Hoax wiki
Advertisement

Het hoofdkantoor van de Federal Reserve in Washington DC. There be aliens here!

De Federal Reserve, formeel de Federal Reserve System en informeel The Fed genoemd, is de centrale bank van de Verenigde Staten. Ze is echter ook het mikpunt van allerhande complottheorieën, tot zelfs de anti-semitische uitlatingen omtrent de zogenaamde betrokkenheid van de Rothschild familie.

Oorsprong en doelstelling

De Federal Reserve werd opgericht door de Amerikaanse president Woodrow Wilson met de Federal Reserve Act van 1913, als antwoord op verschillende financiële recessies die zich bijna om de haverklap voordeden aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. De Amerikaanse centrale bank beheert de hoeveelheid cash geld in de Verenigde Staten, en bepaalt het monetair beleid. De Federal Reserve bestaat uit twaalf afdelingen (Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas en San Francisco), die geld lenen aan regionale banken in hun omgeving. Dat geld wordt dan weer geleend aan mensen en bedrijven.

De Federal Reserve koopt obligaties in om de hoeveelheid geld te verhogen, waardoor de interestvoet verlaagt. Ook verkoopt de Federal Reserve obligaties, om de hoeveelheid geld te verlagen, waardoor de interestvoet dan weer stijgt. Op die manier is de Fed in staat om inflatie en groei (tot op zekere hoogte) te beheersen. Winsten die de Federal Reserve opstrijkt, gaan rechtstreeks naar de Amerikaanse schatkist.

Kritiek

Veel gehoorde kritiek is dat de Federal Reserve niet wordt beheerd door de Amerikaanse regering, maar wel door de banken die het hoort te reglementeren. In werkelijkheid is de Fed een gedeeltelijk openbare entiteit, maar tegelijkertijd voor een groot stuk "onafhankelijk". Hiermee wordt bedoeld dat de dagdagelijkse werking niet onder constante toezicht staat van de Amerikaanse overheid. Dit is vergelijkbaar met bv. de Britse zender BBC, om te voorkomen dat deze een propagandakanaal zou worden voor de zittende politici. 

De Federal Reserve is, omdat ze opgericht werd als een charter van het Congres, niet georganiseerd als normale bedrijven of ondernemingen. Hoewel de Federal Reserve dus grotendeels op eigen kracht draait, wordt de voorzitter en de Raad van Bestuur wel benoemd door de Amerikaanse president, en wordt de missie ervan bepaald door het Amerikaanse Congres dat hierop kan toezien[1]. De banken, die in theorie "eigenaar" zijn van de Fed, kunnen die niet beheren op de manier waarop bv. Microsoft wordt beheerd door haar aandeelhouders. Aandeelhouders van de Federal Reserve hebben geen stemrecht, en alle beslissingen worden gemaakt door de Raad van Bestuur. 

Soms wordt ook beweerd dat de Federal Reserve ongrondwettelijk is, omdat de grondwet aangeeft dat het Amerikaanse Congres bevoegd is om geld te maken, en niet de Fed. Dit houdt echter geen rekening met het feit dat het wettelijk toegestaan is dat het Congres haar mogendheden delegeert. Hierdoor is het dus perfect mogelijk dat het Congres het drukken van geld uitbesteedt aan de Federal Reserve, zoals nu dus het geval is.

Tenslotte is er ook nog het vaak gebruikte argument dat de Federal Reserve Act in het Amerikaanse Congres werd gestemd op 23 december 1913, wanneer de meeste leden afwezig waren ten gevolge van de Kerstperiode. In werkelijkheid werd de wet goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden met 298 ja-stemmen, in tegenstelling tot slechts 60 nee-stemmen. Met slechts 76 ontbrekende stemmen, zou de uitkomst dan ook onveranderd geweest zijn. In de Senaat kreeg het wetsvoorstel 43 ja-stemmen en 25 nee-stemmen, met 27 ontbrekende stemmen. Van die 27 waren er echter 12 "announced pairs", waarbij twee leden van tegengestelde politieke partijen besluiten om niet te stemmen, omdat één van hen niet aanwezig kan zijn om welke reden dan ook. Dit wil zeggen dat er, van die 27 afwezigen, 12 ja- en 12 nee-stemmen zouden geweest zijn, wat resulteert in een eindresultaat van 55-37, waardoor de 3 overblijvende afwezige stemmen ook de uitkomst niet konden veranderen. 

Complottheorieën

De Federal Reserve is geregeld het slachtoffer van paranoïde complottheorieën, waarbij de ene nog meer onzinnig is dan de andere. Zo geloven de meeste complotdenkers, zoals Alex Jones, dat de Fed opzettelijk recessies zou veroorzaken. Zelfs de Great Depression van de jaren 1930 zou door de centrale bank in scene gezet zijn d.m.v. manipulatie van de beschikbare hoeveelheid geld. Hoewel de Fed wel degelijk in staat is om mee inflatie in de hand te werken, heeft zij echter geen totaalcontrole over de economie en is zij dus niet vanzelfsprekend verantwoordelijk voor elke inflatie of recessie die heeft plaats gevonden.

Hierbij negeert men dan ook helemaal het feit dat het aantal recessies sterk is afgenomen sinds de oprichting van de Federal Reserve: er waren slechts drie grote Amerikaanse recessies op een ganse eeuw tijd, in tegenstelling tot voordien gemiddeld één recessie per decennium. Of om het anders te zeggen: er waren veel méér recessies toen de Fed nog niet bestond om er hoegenaamd verantwoordelijk voor te zijn[2]. Hieruit kunnen we concluderen dat de oprichting van de Federal Reserve heeft geleid tot het voorkomen van kleine recessies, en enkel de grotere recessies vooralsnog een doorbraak kenden.

Niettemin wordt er door complotdenkers vaak beweerd dat de Amerikaanse regering in feite wordt beheerd door de Federal Reserve. De Amerikaanse overheid zou immers intrest moeten betalen voor de leningen die ze aangaat bij de Fed, met als gevolg dat het (belastings)geld van het volk op die manier wordt "gestolen". Hierbij wordt vaak geïnsinueerd - of zelfs expliciet beweerd - dat we allemaal worden herleid tot "schuldslaven" als onderdeel van een "staatsgreep" van de Fed om de regering in haar macht te krijgen. Ook dat is onjuist, omdat de Federal Reserve niet werkt zoals een normale, commerciële bank. De winst die wordt opgestreken door interesten, wordt aangewend om werkingskosten te betalen, en de overschot gaat rechtstreeks terug naar de Amerikaanse schatkist. De Fed is dus geen "eigenaar" van de Amerikaanse regering, en is dus niet bezig met "schuldslaven" van ons te maken[3].

De meest onzinnige, en zelfs anti-semitische complottheorieën beweren dat de Federal Reserve heimelijk (of zelfs openlijk) zou worden beheerd door de Joden[4], en meestal wordt de Rothschild familie hierbij betrokken. Sommigen gaan zelfs zover als te beweren dat de Fed wordt beheerd door de Britten (die op hun beurt dan weer marionetten zouden zijn van de Rothschild Joden) om er zo voor te zorgen dat de VS steeds meer schulden heeft aan het VK en zo uiteindelijk "hun kolonies terug op te eisen"[5]. Want als je geld hebt geleend van een ander land, wil dit blijkbaar zeggen dat je vanzelfsprekend eigendom bent worden van dat andere land, waardoor er dan heel wat westerse landen eigendom zouden moeten zijn van elkaar. Dit alles zou dan weer onderdeel uitmaken van de fictieve New World Order, die uiteraard Eén Dezer Dagen zal worden opgericht.

Kortom, de Federal Reserve bestaat nu inmiddels net iets meer dan 100 jaar, en toch is de wereld niet tot een einde gekomen. De mensheid is niet herleid tot schuldslaven (al willen sommigen bij de Occupy beweging je anders doen geloven), en de Amerikaanse regering is geen dictatuur geworden maar wordt nog steeds om de vier jaar democratisch verkozen. Het concept van de Federal Reserve kan dan ook min of meer worden vergeleken met bv. de Nationale Bank van België, die in 1850 werd opgericht en vooralsnog niet heeft geleid tot de vernietiging van de aarde of een invasie van reptilian aliens. Hetzelfde kan worden gezegd van De Nederlandsche Bank (DNB), die werd opgericht in 1814 en inmiddels 200 jaar oud is[6]. Niettemin maakt ook de DNB geen deel uit van complottheorieën - of toch, Martin Vrijland wist er weer wat leuke onzin over te schrijven[7].

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement