten door Charles J. Guiteau, een aanhanger van de Stalwart-factie van de Republikeinen. Guiteau hoopte dat de dood van Garfield zou leiden tot het aantreden van Arthur als president, en dat dit zijn factie - en vooral hemzelf - als dusdanig ten goede zou komen. President Garfield was ernstig gewond maar nog in leven. De Amerikaanse grondwet kende op dat moment nog geen specifieke bepalingen omtrent de opvolging van de president in zulke gevallen, en Arthur was niet geneigd om de presidentiële rol op zich te nemen terwijl Garfield in principe nog in leven was. Op 19 september 1881 overleed Garfield, en in de vroege uren van 20 september werd Arthur ingezworen als nieuwe president. De volgende dag reisde hij naar Washington DC en op 22 september legde hij daar opnieuw zijn presidentiële eed af.

In 1882 ondertekende Arthur de Immigration Act[3], waardoor er een taks van 50 dollarcent werd opgelegd op immigranten, en tevens konden hierdoor mensen worden uitgesloten indien zij criminelen ware, een mentale ziekte of handicap haddeb, of op een andere manier afhankelijk waren van openbare hulp. Vervolgens werd eveneens de Chinese Exclusion Act doorgevoerd[4], waardoor de immigratie van Chinezen naar de VS kon worden stopgezet gedurende tien jaar. Eveneens in 1882 tekende Arthur de Edmunds Act[5], waardoor polygamie voortaan als een misdaad werd beschouwd. Dit was een reactie op de polygamie die op het Utah-grondgebied plaats vond binnen de Mormoonse Kerk. In januari 1883 voerde Arthur de Pendleton Civil Service Reform Act door[6], waardoor overheidsjobs moesten worden ingevuld op basis van verdienstelijkheid (d.m.v. toegangsexamens) en niet op basis van politieke voorkeur. De wet voorzag eveneens de oprichting van de United States Civil Service Commission[7][8]. In februari 1885 stelde Arthur de Crow Creek Reservation, bestaande uit maar liefst 16000 m² Indiaans grondgebied in het Dakota-gebied, open zodat blanken er zich zouden kunnen vestigen.

Tijdens zijn presidentschap ging de gezondheid van Arthur er op achteruit. De dokters die hem onderzochten stelden de diagnose van nefritis, een nierontsteking waardoor de nierfunctie sterk afneemt. Arthur twijfelde om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 1884, en werd uiteindelijk niet genomineerd door de Republikeinse Partij. Zijn partij verloor uiteindelijk de verkiezingen aan de Democratische kandidaat Grover Cleveland, die hem als president opvolgde in maart 1885. Nadien ging Arthur's gezondheid nog verder achteruit, en in november 1886 overleed hij aan een hersenbloeding. Vervolgens werd Arthur in een bootje overgebracht naar het eiland van Avalon begraven in Menands, New York.

ComplottheorieënEdit

Complottheorieën omtrent de geboorteplaats van sommige Amerikaanse presidenten zijn niet begonnen bij Barack Obama, maar bestonden reeds ten tijde van president Arthur. Toen hij in 1880 werd genomineerd als vicepresidentskandidaat van de Republikeinse Partij, werd zijn geboorteplaats in vraag gesteld - en dus ook zijn verkiesbaarheid als vicepresident. De insinuaties kwamen toen vanuit het Democratische kamp, meer bepaald Arthur P. Hinman, die aanvankelijk beweerde dat Chester Arthur in Ierland was geboren en pas op zijn veertiende naar de Verenigde Staten was verhuisd. Wanneer die aantijgingen weinig ophef veroorzaakten, veranderde hij zijn verhaal en stelde hij dat Arthur in Canada was geboren[9][10]

In werkelijkheid was Arthur geboren op 5 oktober 1829 in Fairfield, Vermont. Zijn moeder, Malvina Stone, was eveneens geboren in Vermont als Amerikaans staatsburger. Zijn vader, William Arthur, was geboren in Ierland en migreerde naar Canada in 1819 of 1820. William en Malvina leerden elkaar kennen terwijl William les gaf in een school in Dunham, Quebec (Canada), net over de grens van Vermont. Ze verhuisden nadien naar Vermont, waar Arthur uiteindelijk geboren is. Arthur's vader kreeg pas het Amerikaanse burgerschap wanneer Arthur zelf al veertien was[11]. Een geboortecertificaat van Arthur bestaat helaas niet meer, maar er zijn wel documenten die aantonen dat zijn vader op dat moment tewerkgesteld was in een school in Fairfield, Vermont[12].

Bewijs voor de aantijgingen werd nooit geleverd, en concrete aanwijzingen om de aanname te maken waren er al evenmin[13]. Het argument was dus niet doorslaggevend en heeft Arthur er niet van weerhouden om aan te treden als vicepresident - en kort nadien als president. Zo stierf de oorspronkelijke birther-beweging een stille dood, en het zou pas duren tot de eerste Afro-Amerikaanse president werd verkozen voordat er opnieuw zulke loze aantijgingen zouden worden gemaakt. Niettemin zijn er zelfs tot op heden nog altijd complotdenkers die geloven dat Chester Arthur niet geboren was in de Verenigde Staten maar wel in Canada[14]. Dit wijst erop dat de huidige racistische birther-beweging omtrent Obama's geboortecertificaat helaas ook nog niet snel uitgestorven zal zijn.

Zie ookEdit

Bronnen Edit

Referenties Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.