Wikia


Obama-Meets-Alien

Een ontmoeting tussen Amerikaans president Obama en een Zeta Grey alien in Area 51.

De Edwards Agreement is een fictieve overeenkomst die Amerikaans president Eisenhower zou gesloten hebben met buitenaardse wezens, meer bepaald de Zeta's of andere Greys[1]. Deze geheime overeenkomst zou ook de naam "Tau IX Treaty" meegekregen hebben. In werkelijkheid is dit alles slechts een verzonnen mythe van de ufologie.

VoorgeschiedenisEdit

Begin juli 1947 stortte er een object neer in de buurt van Roswell, in de Amerikaanse staat New Mexico. Een lokale landbouwer merkte de brokstukken op en waarschuwde de Amerikaanse luchtmacht op 6 juli 1947. Twee dagen later, op 8 juli 1947, maakte de luchtmacht in een persconferentie bekend dat ze de brokstukken van een "vliegende schotel" hadden aangetroffen. Volgens de ufologie waren deze brokstukken afkomstig van een buitenaards ruimteschip, en besloot het Amerikaanse leger dit in een doofpot te steken door te stellen dat het slechts om een "weerballon" ging. 

De brokstukken werden overgebracht naar enerzijds de Carswell Air Force Base (Fort Worth) in Texas, en anderzijds de (geheime maar in werkelijkheid onbestaande) "Hangar 18" van Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio. Volgens sommige versies van het verhaal werden er in Hangar 18 vier lichamen van aliens ondergebracht, en een vijfde in het lijkenhuis van de Lowry Air Force Base in Denver, Colorado[2]. Alle informatie over deze "UFO encounter" werd hardhandig onderdrukt door Will Smith "Men in black", geheime overheidsagenten die in het zwart gekleed zijn en in een zwarte Cadillac rondrijden[3][4].

In 1949 stortte er opnieuw een UFO neer, eveneens in Roswell (het is blijkbaar de enige plaats waar de aliens graag rondvliegen), maar dit keer was er een overlevende: de alien genaamd EBE (Extra-terrestrial Biological Entity). In de vorige crash zou de volledige alien bemanning immers omgekomen zijn. Deze EBE-alien bleef nog enkele jaren in leven, en vertelde de Amerikaanse overheid hoe ze contact konden leggen met zijn rasgenoten. Wanneer er nadien klaarblijkelijk nog meer overlevenden werden aangetroffen, kregen ze de benaming EBE-1, EBE-2, enz.[5]. Wellicht waren ze afkomstig van het ras van de Grey aliens.

Ontstaan van de Edwards AgreementEdit

Nadat de Amerikaanse regering erin geslaagd was om contact op te nemen met het buitenaardse ras, vond op 20 februari 1954 een ontmoeting plaats tussen de aliens en de toenmalige Amerikaanse president Eisenhower, in de Edwards Air Force Base. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die de "Edwards Agreement" werd genoemd, een verwijzing naar de Edwards Air Force Base. Een andere naam voor deze overeenkomst zou "Tau IX Treaty" zijn[6].

Volgens sommige versies van het verhaal zou Eisenhower in 1954 eerst een ontmoeting gehad hebben met de Nordic aliens, die hem probeerden te overtuigen geen overeenkomst te sluiten met de Greys. De overeenkomst zou dan toch afgesloten geweest zijn, maar pas op 24 april 1964 tijdens een nieuwe ontmoeting op de Holloman Air Force Base in New Mexico. De meest aanvaarde versie van het verhaal bij ufologen schijnt echter vooralsnog te zijn dat de overeenkomst reeds in 1954 werd afgesloten.

Inhoud van de overeenkomstEdit

De Greys waren ooit een mensachtig ras, maar een nucleaire oorlog op hun thuiswereld, Apex, had ervoor gezorgd dat ze ondergronds moesten leven. Hierdoor had hun huid een grijze kleur gekregen, en waren hun ogen groter geworden om beter te kunnen zien in het donker[7]. Ze waren eveneens onvruchtbaar geworden, en konden als ras dus enkel overleven door zichzelf te klonen met het DNA van andere mensachtige rassen.

De geheime overeenkomst tussen de Amerikaanse regering en de aliens bestond eruit dat de Greys de toelating kregen om mensen te ontvoeren en vee te verminken. Zodoende konden de aliens experimenten uitvoeren op mensenlichamen, en hun DNA extraheren om zo zichzelf te klonen. De voorwaarde was dat de ontvoerde mensen ongedeerd terug naar de aarde zouden worden gebracht, en dat hun herinneringen van de ontvoering zouden worden gewist. De Amerikaanse regering kreeg, in ruil, eveneens hoogstaande buitenaardse technologie aangeboden van de Greys.

Gevolgen van de overeenkomstEdit

Na het succesvol afsluiten van de overeenkomst, besloot de Amerikaanse regering een nieuwe, geheime militaire basis op te richten, waar de nieuwe buitenaardse technologie kon worden onderzocht, verder ontwikkeld en uitgetest. Deze militaire basis werd opgericht in 1955, niet ver van de Edwards Air Force Base, en kreeg de naam Area 51 mee. Brokstukken van latere UFO-crashes werden eveneens naar hier gebracht, en er werden ook labo's ondergebracht om medisch onderzoek te verrichten op de lichamen van dode (en soms ook levende) aliens. Het zou tevens de plaats worden waar de meeste toekomstige ontmoetingen met aliens werden gehouden. De overeenkomst moet ook verklaren waarom het aantal vermeende "buitenaardse ontvoeringen" in de voorbije decennia klaarblijkelijk zijn toegenomen.

Vernieuwingen van de overeenkomstEdit

De Edwards Agreement zou om de negen jaar moeten worden hernieuwd om de één of andere onbekende reden. Om die reden zou er een nieuwe ontmoeting geweest zijn, geen negen maar tien jaar later, op 24 april 1964 op de Holloman Air Force Base in New Mexico. Deze ontmoeting moet aldus hebben plaatsgevonden met Amerikaans president Lyndon B. Johnson, amper een half jaar na de moord op president John F. Kennedy. Dit kan natuurlijk geen toeval zijn, want JFK had zo'n overeenkomst nooit getekend en daarom werd hij vermoord, toch?

Tijdens de ontmoeting van 1964 zou er ook een uitwisseling van "ambassadeurs" hebben plaatsgevonden. De buitenaardse ambassadeurs waren de Reptilian genaamd Crill, afkomstig van Tiphon in Draco[8], en de Grey alien genaamd J-Rod[9], vermoedelijk een Zeta. Eén van de ambassadeurs, of mogelijk beide, zouden een soort "Bijbel" hebben geschreven, genaamd "the Yellow Book" (het "Gele Boek"), dat de geschiedenis van ons universum vertelt vanuit hun standpunt[10].

Inmiddels zou de overeenkomst niet enkel tussen de Amerikaanse regering en de Greys worden getekend (die intussen zou bestaan uit twee groepen: de Republic Society of Zetan J-Rods en de "malafide" of "rogue" Zetan J-Rods), maar ook de "Lange Orions" (of Orion "Talls")[11]. De volgende ontmoeting, waarin de overeenkomst werd hernieuwd, zou dan weer hebben plaatsgevonden met president Richard Nixon in 1972. Als we steeds negen jaar blijven tellen bij de oorspronkelijke datum van 1954, zouden er nog ontmoetingen moeten geweest zijn met Ronald Reagan in 1981 (of eventueel Jimmy Carter als de ontmoeting voor 20 januari 1981 viel), met George H.W. Bush in 1990, en met Bill Clinton in 1999.

Volgens andere bronnen werd de eerste overeenkomst gesloten op 1958, om dan vervolgens elke negen jaar te worden vernieuwd in 1967 (met Lyndon B. Johnson), in 1976 (met Gerald Ford), in 1985 (met Ronald  Reagan) en in 1994 (met Bill Clinton)[12]. Volgens deze berekening zou de daaropvolgende ontmoeting dan in februari 2003 hebben plaats gevonden[13] - dus vier jaar te laat als we naar de oorspronkelijke berekening kijken - met president George W. Bush. Dat moet pas de moeite geweest zijn.

De datum van 2003 is waarschijnlijk gekozen omdat het precies negen jaar voor 2012 viel - het jaar waarin niets is gebeurd. In 2003 zou de vernieuwing van de overeenkomst echter nog niet zijn afgesloten, omdat de onderhandelingen hebben aangesleept tot 2005. Deze bronnen beweren eveneens dat de oorspronkele data, die beginnen in 1954 (of soms 1955) een aparte negenjaarlijkse overeenkomst zijn met de "rogue J-Rod Zeta's"[14]

Het is niet duidelijk of er ook een nieuwe overeenkomst werd afgesloten met Barack Obama, aangezien hij de president was in 2012, negen jaar na de ontmoeting met Bush in 2003. Als we de oorspronkelijke cyclus van negen jaar rekenen, zou de volgende ontmoeting echter pas plaatsvinden in 2017, wanneer Obama was opgevolgd door Donald Trump. De - duidelijk onvervalste - foto bovenaan dit artikel toont echter aan dat er wel degelijk een ontmoeting is geweest.

De realiteitEdit

In de realiteit bestaat de "Edwards Agreement" natuurlijk helemaal niet. Het concept is gebaseerd op de complottheorie dat er een daadwerkelijk buitenaards ruimteschip zou neergestort zijn in Roswell, wat niet het geval is en bovendien werd weerlegd[15][16]. Ook de verhalen over buitenaardse technologie in Area 51 zijn uit de lucht gegrepen[17]. Van een overeenkomst met de naam "Edwards Agreement" is op zich al helemaal geen spoor te bekennen, en als het toch zou bestaan zouden ook ufologen het onmogelijk kunnen hebben ontdekt. De overeenkomst in kwestie is louter ontstaan uit de fantasie van deze ufologen en complotdenkers, en bewijs hiervan werd nooit getoond.

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.