Wikia


Dwight D. Eisenhower, official photo portrait, May 29, 1959

"Ike" Eisenhower.

Dwight David Eisenhower
(Texas, 14 oktober 1890 - Washington DC, 28 maart 1969) was de 34ste President van de Verenigde Staten. Hij volgde president Harry Truman op in januari 1953, om vervolgens opgevolgd te worden door John F. Kennedy in januari 1961. Hij was een Republikeinse president. Zijn tweede zoon, John Sheldon Doud Eisenhower, was ambassadeur van de Verenigde Staten in België van 1969 tot 1971.

Eisenhower stond eveneens bekend met zijn roepnaam "Ike". Het is echter belangrijk dat zijn middelnaam "David" en zijn roepnaam niet worden verward met de überparanoïde complotdenker David Icke.

LevensloopEdit

Dwight Eisenhower was geboren op 14 oktober 1890 in Texas, als de zoon van David Eisenhower en Ida Elizabeth Stover[1]. Hij zou de laatste president worden die geboren was in de 19de eeuw. Hij kreeg de bijnaam "Ike" van zijn ouders, net zoals zijn broers (Dwight was "Little Ike"), en de naam zou hem zijn hele leven bij blijven[2]. Twee jaar na zijn geboorte verhuisde het gezin naar Kansas[3]. Nadat Dwight Eisenhower was afgestudeerd in 1915, begon hij aan een succesvolle militaire loopbaan, die op haar hoogtepunt zou komen in de Tweede Wereldoorlog. In 1916 zou hij huwen met Mamie Geneva Doud, maar met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de Amerikaanse participatie daarin, werd dit uitgesteld tot 1917. Samen hadden ze twee zonen, waarvan er één overleed op driejarige leeftijd.

Eisenhower wilde legerdienst doen aan de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog, maar zijn verzoek om in Europa te gaan vechten werd echter afgewezen. HIj werd vervolgens gestationeerd in Kansas, en nadien Maryland. Zelfs wanneer zijn eenheid toch werd opgeroepen om naar Frankrijk te gaan, in 1918 moest hij achterblijven. Een tweede zulke oproep ging eveneens aan hem voorbij, omdat de wapenstilstand had plaats gevonden nog voor hij kon vertrekken. Na de afloop van de Eerste Wereldoorlog werd Eisenhower gepromoveerd tot majoor, een rang die hij behield gedurende zestien jaar. In 1935 vergezelde hij generaal Douglas McArthur naar de Filipijnen, en keerde terug in 1939. In 1941 werd hij gepromoveerd tot kolonel.

In 1942 werd Eisenhower opnieuw gepromoveerd, tot Luitenant-Generaal, en werd hij aangesteld als commanderend generaal van de Amerikaanse strijdmachten in de oorlog, en in 1945 werd hij opperbevelhebber van de geallieerde troepen tijdens de succesvolle landing in Normandië op D-Day. Na afloop van de oorlog werd Eisenhower gecontacteerd door de toenmalige Democratische president Harry Truman, die hem voorstelde om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen[4][5]. Eisenhower weigerde het aanbod, en werd president van de Columbia-universiteit van New York. Van 1950 tot 1951 was hij opperbevelhebber van de NAVO.

PresidentschapEdit

In 1952 liet Eisenhower zich toch overhalen om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen, en koos hij ervoor zich kandidaat te stellen voor de Republikeinse partij. Met zijn slogan "I Like Ike" won hij de verkiezingen die een einde maakten aan een periode van 20 jaar Democratisch presidentschap[6]. In januari 1953 werd Eisenhower ingezworen als president, met Richard Nixon als zijn vicepresident. Tijdens zijn regeerperiode van acht jaar (twee termijnen) werd Eisenhower drie maal ziek, waardoor Nixon het land in zijn plaats heeft bestuurd. Tijdens zijn presidentschap werden Alaska en Hawaii in 1959 officieel toegevoegd als respectievelijk de 49ste en 50ste staat van Amerika. Dit waren de laatste staten die aan de Unie werden toegevoegd, waarna de VS zou blijven bestaan uit 50 staten[7].

Eisenhower introduceerde de zin "In God we trust" als het officiële motto van de Verenigde Staten, alsook de woorden "under God" in de Amerikaanse "Pledge of Allegiance"[8]. Dit is precies wat je zou kunnen verwachten van een Republikeinse president, maar niettemin lijkt het alsof alle huidige Republikeinen volledig vergeten zijn dat hij ooit bestaan heeft[9]. Dat heeft misschien iets te maken met het feit dat de moderne conservatieve visie op vele gebieden haaks staat op het beleid dat Eisenhower heeft gevoerd. Hij noemde zichzelf een gematigde, progressieve Republikein, iets waar je nu voor op de Tea Party-brandstapel zou belanden. Een aantal van zijn verwezenlijkingen:

 • Uitbreiding van de sociale zekerheid en de oprichting van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken (Department of Health and Human Services, of HHS)[10].
 • De Civil Right Acts van 1957 en 1960, bedoeld om een einde te maken aan segregatie omtrent het stemrecht[11][12][13][14].
 • De introductie van de Interstate Highway System, een netwerk van lange-afstandsautosnelwegen[15], aanvankelijk bedoeld om militair transport makkelijker te maken en steden sneller te evacueren in geval er een oorlog zou uitbreken.
 • Oprichting van NASA en het Apollo-programma[16][17], wat de aanzet was tot de "Space Race" nadat de Sovjet-Unie erin geslaagd was een satelliet de ruimte in te sturen.
 • Oprichting van ARPA (Advanced Research Projects Agency), waaruit later het internet zou ontstaan[18].

In 1959  Na de dood van Stalin trachtte Eisenhower de spanningen van de Koude Oorlog te verminderen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Hij stelde voor om het arsenaal van nucleaire wapens in te zetten voor andere, meer constructieve en vredevolle doeleinden zoals kernenergie[19]. De Sovjet-leiders gingen niet in op dit aanbod. De spanningen namen verder toe in 1960, wanneer een Amerikaans U2-verkenningsvliegtuig boven Russisch grondgebied werd neergehaald en diens piloot gevangen werd genomen[20]. Een topbijeenkomst over nucleaire ontwapening tussen de Sovjet-leider Nikita Krushchev, de Britse premier Harold Macmillan, de Franse premier Charles de Gaulle en president Eisenhower viel daardoor in het water. 

Ondanks het feit dat Eisenhower een sterk tegenstander was van communisme (om van zijn vicepresident Nixon nog maar te zwijgen), was hij vaak het doelwit van de felle retoriek van de paranoïde en homofobische Republikeinse senator Joseph McCarthy[21]. Deze begon in de jaren '50 immers een kruistocht tegen Amerikaanse communisten, en hij richtte zijn pijlen vooral op de regering. Hij beweerde dat er communisten tewerk gesteld waren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar deze aantijgingen bleken ongegrond[22]. Ook wanneer er met Eisenhower een Republikeinse regering kwam, bleef hij zijn heksenjacht verder zetten, en beschuldigde hij de overheid van communistische invloeden.

Eisenhower besloot om McCarthy niet openbaar aan te vallen, al ondernam hij achter de schermen wel stappen om hem te ondermijnen. Nog voor hij verkozen was als president, zei Eisenhower dat hij akkoord ging met de doelstellingen van McCarthy, maar niet met zijn methoden. De senator gebruikte o.a. chantage als methode om zijn zin te krijgen, en dreigde te onthullen dat bepaalde hooggeplaatste politici homoseksueel zouden zijn. Ook fysiek geweld was hem niet vreemd. Niettemin beweerde McCarthy in zijn paranoia ook dat het Amerikaanse leger zou zijn geïnfiltreerd door communistische spionnen[23], wat uiteindelijk zou leiden tot zijn val wanneer de Senaat in december 1954 oordeelde dat hij zich schuldig had gemaakt aan "gedrag dat strekt tot eerverlies en in diskrediet brengen van de Senaat"[24]

In 1954 verkondigde Eisenhower zijn "dominotheorie", waarin hij stelde dat indien Vietnam zou worden veroverd door communisten, dit een domino-effect zou veroorzaken bij andere landen[25]. Zo zou het communisme zich volgens hem dan verspreiden naar Laos, Maleisië en uiteindelijk naar India. De val van Guatemala zou leiden tot de val van Mexico, waardoor het communisme de grenzen van de Verenigde Staten zou bereiken. De val van Noord-Vietnam was dan ook de aanleiding van de Vietnamoorlog die begon in 1955[26][27]. De oorlog in Korea daarentegen was geëindigd met een wapenstilstand in 1953, in het eerste jaar van Eisenhower's presidentschap[28]. Inmiddels probeerde de CIA een halt toe te roepen aan het communisme door de democratisch gekozen leiders van o.a. Iran en Guatemala af te zetten, en in hun plaats dictators te installeren die de Verenigde Staten gunstig gezind waren (zoals de Shah in Iran). Het was ook de bedoeling om de Cubaanse leider Fidel Castro af te zetten in de zogenaamde "Varkensbaai-invasie", maar die plannen werden pas uitgevoerd door de volgende president, John F. Kennedy, en draaiden uit op een mislukking.

Hoaxes en complottheorieënEdit

HoaxesEdit

 • Eisenhower werd president van de Colombia-Universiteit omdat men hem had verward met zijn jongere broer, Milton Eisenhower[29].
 • Niet Barack Obama maar Eisenhower was de eerste "zwarte president" omwille van de herkomst van Eisenhower's moeder[30].
 • Eisenhower besloot om China niet aan te vallen nadat er een aantal zakken rijst naar hem waren opgestuurd[31].

Het militair-industrieel complexEdit

In zijn afscheidsrede in januari 1961 waarschuwde Eisenhower voor de invloed van het zogenaamde militair-industrieel complex, een bundeling van de belangen van het politieke leiderschap, het militaire leiderschap en de wapenindustrie. Volgens complottheorieën omtrent de moord op president John F. Kennedy zou dit militair-industrieel complex verantwoordelijk zijn voor de aanslag, en zou ook het Pentagon erbij betrokken geweest zijn. De aanleiding van de aanslag zou zijn dat Kennedy een einde wou maken aan de oorlog in Vietnam en/of wou onderhandelen over vrede met de Sovjet-Unie[32][33], maar dat bewijst natuurlijk geenszins hun betrokkenheid bij de aanslag. De Democratische Senator Ralph Yarborough van Texas beweerde in 1991 dat er geen Vietnamoorlog zou geweest zijn indien Kennedy had blijven leven[34], maar hij vergat echter dat die oorlog reeds in 1955 was begonnen onder president Eisenhower. 

Edwards AgreementEdit

De Edwards Agreement, ook "Tau IX Treaty" genoemd, is een fictieve overeenkomst die Eisenhower zou gesloten hebben met buitenaardse wezens, meer bepaald de Zeta's of andere Greys[35]. Volgens de ufologie zou er in 1947 immers een UFO buitenaards ruimteschip zijn neergestort in de buurt van Roswell, wat vervolgens geheim werd gehouden door de Amerikaanse overheid. Wanneer er in 1949 opnieuw een UFO zou neergestort zijn, was er dit keer blijkbaar een overlevende: de alien genaamd EBE (Extra-terrestrial Biological Entity). Hij vertelde de Amerikaanse overheid hoe ze contact konden leggen met zijn rasgenoten.

Naar aanleiding van dit "First Contact" vond op 20 februari 1954 een ontmoeting plaats tussen de aliens en president Eisenhower in de Edwards Air Force Base, waar de "Edwards Agreement" naar genoemd zou zijn. De geheime overeenkomst tussen de Amerikaanse regering en de aliens bestond eruit dat de Greys de toelating kregen om mensen te ontvoeren. Zodoende konden de aliens experimenten uitvoeren op mensenlichamen, en hun DNA extraheren om zo zichzelf te klonen (aangezien ze zelf onvruchtbaar waren en zich niet konden voortplanten). De voorwaarde was dat de ontvoerde mensen ongedeerd terug naar de aarde zouden worden gebracht, en dat hun herinneringen van de ontvoering zouden worden gewist. De Amerikaanse regering kreeg, in ruil, eveneens hoogstaande buitenaardse technologie aangeboden van de Greys.

Volgens sommige versies van het verhaal zou Eisenhower in 1954 eerst een ontmoeting gehad hebben met de Nordic aliens, die hem probeerden te overtuigen geen overeenkomst te sluiten met de Greys. De overeenkomst zou dan toch afgesloten geweest zijn, maar pas op 24 april 1964 tijdens een nieuwe ontmoeting op de Holloman Air Force Base in New Mexico. De meest aanvaarde versie van het verhaal bij ufologen schijnt echter vooralsnog te zijn dat de overeenkomst reeds in 1954 werd afgesloten. Als gevolg van deze overeenkomst zou Eisenhower besloten hebben om een nieuwe, geheime militaire basis op te richten, waar de nieuwe buitenaardse technologie kon worden onderzocht, verder ontwikkeld en uitgetest. Deze militaire basis werd opgericht in 1955, niet ver van de Edwards Air Force Base, en kreeg de naam Area 51 mee. 

In de realiteit bestaat de "Edwards Agreement" natuurlijk helemaal niet. Het concept is gebaseerd op de complottheorie dat er een daadwerkelijk buitenaards ruimteschip zou neergestort zijn in Roswell, wat niet het geval is en bovendien werd weerlegd[36][37]. Ook de verhalen over buitenaardse technologie in Area 51 zijn uit de lucht gegrepen[38]. Van een overeenkomst met de naam "Edwards Agreement" of "Tau IX Treaty" is op zich al helemaal geen spoor te bekennen, en als het toch zou bestaan zouden ook ufologen het onmogelijk kunnen hebben ontdekt. De overeenkomst in kwestie is louter ontstaan uit de fantasie van deze ufologen en complotdenkers, en bewijs hiervan werd nooit getoond.

Zie ookEdit

Bronnen Edit

Referenties Edit

 1. https://books.google.be/books?id=RCeteK7LEiYC&pg=PA21&redir_esc=y#v=twopage&q&f=false
 2. https://books.google.be/books?id=JUAEAAAAMBAJ&lpg=PA112&pg=PA112&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 3. https://books.google.be/books?id=JUAEAAAAMBAJ&lpg=PA112&pg=PA112&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 4. https://archive.org/stream/eisenhowerthepre002645mbp#page/n11/mode/2up
 5. http://www.nytimes.com/2003/07/11/us/truman-wrote-of-48-offer-to-eisenhower.html?fta=y
 6. http://content.time.com/time/politics/article/0,8599,1857862,00.html
 7. http://www.50states.com/statehood.htm
 8. http://www.history.com/this-day-in-history/president-eisenhower-signs-in-god-we-trust-into-law
 9. http://www.reuters.com/article/us-eisenhower-legacy-idUSBRE82B02C20120312
 10. http://www.hhs.gov/about/historical-highlights/index.html
 11. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-71/pdf/STATUTE-71-Pg634.pdf
 12. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-74/pdf/STATUTE-74-Pg86.pdf
 13. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9798
 14. http://www.msnbc.com/msnbc/why-dont-we-ike-civil-rights
 15. http://www.fhwa.dot.gov/programadmin/interstate.cfm
 16. http://history.nasa.gov/SP-4102/ch2.htm
 17. http://www.astronautix.com/astros/eishower.htm
 18. http://www.elon.edu/e-web/predictions/early90s/internethistory.xhtml
 19. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9774
 20. https://web.archive.org/web/20060713154414/http://www.cia.gov/csi/studies/winter98_99/art02.html
 21. http://rationalwiki.org/wiki/Joseph_McCarthy
 22. https://books.google.com/?id=MlNaN_k4YtcC
 23. https://www.washingtonpost.com/national/irving-peress-dentist-who-was-subject-of-sen-joseph-mccarthys-hearings-dies-at-97/2014/11/18/196bd42a-6f3b-11e4-ad12-3734c461eab6_story.html
 24. http://content.time.com/time/printout/0,8816,857509,00.html
 25. http://www.nps.gov/features/eise/jrranger/quotes2.htm
 26. https://books.google.be/books?id=tM88nZNx2J8C&redir_esc=y
 27. http://www.swarthmore.edu/library/peace/conscientiousobjection/OverviewVietnamWar.htm
 28. http://www.koreanwar-educator.org/topics/brief/brief_account_of_the_korean_war.htm
 29. http://www.snopes.com/college/admin/eisenhower.asp
 30. http://www.snopes.com/dwight-eisenhower-racial-background/
 31. http://www.snopes.com/inboxer/petition/rice.asp
 32. https://web.archive.org/web/20120305173219/https://www.americamagazine.org/content/article.cfm?article_id=11206&comments=1
 33. http://www.tikkun.org/article.php/november2010douglass
 34. https://www.youtube.com/watch?v=cMA8UvR9OjA
 35. http://www.exopaedia.org/Roswell
 36. http://rationalwiki.org/wiki/Roswell
 37. http://www.csicop.org/si/show/what_really_happened_at_roswell
 38. http://rationalwiki.org/wiki/Area_51
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.