Hoax wiki
k (Wijzigingen door 94.111.211.39 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Hoaxwiki)
Label: Terugdraaiing
k (Beveiligde "Doorbraak" ([Bewerken=Alleen automatisch bevestigde gebruikers toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen automatisch bevestigde gebruikers toestaan] (vervalt niet)))
 
(geen verschil)

Huidige versie van 29 mrt 2021 om 14:03

Doorbraak is een Vlaams-nationalistische propaganda- en nepnieuws-website, oftewel een extreemrechtsgezinde alternatieve media gespecialiseerd in alternatieve feiten[1]. Een kleine 200 auteurs publiceren op deze website artikels van voornamelijk politieke aard, met veelal een (extreem)rechtse inslag, alsook de verheerlijking van populisme en pseudowetenschap. De slogan "Meer dan een mening" zou beter vervangen worden door "Meer propaganda dan een mening". Doorbraak werkt met verschillende "auteurs", en kan in zekere zin worden beschouwd als de (extreem)rechtse tegenhanger van de (extreem)linkse nepnieuws-website De Wereld Morgen.

Net omwille van de werkwijze met "auteurs" tracht Doorbraak haar verantwoordelijkheid geregeld van zich af te schuiven, telkens wanneer de website kritiek krijgt op onaanvaardbare publicaties die racisme[2], eurofobie[3], pseudowetenschap zoals klimaatontkenning[4][5], en andere extreemrechtse ideologieën[6] propaganderen, want "het is de visie van de auteur en niet noodzakelijk die van Doorbraak". Doorbraak is echter wél verantwoordelijk voor het verspreiden van deze verwerpelijke propaganda, door het op haar website een vrij platform te geven.

De redactie stelt dat mensen met eender welke (pseudo-)wetenschappelijke of politieke "opinie" bij hen mogen publiceren, maar een overzicht van de auteurs en hun politieke en andere standpunten, alsook het overgrote deel van de gepubliceerde artikels, maakt vrijwel meteen duidelijk dat die bijna uitsluitend van rechtse en extreemrechtse aard zijn. Vele "auteurs" zijn geaffilieerd met N-VA, Vlaams Belang, het Vlaams-nationalisme in al haar vormen, en/of zijn aanhangers van extreemrechtse populisten zoals Donald Trump. De reden waarom er bijzonder weinig mensen van andere (linkse en centristische) strekkingen bereid zijn auteur te worden bij Doorbraak, is waarschijnlijk omdat bijna niemand van hen dit zou willen doen. Door zich op te geven als auteur bij Doorbraak, affiliëren ze zich immers - gewild of ongewild - met de pseudowetenschap en het extreemrechts radicalisme dat op die website vrijspel krijgt.

Geschiedenis

Aanvankelijk was Doorbraak een gedrukt magazine, dat werd opgestart door Wilfriend Martens, voormalig premier van België en politicus voor de CVP (nu CD&V). Aanvankelijk begon dit in 1959 als het Berichtenblad van de Vlaamse Volksbeweging, wat in 1962 werd omgevormd tot het "opinieblad" Doorbraak. In 1999 vonden er heel wat wijzigingen plaats, met een kernredactie bestaande uit o.a. Jan Van de Casteele die voormalig journalist was bij Het Nieuwsblad, en Peter De Roover, die later politiek actief zou worden bij de N-VA en een extreemrechtse houding aannam tegenover het VN-migratiepact in 2018[7]. In 2010 werd de website doorbraak.be in het leven geroepen, en in 2013 werd Doorbraak ondergebracht onder een eigen vzw en dus losgekoppeld van de Vlaamse Volksbeweging. Vanaf dan werd het magazine niet langer op papier gedrukt, en publiceerde het enkel nog artikels op haar website[8]

Auteurs

De website geeft een lijst op van haar "auteurs", een kleine 200 in totaal. Doorgaans zijn de meeste van deze auteurs in zekere mate aanhanger van (extreem)rechts gedachtengoed, waarvan hieronder enkele voorbeelden[9]:

 • Peter De Roover, politicus bij N-VA
 • Bart Maddens, Vlaams-nationalistische separatist[10]
 • Frans Crols, redacteur van extreemrechts blad 't Pallieterke
 • Jasmijn Walldorf, die België een "bananenrepubliek" noemt
 • Tom Garcia, mede- oprichter van Vlinks, een linkse beweging binnen het Vlaams-nationalisme
 • Jan Becaus, voormalig nieuwsanker van VRT en N-VA-senator[11]
 • Paul Cordy, politicus bij N-VA
 • Boudewijn Bouckaert, voormalig Vlaams parlementslid voor LDD (de rechtse lijst van de klimaatontkenner Jean-Marie Dedecker)
 • Peter Reekmans, politicus bij LDD (de rechtse lijst van de klimaatontkenner Jean-Marie Dedecker)
 • Matthias Storme, radicale racist en politicus bij N-VA, ondanks dat hij in 2004 had opgeroepen om voor Vlaams Blok te stemmen omdat hij tegenstander is van het verbod op racisme[12].
 • Chris Janssens, politicus bij Vlaams Belang
 • Marius Meremans politicus bij N-VA
 • Rita Bellens, politica bij N-VA
 • Joren Vermeersch, politicus bij N-VA
 • Edi Clijsters, politicus bij Vlinks, een linkse beweging binnen het Vlaams-nationalisme
 • Wout Patyn, polticus bij N-VA
 • Siegfried Bracke, voormalig journalist bij VRT en politicus bij N-VA
 • Sander Loones, politicus bij N-VA
 • Barbara Pas, politica bij Vlaams Belang
 • Jean-Marie Dedecker, klimaatontkenner en oprichter van de rechtse LDD
 • Mathieu Cockhuyt, Vlaams-nationalist
 • Hendrik Bogaert, politicus bij CD&V
 • Valerie Van Peel, politica bij N-VA
 • Gilles Verstraeten, politicus bij N-VA
 • Erik D'hamers, mede- oprichter van Vlinks, een linkse beweging binnen het Vlaams-nationalisme
 • Darya Safai, politica bij N-VA

Doorbraak tracht de verantwoordelijkheid van de inhoud van deze artikels van zich af te schuiven, door te stellen dat elke auteur verantwoordelijk is voor zijn eigen bijdrage. Dit neemt echter niet weg dat Doorbraak op deze manier een platform biedt aan nepnieuws, extremistisch gedachtengoed, populisme, racisme en pseudowetenschap.

Nochtans zijn er ook enkele buitenbeentjes, die hun ideologie hebben verloochend om ook op een (extreem)rechts platform van nepnieuws te kunnen publiceren:

 • Luckas Vander Taelen, politicus bij Groen
 • Erik De Bruyn, politicus bij SP.A (tot 2011) en Rood (sinds 2011)
 • Björn Rzoska, politicus bij Groen
 • Alexandra D'Archambeau, politica bij Open VLD

Sommige van deze buitenbeentjes trachten hun affiliatie met Doorbraak te verdedigen door zich te distantiëren van de meest racistische publicaties op die website, en verder de extreemrechtse tendens te negeren. Zo stelt D'Archambeau dat Doorbraak "even hun verantwoordelijkheid uit het oog verloren waren", hoewel de website nochtans boordevol propaganda voor extreemrechts radicalisme zit, geschreven door aanhangers van o.a. het Vlaams-nationalisme, het Vlaams Belang en/of Donald Trump[13]. Het is vergelijkbaar met het interview dat Trump in 2015 gaf aan complotdenker Alex Jones op InfoWars[14], waardoor die complottheorieënwebsite schijnbaar meer legitimiteit verkreeg. Het was niet onverwacht, maar wel onaanvaardbaar van Trump, net zoals het voor eenieder met gezond verstand niet aanvaardbaar zou mogen zijn om zich te willen associëren met Doorbraak. Het argument om "het vrije woord niet aan de degoutanten te willen laten" verbleekt dan bij het feit dat elke publicatie op die website nieuwe bezoekers trekt, inkomsten voor Doorbraak genereert d.m.v. advertenties, en aldus hun platform en propagandering van extreemrechts gedachtengoed indirect vergroot.

Pseudowetenschap

Doorbraak biedt, zonder enige terughoudendheid, een platform aan de verspreiding van allerhande vormen van nepnieuws en pseudowetenschap. Zo propagandeert Doorbraak de ontkenning van klimaatopwarming[15][16][17][18] en/of ontkenning dat de opwarming wordt veroorzaakt door de mens[19]. Het stijgen van de zeespiegel wordt afgedaan als een fabeltje[20][21]. Klimaatontkenners worden voorgesteld als "klimaatskeptici" ondanks het feit dat ze slechts pseudoskeptici zijn[22], en er wordt gehekeld dat ze niet aan het klimaatdebat mogen deelnemen[23] ook al is dat geheel terecht. Opmerkelijk is dat klimaatontkenners hier een bondgenoot zoeken bij de gele hesjes[24], een populistische en geweldadige beweging die zich nochtans meermaals schuldig heeft gemaakt aan o.a. vandalisme, brandstichting, rellen, plundering en zelfs doodslag[25][26][27][28][29] (en ook wordt gesteund door de extreemlinkse PVDA[30]).

Wanneer Doorbraak er - terecht - op werd gewezen dat ze pseudowetenschap omtrent het klimaat publiceren, trachtte de redactie de schuld van zich af te schuiven door te stellen dat ze slechts een "opiniesite" zijn[31]. Nochtans is klimaatopwarming een feit, geen opinie, en is het vermommen van onwaarheden alsof ze "feiten" zijn een vorm van nepnieuws. Door dit een platform te geven onder de noemer "opinie", geeft Doorbraak de indruk dat de opinie van een klimaatontkenner evenwaardig is als die van een wetenschapper, terwijl die opinie volkomen waardeloos is. Met valse analogieën omtrent het geven van een spreekbuis aan verschillende politici, en andere red herrings, kan Doorbraak de schuld nochtans niet van zich afschuiven.

Complottheorieën en extreemrechts radicalisme

Doorbraak propagandeert eveneens extreemrechts gedachtengoed, zoals anti-EU-sympathieën[32] waarbij de Europese Unie wordt vergeleken met Orwelliaanse toestanden[33], en het ophemelen van de Amerikaanse bullebak-president Donald Trump. Zo zou het onderzoek naar zijn connecties met de Russische inmenging slechts een "heksenjacht" geweest zijn, terwijl hij nochtans over de gehele lijn vrijgesproken zou zijn (Trump had het artikel zelf geschreven kunnen hebben). Dit ondanks het feit dat Mueller heeft aangegeven dat Russische inmenging een feit is, dat Trump daar helemaal niet van heeft vrijgesproken, en er verschillende mensen uit Trump's directe omgeving werden veroordeeld (die dan tot een slachtofferrol worden verheven). Het onderzoek wordt afgedaan als een complottheorie die op dezelfde lijn wordt geplaatst als chemtrails en maanlanding-samenzweringstheorieën[34][35].

Verder wordt zowat elke beslissing van Trump, hoe onzinnig ook, met gejubel onthaald, zoals zijn onverantwoorde beslissing om de Amerikaanse troepen plots terug te trekken uit Syrië[36], en de benoeming van de Kavanauch tot opperrechter[37][38]. De racistische en populistische Trump wordt zelfs bestempeld tot een "man van de vrede" omdat hij wil onderhandelen met brutale dictators zoals Kim Jong-un van Noord-Korea[39], ondanks het feit dat hij Noord-Korea heeft uitgedaagd tot een nucleaire oorlog met zijn "grotere knop". Als het aan Doorbraak lag, had Trump zelfs de Nobelprijs voor de Vrede gekregen[40]. Alle nieuwsberichten die niet in Trump's voordeel uitvallen - en ongetwijfeld ook HoaxWiki - worden bestempeld als "misleiding door de de mainstream media"[41]. De uitgesproken extremistische nepnieuws-website Breitbart wordt simpelweg als "conservatieve media" beschreven, en CNN zou werken voor de vijand. Kortom, het leest allemaal als één groot propagandapamflet voor Trump[42].

Op een website waarin Trump - opperhoofd der complotdenkers - wordt opgehemeld, zijn paranoia en complottheorieën nooit ver weg. Zo zou er een vermeende deep state zijn die verantwoordelijk is voor alles wat tussen extreemrechtse radicalisten en hun doelstellingen staat[43], zoals hun oppositie tegen de Europese Unie[44]. CNN en de New York Times zijn allemaal "fake news", Obama is een socialist en de Democratische Partij is in handen van George Soros[45], waarmee we zijn aanbeland bij de antisemitische complottheorieën. Zo wordt ook de complottheorie erbij gehaald dat de Joodse Rothschild familie de "twee kanten" van de oorlogen zou hebben gefinancierd[46]. Het dictatuur van Rusland wordt dan weer opgehemeld[47], ondanks het feit dat de Kremlin net dat doet wat volgens complotdenkers de tegenstanders van Rusland zich schuldig aan maken, zoals het monddood maken van tegengestelde meningen, de verspreiding van propagandische nepnieuws, en internationale politieke inmenging.

Tenslotte is er nog het onomwonden racisme dat op - en dus door - Doorbraak wordt gepropagandeerd. In september 2019 kwam Doorbraak in opspraak nadat een van diens auteurs, Johan Sanctorum, de voetballer Romelu Lukaku had omschreven als "mensaap", die maar moest terugkeren naar Afrika. Daarmee wou hij zijn stelling verdedigen dat als Lukaku genoeg geld verdient, hij racistische uitspraken maar moet slikken. Hij voegde er zijn eigen vette portie racisme aan toe met uitspraken zoals "Fluit deze jongen maar eens flink uit, mét begeleidende Afrikaanse kreten, dan weet hij waar hij vandaan komt"[48]. Nadat er commotie was ontstaan rond deze gore uitingen van racisme (en wellicht ook enkel omwille van die commotie) werd het artikel door de redactie van Doorbraak weer offline gehaald. En wat een toeval, ze waren nét van plan om een vergadering te houden over Sanctorum's schrijfsels[49]. Ondanks de feit dat de hoofdredacteur het artikel "beledigend" noemde, mocht Sanctorum wel mooi aanblijven als auteur voor Doorbraak[50], die geenszins van zijn racistische standpunten is afgestapt en zijn "mensaap"-artikel nog steeds op zijn eigen blog heeft staan[51]

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. https://doorbraak.be/er-bestaan-altijd-alternatieve-feiten/
 2. https://www.demorgen.be/nieuws/doorbraak-haalt-racistisch-opiniestuk-over-lukaku-offline-geen-fatsoen~b19e9128/
 3. https://doorbraak.be/verhofstadt-cognitieve-dissonantie/
 4. https://doorbraak.be/ja-ik-ben-een-klimaatontkenner/
 5. https://doorbraak.be/stijging-zeespiegel-bangmakerij/
 6. https://doorbraak.be/mensenrechten-madrid-catalonie-eu/
 7. https://www.demorgen.be/politiek/peter-de-roover-n-va-vn-migratiepact-is-voor-ons-rode-lijn~b328afdb/
 8. https://doorbraak.be/doorbraak-van-ledenblad-naar-opiniesite/
 9. https://doorbraak.be/auteurs/
 10. https://doorbraak.be/vb-en-n-va-investeer-in-vlaamse-staatsvorming/
 11. https://www.gva.be/cnt/aid1600686/vrt-collega-s-reageren-verrast-op-n-va-senator-becaus
 12. https://www.standaard.be/cnt/glq5i10k
 13. https://doorbraak.be/plus-est-en-vous-waarom-doorbraak-naar-jambon-moet-luisteren/
 14. https://web.archive.org/web/20190521190042/https://factba.se/transcript/donald-trump-interview-new-york-ny-december-2-2015
 15. https://doorbraak.be/klimaatmodellen-zijn-onbetrouwbaar/
 16. https://doorbraak.be/ja-ik-ben-een-klimaatontkenner/
 17. https://doorbraak.be/opwarming-mens-97/
 18. https://www.knack.be/nieuws/belgie/klimaatontkenning-in-vlaanderen-wil-men-wachten-tot-de-ijzertoren-onderloopt/article-longread-1189931.html?cookie_check=1574167961
 19. https://doorbraak.be/klimaatdebat-zonder-klimaatsceptici/
 20. https://doorbraak.be/stijging-zeespiegel-bangmakerij/
 21. https://web.archive.org/web/20190416151853/https://doorbraak.be/stijging-zeespiegel-bangmakerij/
 22. https://doorbraak.be/erken-de-consensus-van-het-ipcc-en-ik-stop-om-u-klimaatontkenner-te-noemen/
 23. https://doorbraak.be/klimaatdebat-zonder-klimaatsceptici/
 24. https://doorbraak.be/politieke-zwendel-van-vn-klimaatpanel/
 25. https://www.france24.com/en/20181201-french-police-deployed-amid-new-round-protests-over-taxes
 26. https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2018/12/02/rioting-in-paris-yellow-vests-violence-vandalism-and-chaos-hits-tourism/#77a301936ac5
 27. https://www.irishtimes.com/news/world/europe/almost-100-injured-during-french-fuel-protests-1.3717291
 28. https://www.thelocal.fr/20181203/looting-and-violent-clashes-what-happened-in-the-rest-of-france-during-saturday-nights-protests
 29. https://www.vox.com/2018/12/3/18123906/france-protest-macron-paris-riots-yellow-vest-arc
 30. https://pvda.be/artikels/gele-hesjes-hebben-gelijk-dat-ze-blijven-actievoeren-tegen-arrogante-regering
 31. https://doorbraak.be/doorbraak-echt-meer-dan-een-mening/
 32. https://doorbraak.be/verhofstadt-cognitieve-dissonantie/
 33. https://doorbraak.be/vrije-mening/
 34. https://doorbraak.be/heksenjacht-trump-rusland-ten-einde/
 35. https://doorbraak.be/het-mueller-onderzoek-loopt-met-een-sisser-af/
 36. https://doorbraak.be/het-kind-trump-ruimt-de-rotzooi-van-de-volwassenen-op/
 37. https://doorbraak.be/kavanaugh-waarheid-over-benoeming/
 38. https://doorbraak.be/kavanaugh-vier-redenen-verheugen/
 39. https://doorbraak.be/trump-vrede-noord-korea/
 40. https://doorbraak.be/komt-er-eindelijk-een-president-die-de-nobelprijs-echt-verdiend/
 41. https://doorbraak.be/kavanaugh-waarheid-over-benoeming/
 42. https://doorbraak.be/we-moeten-donald-trump-dankbaar/
 43. https://doorbraak.be/leugenaar-trump-galg/
 44. https://doorbraak.be/vlaamse-nationalisten-delen-een-dreun-uit-aan-euro-utopisten/
 45. https://doorbraak.be/davos/
 46. https://doorbraak.be/de-napoleon-mythe-en-de-francite/
 47. https://doorbraak.be/de-russen-komen/
 48. https://www.demorgen.be/nieuws/doorbraak-haalt-racistisch-opiniestuk-over-lukaku-offline-geen-fatsoen~b19e9128/
 49. https://www.demorgen.be/nieuws/doorbraak-haalt-racistisch-opiniestuk-over-lukaku-offline-geen-fatsoen~b19e9128/
 50. https://doorbraak.be/auteurs/johan-sanctorum/
 51. https://sanctorumblog.wordpress.com/2019/09/04/mensaap-lukaku-neemt-strafschop-en-scoort/