Hoax wiki
Advertisement

George "they misunderestimated me" W. Bush

George W. Bush (geb. 6 juli 1946 in Connecticut) was de 43ste President van de Verenigde Staten, en de zoon van George H.W. Bush, de 41ste president. Bush Jr. volgde president Bill Clinton op in januari 2001, en is er op de één of andere manier in geslaagd om tot tweemaal toe verkozen te worden, om vervolgens opgevolgd te worden door Barack Obama in januari 2009. Hij was een Republikeinse president. Zijn presidentschap wordt vooral getypeerd door de aanslagen van 9/11, de "War on Terror", de kredietcrisis en de zogenaamde "Bushismes".

Levensloop

George Walker Bush is geboren op 6 juli 1946 in Connecticut[1], als de zoon van George H.W. Bush en Barbara Pierce. De Bush-familie was reeds geruime tijd actief in de politiek: zijn grootvader, Prescott Bush, was een senator van Connecticut, terwijl George H.W. Bush vicepresident onder Ronald Reagan en nadien ook zelf president. Ook zijn broer, Jeb Bush, zou actief worden in de politiek[2][3]. Bush groeide op in Texas, en ging nadien naar het internaat van Phillips Academy in Massachusetts. Daar speelde hij baseball en was hij cheerleader[4]. Van 1964 tot 1968 studeerde hij aan de Yale University, waar hij afstudeerde in kunst en geschiedenis. Ook daar fungeerde hij als cheerleader. Tevens was hij president van de Delta Kappa Epsilon-broderschap en lid van de geheime studentengenootschap Skull and Bones[5][6].

In 1968 begon Bush zijn militaire carrière in de Texas Air National Guard[7]. Hij werd piloot, ondanks zijn zwakke testresultaten, wat heeft geleid tot de speculatie dat hij die positie enkel verkreeg dankzij de invloed van zijn vader, die op dat moment verkozen was in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden[8]. In 1972 en 1973 deed hij dienst onder de Alabama Air National Guard[9], maar hij werd geschorst als piloot omdat hij zijn routine-onderzoek niet had laten doen[10]. In 1974 kreeg hij eervol ontslag. Van 1973 tot 1975 studeerde Bush vervolgens aan de Harvard Businness School, waar hij een MBA (Master of Business Administration) behaalde[11]

Bush had een drankprobleem[12], en in 1976 werd hij gearresteerd wegens rijden onder invloed van alcohol. Het zou duren tot 1986 voordat hij alcohol zou afzweren[13]. In 1977 begon Bush een carrière als zakenman met de oprichting van het oliebedrijf Arbusto Energy[14], dat later van naam veranderde naar Bush Exploration. In 1977 huwde Bush met Laura Welch[15], waarna ze gingen wonen in Texas. In 1981 werd hij vader van een tweeling: Barbara en Jenna[16]. In 1978 stelde Bush zich kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden van het 19de congressionele district van Texas, maar hij verloor deze verkiezingen[17]. In 1984 fusioneerde Bush Exploration met het grotere bedrijf Spectrum 7, en Bush werd diens voorzitter[18]. Nadien werd dit HKN Inc. waar Bush zetelde in de Raad van Bestuur[19]

In 1988 verhuisde Bush met zijn gezin naar Washington DC, om zijn vader te helpen met diens campagne voor de presidentsverkiezingen[20][21]. Hij hielp zijn vader eveneens bij de campagne van 1992[22], die hij verloor aan Bill Clinton. In 1994 werd Bush verkozen als gouverneur van Texas, na een lastercampagne tegen zijn Democratische rivale die werd afgeschilderd als een lesbiënne (alsof dat een probleem zou mogen vormen)[23][24]. In 1998 werd hij herkozen voor een tweede termijn[25]. In 1999 tekende hij een wet die aanbieders van electriciteit verplicht om een gedeelte van hun stroom uit hernieuwbare bronnen te halen[26][27][28], waardoor Texas één van de voornaamste producenten werd van windenergie[29][30]. Anderzijds riep hij 10 juni 2000 uit tot "Jesus Day" in Texas[31]

In 1999 kondigde Bush zijn kandidatuur aan voor de presidentsverkiezingen van 2000. De speerpunten van zijn campagne waren "meer integriteit en eer in het Witte Huis", de uitbreiding van het Amerikaanse leger en belastingsverlagingen[32]. Hij won de Republikeinse voorverkiezingen door een lastercampagne te voeren tegen zijn tegenstander, John McCain[33][34][35]. Vervolgens koos hij Dick Cheney als zijn "running mate", en nam hij het op tegen de Democratische kandidaat, Al Gore[36]. Deze presidentsverkiezingen waren echter bijzonder controversieel[37], want de verkiezingsresultaten van beide kandidaten lagen bijzonder dicht bij elkaar, vooral dan in Florida waar een hertelling werd doorgevoerd[38]. Bovendien had Al Gore, de zogenaamde "popular vote" gewonnen maar niet de "electoral vote". Kort uitgelegd wil dit zeggen dat het aantal effectieve stemmen groter was voor Al Gore, maar niet het aantal staten (waarbij een grotere staat meer zogenaamde "kiesmannen" heeft dan een kleinere staat). Hierdoor is het mogelijk dat, indien bv. de meeste stemmen in kleinere staten verzameld zijn, de meerderheid van de "electoral vote" niet de meerderheid van de "popular vote" is.

Deze situatie veroorzaakte in 2000 de nodige chaos, waarbij Al Gore in sommige nieuwsmedia zelfs heel even verkeerdelijk werd uitgeroepen als winnaar van de verkiezingen. De reden hiervoor was dat het aantal stemmen voor beide kandidaten heel nipt was in de staat Florida, waar op dat moment van afhing wie de uiteindelijke winnaar zou worden. De resultaten van een eerste hertelling waren in het voordeel van Bush, maar het dispuut zette zich verder tot het een maand later bij het Amerikaanse Hooggerechtshof belandde[39]. Aanvankelijk had Al Gore nochtans zijn verlies erkend in een telefoongesprek met Bush, maar wanneer bleek dat het verschil tussen de twee was geslonken van duizenden tot slechts enkele honderden stemmen trok Al Gore zijn consessie weer in[40].

In de rechtszaak "Bush versus Gore" werd beslist op 9 december 2000 beslist om geen derde telling door te voeren[41], omdat de hertelling niet kon worden voltooid voor de deadline van 12 december 2000 en dus ongrondwettelijk zou zijn. Dit maakte dus dat George W. Bush de meerderheid had met amper 537 stemmen in Florida[42][43], waardoor hij de electorale stem van de staat binnenhaalde en voldoende had om de presidentsverkiezingen te winnen. Op 13 december 2000 kondigde Al Gore officieel aan de presidentsverkiezingen te hebben verloren[44]. Bush was de eerste president die de "popular vote" verloren had sinds Benjamin Harrison in 1888. Het volgende gedrocht van de "electoral college" zou echter niet meer zo lang op zich laten wachten, met de jammerlijke verkiezingsoverwinning van bullebak en kutgrijper Donald Trump in 2016.

Deze controverse heeft ertoe geleid dat Al Gore zichzelf voorstelde als "I used to be the next President of the United States" in zijn film An Inconvenient Truth[45][46]. Er was ook een algemeen geloof dat de verkiezingen opzettelijk vervalst waren door de Republikeinen, maar dit doofde uit met de aanslagen van 9/11. Het werd hier en daar wel weer aangewakkerd wanneer de onpopulaire Bush opnieuw werd verkozen in 2004[47]. In 2008 werd er zelfs een aflevering uitgezonden van de animatiereeks The Simpsons, waarin verkiezingsvervalsing ervoor zorgde dat Homer Simpson meerdere keren voor John McCain stemde in plaats van voor Barack Obama[48].

Presidentschap

Aanvankelijk waren de doelstellingen van Bush vooral gericht op een binnenlands beleid. Zo verhoogde hij de fondsen voor de National Science Foundation en de National Institutes of Health. Ook richtte hij het No Child Left Behind-initiatief op, om kinderen te helpen die in scholen zitten met een lage prestatiegraad[49]. Hij was minder geneigd om zich in te zetten voor klimaatopwarming en steunde het Kyoto-protocol niet, omdat het teveel geld zou kosten[50]. Hij stelde wel dat klimaatopwarming echt is[51], maar dat er een debat gaande is over de menselijke oorzaak hiervan[52] (ondanks het feit dat de consensus hierrond al heel lang vast staat).

De focus op het binnenlandse beleid zou echter snel veranderen na de aanslagen van 11 september 2001. Vervolgens zou Bush zich vooral ontpoppen als een "oorlogspresident", waardoor hij wellicht één van de minst populaire Amerikaanse presidenten ter wereld werd. Hij behoort dan ook tot de top 10 van de meest slechte presidenten van de Verenigde Staten[53].

9/11 en de "War on Terror"

Op 11 september 2001, minder dan 9 maanden nadat George W. Bush was ingezworen als president, vonden terroristische aanslagen plaats met vier gekaapte vliegtuigen. Twee ervan vlogen in de WTC-torens, één in het Pentagon, en het vierde vliegtuig is vroegtijdig neergestort in Pennsylvania. Ten tijde van de aanslagen bevond president Bush zich in een school, waar op dat moment een verhaal werd voorgelezen uit een kinderboek genaamd "The Pet Goat". Toen hij het nieuws vernam begaf hij zich niet onmiddellijk naar Air Force One, maar bleef hij rustig zitten tot de les voorbij was[54]. Michael Moore besteedde hier erg veel aandacht aan in zijn propagandafilm Fahrenheit 9/11 maar in werkelijkheid wou de president de kinderen geen angst aanjagen door plots de klas uit te lopen.

Kort na 9/11 verwees president Bush naar de aanslagen als een "act of war" (een oorlogsdaad)[55], om vervolgens een "War on Terror" (strijd tegen terrorisme) aan te kondigen tijdens een toespraak aan het Amerikaanse Congres[56]. Op 26 oktober 2001 ondertekende hij de "Patriot Act"[57], die de Amerikaanse overheid meer mogelijkheden moest bieden om informatie te verzamelen en op te treden in geval van potentieel terrorisme. De wet was erg controversieel bevonden omwille van een schending van de burgerrechten en privacy, maar niettemin werd de wet in 2011 verlengd door president Barack Obama.

De strijd tegen terreur richtte zich in eerste instantie tot de terreurbeweging Al Qaida en diens leider, Osama Bin Laden, die zou samenwerken met de Taliban in Afghanistan. In januari 2002, wanneer de oorlog in Afghanistan reeds enkele maanden aan de gang was, begon de aandacht van de regering Bush zich ook te richten op Irak en diens dictator, Saddam Hussein. In zijn State of the Union beschreef Bush het land als onderdeel van een "Axis of Evil", geallieerd met terroristen en in het bezit van massavernietigingswapens[58]. Tijdens een persconferentie in september 2002 gaf Bush tevens aan dat er "geen verschil is tussen Al Qaida en Saddam wanneer je praat over de strijd tegen terreur... ze zijn allebei even slecht, allebei even kwaadaardig, allebei even destructief"[59].

Hoewel Bush niet expliciet beweerde dat Saddam Hussein samenspande met de Taliban en Al Qaida, kan worden geargumenteerd dat de insinuatie wel werd gemaakt in zijn toespraak van 2002. In maart 2003 verkondigde hij vervolgens dat zijn regering informatie had vergaard waaruit bleek dat Irak in het bezit was van geheime massavernietigingswapens. In mei 2003 beweerde hij dat de wapens werden gevonden, inclusief biologische laboratoria, om dan in september 2004 te moeten toegeven dat de massavernietigingswapens tegen alle verwachtingen in niet gevonden werden. In september 2004 gaf hij tevens toe dat Saddam Hussein niet betrokken was bij de aanslagen van 9/11, wat ook de bevinding was van de 9/11-Commissie[60]. Niettemin bleef de oorlog gewoon doorgaan.

Naast het controversiële oorlogsbeleid van Bush kwam hij ook in opspraak met de USA Patriot Act en de afluisterpraktijken van de NSA (National Security Agency). De bedoeling van het zogenaamde "President's Surveillance Program" was het afluisteren van de communicatie tussen terreurverdachten binnen en buiten de VS, zonder dat hier eerst een gerechterlijk bevelschrift voor nodig was van de FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act)[61]. Critici stelden dat deze afluisterpraktijken illegaal waren[62]. Het afluisterprogramma werd in 2007 niet opnieuw geautoriseerd door Bush[63], en werd vervangen door het PRISM-programma dat de afluisterpraktijken echter wel verderzette maar dan onder toezicht van FISA[64]. Kort nadat de presidentstermijn van Bush ten einde was, bleek iedereen het alweer vergeten te zijn totdat "klokkenluider" Edward Snowden plots informatie onthulde die iedereen in feite al wist maar nu Obama de schuld van kon geven.

President Bush gaf de CIA de toestemming om foltertechnieken zoals waterboarding te gebruiken bij de verhoring van terroristen[65]. Deze technieken werden als "legaal" beschouwd omdat de gedetineerden niet beschermd zouden zijn door het verbod op foltering door de Geneefse Conventies. Ook vicepresident Dick Cheney beweerde dat "verbeterde ondervragingstechnieken" zoals waterboarding geen vorm van foltering waren en dus niet illegaal zouden zijn[66][67]. Volgens de regering van Bush hadden deze verhoringstechnieken belangrijke informatie opgeleverd[68] hoewel zulke informatie verkregen via folteringtechnieken in werkelijkheid veelal onbetrouwbaar blijkt[69]. Het is immers mogelijk om iemand met extreme foltering eender wat laten  bekennen[70], zoals ook blijkt uit de talloze valse bekentenissen tijdens de laat-middeleeuwse inquisitie. Nadat George Tenet, het hoofd van de CIA, ontslag had genomen in juli 2004, stelde Bush Porter Goss aan als nieuwe leidinggevende. Hij beval Goss om CIA-werknemers die "de regering van Bush ontrouw waren" te verwijderen. Vervolgens werden er tal van werknemers ontslagen[71].

Verkiezingscampagne van 2004

In 2004 stelde Bush zich opnieuw kandidaat voor een tweede termijn als president. De Republikeinse Partij nomineerde hem als kandidaat zonder andere tegenstanders, want blijkbaar was Bush het beste dat de partij te bieden had. Hij voerde campagne met als speerpunten de oorlog in Irak en Afghanistan[72] en de USA Patriot Act[73], dewelke nochtans bijzonder onpopulaire onderwerpen waren. 

Bovendien sprak hij zijn steun uit voor een grondwetswijziging die het huwelijk definieert als iets dat uitsluitend tussen man en vrouw kan plaatsvinden, wat het homohuwelijk effectief een totaalverbod zou opleggen[74]. Nochtans had Bush tijdens zijn verkiezingscampagne van 2000 nog beweerd dat hij enkel tegen federale inmenging was omtrent de legaliteit van het homohuwelijk, want volgens hem lag zulk een beslissing niet bij de overheid maar wel bij de afzonderlijke staten op zich. Zo zouden de staten dan "kunnen doen wat ze willen doen". Zijn ommekeer in 2004 zou staten echter niet langer toelaten de staten te laten doen wat ze willen doen, want staten die het homohuwelijk willen legaliseren zouden dan niet langer die mogelijkheid hebben[75][76]. Gelukkig is het nooit zover gekomen, en is het homohuwelijk inmiddels legaal in een aantal Amerikaanse staten.

Tijdens de verkiezingen nam Bush het op tegen de Democratische presidentskandidaat John Kerry. Bush schilderde hem af als een fervente linkse kandidaat die enkel maar belastingsverhogingen en meer oveheidsinmenging wou. Omdat die nonsens aanslaat bij de gemiddelde Amerikaan, wist Bush de verkiezingen te winnen met een beduidend grotere meerderheid dan in 2000. De nachtmerrie mocht nog vier jaar verder duren[77].

Orkaan Katrina

Ook in zijn tweede termijn ging het Bush niet voor de wind. Terwijl hij in het eerste jaar van zijn eerste termijn al meteen te maken kreeg met 9/11, werd hij nu geconfronteerd met orkaan Katrina, die eind augustus 2005 aan land zou komen. Bush gaf de toestemming aan het Departement Binnenlandse Veiligheid en aan FEMA om de kustgebieden voor te bereiden op de ramp, maar de instanties traden niet in actie. De vernieling die de orkaan vervolgens vrijelijk kon aanrichten was niet te overzien, en vooral de stad New Orleans was zwaar getroffen. Pas vier dagen na de ramp kwamen de eerste nationale troepen toe in New Orleans[78].

Bush werd sterk bekritiseerd voor zijn laks optreden omtrent de ramp van orkaan Katrina, zowel wat betreft het snel ondernemen van preventieve actie als het bieden van hulp aan de getroffen gebieden achteraf. Hij werd ervan beschuldigd om incompetent leiderschap aan het hoofd van FEMA te hebben geplaatst[79]. Ook de aanslepende oorlog in Irak zou volgens critici mee an de basis liggen aan de gebrekkige reactie van de Amerikaanse regering op orkaan Katrina[80]. Bush gaf toe dat hij de noodsituatie niet goed aangepakt had[81], maar de hele situatie gaf een stevige knauw in zijn populariteit die zich nooit meer zou herstellen[82].

Immigratiehervorming

Tijdens de eerste termijn van Bush, van 2000 tot 2005, was er een instroom van bijna 8 miljoen immigranten in de VS. Dit was meer dan in in eender welke andere periode van 5 jaar in de Amerikaanse geschiedenis[83]. Bovendien had ongeveer de helft van die immigranten de VS illegaal bereikt[84]. Tijdens zijn tweede termijn was Bush voorstander van een tijdelijk gastwerkersprogramma waarmee 12 miljoen illegale immigranten legaal zouden kunnen werken in de VS. Anderzijds wou hij eveneens meer fondsen vrijmaken voor het opdrijven van het aantal troepen voor de grenscontrole aan de Mexicaanse grens[85]. In 2007 stelde hij de Comprehensive Immigration Reform Act voor[86], bedoeld om illegale immigranten te legaliseren met mogelijkheid tot burgerschap, en de Green Card-procedure te hervormen[87]. Dit had een voorname wetswijziging kunnen zijn die Bush op zijn naam had kunnen schrijven, ware het niet dat het wetsvoorstel werd verworpen in de Amerikaanse Senaat[88]. Bush voerde vervolgens een aantal immigratiemaatregelen door die geen wetswijziging nodig hadden[89].

De kredietcrisis

De kredietcrisis begon in de zomer van 2007 en bereikte een hoogtepunt in het najaar van 2008[90], wanneer het presidentschap van Bush bijna ten einde was. Eén van de voornaamste oorzaken van deze crisis lag bij de stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten. Hoewel het kort door de bocht zou zijn om de schuld hiervan volledig bij president Bush te leggen, deelt hij wel mee in de verantwoordelijkheid van de oorzaak van de kredietcrisis.

In december 2003 tekende Bush de American Dream Downpayment Act[91], die bedoeld was om een impuls te geven aan het aantal huiseigenaars. In werkelijkheid liet dit kredietverstrekkers toe om de standaard vereisten voor een hypothecaire lening te versoepelen, waardoor bv. het inkomen van de kredietnemer niet voldoende werd gecontroleerd. Het gevolg van deze "rommelhypotheek" of "subprime" was dat velen een hypotheek aangingen ondanks het hoge risico dat ze die niet zouden kunnen terugbetalen[92].

Dit alles zou geen probleem gevormd hebben indien de rentevoet laag bleef, men zijn job niet verloor, en zolang de vastgoedprijzen bleven stijgen. Dit was echter niet het geval, met als resultaat dat er voor miljoenen dollars was geleend aan mensen die het nooit zouden kunnen terugbetalen. De rest was, in combinatie met nog tal van andere factoren, een sneeuwbaleffect dat zou leiden tot de economische recessie in 2008. Maar Bush lag er al lang niet meer wakker van, want weldra zou zijn opvolger alle rommel mogen opkuisen, zowel wat betreft de kredietkrisis als de sterk verhoogde staatsschuld dat werd veroorzaakt door de kostprijs van de oorlogen en het toekennen van belastingskortingen aan de superrijken[93][94]. Aan het einde van zijn presidentschap hadden 2,6 miljoen Amerikanen hun job verloren[95].

Na het presidentschap

In 2010 publiceerde Bush zijn memoires, met de titel Decision Points, waarin hij foltertechnieken als een ondervragingsmethode verdedigde. Als reactie hierop riep Amnesty International op tot zijn arrestatie van zodra hij Amerikaanse bodem zou verlaten[96]. Hierdoor heeft hij reeds een reis naar Zwitserland moeten annuleren[97]. In Maleisië werden zowel Bush als zijn marionet de Britse premier Tony Blair veroordeeld in absentia omwille van oorlogsmisdaden[98][99][100]. Het was veeleer een symbolische rechtzaak, aangezien de Kuala Lumpur War Crimes Commission, die het oordeel uitsprak, niet officieel erkend is als een legitieme rechtbank[101][102].

In een ideale wereld zouden Bush & co worden opgeroepen om terecht te staan in het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, maar de kans dat zij de zaak zouden behandelen is klein aangezien de Verenigde Staten het Statuut van Rome inzake het International Strafgerechtshof nooit heeft bekrachtigd. In 2012 steunde Bush de presidentskandidatuur van Mitt Romney, die het opnam tegen Barack Obama maar de verkiezingen verloor. Hij weigerde echter, net als zijn vader George H.W. Bush, zijn steun te geven aan de Republikeinse kandidaat Donald Trump in 2016[103]. Zowel vader als zoon Bush waren dan ook notabele afwezigen op de Republikeinse Nationale Conventie waar The Donald officieel werd genomineerd tot presidentskandidaat[104]. Zowel Bush als zijn vrouw zouden in november 2016 niet gestemd hebben op Trump[105], maar ze waren wel aanwezig op de inauguratie van de bullebak in januari 2017[106]

Hoaxes

Tijdens zijn presidentstermijn (en soms ook nadien) circuleerden er tal van hoaxes omtrent George Bush[107]. Bij deze een overzicht van de voornaamste voorbeelden, die vanzelfsprekend allemaal een hoax zijn:

 • Bush wuifde naar de blinde zanger Stevie Wonder tijdens de Presidentiële Gala van 2002[108]
 • Onderzoek wees uit dat Bush het laagste IQ heeft van alle presidenten van de voorbije 50 jaar[109]
 • Toen Bush nog gouverneur van Texas was, weigerde hij zijn huis aan negers te verkopen[110]
 • Een bord aan de grens van Connecticut geeft aan dat de staat de geboorteplaats is van Bush en bevat een verontschuldiging hiervoor[111]
 • Bush zei dat de Fransen geen woord hebben voor "entrepreneur"[112] (de lijst van échte Bushismes hieronder is al lang genoeg)
 • Bush hield een kinderboek ondersteboven vast terwijl hij een bezoek bracht aan een school[113]
 • Nostradamus had de komst van Bush voorspeld met de woorden dat "in de 12de maand van het millennium, de dorpsidioot zal worden uitgeroepen tot leider in het huis van de hoogste macht"[114]
 • Bush beschreef de rapartiest Eminem als "het grootste gevaar voor kinderen sinds polio"[115]
 • Bush hield zich bezig met vissen tijdens zijn bezoek aan New Orleans na de overtocht van orkaan Katrina[116]
 • Drie orkanen die in 2004 over Florida trokken troffen enkel de provincies die voor Bush hadden gestemd in de verkiezingen van 2000[117]
 • Canada heeft Bush gearresteerd op basis van oorlogsmisdaden[118]
 • Bush werd in 2014 gearresteerd voor het bezit van cocaïne[119]

Complottheorieën

Zoals het geval is met min of meer elke Amerikaanse president, zijn er ook rond George Bush verschillende complottheorieën ontstaan. In zijn geval gaan ze meestal over de aanslagen van 9/11, die hij zelf zou hebben georganiseerd ondanks zijn incompetentie op alle andere vlakken. Ook enkele andere complottheorieën over hem werden verzonnen. Hieronder de voornaamste voorbeelden.

9/11

Zie hoofdartikel: 9/11

Reeds kort na de aanslagen van 9/11 werd president Bush door complotdenkers ervan beschuldigd het brein te zijn achter de aanslagen, ondanks het feit dat zijn regering op geen enkel vlak ook maar enige competentie vertoonde. Dit impliceert dat hij moet hebben samengewerkt met o.a. het leger, de geheime diensten en de vliegtuigmaatschappijen, en dit allemaal op amper 8 maanden tijd en zonder dat ook maar iets zou lekken. Volgens complotdenkers is er echter wel heel wat informatie "gelekt", en zij beroepen zich op "indirect bewijs" dat het complot moet aantonen d.m.v. fouten die Bush en zijn regering gemaakt zou hebben. De fouten zijn echter zo absurd dat het onwaarschijnlijk lijkt dat dit over het hoofd werd gezien (zélfs door Bush) terwijl al de rest van het complexe plot schijnbaar wel gelukt is.

De zogenaamde "late reactie van de Amerikaanse luchtmacht" wordt door complotdenkers vaak aangevoerd als "bewijs" dat de regering achter de aanslagen zat. Zo zou NORAD (North American Aerospace Defense Command) opzettelijk de opdracht gekregen hebben om geen actie te ondernemen, zodat de aanslagen ongehinderd zouden kunnen worden uitgevoerd. In werkelijkheid was het erg moeilijk om de gekaapte vliegtuigen te traceren, omdat de kapers zo snel mogelijk de transponders hadden uitgeschakeld. Hierdoor ontbrak essentiële informatie zoals hoogte en snelheid van het vliegtuig, en waren de gekaapte toestellen nog maar één van de 4500 puntjes op het radarscherm van NORAD[120].

Andere versies beweren dat Bush afwist van de aanslagen en opzettelijk niets heeft gedaan om ze tegen te houden. Hij zou waarschuwingen voor aanvallen van Al Qaida genegeerd hebben[121], en Condoleeza Rice had een memo ontvangen waarin stond dat Osama Bin Laden op Amerikaans grondgebied zou aanvallen[122]. Zulke beschuldigingen aan het adres van de regering Bush doelden eigenlijk (geheel terecht) op het feit dat ze onvoldoende competent was om tijdig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, en niet om hen ervan te beschuldigen de aanval opzettelijk te laten gebeuren. De waarschuwingen vertelden ook niet specifiek wie welke soort aanval zou uitvoeren, noch waar en wanneer. 

Volgens de complotdenkers was het motief van Bush om de 9/11-aanslagen uit te voeren, of op z'n minst te laten gebeuren, om een goede reden te hebben een oorlog te beginnen in Aghstan Astaghifan Aghfistinan Irak. Dit zou financieel erg voordelig zijn voor de militaire industrie en ook voor de olie-industrie waar Bush mee verbonden was als zakenman. Als dat inderdaad het geval zou zijn, dan is het opmerkelijk dat Bush er niet in geslaagd is om de schuld te steken op Saddam Hoessein, als hij met 9/11 de intentie had om een oorlog te beginnen in Irak. In werkelijkheid zijn er altijd mensen die onverwacht voordelen halen uit een bepaalde gebeurtenis, maar dit betekent niet dat die mensen vanzelfsprekend verantwoordelijk zijn voor die gebeurtenis.

Bush als president voor het leven

Naast de alom bekende 9/11-complottheorieën bestond er ook het geloof dat George Bush van plan was zichzelf een dictatoriale macht toe te eigenen, vergelijkbaar met Julius Caesar en Adolf Hitler. Meer nog, hij zou zichzelf als "president for life" te installeren, zoals Senator Palpatine die zich ongezien opwerkte tot keizer in de Star Wars-films. Mogelijk hebben die films gediend als inspiratie voor dit laatste, wat het een geval maakt van quasi-ostension. Het feit dat president Bush in 2009 het Witte Huis zonder protest verlaten heeft, toont aan dat er van dit scenario dus geen sprake was in de realiteit.

Er wordt vaak verwezen naar de zogenaamde "Patriot Act II", oftewel de "tweede Patriot Act", waarmee Bush zichzelf dictatoriale macht zou toeëigenen zoals Julius Caesar en Adolf Hitler dit ooit hebben gedaan. Deze wet zou, volgens complotdenkers zoals Alex Jones, de Amerikaanse federale overheid grondig reorganiseren, en ook een aantal bevoegdheden van de staat onder de dictatoriale controle brengen van het ministerie van justitie en FEMA[123][124]. In werkelijkheid ging het om de Domestic Security Enhancement Act van 2003[125], die de politie en FBI meer vrijheden zou geven onderzoek te verrichten zonder hier eerst een gerechtelijk bevel voor nodig te hebben. Ook zou deze wet het mogelijk maken om een DNA-databank aan te leggen van vermoedelijke terroristen, en tevens de lijst uit te breiden van criminele daden die in aanmerking komen voor de doodstraf[126]. Deze wet werd echter nooit voorgesteld aan het Amerikaanse Congres, en werd dus ook nooit gestemd of goedgekeurd. Indien dit wel het geval had geweest, had de Amerikaanse regering zichzelf wel degelijk meer macht toegeëigend, maar zou dit president Bush niet geïnstalleerd hebben tot dictator of president voor het leven.

In 2007 publiceerde de website Family Security Matters een artikel met advies voor president Bush. Volgens dit advies zou Bush een atoombom moeten gooien op Irak, en zichzelf vervolgens installeren als "president voor het leven"[127], maar het artikel werd nadien weer ingetrokken als zijnde een "redactionele fout". De website maakt deel uit van het Center for Security Policy, een propagandistische en islamofobische organisatie die beweert dat de sharia-wetten het Amerikaanse rechtsysteem aan het overnemen zijn[128]. OokInfoWars, één van de complottheorieënwebsites van Alex Jones, besteedde hier veel aandacht aan[129].

Volgens Prison Planet, nog een andere complottheorieënwebsite van Alex Jones, werd er in 2005 een andere wet geïntroduceerd met de bedoeling om George Bush te installeren als president voor het leven[130]. Hij verwees hierbij naar wetsvoorstel HJ24, dat bedoeld is om komaf te maken met de "22nd Amendment" van de Amerikaanse grondwet[131]. Deze amendment bepaalt dat een president niet meer dan twee termijnen van 4 jaar kan beoefenen in zijn functie, en dus maximum tweemaal in zijn leven verkozen kan worden tot president[132]. Deze grondwetswijziging werd ingevoerd in 1947, kort na het overlijden van president Franklin D. Roosevelt, de enige Amerikaanse president ooit die meer dan twee termijnen staatshoofd was. De afschaffing van de 22nd Amendment zou Bush echter niet in staat gesteld hebben om "president voor het leven" te worden, maar wel om zichzelf opnieuw kandidaat te stellen in 2008. Indien hij, in dat hypothetische geval, de verkiezingen dan had verloren, had hij vooralsnog moeten aftreden als president. 

Het wetsvoorstel om de 22nd Amendment af te schaffen bestond dus wel degelijk, maar het is nooit tot een stemming ervan gekomen in het Amerikaanse Congres en werd dus ook nooit goedgekeurd. Tevens is het niet nieuw: Jose E. Serrano, lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de Democratische partij, heeft dit wetsvoorstel sinds 1997 om de twee jaar proberen in te dienen, en dit ongeacht welke president (en van welke partij) op dat moment in het Witte Huis zat. Tijdens de eerste twee pogingen (1997 en 1999) was de Democraat Bill Clinton president, terwijl de daaropvolgende vier pogingen (2001, 2003, 2005 en 2007) plaatsvonden tijdens het presidentschap van de Republikeinse president George Bush. Vervolgens probeerde Serrano ook het wetsvoorstel in te dienen in 2009, 2011 en 2013, tijdens het presidentschap van Barack Obama.

Een gelijkaardig initiatief kwam van Steny Hoyer, ook een Democraat, die tot nu toe zes pogingen heeft ondernomen om de 22nd Amendment af te schaffen, namelijk in 1995, 1997 en 1999 (tijdens Bill Clinton), en in 2001, 2003 en 2005 (tijdens George Bush). Andere pogingen van leden van het Huis van Afgevaardigden dateren voornamelijk uit de tijd van Bill Clinton, en sommige uit de tijd van het presidentschap van George H.W. Bush. Geen enkele van al die pogingen heeft het gehaald tot een daadwerkelijke stemming, laat staan tot een goedkeuring[133]. De kans dat Bush voor een derde termijn had kunnen gaan, of dat toekomstige presidenten dit zouden kunnen doen, is dan ook microscopisch klein.

Skull and Bones, Illuminati en aliens

Complotdenkers maken een punt van het feit dat George Bush, net als zijn vader George H.W. Bush, lid was van Skull and Bones, een geheime studentengenootschap van de Yale universiteit. In zijn biografie schreef Bush dat hij er lid van was geworden in zijn laatste jaar aan de universiteit, maar dat hij er niets verder over kon zeggen omdat het een geheim is[134]. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2004 bleek dat zijn tegenstander, de Democratische kandidaat John Kerry, ook lid was geweest van de genootschap[135][136]

Omwille van het geheime karakter worden er, net zoals bij de vrijmetselarij, vaak heel wat paranoïde veronderstellingen gemaakt over de invloed van deze genootschap in de politiek, hoewel hier nooit ook maar enig sluitend bewijs voor wordt gegeven. Er is tevens geen enkele aanwijzing dat Skull and Bones verantwoordelijk was voor de verkiezingsoverwinning van Bush in 2000 en 2004, of dat de organisatie er ook maar enige invloed op kon uitoefenen. Beweringen dat de organisatie controle zou hebben over de CIA zijn al helemaal absurd[137].

Ook de argumenten dat verschillende prominente alumni een hooggeplaatste functie kregen bij de Amerikaanse overheid, zijn helemaal geen bewijs van een complot aangezien er ook heel wat mensen in zulke functies zitten die geen lid zijn geweest van de studentengenootschap. Het feit dat hooggeplaatste politici veelal aan Yale hebben gestudeerd (wat de kans op lidmaatschap bij Skull and Bones groter maakt) is waarschijnlijk de oorzaak van deze toevalligheid. 

Dit weerhoudt complotdenkers er niet van om te veronderstellen dat de organisatie deel uitmaakt van de (fictieve) Illuminati, die bezig zou zijn met de oprichting van de dictatoriale (en eveneens fictieve) New World Order[138][139]. Het ultieme bewijs hiervan, volgens de complotdenkers althans, is dat George H.W. Bush de drie woorden "new", "world" en "order" ooit in de mond genomen heeft toen hij zelf nog president was[140], wat helemaal niets bewijst aangezien het citaat uit de context getrokken is en dus louter een geval is van citaatmijnen. Volgens sommige complotdenkers, zoals de überparanoïde David Icke, zou George Bush echter zelfs een reptilian alien zijn[141].

Volgens de ufologie zou de Verenigde Staten een geheime overeenkomst hebben afgesloten met de Grey aliens in 1954. Deze fictieve overeenkomst, genaamd de Edwards Agreement, zou om de negen jaar moeten worden hernieuwd, en dit zou onder het presidentschap van Bush dan moeten gebeurd zijn in 2003.

Andere complottheorieën

Wie op zoek is naar nog meer complottheorieën maar geen inspiratie heeft om er zelf te verzinnen, kan gebruik maken van de George Bush Conspiracy Theory Generator .

Bushismes

De term "Bushisme" verwijst naar de opperwijsheid van president George W. Bush[142][143][144][145][146][147][148][149][150][151], oftewel naar de domste uitspraken die je ooit gehoord hebt. Hier enkele mooie voorbeelden.

 • "The war on terror involves Saddam Hussein because of the nature of Saddam Hussein, the history of Saddam Hussein, and his willingness to terrorize himself."
 • (als gouverneur van Texas) "If there is one thing I hate, it's quotas. Hard quotas. Quotas, they, basically delineate based upon whatever. However they delineate, quotas vulcanize our society."
 • "Natural gas is hemispheric. I call it hemispheric in nature because it is something we can find in our own neighborhoods."
 • "For NASA, space is still a high priority."
 • "Families is where our nation finds hope... where wings take dream."
 • "Rarely is the question asked, is our children learning?"
 • "I know that human beings and fish can coexist peacefully." 
 • "You teach a child to read, and he or her will be able to pass a literacy test."[152]
 • "We cannot let terrorists and rogue nations hold this nation hostile or hold our allies hostile".[153]
 • "One of my hardest parts of my job is to console the family members, who’ve lost their life."[154]
 • "We must root out terrorism wherever it exists to save the world from freedom."[155]
 • "I just want you to know that, when we talk about war, we're really talking about peace."[156]
 • "Border relations between Canada and Mexico have never been better."[157]
 • "More and more of our imports come from overseas."[158]
 • "There's an old saying in Tennessee — I know it's in Texas, probably in Tennessee — that says, fool me once, shame on — shame on you. Fool me — you can't get fooled again"
 • "...if you're a working single mom-which, in my opinion, is the hardest job there is-...and you're trying to put food on your family..."[159]
 • "One of the things I used on the Google is to pull up maps."[160]
 • "They misunderestimated me." -- George W. Bush, Bentonville, Arkansas, 6 november 2000
 • "They're a huge trust. I see it all the time when people come up to me and say, 'I don't want you to let me down again.'" -- George W. Bush, Boston, Massachusetts, 3 oktober 2000
 • "It's your money. You paid for it." -- George W. Bush, LaCrosse, Wisconsin, 18 Oktober 2000
 • "We'll let our friends be the peacekeepers and the great country called America will be the pacemakers." -- George W. Bush, Houston, Texas, 6 september 2000
 • "Well, I think if you say you're going to do something and don't do it, that's trustworthiness." -- George W. Bush, in een CNN online chat, 30 augustus 2000
 • "It's clearly a budget. It's got a lot of numbers in it." -- George W. Bush, Reuters, 5 mei 2000
 • "If this were a dictatorship, it'd be a heck of a lot easier, just so long as I'm the dictator." -- Washington, D.C., 19 december 2000[161]
 • "Keep good relations with the Greecians." -- George W. Bush, as quoted in The Economist, 9 April 9 1999
 • "I know what I believe. I will continue to articulate what I believe and what I believe - I believe what I believe is right." -- George W. Bush, in Rome, 22 juli 2001
 • "I just want you to know that, when we talk about war, we're really talking about peace." -- George W. Bush, 18 juni 2002
 • "I think war is a dangerous place." -- George W. Bush, Washington, D.C., 7 mei 2003
 • "[A]s you know, these are open forums, you're able to come and listen to what I have to say." --Washington, D.C., 28 oktober 2003
 • "Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we." -- Washington, D.C., 5 augustus 2004
 • "I cut the taxes on everybody. I didn't cut them. The Congress cut them. I asked them to cut them." --George W. Bush, Washington, D.C., 6 augustus  2004
 • "I can only speak to myself." -- George W. Bush, Washington, D.C., 28 april 2005
 • "No question that the enemy has tried to spread sectarian violence. They use violence as a tool to do that." -- George W. Bush, Washington, D.C., 22 maart 2006
 • "You know, one of the hardest parts of my job is to connect Iraq to the war on terror." -- George W. Bush, interview met Katie Couric van CBS News, 6 september 2006
 • "My job is a job to make decisions. I'm a decision -- if the job description were, what do you do -- it's decision maker." -- George W. Bush, Tipp City, Ohio, 19 april 2007
 • "My relationship with this good man is where I've been focused, and that's where my concentration is. And I don't regret any other aspect of it. And so I—we filled a lot of space together." -- over de Britse premier Tony Blair, Washington, D.C., 17 mei 2007
 • "So I analyzed that and decided I didn't want to be the president during a depression greater than the Great Depression, or the beginning of a depression greater than the Great Depression." -- George W. Bush, Washington D.C., 19 december 2008
 • "I've abandoned free market principles to save the free market system." -- George W. Bush, Washington, D.C., 16 december 2008
 • "I've been in the Bible every day since I've been the president." -- George W. Bush, Washington, D.C., 12 november 2008
 • "Throughout our history, the words of the Declaration have inspired immigrants from around the world to set sail to our shores. These immigrants have helped transform 13 small colonies into a great and growing nation of more than 300 people." -- George W. Bush, Charlottesville, Virginia., 4 juli 2008
 • "I remember meeting a mother of a child who was abducted by the North Koreans right here in the Oval Office." -- George W. Bush, Washington, D.C., 26 juni 2008
 • "This is my maiden voyage. My first speech since I was the president of the United States and I couldn't think of a better place to give it than Calgary, Canada." -- George W. Bush, zoals gemeld door de Associated Press, Calgary, Canada, 17 maart 2009
 • "One of the very difficult parts of the decision I made on the financial crisis was to use hardworking people's money to help prevent there to be a crisis." -- George W. Bush, Washington, D.C., 12 januari 2009
 • "I'm telling you there's an enemy that would like to attack America, Americans, again. There just is. That's the reality of the world. And I wish him all the very best." -- George W. Bush, Washington, D.C., 12 januari 2009

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.nytimes.com/2000/12/24/nyregion/bush-s-birthplace-it-s-deep-in-the-heart-of-new-haven.html
 2. http://www.famoustexans.com/georgewbush.htm
 3. http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=b001167
 4. http://partners.nytimes.com/library/politics/camp/061000wh-bush.html
 5. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/campaigns/wh2000/stories/bush072799.htm
 6. https://web.archive.org/web/20121010031032/http://www.yaledailynews.com/news/2008/jan/28/cheerleading-of-the-20s-epitome-of-masculinity/
 7. http://www.webcitation.org/6i2jxxWGa?url=http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A7372-2004Feb2.html
 8. http://www.webcitation.org/6i2jxxWGa?url=http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A7372-2004Feb2.html
 9. https://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2004-02-13-bush-alabama_x.htm
 10. http://www.nytimes.com/2004/05/17/movies/a-film-to-polarize-along-party-lines.html?pagewanted=all&src=pm
 11. https://web.archive.org/web/20080914041555/http://www.americanthinker.com/2004/02/gwb_hbs_mba.html
 12. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/campaigns/wh2000/stories/bush072599.htm
 13. https://web.archive.org/web/20071012215629/http://boston.com/news/politics/president/bush/articles/2000/01/23/george_w_bush/
 14. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/campaigns/wh2000/stories/bush073099.htm
 15. https://web.archive.org/web/20080512225849/http://www.cnn.com/CNN/Programs/people/shows/bush/profile.html
 16. https://web.archive.org/web/20080512225849/http://www.cnn.com/CNN/Programs/people/shows/bush/profile.html
 17. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/19991017/aponline114059_000.htm
 18. http://www.webcitation.org/5kwppnbYX?url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761581479/george_bush.html
 19. http://www.webcitation.org/5kwppnbYX?url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761581479/george_bush.html
 20. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/choice2000/bush/wead.html
 21. http://www.webcitation.org/5kwppnbYX?url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761581479/george_bush.html
 22. http://www.nytimes.com/1991/12/06/us/seven-who-will-manage-bush-s-1992-presidential-campaign.html
 23. https://web.archive.org/web/20080517041436/http://www.theatlantic.com/doc/200411/green/3
 24. https://web.archive.org/web/20080110193353/http://www.sfgate.com:80/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2005/10/29/MNG62FG6UM1.DTL
 25. https://web.archive.org/web/20060706163647/http://www.cnn.com:80/ALLPOLITICS/stories/1998/11/03/election/governors/texas/
 26. http://www.capitol.state.tx.us/tlodocs/76R/billtext/html/SB00007I.htm
 27. https://web.archive.org/web/20130304211930/http://seco.cpa.state.tx.us/re/rps-portfolio.php
 28. https://web.archive.org/web/20120427041158/http://www.pewclimate.org/node/4120
 29. https://web.archive.org/web/20120113144117/http://www.repoweramerica.org/states/texas/wind-power-in-texas/
 30. https://web.archive.org/web/20140302191954/http://www.texasmonthly.com/story/mighty-wind/page/0/4
 31. http://www-tc.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/jesus/art/pop_jesusday.jpg
 32. http://www.webcitation.org/5kwppnbYX?url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761581479/george_bush.html
 33. https://web.archive.org/web/20060422232319/http://www.boston.com:80/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2004/03/21/the_anatomy_of_a_smear_campaign/
 34. https://web.archive.org/web/20080918015126/http://articles.latimes.com/2007/mar/17/nation/na-mccain17
 35. https://web.archive.org/web/20081209070019/http://www.nytimes.com/2007/10/19/us/politics/19mccain.html
 36. https://web.archive.org/web/20110512192919/http://www.nytimes.com/2000/08/13/us/2000-campaign-record-congress-gore-selected-issues-ready-for-prime-time.html
 37. http://rationalwiki.org/wiki/2000_U.S._Presidential_Election
 38. http://www.webcitation.org/5kwppnbYX?url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761581479/george_bush.html
 39. https://www.law.cornell.edu/supct/html/00-949.ZPC.html
 40. https://web.archive.org/web/20011204114302/http://www.pbs.org/newshour/media/election2000/election_night.html
 41. http://www.webcitation.org/5kwppnbYX?url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761581479/george_bush.html
 42. http://www.fec.gov/pubrec/2000presgeresults.htm
 43. https://www.law.cornell.edu/supct/html/00-949.ZPC.html
 44. https://web.archive.org/web/20041103033414/http://archives.cnn.com/2000/ALLPOLITICS/stories/12/13/gore.ends.campaign/index.html
 45. http://www.imdb.com/title/tt0497116/quotes
 46. https://www.youtube.com/watch?v=JV4kYZoKrWI
 47. http://abcnews.go.com/WNT/story?id=239735&page=1&singlePage=true
 48. https://www.youtube.com/watch?v=IoWJkrlptNs
 49. https://web.archive.org/web/20131014183926/http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/n/no_child_left_behind_act/index.html
 50. http://webarchive.loc.gov/all/20101123163924/http://www.eia.doe.gov/oiaf/kyoto/economic.htm
 51. http://www.politico.com/news/stories/0508/10316_Page3.html
 52. https://web.archive.org/web/20130502233725/http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/06/20060626-2.html
 53. http://www.usnews.com/news/special-reports/the-worst-presidents/slideshows/the-10-worst-presidents/2
 54. http://www.youtube.com/watch?v=5WztB6HzXxI
 55. http://web.archive.org/web/20090110181846/http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010912-4.html
 56. http://web.archive.org/web/20090117221709/http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html
 57. http://www.law.cornell.edu/jureeka/index.php?doc=USPubLaws&cong=107&no=56
 58. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html
 59. http://www.cbsnews.com/news/bushs-top-ten-flip-flops/
 60. http://www.cbsnews.com/news/bushs-top-ten-flip-flops/
 61. https://web.archive.org/web/20060818114650/http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/12/20051219-1.html
 62. https://web.archive.org/web/20060923100416/http://www.cnn.com/2006/POLITICS/01/24/nsa.strategy/index.html
 63. https://en.wikisource.org/wiki/AG_letter_to_Senate_leaders_regarding_FISC_decision_and_conclusion_of_Terrorist_Surveillance_Program
 64. https://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html?hpid=z1&utm_term=.adc728d9a227
 65. http://www.theolympian.com/2009/04/16/829926/bush-era-interrogations-from-waterboarding.html
 66. http://web.archive.org/web/20080211093040/http://www.cbsnews.com/stories/2008/02/08/national/main3807334.shtml?source=RSSattr=HOME_3807334
 67. http://web.archive.org/web/20130616024410/http://www.nydailynews.com/news/politics/cheney-rumsfeld-bush-officials-claim-credit-nabbing-bin-laden-talk-waterboarding-article-1.143079
 68. http://web.archive.org/web/20060818114650/http://www.cbsnews.com/stories/2008/02/08/national/main3807334.shtml?source=RSSattr=HOME_3807334
 69. http://www.usdoj.gov/opa/documents/memostatusolcopinions01152009.pdf
 70. http://web.archive.org/web/20071214134904/http://abcnews.go.com/Blotter/Investigation/story?id=1322866
 71. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A45940-2005Jan3.html
 72. https://web.archive.org/web/20110513191301/http://www.nytimes.com/2004/08/25/us/2004-campaign-republican-agenda-draft-gop-platform-backs-bush-security-gay.html
 73. https://web.archive.org/web/20060218063745/http://ontheissues.org/Archive/2004_GOP_Platform_Civil_Rights.htm
 74. http://web.archive.org/web/20090515103309/http://www.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/02/24/elec04.prez.bush.marriage
 75. http://www.cbsnews.com/news/bushs-top-ten-flip-flops/
 76. http://web.archive.org/web/20090515103309/http://www.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/02/24/elec04.prez.bush.marriage
 77. https://web.archive.org/web/20080422080036/http://www.guardian.co.uk:80/world/2004/nov/04/uselections2004.usa16
 78. https://web.archive.org/web/20080220001042/http://www.talkingpointsmemo.com:80/katrina-timeline.php
 79. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/05/AR2005090501590.html
 80. http://www.military.com/NewsContent/0,13319,FL_changing_083005,00.html
 81. https://web.archive.org/web/20080225062850/http://www.talkingpointsmemo.com/katrina-timeline.php
 82. http://archive.boston.com/news/nation/articles/2008/12/31/katrina_called_bushs_biggest_blunder/
 83. https://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2005-12-12-immigration_x.htm
 84. https://web.archive.org/web/20130502232627/http://www.washingtontimes.com/news/2005/dec/12/20051212-110459-2662r/
 85. https://web.archive.org/web/20130628192710/http://www.cnn.com/2005/POLITICS/11/29/bush.immigration/
 86. https://web.archive.org/web/20130503003229/http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/05/20070517-7.html
 87. https://web.archive.org/web/20070612191009/http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070608-10.html
 88. https://web.archive.org/web/20130530035756/http://www.cnn.com/2007/POLITICS/06/28/immigration.congress/index.html
 89. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/08/20070810.html
 90. http://vorige.nrc.nl/nieuwsthema/kredietcrisis/article1987320.ece
 91. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/12/20031216-9.html
 92. http://rationalwiki.org/wiki/George_W._Bush
 93. http://www.sbscpagroup.com/blog/debt-nation-post-two/
 94. https://web.archive.org/web/20140108035159/http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=909
 95. https://web.archive.org/web/20130914045817/http://money.cnn.com/2009/01/09/news/economy/jobs_december/index.htm
 96. http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/amnesty-international-urges-ethiopia-tanzania-zambia-to-bring-george-w-bush-to-justice
 97. http://www.theguardian.com/law/2011/feb/06/george-bush-trip-to-switzerland
 98. http://www.salon.com/2011/11/23/bush_and_blair_found_guilty_of_war_crimes_for_iraq_attack/
 99. http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/8890657/Activists-in-Malaysia-plan-war-crime-trial-of-George-W.-Bush-and-Tony-Blair.html
 100. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111128105712109215.html
 101. http://www.brusselstribunal.org/KL.htm
 102. http://thediplomat.com/2012/05/bush-and-cheney-on-trial/
 103. https://www.theguardian.com/us-news/2016/may/04/donald-trump-endorsements-george-bush-election-2016
 104. http://www.politico.com/story/2016/05/no-gop-convention-george-bush-222850
 105. http://www.politico.com/story/2016/05/no-gop-convention-george-bush-222850
 106. http://www.politico.com/story/2016/05/no-gop-convention-george-bush-222850
 107. http://www.snopes.com/politics/bush/bush.asp
 108. http://www.snopes.com/politics/bush/wonderwave.asp
 109. http://www.snopes.com/inboxer/hoaxes/presiq.asp
 110. http://www.snopes.com/inboxer/outrage/bush.asp
 111. http://www.snopes.com/photos/politics/birthsigns.asp
 112. http://www.snopes.com/quotes/bush.asp
 113. http://www.snopes.com/photos/politics/bushbook.asp
 114. http://www.snopes.com/humor/iftrue/nostra.asp
 115. http://www.snopes.com/politics/bush/eminem.asp
 116. http://www.snopes.com/katrina/photos/recreate.asp
 117. http://www.snopes.com/politics/bush/hurricane.asp
 118. http://www.snopes.com/politics/bush/canada.asp
 119. http://www.snopes.com/media/notnews/bushcocaine.asp
 120. http://web.archive.org/web/20090606001336/http://www.skeptic.com/eskeptic/06-09-11
 121. http://www.democracynow.org/blog/2014/5/28/former_counterterrorism_czar_richard_clarke_bush
 122. http://www.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/04/10/bush.briefing/index.html?_s=PM:ALLPOLITICS
 123. http://www.rickieleejones.com/political/patriotact.htm
 124. http://www.rense.com/general34/takeover.htm
 125. http://www.publicintegrity.org/2003/02/07/3159/justice-dept-drafts-sweeping-expansion-anti-terrorism-act
 126. https://web.archive.org/web/20070806162944/http://w2.eff.org/Censorship/Terrorism_militias/patriot-act-II-analysis.php
 127. http://www.nysun.com/national/web-site-faulted-for-nuke-iraq-plan/61471/
 128. http://scienceblogs.com/dispatches/2011/06/10/the-fraudulent-sharia-in-ameri/
 129. http://www.infowars.com/think-tank-calls-for-bush-to-be-dictator-for-life/
 130. http://www.prisonplanet.com/articles/june2005/140605presidentforlife.htm
 131. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c109:H.J.RES.24.IH:
 132. https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxxii
 133. http://www.snopes.com/politics/obama/termlimits.asp
 134. https://books.google.be/books?id=WGbKf6rNbJUC&dq=isbn:0688174418&hl=en&sa=X&ei=vKwNVY3JB4Pj7QarsoHoBA&ved=0CB8Q6AEwAA
 135. http://www.radio1.be/programmas/feiten-en-fillet/schedel-van-skull-and-bones-wordt-geveild
 136. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A48358-2004Apr3_2.html
 137. https://web.archive.org/web/20121022004856/http://www.yaledailynews.com/news/2007/jan/18/real-elis-inspired-fictional-shepherd/
 138. http://rationalwiki.org/wiki/Skull_and_Bones
 139. http://web.archive.org/web/20130126222909/http://www.skullandcrossbones.org/articles/skullandbones.htm
 140. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19253
 141. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1860871_1860876_1861029,00.html
 142. http://rationalwiki.org/wiki/Bushisms
 143. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms.htm
 144. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2000.htm
 145. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2001.htm
 146. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2002.htm
 147. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2003.htm
 148. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2004.htm
 149. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2005.htm
 150. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2006.htm
 151. http://politicalhumor.about.com/library/blbushisms2007.htm
 152. President Bush speaks at Townsend Elementary School in Tennessee, February 21, 2001
 153. August 21, 2000, Des Moines, IA
 154. April 13, 2004
 155. January 31, 2002
 156. [1]
 157. September 24, 2001
 158. campaign speech
 159. Greater Nashua, N.H., Jan. 27, 2000
 160. George Bush uses 'The Google'
 161. Bush's dictator "joke"
Advertisement