Hoax wiki
Advertisement

Chronische Lyme is een vermeende ziekte die zich zou voordoen wanneer een behandeling tegen de infectieziekte van Lyme niet effectief is. Hoewel de ziekte van Lyme zelf wel degelijk bestaat en erkend wordt, is de chronische versie hiervan onbestaande. Het geloof in de fictieve "Chronische Lyme" wordt dan ook veelal verkondigd door kwakzalvers zoals Richard Horowitz. Beweringen dat (chronische) Lyme de oorzaak zou zijn van de spieraandoening ALS zijn eveneens onzin.

De ziekte van Lyme

Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacteriën. Het wordt overgedragen door teken, meestal via een tekenbeet, al zijn niet alle teken vanzelfsprekend met deze bacterie besmet. In een aantal, doch niet in alle gevallen, kan dit worden waargenomen door rode, ringvormige huidverschijnselen. Gevolgen van een besmetting zijn vaak aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals ontsteking van de hersen- of ruggenmergzenuw. De symptomen gelijken soms op die van MS- en ALS-patiënten, maar dat MS en ALS door een Lyme-infectie zou worden veroorzaakt is een ongefundeerde aanname[1]. Ook gewrichtsaandoeningen (zoals gewrichtsontstekingen) en hartaandoeningen (hartritmestoornissen, hartfalen) behoren tot de gekende klachten.

De behandeling van Lyme hangt vaak af van het stadium waarin het wordt gediagnosticeerd. In een vroeg stadium wordt veelal geopteerd voor orale antibiotica gedurende 2 tot 3 weken. In een later stadium wordt meestal geopteerd voor intraveneuze antibiotica gedurende 2 tot 4 weken[2]. Volgens sommige onderzoeksresultaten zou het zelfs mogelijk zijn om de ontwikkeling van Lyme geheel te voorkomen d.m.v. een enkele dosis antibiotica, indien die wordt toegediend binnen de 72 uur na besmetting[3], al is dit wellicht enkel effectief voor mensen die een groter risico lopen om besmet te worden[4]

Chronische Lyme

Chronische Lyme is een pseudowetenschappelijke diagnose waarbij wordt verondersteld dat de patiënt aanvankelijk was geïnfecteerd met de Lyme-bacterie, die na de antibioticakuur toch zou hebben overleefd. Het gaat hier echter om patiënten met verschillende ziektes en/of minder specifieke symptomen, vaak zelfs zonder effectieve voorafgaande Lyme-infectie[5]. Bij zulke patiënten, die beweerden "Chronische Lyme" te hebben, kon geen enkel spoor van de bacterie worden gevonden. Net omdat eventuele aanhoudende symptomen niet worden veroorzaakt door Lyme zelf, en er bovendien geen sprake is van een voorafgaande Lyme-infectie, kan er geen sprake zijn van de vermeende aandoening "Chronische Lyme". Zulke pseudowetenschappelijke diagnoses blijken dan ook steeds het resultaat te zijn van laboratoria en artsen die niet de wetenschappelijke bewijsmethode toepassen[6][7]. Sommige commerciële laboratoria en artsen zagen een financiële opportuniteit in overdiagnosticering[8], en maar liefst 25% van hun patiënten zou "positief" testen (het werkelijke nationale gemiddelde in de VS ligt op 8%). 

Er is bijgevolg een duidelijke wetenschappelijke concensus dat Chronische Lyme een onbestaande ziekte is, omdat de symptomen die men plaatst onder de noemer "Chronische Lyme" niet worden veroorzaakt door een aanhoudende Lyme-infectie[9][10]. Er is wat dat betreft in feite geen sprake van "controverse", en deze concensus wordt eveneens erkend door de Infectious Diseases Society van Amerika[11][12][13], het CDC (Centers for Disease Control)[14], de American Academy of Neurology[15], de National Institute of Allergy and Infectious Diseases[16], en eveneens de European Federation of Neurological Societies, de European Union of Concerted Action on Lyme Borreliosis, de Canadian Public Health Network, de German Society for Hygiene and Microbiology[17] en het Instituut voor Tropische Geneeskunde[18]. Zelfs Dr. Allen Steere, die de infectieziekte van Lyme voor het eerst ontdekt heeft, betwist het bestaan van "Chronische Lyme"[19]. Allen raden zij een langdurig gebruik van antibiotica dan ook stellig af als behandelmethode.

Vage symptomen

De vermeende symptomen van Chronische Lyme worden zo uitgebreid en toch vaag omschreven, dat het wel op iedereen van toepassing zou kunnen zijn. Een artikel van 28 augustus 2013 in de Huffington Post verkondigt overduidelijk zulke kwakzalverij[20]. De auteur, pseudowetenschapper Suzy Cohen, maakt geen geheim van haar eigen (pseudowetenschappelijke) zelfdiagnose want "het is Lyme tot het tegendeel bewezen is", wat uiteraard haaks staat op de logische en wetenschappelijke methode. Ze beschrijft dat "dagelijkse pijntjes", die gewoonlijk worden toegewezen aan stress of ouder worden, in feite een vorm van Lyme zouden kunnen zijn die je hebt opgelopen toen je in het bos rondliep, op het gras lag, of van je huisdier. Aangezien iedereen dat wel eens heeft gedaan, en heel wat mensen een huisdier hebben, kan dat voor ons allemaal van toepassing zijn.

Cohen beschrijft de symptomen van Chronische Lyme als o.a. vermoeidheid, stijve nekspieren, hoofdpijnen, gevoeligheid aan licht en geluid, oorsuizen, duizeligheid, gewricht- en spierpijn, tintelingen, gevoelloosheid, concentratieproblemen, slaapproblemen, enz... Kortom, symptomen die we allemaal vroeg of laat wel eens ervaren. Niet zelden ervaren we meerdere van die symptomen zelfs tegelijkertijd. Dat wil nog niet zeggen dat we daarom ook (Chronische) Lyme hebben: deze symptomen hoeven niet allemaal een gemeenschappelijke oorzaak, of zelfs noodzakelijk een ernstige oorzaak te hebben[21]. De auteur laat zich ook in met kwakzalvers zoals Joseph Mercola, Mike Adams en Dr. Oz.

Verwarring met ALS

Omwille van de vaak erg gelijkende symptomen, wordt (al dan niet chronische) Lyme vaak geassocieerd met fybromyalgie en CVS (chronisch vermoeidheidsyndroom), omdat de klachten van deze patiënten vaak erg uiteenlopend zijn en een oorzaak veelal moeilijk te vinden is. Sommigen gaan echter nog een stap verder, en beweren dat de spieraandoening ALS zou worden veroorzaakt door een Lyme-infectie, en dat alle ALS-patiënten positief zouden zijn getest voor Lyme[22][23]. Dat is echter volslagen onzin: er is geen enkele peer-reviewde studie die dit uitwijst.

Hoewel de oorzaak van een Lyme-infectie goed bekend is, en de infectie goed behandelbaar is met antibiotica, geldt dit niet voor ALS. In dat laatste geval gaat het om een neurologische diagnose, waaruit blijkt dat ALS sporadisch en spontaan ontstaat. In 10% van de gevallen is het erfelijk via een defect gen. Ook het gendefect "C9orf72" kan op niet-erfelijke wijze ALS veroorzaken, wat via een eenvoudig bloedonderzoek kan worden vastgesteld. De oorzaak van ALS is tot nu toe onbekend, maar het is wel duidelijk dat we die niet moeten zoeken by Lyme- of andere infecties. Bijgevolg is ALS niet behandelbaar met antibiotica, en is het - in tegenstelling tot een Lyme-infectie - in alle gevallen ongeneeslijk en dodelijk van aard[24].

Pseudobehandeling met antibiotica

Artsen die de diagnose van "Chronische Lyme" onderschrijven, maken veelal gebruik van een langdurige antibiotica-behandeling om de vermeende infectie te bestrijden. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat deze behandeling effectief eb werkzaam is, maar er is daarentegen wel wetenschappelijk bewijs ten over dat deze behandeling schadelijk is voor de gezondheid van de patiënt én van de bevolking in het algemeen[25][26][27][28][29][30][31][32][33].

Zelfs indien de antibiotica-behandeling "slechts" tien weken wordt aangehouden (dat is al meer dan het dubbel van de aangeraden maximumduur), bestaat de kans dat resistente bacteriën zich ontwikkelen, om vervolgens de patiënt te infecteren en mogelijk zelfs te doden. In 2000 werd er een overlijden vastgesteld van een vrouw die toen reeds twee jaar met intraveneuze antiotica behandeld werd voor "Chronische Lyme", hoewel die diagnose niet daadwerkelijk kon worden vastgesteld[34][35][36].

Ondanks dit alles, kunnen zulke kwakzalvers op verschillende plaatsen toch ongeremd aan de slag met hun langdurige antibioticakuren. Tegen alle bewijs van de gevaren in, werd dit immers legislatief goedgekeurd in de Amerikaanse staten Connecticut[37], Rhode Island[38], California, Massachusetts, New Hampshire, Vermont[39], New York[40] en Maine[41].

Erkenning van Chronische Lyme

In 2014 werden er in België pogingen ondernomen om een erkenning van Chronische Lyme op te nemen in het regeerakkoord van 2014, met een petitie ondersteund door socialist John Crombez (SP.A) en liberaal Nele Lijnen (Open VLD)[42]. Zij vroegen om meer middelen vrij te maken voor de "testen die binnen enkele maanden klaar zouden zijn"; testen die in feite werden uitgevoerd door niet-erkende en dubieuze laboratoria, vaak in het buitenland en die onvoldoende of niet worden gecontroleerd. 

Crombez en Lijnen vroegen eveneens om de "erkenning van Lyme als ziekte", hoewel Lyme op zich reeds wordt behandeld in medische opleidingen, en effectieve behandelingen en onderzoeken sowieso al worden terugbetaald door de ziekenkas. Lyme wordt bovendien ook reeds erkend als beroepsziekte in België[43] (en sinds 2009 ook in Nederland[44][45]). Oproepen tot de "erkenning" van Lyme zijn dus volslagen onzin omdat die erkenning er al is. Dat geldt uiteraard niet voor Chronische Lyme, want die ziekte bestaat niet, en het uitgeven van belastingsgeld aan placebo's en voedingssupplementen is natuurlijk niet de juiste oplossing[46]

Het Post-Lyme-syndroom

Er is wel degelijk bewijs dat, in sommige gevallen, de symptomen van Lyme kunnen blijven aanhouden na de aanvankelijke behandeling. In dat geval wordt er dan gesproken van het Post-Lyme-syndroom, oftewel de Post-Lyme disease syndrome (PLDS)[47][48]. Ook dit wordt soms "Chronische Lyme" genoemd, hoewel het gebruik van deze term wordt afgeraden door experten op dit vlak om verwarring te vermijden[49]. Het is niet duidelijk of de overgebleven restanten van de bacterie na een antibiotica-behandeling nog steeds besmettelijk zijn, en of dit de oorzaak is van de aanhoudende klachten van de patiënt. Meer onderzoek is nodig hieromtrent[50], maar de voorlopige resultaten wijzen erop dat eventuele restanten louter een uitgeschakelde bacterie betreffen, die dus geen gevaar oplevert voor (chronische) besmetting[51][52][53][54].

Hoewel de precieze oorzaak van PLDS onduidelijk is, gaat het hier in feite niet om een aanhoudende infectie van de Lyme-bacterie. Vaak betreft het de symptomen (zoals bv. artritis) veroorzaakt door de gevolgen van een Lyme-infectie die niet of laattijdig behandeld werd[55]. Mogelijk gaat het ook om de gevolgen van autoimmuniteitsgerelateerde effecten van de bacteriële besmetting, die nog steeds symptomen veroorzaakt zelfs nadat de bacterie zelf reeds succesvol bestreden is[56][57][58][59]. Op dat moment is de patiënt dus niet geïnfecteerd met Lyme zelf, en het langdurig gebruik van antibiotica is nog steeds niet aangeraden[60]. Patiënten die beweren dat de symptomen toch afnemen na een langdurige antibioticakuur ervaren louter een placebo-effect, terwijl hun gezondheid er in werkelijkheid niet op verbeterd is[61][62][63].

Er stelt zich een schrijnend probleem wanneer potentiële PLDS-patiënten worden behandeld door een dokter die gelooft in "Chronische Lyme" en een langdurige antibiotica-behandeling voorschrijft. Deze methode zal de oorzaak van de symptomen dus niet behandelen, maar wel de gezondheid van de patiënt potentiële schade toebrengen. Het prijskaartje van zo'n langdurige antibioticakuur is vaak niet min, en dit kost de patiënt dus onnodig handenvol geld. Alternatieve therapieën zoals detoxen, kruidenbehandelingen en homeopathie zijn louter pseudowetenschap en zullen de patiënt sowieso op geen enkele manier kunnen genezen, van wat dan ook. Inmiddels wordt er echter niet gezocht naar de échte oorzaken van de symptomen, en kunnen ze dus ook niet op de juiste manier worden onderzocht en behandeld. Hierdoor kan de patiënt onnodig kostbare tijd verliezen, en ook veel geld. Artsen die de "Chronische Lyme"-diagnose aanhangen, zoals Richard Horowitz, handelen dus niet volgens de wetenschappelijke methode maar wel uit winstbejag, en dienen dus te worden beschouwd als kwakzalvers. 

Lyme-Literate Doctors

Kwakzalvers die geloven in "Chronische Lyme" en tal van dubieuze behandelmethoden, worden vaak "Lyme-Literate Doctors" (LLMD) genoemd. In tegenstelling tot de naam, maken ze geen gebruik van effectieve wetenschappelijke methoden om onderzoek te verrichten naar de ziekte van Lyme, en zodoende zijn hun onderzoeksresultaten vaak onderhevig aan vooringenomenheid, cherry picking en financieel winstbejag. In bepaalde gevallen gaan patiënten en belangengroepen zelfs zo ver als intimidatie, stalking en dreigingen omdat (echte) artsen de diagnose van "chronische Lyme" verwerpen en een langdurige antibioticakuur weigeren voor te schrijven. Allen Steere kreeg zelfs veiligheidsagenten toegewezen voor zijn eigen veiligheid[64][65][66].

De meest bekende Lyme-Literate dokter is Richad Horowitz, die maar liefst een heel alternatief Lyme-imperium heeft uitgebouwd en beweert reeds 12.000 patiënten persoonlijk te hebben behandeld. De man moest zich reeds meermaals verantwoorden voor medische instanties omwille van bedrieglijke praktijken. Volgens hem zijn er overal in de wereld ziektes die worden veroorzaakt door teken, parasieten, zware metalen, vergif, enz... Voor deze ziekten biedt Horowitz toevallig natuurlijk wel zélf de "beste behandeling"[67]. Zijn kwakzalverij-gehalte is makkelijk te herkennen aan zijn pogingen om (echte) medische experts te demoniseren, vaak d.m.v. paranoïde beweringen dat ze hem zouden proberen te "intimideren"[68]. Websites van sommige LLMD's en hun aanhang zijn vaak ook schreeuwerig, roepen op tot wantrouwen van normale artsen, hebben geregeld een webwinkel met hun eigen "medicijnen" en/of maken uitvoerig reclame voor geaffilieerde webwinkels, boeken over het desbetreffende onderwerp, enz...[69]

Naast langdurige antibioticakuren onderschrijven LLMD's soms ook andere kwakzalverijmethoden[70], zoals injecties van waterstofperoxide[71][72] (wat bedoeld is als ontsmettings- en bleekmiddel[73]), voedingssupplementen[74] of colloïdaal zilver[75] (dat niettemin openlijk wordt verkocht als geneesmiddel tegen Lyme[76]). Veel van deze pseudowetenschappelijke behandelmethoden zijn potentieel gevaarlijk of zelfs fataal voor de patiënt. Eén van de meest gevaarlijke vormen van kwakzalverij is Malariotherapie[77], waarbij men de patiënt infecteert met malaria (d.m.v. een injectie van bloed besmet met malaria), opdat de hoge koorts de lyme-bacterie zou doden en je zo zou genezen van zijn lyme-infectie[78]. Iets minder gevaarlijk, maar niettemin toch niet-werkzame methoden zijn o.a. kruidenbehandelingen en homeopathie[79], alsook acupunctuur, biofotonentherapie, voedingssupplementen en "natuurlijke antibiotica"[80]. Zowel antibiotica (echte medicijnen) als alternatieve therapieën (nepmedicijnen) zijn vaak erg duur, té duur voor een behandeling die de patiënt op geen enkele manier verder helpt.

Bij sommige patiënten die met Lyme werden geïnfecteerd, kunnen de symptomen soms erger worden tijdens de eerste 24 uur nadat een antibioticabehandeling werd opgestart. Dit is het gevolg van de Jarisch–Herxheimer-reactie[81]: wanneer de bacterie wordt gedood door de antibiotica, kan dit gifstoffen vrijmaken die het lichaam niet snel genoeg kan aanvechten. LLMD's en andere kwakzalvers zullen soms echter beweren dat het nog steeds gaat om "herxing" , zelfs al is de antibioticakuur reeds weken voordien beëindigd, waardoor deze mogelijkheid in werkelijkheid dus uitgesloten is. Ze beweren tevens dat dit een wekelijkse cyclus zou vormen, en/of dat het gaat om een fase die nodig is[82]. Dit komt voort uit het onterechte geloof dat antibiotica geacht wordt een patiënt zieker te doen voelen als het begint te werken. Symptomen die pas optreden méér dan 24 uur nadat de antiobioticabehandeling werd opgestart, kunnen nooit het gevolg zijn van de Jarisch-Herxheimer-reactie. Deze foute diagnose kan ervoor zorgen dat patiënten deze abnormale symptomen (die vaak niet aan Lyme gerelateerd zijn) niet laten onderzoeken, en dus niet de nodige behandeling krijgen. 

Lijst van LLMD's en aanverwante kwakzalvers en kwakzalverijbewegingen

Hieronder geven we een lijst van bewegingen, organisaties en artsen die zich schuldig maken aan de kwakzalverij omtrent Chronische Lyme en andere pseudowetenschap omtrent de ziekte van Lyme, of deze tenminste mee verkondigen:

 • Richard Horowitz
 • International Lyme and Associate Diseases Society (ILADS)[83]
 • Lime Disease Association, Inc.
 • Lyme Disease Network
 • iGeneX (een laboratorium dat zich specialiseert in het testen naar Lyme)
 • California Lyme Disease Association
 • Lymestats.org
 • Sanconet[84]
 • LymeNet Nederland[85]
 • Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten[86]
 • LymeCenter[87]
 • Lyme België/Belgique Protest[88]
 • Lymenet.de[89]
 • Dr. Oz[90]
 • Earth-Matters[91]
 • Joseph Mercola[92]
 • Mike Adams van Natural News[93]

Complottheorieën omtrent de ziekte van Lyme

Wanneer de namen Mercola en Natural News vallen, zijn de nóg gekkere complottheorieën niet ver weg meer. Zo is de ontkenning van Lyme vanzelfsprekend een complot van (je raadt het) "Big Pharma" die enkel maar geld wil verdienen met de verkoop van hun medicijnen. De complotdenker heeft er blijkbaar nog niet aan gedacht dat dit haaks staat op de weigering van artsen om dure antibiotica langdurig voor te schrijven. Maar dat is vast omdat "Big Pharma" dan op een andere manier nóg meer geld kan verdienen? Dat het prijskaartje van een naturopaat of LLMD ook erg hoog ligt, en dat hij eveneens hoge winsten maakt, blijkt de complotdenker eveneens te zijn ontgaan. Dit geldt eveneens voor het feit dat de kwakzalver meer verdient dan een arts, omdat hij de medicijnen zélf verkoopt - medicijnen die uiteraard niet werken, waardoor de patiënt er dus langer van blijft kopen.

Sommige complottheorieënwebsites (zoals Rense.com) beweren dat Lyme een ziekte is die door de mens zelf werd gecreëerd[94], of genetisch werd gewijzigd van een oudere versie als "biologisch wapen"[95][96]. Deze onzinverhalen circuleren als aasgieren rond het Plum Island Animal Disease Center in New York[97], en bestaan uit het idee dat het gaat om moorden als onderdeel van een regeringscomplot[98]. Anderen suggereren een connectie met Hitler, de Nazi's en het Third Reich[99]. Deze complottheorieën geven geen verklaring waarom de regering zoveel geld zou investeren in een ziekte waar uiteindelijk bijna niemand aan sterft. Andere complotdenkers beweren dan weer dat er een link zou zijn tussen Lyme en de fictieve ziekte Morgellons[100], of zelfs autisme[101]

Accurate websites

Wie wel accurate informatie wenst over Lyme, kan zich best beperken tot onderstaande websites. Niet elke website met de naam "Lyme" in de domeinnaam is immers ook betrouwbaar.

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-als/2014/08/22/70007ef2-2842-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html
 2. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lyme-disease/basics/definition/con-20019701
 3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11450675
 4. http://cid.oxfordjournals.org/content/43/9/1089.full
 5. https://dx.doi.org/10.1038%2Fnm1108-1135
 6. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra072023
 7. http://www.minnesotamedicine.com/Past-Issues/Past-Issues-2008/July-2008/Clinical-Kemperman-July-2008
 8. http://www.forbes.com/forbes/2007/0312/096.html
 9. http://www.fasebj.org/content/24/11/4175
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20631327
 11. http://www.idsociety.org/Lyme_Review_Panel_News_Release/
 12. http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Topics_of_Interest/Lyme_Disease/Policy_Documents/IDSA%20HR%201179%20Letter%20to%20US%20House%20of%20Representatives%20062509.pdf
 13. http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Topics_of_Interest/Lyme_Disease/Policy_Documents/IDSA%20Letters%20to%20NGA%20and%20NCSL%20Regarding%20Problematic%20Lyme%20Disease%20Legislation%20080707.pdf
 14. http://www.cdc.gov/lyme/treatment/
 15. http://www.neurology.org/content/69/1/91.full
 16. http://www.niaid.nih.gov/topics/lymeDisease/Pages/chronic.aspx
 17. http://www.fasebj.org/content/24/11/4175.full
 18. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 19. http://articles.chicagotribune.com/2010-12-08/health/ct-met-chronic-lyme-disease-20101207_1_chronic-lyme-corner-foundation-disease
 20. http://www.huffingtonpost.com/suzy-cohen-rph/lyme-disease_b_3697817.html
 21. https://www.sciencebasedmedicine.org/does-everybody-have-chronic-lyme-disease-does-anyone/
 22. http://lymestats.org/assets/65_als.pdf
 23. http://www.als-cure.com/als-lyme/almost-all-als-patients-are-lyme-positive/
 24. https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-als/2014/08/22/70007ef2-2842-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html
 25. http://www.niaid.nih.gov/topics/lymeDisease/Pages/chronic.aspx
 26. http://cid.oxfordjournals.org/content/43/9/1089.full
 27. http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/lyme.html
 28. http://www.minnesotamedicine.com/Past-Issues/Past-Issues-2008/July-2008/Clinical-Kemperman-July-2008
 29. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lyme-disease/basics/definition/con-20019701
 30. http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/is-langdurige-antibioticatherapie-zinvol-voor-chronische-lyme
 31. http://www.neurology.org/content/69/1/91
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522387
 33. https://kloptdatwel.nl/2016/04/18/chronische-lyme-of-chronische-kwakzalverij/
 34. http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/lyme.html
 35. http://cid.oxfordjournals.org/content/31/4/1107
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11049799
 37. https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&bill_num=6200&which_year=2009&SUBMIT1.x=0&SUBMIT1.y=0&SUBMIT1=Normal
 38. http://web.archive.org/web/20050502203519/http://www.health.state.ri.us/disease/communicable/lyme/law.php
 39. http://www.providencejournal.com/article/20140712/NEWS/307129986
 40. http://www.poughkeepsiejournal.com/story/news/health/lyme-disease/2014/12/18/cuomo-signs-lyme-disease-bill/20576915/
 41. http://www.pressherald.com/2015/06/29/maine-legislature-clears-way-for-long-term-lyme-disease-treatment/
 42. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 43. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=47
 44. http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/BK0705
 45. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/1989401/2009/01/15/Lyme-erkend-als-beroepsziekte.dhtml
 46. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0025348/
 48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430045/
 49. http://www.niaid.nih.gov/topics/lymeDisease/Pages/chronic.aspx
 50. http://www.niaid.nih.gov/topics/lymeDisease/Pages/chronic.aspx
 51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2708393/
 52. http://cmr.asm.org/content/22/3/387
 53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2708393/
 54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19597005
 55. http://www.idsociety.org/Lyme_Facts/
 56. https://web.archive.org/web/20130414001457/http://www.niaid.nih.gov/topics/lymeDisease/research/Pages/autoimmune.aspx
 57. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2665673/
 58. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2249.2008.03834.x/abstract
 59. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19076824
 60. http://www.johnshopkinshealthalerts.com/reports/arthritis/2140-1.html
 61. http://www.niaid.nih.gov/topics/lymeDisease/Pages/chronic.aspx
 62. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891552007001274
 63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18452806
 64. http://www.nytimes.com/2001/06/17/magazine/17LYMEDISEASE.html
 65. http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7076/full/439524a.html
 66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16452949
 67. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 68. https://www.facebook.com/drrichardhorowitz/posts/903158316439634
 69. http://www.chroniclymedisease.com/
 70. http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/lyme.html
 71. http://www.quackwatch.org/11Ind/shortt.html
 72. http://www.cbsnews.com/news/a-prescription-for-death/
 73. http://web.archive.org/web/20111028004203/http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0164.html
 74. http://www.casewatch.org/doj/bradford/indictment.shtml
 75. http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/PhonyAds/silverad.html
 76. http://www.colloidal-silver-colloids.com/1568940264asf589d516d3615d746afdfafd/lym-book.htm
 77. http://www.nytimes.com/1995/02/21/opinion/l-lyme-disease-offers-a-diagnostic-puzzle-try-malariotherapy-526195.html
 78. http://www.circare.org/lyme.htm
 79. http://skepp.be/nl/gezondheid/chronische-lyme
 80. http://www.lymecenter.nl/lyme-behandelplan/
 81. http://cid.oxfordjournals.org/content/43/9/1089.full
 82. http://lymebook.com/blog/the-recovery-process/herx-reactions/herx-reaction-fundamentals/
 83. http://www.healthline.com/health-news/you-do-not-have-chronic-lyme-disease-091514
 84. http://sanconet.be/dossiers/chronische-lyme-het-perspectief-van-een-patient
 85. http://www.lymenet.nl/info/lyme-behandeling
 86. http://www.lymevereniging.nl/file.php?id=132
 87. http://www.lymecenter.nl/lyme-behandelplan/
 88. http://www.lymebelgiebelgiqueprotest.be/menu/lyme/chronische-lyme-borreliose/
 89. http://www.lymenet.de/lymeals.htm
 90. http://www.oprah.com/health/Dr-Oz-Treating-Lyme-Disease
 91. http://www.earth-matters.nl/5/12975/gezondheid/chronische-lyme-verdient-ilads-richtlijn-teken-de-petitie.html
 92. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/07/26/under-our-skin-lyme-disease.aspx
 93. http://www.naturalnews.com/036133_Lyme_disease_ticks_prevention.html
 94. http://www.rense.com/general67/plumislandlyme.htm
 95. http://www.rense.com/general63/lyme.htm
 96. http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.med.diseases.lyme/2005-09/msg00122.html
 97. http://www.nytimes.com/2004/02/15/nyregion/heaping-more-dirt-on-plum-i.html?_r=0
 98. http://lymebusters.proboards.com/thread/9548
 99. http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.med.diseases.lyme/2007-07/msg00087.html
 100. http://theuniversalseduction.com/articles/morgellons-new-disease-or-man-made-weapon-of-terror
 101. http://www.lymeinducedautism.com/
Advertisement