Hoax wiki
Advertisement

Fluoridering is het toevoegen van kleine hoeveelheden fluoride aan drinkwater, met de intentie om tandbederf tegen te gaan. Niettemin bestaat er soms ongefundeerde angst hieromtrent, vooral bij mensen die niet precies begrijpen waarover het gaat. Volgens complotdenkers is fluoridering dan weer een sinister complot om de wereldbevolking te vergiftigen. In werkelijkheid is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

Doel

De fluoridering van drinkwater is begonnen in de jaren 1930, met als voornaamste intentie het voorkomen van tandbederf (cariës). Dat is ook de reden waarom fluoride wordt toegevoegd aan de meeste tandpasta's. Onderzoeken hadden immers uitgewezen dat kinderen die in regio's wonen waar water van nature een hoger fluoridegehalte heeft, vaak minder last hadden van tandbederf[1], en verdere onderzoeken toonden aan dat een gematigde hoeveelheid fluoride cariërs kan helpen voorkomen[2]. Hoewel tandbederf in bijna alle gevallen niet levensgevaarlijk is, kan het wel pijn veroorzaken en problemen opleveren bij het eten en spreken, alsook voor problemen zorgen bij bij gelaatsuitdrukkingen en sociale omgang. Niettemin is tandbederf één van de meest voorkomende infectieziektes ter wereld, en in de geïndustrialiseerde landen wordt zo'n 60 tot 90% van de schoolgaande kinderen hierdoor getroffen - alsook meer dan de helft van de volwassenen[3]

Fluoridering is een eenvoudige, effectieve en veilige manier om tandbederf grootschalig tegen te gaan, vooral dan bij kinderen. Bovendien is het een kosteneffectieve methode: een onderzoek heeft uitgewezen dat, voor elke $1 USD die een Amerikaanse stad investeert in fluoridering, de gemiddelde burger zo'n $38 USD uitspaart aan tandartskosten[4]. De CDC (Centers for Disease Control and Prevention) beschouwt de fluoridering van water dan ook als één van de beste openbare gezondheidsvoordelen van de 20ste eeuw[5][6][7][8]. Ook de American Dental Association beschouwt fluoridering als veilig, effectief en nodig om tandbederf tegen te gaan[9] en de WHO (World Health Organisation) sluit zich hierbij aan[10].

De fluoride die aan het drinkwater wordt toegevoegd, bevat een samenstelling van natriumfloride[11], natriumfluorsilicaat of (in de meeste gevallen) fluorkiezelzuur[12]. Deze samenstellingen veranderen niets aan de smaak, geur of het uitzicht van gefluorideerd water[13]. In 1962 werd in de V.S. bepaald dat de optimale hoeveelheid fluoride tussen de 0,7 en 1,2 mg/L ligt, afhankelijk van de dagelijkse gemiddelde maximumtemperaturen. In warme klimaten ligt de aanbevolen hoeveelheden immers lager dan in koude klimaten, omdat mensen dan vanzelf meer water drinken[14]. Deze aanbevelingen zijn inmiddels niet meer actueel, omwille van de toename van het gebruik van airco's enerzijds, en de consumptie van frisdranken en andere voeding die fluoride bevat anderzijds. In 1994 bepaalde de WHO dat 1,0 mg/Lhet absolute maximum dient te zijn, zelfs in koude klimaten, en dat ook de minimumlimiet dient te worden verlaagd naar 0,5 mg/L[15]. Een Australische aanbeveling uit 2007 geeft de waarden van minimum 0,6 en maximum 1,1 mg/L aan[16] en in de Verenigde Staten geldt sinds 2011 de gemiddelde aanbeveling van 0,7 mg/L[17].

Argumenten tegen fluoridering

Het voornaamste argument dat wordt aangehaald door het anti-fluorideringskamp is dat van het morele bezwaar tegen "verplichte medicatie". Tegen fluoride in tandpasta wordt er dan blijkbaar weer geen bezwaar gemaakt, hoewel hetzelfde morele argument ook daar zou kunnen worden aangehaald - tandpasta is immers geen medicijn. Nochtans is het inslikken van tandpasta schadelijker dan fluoride in water, omdat tandpasta een hoger floridegehalte heeft en niet bedoeld is voor consumptie[18]. Vanzelfsprekend is het inslikken van tandpasta enkel gevaarlijk bij grote hoeveelheden, en is het per ongeluk inslikken van een kleine hoeveelheid geen reden tot ernstige bezorgdheid.

Een bijkomend argument tegen fluoridering is dat fluoride "onnatuurlijke chemicaliën" zou zijn, waarbij de drogreden "argumentum ad naturam" wordt toegepast. Immers, alles wat natuurlijk is, is vanzelfsprekend beter! Maar naast het feit dat dit helemaal geen geldig criterium is om te bepalen of iets al dan niet "beter" is, vergeet men ook dat fluoride sowieso van nature voorkomt in water[19]. De meeste rivieren en meren bevatten een fluoridegehalte dat lager ligt dan 0,5 mg/L, maar grondwater in berggebied kan maar liefst 50 mg/L fluoride bevatten[20]. Tegenstanders van fluoridering kunnen dan ook best geen thee meer drinken, aangezien de theeplant (zowel zwarte als groene) heel gemakkelijk fluoride opneemt[21]. Een liter thee kan zelfs maar liefst 9 mg fluoride bevatten, wat over het algemeen veel meer is dan dat in drinkwater[22]

Vaak wordt er beweerd dat fluoride schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Voorbeelden die soms door het anti-fluoridekamp worden aangehaald, zijn bv. het incident van 1979 in Maryland, waarbij de doseerklep per ongeluk 11 uur bleef openstaan[23], of het incident van 1992 in Alaska, waarbij de fluoridedosering bleef doorgaan wanneer de dorpspomp door een technisch probleem nauwelijks water leverde, en een man overleed nadat hij een overdosis water met een te hoog fluoridegehalte had gedronken[24]. Zulke voorbeelden zijn niet relevant, omdat ze enkel de gevolgen aantonen van een overdosis fluoride, en niet aantonen dat fluoride in een normale dosis ook gezondheidsproblemen zou opleveren. Fluoridevergiftiging treedt alleen op bij abnormaal hoge dosissen, die veel hoger liggen dan de toegestane hoeveelheid in drinkwater. Het is immers de dosis die bepaalt of iets al dan niet giftig is. Zo kan het drinken van 20 liter water evenzeer dodelijke gevolgen hebben, terwijl het drinken van water op zich - in normale hoeveelheden - niet schadelijk is en de gezondheid bevordert.

In Nederland wordt er geen fluoride toegevoegd aan het water, hoewel dit in het verleden wel het geval was. Hetzelfde geldt ook voor enkele andere landen, zoals Duitsland, Zwitserland, Zweden, Finland, en Japan[25]. Dit wordt soms aangereikt als argument om aan te tonen dat fluoridering slecht is, want waarom zouden ze er anders mee stoppen? Dat is echter een drogreden genaamd "argumentum ad populum"; het aantal mensen dat een bepaald argument ondersteunt is geen geldig criterium om te bepalen of het argument al dan niet juist is. De redenen waarom bepaalde landen besloten te stoppoen met fluoridering, hebben vaak meer met politieke tegenstand te maken dan met effectieve gezondheidsredenen, en in dat geval wordt meestal het morele argument aangehaald. Ook wordt er afgezien van fluoridering van drinkwater, omdat er gekozen wordt voor alternatieve oplossingen, zoals de fluoridering van (tafel)zout[26][27]

Andere beweringen, zoals bv. vermeende linken tussen fluoride en kanker of botbreuken, zijn ongefundeerd aangezien onderzoek geen causaal verband heeft uitgewezen[28]. Argumenten zoals "er bestaat nog altijd tandbederf, dus fluoridering werkt niet" zijn dan weer een valse veronderstelling, omdat er nooit een sluitende zekerheid kan geboden worden; een gezond voedingspatroon en levensritme biedt ook geen 100% zekerheid om kanker te voorkomen. Verder zijn beweringen zoals "er werd geen over consensus bereikt" of "de wetenschappelijke kennis is niet compleet" ook totaal ongeldig. De fluoridering van drinkwater wordt inmiddels meer dan een halve eeuw op grote schaal toegepast, zonder dat er nadelige gevolgen zijn opgetreden. Het onderwerp werd ook herhaaldelijk grondig bestudeerd, en de medische bibliotheekwebsite Pubmed bevat maar liefst meer dan zesduizend citaten naar studies over fluoridering[29]. Er bestaat dus geen twijfel over de consensus dat fluoride in aanbevolen hoeveelheden onschadelijk is voor de gezondheid.

Complottheorieën

Fluoridering heeft ook de wereld van de aluhoedjes bereikt, die vervolgens de meest wilde en paranoïde complottheorieën begonnen te verzinnen. Volgens hen is fluoride sowieso giftig, en hiervoor geven ze veelal de argumenten op die hierboven reeds ontkracht werden[30]. De redenen voor fluoridering zijn zo nodig nog gekker: samen met chemtrails en vaccinaties, zou fluoridering deel uitmaken van een complot dat de depopulatie van de wereld als doel heeft[31]. Meer nog, blijkbaar is "de Elite" in staat om mind control uit te voeren op de bevolking d.m.v. fluoride toe te voegen aan het drinkwater[32].  Het bewijs? De Nazi's gebruikten fluoride om de Joden massaal uit te moorden! Niet dus, dat is slechts een urban legend[33]. Niettemin zijn complotdenkers ervan overtuigd dat fluoridering een sinister complot is van de Illuminati[34] om de wereldmacht te grijpen met de New World Order[35], die Eerstdaags zal worden opgericht.

Alle wetenschappelijk bewijs dat fluoridering geheel onschadelijk is, wordt door complotdenkers van de hand gedaan als onderdeel van de samenzwering - of zelfs als bewijs dat het een Big Pharma-complot is om ons allemaal te vergiftigen. Dat maakt een rationele discussie met complotdenkers over dit onderwerp natuurlijk totaal onmogelijk. Ook werkt het als een magneet voor kwakzalvers, zoals Mercola die in tegenstelling tot alle wetenschappelijk bewijs van het tegendeel, blijft beweren dat fluoridering niet helpt maar wel schadelijk is[36]. Kwakzalver Mike Adams van Natural News beweert bovendien dat fluoride je IQ doet dalen[37], terwijl wetenschappelijk onderzoek dit helemaal niet heeft kunnen aantonen[38]. Ook zouden voorstanders van fluoridering tot de meest gevaarlijke en levenshatende mensen behoren die je ooit hebt ontmoet[39]. Wat een mooi onderbouwd wetenschappelijk argument! 

Anti-fluorideringaluhoedjes

Complotdenkers en complottheorieënwebsites die pseudowetenschap omtrent fluoridering publiceren:

Bronnen

Referenties

 1. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/Fluoride/TheStoryofFluoridation.htm
 2. http://www.aaphd.org/docs/position%20papers/A%20Half-Century%20of%20Community%20Water1993.pdf
 3. http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_cdoe_319to321.pdf
 4. http://www.politifact.com/oregon/statements/2012/aug/23/nick-fish/do-cities-really-save-38-every-1-they-spend-fluori/
 5. http://www.cdc.gov/about/history/tengpha.htm
 6. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4841a1.htm
 7. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5014a1.htm
 8. http://www.cdc.gov/fluoridation/benefits/
 9. http://www.ada.org/en/public-programs/advocating-for-the-public/fluoride-and-fluoridation/ada-fluoridation-policy-and-statements
 10. http://www.who.int/water_sanitation_health/oralhealth/en/index2.html
 11. http://www.cdph.ca.gov/certlic/drinkingwater/Documents/Fluoridation/CDC-FluoridationManual-1986.pdf
 12. http://www.cdc.gov/fluoridation/faqs/additives.htm#a1
 13. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0528.1997.tb00942.x/abstract;jsessionid=159F73421B8B978C8FD0F9148AB52EB4.f01t02
 14. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5727a1.htm
 15. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_846.pdf
 16. http://nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/synopses/Eh41_Flouridation_PART_A.pdf
 17. http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/6427a6b7538955c585257359003f0230/86964af577c37ab285257811005a8417!OpenDocument
 18. http://www.nytimes.com/1998/03/24/us/toothpaste-a-hazard-just-ask-the-fda.html
 19. http://www.who.int/water_sanitation_health/naturalhazards/en/index2.html
 20. http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/fluoride_drinking_water_full.pdf
 21. http://www.nhs.uk/news/2013/07July/Pages/do-fluoride-levels-in-cheap-tea-pose-a-health-risk.aspx
 22. http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100714104059.htm
 23. http://fluoridealert.org/studies/annapolis/
 24. http://fluoridealert.org/articles/hooperbay/
 25. http://www.appgaf.org.uk/data/433-water-fluoridation.pdf
 26. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/cdhp-fluoridation/Marthaler+(2011)+Salt+Fluoridation.pdf
 27. http://www.sso.ch/doc/doc_download.cfm?uuid=9553209DD9D9424C4C98A160B35CD8DE&&IRACER_AUTOLINK&&
 28. http://www.health.gov/environment/ReviewofFluoride/default.htm
 29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=water+fluoridation
 30. http://worldtruth.tv/the-poison-in-your-water-is-fluoride/
 31. http://worldtruth.tv/the-great-culling-has-begun-will-your-genetic-lineage-survive/
 32. http://www.infowars.com/fluoridation-mind-control-of-the-masses/
 33. http://www.politifact.com/florida/statements/2011/oct/06/critics-water-fluoridation/truth-about-fluoride-doesnt-include-nazi-myth/
 34. http://www.whale.to/a/icke.html
 35. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/atlantean_conspiracy/atlantean_conspiracy28.htm
 36. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/04/30/water-fluoridation-facts.aspx
 37. http://www.naturalnews.com/037236_sodium_fluoride_water_treatment_toxic_chemicals.html
 38. http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2013.301857
 39. http://www.naturalnews.com/040465_water_fluoridation_Portland_ballot_measure.html
 40. http://www.martinvrijland.nl/2014/05/09/de-allegorie-van-de-grot-en-de-menselijke-capaciteit/
 41. http://www.klokkenluideronline.is/2012/05/fluoride-is-levensgevaarlijk/
 42. http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/1037-het-effect-van-fluoride-op-de-pijnappelklier
 43. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2950:de-vijf-grootste-fabels-uit-de-medische-wereld&catid=17:gezondheid&Itemid=30
 44. https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/fluor-is-puur-gif/
 45. http://www.prisonplanet.com/sodium-fluoride-poison-in-the-tap-water.html
 46. http://whale.to/d/fluoride.html
 47. http://worldtruth.tv/the-poison-in-your-water-is-fluoride/
 48. http://www.earth-matters.nl/5/8371/gezondheid/de-zoete-wraak.html
Advertisement