Hoax wiki
Advertisement

Edward Snowden zei in 2009 dat klokkenluiders in de ballen geschoten moeten worden.

Edward Joseph Snowden (21 juni 1983) is een voormalige medewerker van de CIA, en voormalige systeembeheerder voor de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA via het bedrijf Booz Allen Hamilton. In juni 2013 besloot hij om geheime en geclassificieerde documenten te stelen, en deze vervolgens te lekken aan o.a. de buitenlandse pers zoals de Britse krant The Guardian. Sindsdien houdt hij zich bezig met privacy-activisme en anti-regeringspropaganda. Hierbij schuwt hij niet de kans om hyperbolen en zelfs onjuiste informatie te verspreiden, om zo steun te winnen bij de bevolking die hem heeft uitgeroepen als held.

Persoonlijke achtergrond

Snowden is geboren in North Carolina (Verenigde Staten), waar hij opgroeide. In 1999 verhuisde hij naar de staat Maryland, waar hij studeerde aan de Anne Arundel Community College in een poging om zijn diploma secundair onderwijs te halen. In 2004 vervoegde hij de United States Army Reserve, maar heeft zijn opleiding daar niet voltooid, naar eigen zeggen omdat hij zijn benen gebroken had in een ongeval. In 2006 begon hij te werken voor de CIA, die hem in 2007 in Genève (Zwitserland) plaatste met diplomatische cover. Hij nam ontslag in 2009 en begon vervolgens te werken voor de NSA als contractant van het bedrijf Booz Allen Hamilton[1]. Daar zou hij tewerkgesteld blijven tot 2013, wanneer hij besloot om geheime informatie van de NSA te lekken naar de Amerikaanse en Britse pers.

In december 2001 werd Snowden lid van de website Ars Technica, met de pseudoniem "TheTrueHOOHA"[2]. Uit logbestanden van de Ars Technica chatroom is gebleken dat hij zich vaak arrogant gedroeg ten opzichte van andere leden, als ze niet akkoord gingen met zijn mening. De standpunten van Snowden betreffen o.a. de afschaffing van de sociale zekerheid, en zijn politieke steun voor Ron Paul, de libertarisch-republikein en geestelijke vader van de radicale Tea Party beweging[3]. Snowden is een zelfverklaarde "krankzinnige en schietgrage" aanhanger van de NRA (National Rifle Association) die geloofde dat het beleid van Amerikaans president Obama zou leiden tot de confiscatie van alle wapens in het bezit van burgers (volgens sommige complotdenkers zou dit het signaal zijn dat de New World Order op punt staat om eerstdaags opgericht te worden). Tenslotte geloofde Snowden in januari 2009 nog dat "klokkenluiders in de ballen moeten geschoten worden", maar dat was toen George W. Bush nog marionet president was van de Verenigde Staten.

Onthullingen van geheime informatie

Op 5 juni 2013 verschenen de eerste krantenartikels in The Guardian en The Washington Post, gebaseerd op gelekte informatie die ze hadden ontvangen van Snowden. De informatie die op en na 5 juni verscheen, bleek echter niet altijd even juist of genuanceerd te zijn. Snowden zou immers tussen de vijftig- en tweehonderdduizend geclassificeerde documenten hebben gestolen van de NSA[4], en het is bijgevolg onmogelijk dat hij al die informatie manueel heeft kunnen analyseren naar waarde en context. Dat geldt ook voor de kranten die hun artikels baseerden op zijn informatie.

In een interview op 6 april 2015 vroeg John Oliver of Snowden de 200.000 documenten zelf gelezen had, waarop Snowden erg ontwijkend reageerde. Uiteindelijk heeft hij de vraag helemaal niet beantwoord, maar gaf hij slechts vage reacties zoals "ik heb alle dossiers geëvalueerd", "ik begrijp wat ik heb weggegeven" en "ik begrijp de bezorgdheid"[5]. Het is erg onwaarschijnlijk dat hij alle 200.000 documenten op een korte tijd heeft kunnen doorlezen en begrijpen. Bovendien heeft Snowden nog enkele hyperbole en zelfs onrealistische beweringen toegevoegd aan zijn beweringen, die kunnen worden beschouwd als hoax. We bespreken hieronder de een drietal voorname hyperbolen en hoaxes.

De regering ziet alles wat we doen

Op 25 december 2013 deed Snowden een toespraak voor de "Alternative Christmas message" op de Britse tv-zender Channel 4[6]. Daarin beweerde hij dat de regering een wereldwijd systeem van "mass surveillance" had uitgebouwd om alles te kunnen zien wat de mensen aan het doen zijn. Het zou echter onmogelijk zijn voor de NSA om dit te bewerkstelligen[7] met (naar schatting) 30.000 tot 40.000 werknemers, aangezien de Verenigde Staten alleen al meer dan 300.000.000 inwoners telt[8]. Het gevolg hiervan is dat elke NSA werknemer constant het leven van 10.000 Amerikanen zou moeten volgen, en dit 24 uur per dag en 7 dagen per week. De bewering van Snowden impliceert bijgevolg ook dat elke kamer van elke woning is uitgerust met geheime camera's, een dure maar vooral onmogelijke onderneming om uit te voeren zonder dat ook maar één persoon hier iets van opmerkt. 

Het is echter wel mogelijk om iemand te traceren en in het oog te houden via hun electronische communicatiemiddelen, zoals een mobiele telefoon, tablet of laptop. Dat wil echter niet zeggen dat een NSA medewerker effectief bezig met jou te begluren terwijl je slaapt, eet, wast of naar het toilet gaat. Het leven van de doorsnee wereldburger is immers niet belangrijk genoeg om nauwgezet op te volgen, het gaat hier dan ook eerder om het traceren van terroristen en de mensen met wie ze contact hebben. Bovendien zijn er heel wat mensen die geen electronische communicatiemiddelen gebruiken of in hun bezit hebben, omdat ze de kostprijs ervan niet kunnen betalen of bewust ervoor kiezen om er geen gebruik van te maken. In dat opzicht is het dus niet mogelijk voor de NSA om alles te zien van iedereen. Het gaat hier om een hyperbole bewering waarmee Snowden tracht de publieke opinie te beïnvloeden.

De regering kan gedachten lezen en analyseren

Tijdens dezelfde kerstboodschap op de Britse tv-zender Channel 4, deed Snowden de uitspraak dat een kind dat vandaag geboren wordt, het concept van privacy niet zal kennen, alsook geen ongeregistreerde en ongeanalyseerde gedachte meer zal hebben. Dit is uitstekend voer voor complotdenkers die geloven dat de regering gebruik maakt van mind control technologie om zo de oprichting van de New World Order te plotten, maar erg realistisch is die uitspraak echter niet[9]. Er bestaat immers helemaal geen technologie om dit te doen, laat staan op grote schaal met een ganse bevolking.

Japanse wetenschappers zijn wel bezig met een zogenaamde "droommachine" te ontwikkelen[10], die zou toelaten om je dromen te registeren - en bij extensie mogelijk ook je gedachten. Hiervoor moet je echter aangesloten zijn aan de machine, en 300.000.000 Amerikanen verplicht aansluiten aan deze machine wordt wel erg moeilijk, behalve dan misschien in de Matrix films. Zelfs al zou de droommachine effectief werken, is het vooralsnog niet mogelijk om deze technologie draadloos toe te passen, laat staan op grote schaal met een ganse bevolking. Het gaat hier om een onrealistische bewering die grenst aan paranoïde complottheorieën

De NSA heeft directe toegang tot de servers van internetbedrijven

De NSA zou, aan de hand van het PRISM programma, in staat zijn om toegang te verkrijgen tot al je persoonlijke e-mails, documenten, foto's, video's en andere informatie[11]. Grote internetbedrijven zoals Microsoft, Apple, Google en Facebook zouden mee in het complot zitten om dit mogelijk te maken. Maar die beweringen bleken ongefundeerd te zijn, en werden al snel weerlegd door de betrokken bedrijven. Mike Rogers, voorzitter van de House Intelligence Committee, heeft ook bevestigd dat hier niets van waar is[12].  De NSA kan pas toegang krijgen tot de servers van zulke bedrijven, indien ze een gerechtelijk bevel hebben van een FISA rechtbank, en ook dan gaat het enkel om heel specifieke en beperkte toegang betreffende de activiteiten van bepaalde criminelen of terroristen. Het gaat hier dus om beweringen die helemaal niet waar zijn, ze zijn een hoax die in de kaarten speelt van de anti-regeringspropaganda.

Er is een "deep state"

Zie hoofdartikel: Deep state

In een interview voor The Nation stelde Snowden dat er wel degelijk een "deep state" zou zijn. We moesten hem "geloven" want "hij is er geweest"[13]. Met "deep state" wordt bedoeld dat bepaalde overheidsambtenaren zich in het geheim verenigen om de (democratisch verkozen) politieke regering tegen te werken, en zodoende meer macht naar henzelf toe te trekken. Zulke situaties hebben zich voorgedaan in de Sovjet-Unie en andere ontwikkelende landen zoals Egypte en Turkije, maar er is geen reden om aan te nemen dat dit eveneens gebeurt in de Verenigde Staten of andere westerse landen. Hoewel er altijd wel ambtenaren zijn die trachten hun macht te behouden of te vergroten, betekent dit nog niet dat ze zich daarom ook allemaal verenigen en gecoördineerd te werk gaan als een soort "schaduwregering". 

Snowden spreekt zichzelf bovendien tegen, door net voordien nog te stellen dat het net presidenten zijn die meer macht naar zich proberen toe te trekken. Zo wordt het voorbeeld aangehaald van George Bush die tal van veiligheids- en surveillance-machinaties invoerde na de aanslagen van 9/11, en terwijl Obama dit aanvankelijk bekritiseerde zette hij na zijn aantreden als president het beleid alsnog min of meer verder. Voor een paranoide complotdenker is dit voldoende bewijs om aan te nemen dat er een soort permanente schaduwregering moet zijn die de macht heeft over verkozen presidenten, ongeacht van welke partij ze zijn[14]. Meer dan veronderstellingen zijn er echter niet, en effectieve bewijzen van een "deep state" in welke vorm dan ook zijn er evenmin.

Het surveillance-beleid van Bush was bovendien slechts een onderdeel van zijn regeringsbeleid, en Obama heeft van de andere beleidsplannen meer niet dan wel overgenomen, waardoor er alsnog geen sprake is van consistentie. Obama's voortzetting van het surveillance-beleid beschouwen als bewijs van een deep state is dan ook slechts een kwestie van cherry picking, en de stelling van een Amerikaanse deep state kan louter worden beschouwd als een paranoide complottheorie. Snowden geeft er zelf dan ook geen enkel bewijs voor, hoewel hij de persoon bij uitstek zou moeten zijn als hij het allemaal zelf heeft gezien, en heel zijn argument berust louter op "geloof me maar"[15].

De Orwelliaanse staat

Tijdens zijn kerstboodschap maakte Snowden een verwijzing naar George Orwell, die zou gewaarschuwd hebben voor het soort wantoestanden waar het NSA surveillance programma volgens hem naartoe evolueert. Orwell was echter de auteur van een fictieroman genaamd 1984, dat een totalitair bewind beschrijft van een "sociale staat" waarin de regering "mind control" gebruikt en individueel denken vervolgt. Dit soort verhalen past perfect binnen de complottheorieën van de New World Order en de Illuminati, maar hebben met de realiteit niets te maken. De Verenigde Staten kent geen totalitair of socialistisch bewind, en legt geen verbod op individueel denken. Mind control wordt al evenmin toegepast, en zulke technologie is momenteel onbestaande, zoals hierboven besproken.

Met zijn verwijzing naar Orwell, overtreedt Snowden de zogenaamde Wet van Arken. Die wet geeft aan dat een discussie meteen afgelopen is van zodra de huidige maatschappij vergeleken wordt George Orwell's Oceania in het boek 1984. Een vergelijking met de "Orwelliaanse staat" is immers disproportioneel, en in die zin is de wet vergelijkbaar met de Wet van Godwin, waarbij het gaat om een vergelijk met nazisme en Hitler. Het verschil is dat, met de Wet van Godwin het tenminste nog gaat om een vergelijk met een effectieve historische gebeurtenis, niet met een fictief verhaal.

Van "onvrij" land naar "onvrij" land

Wanneer Snowden voor het eerst de NSA documenten begon te lekken naar de pers, had hij doelbewust de Verenigde Staten verlaten en hield hij zich schuil in Hong Kong. Toen hij op 9 juni 2013 zijn identiteit bekendmaakte, liet hij verstaan dat hij niet van plan is om te vluchten, want hij heeft niets verkeerd gedaan[16]. Niettemin verbleef hij op een onbekende plaats, om de VS te ontvluchten en te voorkomen dat de autoriteiten hem zouden kunnen aanhouden. 

Opvallend is dat Snowden de VS heeft verlaten, omdat het een "onvrij" land zou zijn ten gevolge van de NSA surveillance praktijken, en onderkomen heeft gezocht in China, een communistisch land dat al evenzeer "onvrij" is en ervoor bekend staat om haar bevolking te bespioneren[17]. En dat deed hij nog een tweede keer, toen hij asiel verleend kreeg door Russisch dictator president Vladimir Poetin en besloot om China in te ruilen voor Rusland, waar spionage van burgers ook geen rariteit is. Het enige verschil is dat Rusland en China niet te koop lopen met hun spionagepraktijken maar dat iedereen er wel van af weet, terwijl men in de VS al sinds de 2001 Patriot Act hiervan af zou moeten weten maar dat er schijnbaar niemand bij stilgestaan heeft.

Snowden beweert dat hij niet kan terugkeren naar de Verenigde Staten, omdat de Amerikaanse regering hem nu al schuldig bevonden heeft, en dat alle kansen op een eerlijk proces hiermee dus op voorhand verloren zijn[18]. Ook dat is onzin. De Amerikaanse regering heeft hem beschuldigd van verraad, maar er heeft nog geen proces plaatsgevonden en dus ook geen uitspraak van een rechter of jury[19]. Maar geen probleem, Snowden had toch al aangekondigd dat hij niets verkeerd gedaan heeft, dus waarom nog de moeite doen om een rechtzaak op te starten?

Tenslotte maakte Snowden ook de bewering dat de Amerikaanse regering van plan is hem te vermoorden, en toe te kijken terwijl hij sterft in de douche[20]. Hij baseerde zich hierbij op een interview van een anonieme overheidsfunctionaris en van enkele (evenzeer anonieme) ex-collega's die boze en brutale uitspraken hadden gedaan[21], maar die uitspraken vertegenwoordigen de Amerikaanse regering en haar beleid echter niet. Uit de geschiedenis is ook gebleken dat klokkenluiders in het verleden zelden of nooit vermoord werden of mysterieus verdwenen[22]. Tijdens een interview met John Oliver op 6 april 2015 was Snowden duidelijk nog altijd springlevend[23], en vergreep hij zich tevens opnieuw aan anti-regeringspropaganda door NSA-afluisterpraktijken te vergelijken met de regering die een wapen tegen je hoofd houdt en belooft niet te zullen schieten.

Klokkenluider of geen klokkenluider?

Volgens talloze mediabronnen zou Edward Snowden een "klokkenluider" zijn omdat hij de surveillancepraktijken van de NSA aan de kaak heeft gesteld. Toch komt hij niet in aanmerking voor de klokkenluidersbescherming van de 1989 Whistleblower Protection Act[24] of de 2012 Whistleblower Protection Enhancement Act[25]. Hiervoor zijn twee redenen: de wet is niet van toepassing op zijn werkgebied, en ook niet op de manier waarop hij geheime informatie heeft doorgespeeld naar de pers. Het is opmerkelijk dat Snowden beweert de volledige werking van de NSA te kennen, maar toch niet wist welke weg hij moest volgen om in aanmerking te komen voor klokkenluidersbescheriming.

Een klokkenluider zal overtredingen van de wet binnen een organisatie aankaarten, maar dat is niet wat Snowden heeft gedaan. Het NSA surveillance programma werkt immers binnen de wet van de Patriot Act, die in 2001 op legale wijze was goedgekeurd door het Amerikaans Congres en president Bush, en opnieuw tijdens de ambtstermijn van president Obama. Snowden komt dus niet in aanmerking als "klokkenluider", omdat hij niets illegaal heeft aangekaart. Het lekken van geheime informatie naar het publiek toe, en dan al helemaal naar een buitenlandse pers, is daarentegen wel illegaal.

De manier waarop Snowden zijn informatie gelekt heeft, is de tweede reden waarom hij geen klokkenluider is[26]. Er is immers een goede reden waarom de Whistleblower Protection Act geen rekening houdt met werknemers van geheime inlichtingendiensten: de geclassificeerde informatie waar ze toegang toe hebben is te gevoelig om openbaar te maken op de traditionele klokkenluiderswijze. Om die reden worden dienen zulke werknemers gebruik te maken van interne kanalen, en in dit geval had Snowden dus contact moeten opnemen met de bevoegde commissies binnen het Amerikaans Congres. Hij heeft echter de eed verbroken die hij zweerde bij zijn indiensttreding, en de wet overtreden door geheime informatie openbaar te maken naar buitenlandse pers toe, en vervolgens te vluchten naar een ander land.

Kritiek

Tijdens zijn periode bij Ars Technica werd Snowden geregeld bekritiseerd door mede-"Arsians". Terugblikkend op zijn soms brutale en radicale uitspraken, waren de andere leden van Ars Technica van mening "dat hij een lul was". Ook zijn toenmalige beweringen dat het Verenigd Koninkrijk het land is "waar alle Moslims wonen, waar iedereen wordt onderworpen aan de wil van Allah, en waar de Sharia wetten op elke hoek uithangen" schiet bij menige Britten in het verkeerde keelgat. Vooral zijn voorkeur om de sociale zekerheid af te schaffen, maakte hem niet erg populair, vooral omdat hij het op gepensioneerde mensen gemunt had die hij afschilderde als profiteurs van het systeem. 

Ook werd Snowden sterk bekritiseerd voor het lekken van geheime documenten. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon gaf aan dat de digitale communicatiemiddelen niet op deze manier mogen worden misbruikt, en dat zulke lekken meer problemen veroorzaken dan ze oplossen[27]. Ook de krant The Washington Post, die aanvankelijk gelekte informatie van Snowden had gepubliceerd, uitte op 1 juli 2013 haar bezorgdheid over de gevaren, en argumenteerde dat het voorkomen van verdere lekken de eerste prioriteit zou moeten zijn van de Amerikaanse regering[28]. Andere nieuwsmedia hebben eveneens sommige beweringen van Snowden kritischer bekeken[29], zoals o.a. zijn uitspraak omtrent het riante maandsalaris van $200.000 USD dat hij kreeg voor zijn werk bij de NSA[30]. Dit bleek uiteindelijk immers zo'n $122.000 USD te zijn[31].

Vanaf 2015 zou Snowden wegzakken in een wereld van nog meer paranoïde onzin. In een interview in september 2015 waarschuwde hij dat "encryptie ons kan verhinderen om aliens te vinden, of door aliens gevonden te worden". Met andere woorden, het zou in ons nadeel zijn dat de aliens onze berichten niet kunnen ontcijferen als ze ons willen afluisteren[32]. Want de regering mag dat niet, maar hypothetische aliens wel. Tijd voor een dwangbuis en een verhoogde dosis medicatie voor Snowden?

Kritiek op WikiLeaks

Zie hoofdartikels: WikiLeaks en Julian Assange

Edward Snowden en WikiLeaks in een catfight.

Op 22 juli 2016 publiceerde WikiLeaks zo'n 20.000 emails die ze gehackt hadden van de Democratische Partij[33], bedoeld om de overwinningskansen van Hillary Clinton tegenover Donald Trump te verzwakken tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016[34]. Snowden bekritiseerde de ongecensureerde publicaties van de gelekte emails, en stelde dat de vijandigheid van WikiLeaks tegenover de zelfs nog maar een milde vorm van de zogenaamde "content curation" (het bewerken van informatie zodat er geen privacyschending e.d. plaatsvindt) een fout is[35].

WikiLeaks gaf hierop het antwoord dat Snowden enkel uit was op opportunisme om gratie te krijgen van Clinton[36]. Julian Assange zei dat Snowden de definitie van "curation" niet kent, en verweet hem dat hij al "drie jaar niets meer gepubliceerd had". Hij merkte ook op dat hij Snowden had gered in Hong Kong en asiel had geregeld voor hem[37]. Dus moet Snowden voortaan dan maar naar zijn pijpen dansen, omdat Assange hem een keertje heeft geholpen?

Snowden complottheorieën

Vanzelfsprekend duurde het niet lang voordat paranoïde complotdenkers hun fantasie de vrije loop zouden laten omtrent de onthullingen van Snowden. Dat is dan ook niet te verbazen, gezien de hoeveelheid media-aandacht die hij sowieso kreeg, alsook de (foute) beweringen van Snowden die in de richting gaan van mind control en andere complottheorieën. Bijna allemaal gaan de theorieën over de informatie die al dan niet werd vrijgegeven via de gelekte documenten, en de zogenaamde complotten die hierin zouden worden blootgelegd. 

Snowden onthult chemtrails-programma

Volgens WorldTruth.tv zou Snowden de "schokkende waarheid" over chemtrails (hoe kan het ook anders?) hebben onthuld[38]. Dit keer zou het niet gaan om een complot van het Amerikaanse leger om ons onopgemerkt te vergiftigen, maar wel om een goedaardig programma dat bedoeld is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit moet voorkomen dat het klimaat op hol slaat met mislukte oogsten en hongersnood als gevolg. De neveneffechten van dit programma zouden echter niet te onderschatten zijn, en enkel gekend zijn bij de "elite".

In realiteit bestaan chemtrails natuurlijk helemaal niet. Bijgevoegde foto's verwijzen naar contrails, de uitlaat van vliegtuigen waar helemaal geen complot aan verbonden is. Vaak maken chemtrails-complottheorieën wel deel uit van anti-regeringspropaganda, en volgens sommige complotdenkers zouden ze zelfs deel uitmaken van een "mind control" programma. De complottheorie die chemtrails linkt aan Snowden werd overgenomen van de Internet Chronicle, een satirische nieuwssite.

Snowden onthult HAARP-programma

Volgens Beforeitsnews.com zou Snowden dan weer de "globale moordagenda" van de HAARP installatie onthullen[39]. Met die technologie zou de NAVO in staat zijn om iedereen uit te schakelen die tegenstander is van het globale kapitalisme, en dit d.m.v. "mind control" (alweer). Tijdens zijn reis van Hong Kong naar Rusland zou Snowden het moeilijk gehad hebben om zelfmoordneigingen te bedwingen, omdat die werden opgedrongen door de HAARP stralingen. Ook dit was overgenomen van de satirische Internet Chronicle[40]

Snowden onthult contact met aliens

De meest lachwekkende complottheorie beweert dat Snowden heeft aangetoond hoe aliens al sinds 1945 het beleid van de Verenigde Staten beïnvloeden. Voordien hadden de buitenaardse wezens nog het Nazi-regime van Hitler gesteund, maar toen deze de oorlog verloren hadden bleek Amerika een betere uitvalsbasis te zijn. Het gaat hier klaarblijkelijk niet om de Reptilian aliens die gewoonlijk aan de top staan, maar wel om zogenaamde "Nordics" of "tall whites" (vandaar de link met Hitler?). Deze onzin wordt verspreid door de gebruikelijke complottheorieënwebsites, zoals Niburu[41] en United-Lightworkers[42] (die geloven dat de aarde hol is en vanbinnen bewoond wordt door Vikingen). Het verhaal komt dit keer van de Iranese FARS News Agency[43][44], die bekend staat als een onbetrouwbare bron en zelfs artikels heeft overgenomen van de satirische nieuwssite The Onion[45].

Snowden maakt deel uit van het complot

Tenslotte is er nog de Snowden-complottheorie van Martin Vrijland, die graag toch net even anders wil doen dan de andere complotdenkers. Volgens hem zou Snowden de geheime informatie "kunnen en mogen lekken" omdat dit exact zo gepland was door de CIA en NSA als een "marketing stunt" van de New World Order[46]. Het bewijs: de hoofdpersonage in George Orwell's 1984 was zich ook constant bewust dat alles wat hij deed werd gemonitord. Net zoals Snowden heeft Vrijland wellicht nog nooit van de Wet van Arken gehoord.

Volgens Vrijland zouden we allemaal meewerken aan het Big Brother-systeem door vrijwillig altijd online te zijn. Gelukkig wist hij hieraan te ontsnappen door nooit online te zijn op het internet, wat ook de reden is waarom hij geen website en Facebook profiel heeft. Onze e-mails, tweets, Facebookberichten, WhatsAppjes, smsjes, enz... zou met artificiële-intelligentieprogramma's worden geanalyseerd, zodat elke burger kan worden geclassificeerd op leefpatroon, sociaal netwerk, gezondheid en psyche[47]. En via mind control zou de bevolking dan gestuurd kunnen worden, je weet wel, met HAARP en zo.

Complotdenkers die Snowden steunen

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/06/10/18882615-what-we-know-about-nsa-leaker-edward-snowden?lite
 2. http://arstechnica.com/tech-policy/2013/06/exclusive-in-2009-ed-snowden-said-leakers-should-be-shot-then-he-became-one/
 3. http://rationalwiki.org/wiki/Ron_Paul
 4. http://www.nu.nl/tech/3638081/spionnen-uiten-zorgen-informatievoorraad-snowden.html
 5. http://uk.businessinsider.com/what-the-john-oliver-snowden-interview-means-2015-4?r=US
 6. http://gawker.com/watch-edward-snowdens-bleak-christmas-day-greeting-1489783586
 7. http://opinionherald.wordpress.com/2014/03/21/9-nsa-and-snowden-myths-debunked/
 8. https://www.census.gov/popclock/
 9. http://www.huffingtonpost.com/bob-cesca/edward-snowden-holiday-message_b_4509792.html
 10. http://www.dailytech.com/Japanese+Dream+Machine+Can+Visualize+Your+Dreams+With+50+Percent+Accuracy/article30291.htm
 11. http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data
 12. http://theweek.com/article/index/245391/is-the-nsa-prism-leak-much-less-than-it-seems
 13. https://www.thenation.com/article/snowden-exile-exclusive-interview/
 14. https://www.politico.com/magazine/story/2017/09/05/deep-state-real-cia-fbi-intelligence-215537
 15. https://www.thenation.com/article/snowden-exile-exclusive-interview/
 16. http://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/snowden-i-know-i-have-done-nothing-wrong
 17. http://www.salon.com/2013/10/26/12_other_governments_that_enjoy_spying_on_their_citizens_partner/
 18. http://www.politico.com/story/2013/06/edward-snowden-blames-obama-92901_Page2.html
 19. http://mashable.com/2013/06/17/snowden-treason/
 20. http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/196428-snowden-government-officials-want-to-kill-me
 21. http://www.buzzfeed.com/bennyjohnson/americas-spies-want-edward-snowden-dead
 22. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_whistleblowers
 23. http://uk.businessinsider.com/what-the-john-oliver-snowden-interview-means-2015-4?r=US
 24. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c101:S.20.ENR:
 25. http://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/obameter/promise/426/increase-protections-for-whistleblowers/
 26. http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/06/18/19024443-analysis-why-edward-snowden-isnt-a-whistle-blower-legally-speaking?lite
 27. http://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/edward-snowden-digital-misuse-ban-ki-moon
 28. http://www.washingtonpost.com/opinions/how-to-keep-edward-snowden-from-leaking-more-nsa-secrets/2013/07/01/4e8bbe28-e278-11e2-a11e-c2ea876a8f30_story.html
 29. http://theweek.com/article/index/245492/5-ways-nsa-leaker-edward-snowdens-story-isnt-holding-up
 30. http://www.washingtonpost.com/blogs/erik-wemple/wp/2013/06/11/did-snowden-really-earn-a-200000-salary/
 31. http://www.boozallen.com/media-center/press-releases/2013/06/statement-reports-leaked-information-060913
 32. http://gizmodo.com/edward-snowden-advanced-encryption-may-stop-us-communi-1732027566
 33. http://abcnews.go.com/Politics/damaging-emails-dnc-wikileaks-dump/story?id=40852448
 34. http://web.archive.org/web/20140118130920/http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/11/152078.htm
 35. https://twitter.com/Snowden/status/758759203037151232
 36. https://twitter.com/wikileaks/status/758781081072046080
 37. http://www.ibtimes.co.uk/wikileaks-expose-donald-trumps-tax-returns-assange-claim-sparks-controversy-1574927
 38. http://worldtruth.tv/snowden-uncovers-shocking-truth-behind-chemtrails/
 39. http://beforeitsnews.com/alternative/2013/07/snowden-reveals-haarps-global-assassination-agenda-2709548.html
 40. http://www.dailykos.com/story/2013/07/14/1223646/-FALSE-STORY-GOING-VIRAL-Snowden-reveals-HAARP-s-Global-Assassination-Agenda
 41. http://www.niburu.nl/documenten-snowden-bevestigen-buitenaards-contact/
 42. http://www.united-lightworkers.be/index.php/nl/paranormaal/buitenaards/3128-documenten-snowden-bevestigen-buitenaards-contact.html
 43. http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13921021000393
 44. http://www.huffingtonpost.com/2014/01/23/snowden-documents-us-alien-nazi-link_n_4592101.html
 45. http://www.theguardian.com/world/us-news-blog/2012/sep/28/iran-fars-reports-onion-article-ahmadinejad?newsfeed=true
 46. http://martinvrijland.com/2013/06/11/snowden-de-onthuller-van-big-brother-1984/
 47. http://martinvrijland.com/2013/06/25/snowden-onze-prins-en-booz-allen-hamilton/
 48. http://rationalwiki.org/wiki/Glenn_Beck
 49. http://www.glennbeck.com/2013/06/10/glenn-nsa-whistleblower-%E2%80%9Cis-a-hero%E2%80%9D/
 50. http://rationalwiki.org/wiki/NaturalNews
 51. http://www.naturalnews.com/040904_drone_attack_Edward_Snowden_NSA.html
 52. http://rationalwiki.org/wiki/Alex_Jones
 53. http://www.infowars.com/award-edward-snowden-the-nobel-peace-prize/
 54. http://rationalwiki.org/wiki/David_Icke
 55. http://www.davidicke.com/headlines/pentagon-nsa-officials-say-they-want-snowden-extrajudicially-assassinated/
Advertisement