Hoax wiki
Advertisement

Deze afbeelding is het ultieme bewijs van het bestaan van de Grey aliens.

Greys zijn een fictief ras van buitenaardse wezens met een grijze huidskleur. Ze worden ook Grays genoemd, en een vermeend sub-ras staat bekend als Zeta's. Greys zijn zowat het meest bekende en meest vernoemde aliens in de ufologie, wellicht geïnspireerd door talloze science fiction-films en -series, en worden vaak ook geassocieerd met het Roswell-incident. Ze komen in mindere mate voor in complottheorieën (behalve dan die van Roswell en Area 51), die eerder focussen op Reptilian aliens

Ontstaan

Volgens de Ufologie zou het eerste "mensachtige" ras ontstaan zijn op de planeet (of in het sterrenbeeld) "Lyra" (Lier), zo'n 40 miljoen jaar geleden[1]. Hun uitzicht zou min of meer identiek geweest zijn aan die van het huidige "blanke ras" op aarde, maar dan groter. Doorheen de millennia evolueerden de Lyrans in verschillende menselijke sub-rassen. Zo'n 22 miljoen jaar geleden zouden de Lyrans de technologie ontwikkeld hebben om door de ruimte te reizen, waarna ze andere planeten begonnen te koloniseren. Eén van die planeten was genaamd Apex[2].

Wanneer de Lyrans al geruime tijd op Apex woonden, brak er een nucleaire oorlog uit waardoor de planeet grotendeels werd vernietigd. De weinige overlevenden gingen gedurende verschillende generaties ondergronds wonen om aan de straling te ontsnappen. Hierdoor kreeg hun huid een grijze kleur, en hun ogen werden groter om beter in het donker te kunnen zien, waardoor hun uiterlijk evolueerde naar dat van de huidige Greys. Omwille van deze stralingen waren ze eveneens onvruchtbaar geworden en konden ze zich dus niet langer voortplanten op de natuurlijke wijze. Dit moet verklaren waarom ze geen geslachtsorganen hebben, en waarom ze hun ras in stand proberen te houden via kloningtechnologie.

Na verloop van tijd migreerden de Greys naar andere delen van het universum. Sommige van hen zouden eveneens gemigreerd zijn naar Mars en naar Maldek, een planeet tussen Mars en Jupiter. Op Maldek woedde de oorlog, die op Apex begonnen was, echter voort, waardoor de planeet uiteindelijk werd vernietigd en waarvan de restanten nu de Planetoïdengordel zouden vormen[3]. Een andere groep migreerde naar Zeta Reticuli, waar ze bekend werden als de Zeta's. Om zichzelf te kunnen klonen zouden ze echter menselijk DNA-materiaal nodig hebben. Om die reden begonnen ze later heel wat mensen van de aarde te ontvoeren, om zo hun DNA-materiaal te gebruiken en genetische experimenten uit te voeren[4].

Roswell en Area 51

De Greys zouden vooral begin juli 1947 erg actief rondgevlogen hebben in de omgeving van Roswell in de Amerikaanse staat New Mexico. Rond die tijd stortte één van hun ruimteschepen echter neer, vlakbij een boerderij in de buurt van Roswell. De landbouwer merkte de brokstukken op, dacht dat ze afkomstig waren van een nieuw experimenteel Amerikaans vliegtuig, en waarschuwde de Amerikaanse luchtmacht op 6 juli 1947. Twee dagen later maakte de luchtmacht in een persconferentie bekend dat ze de brokstukken van een "vliegende schotel hadden aangetroffen.

Wanneer het Pentagon echter te weten kwam dat deze brokstukken wel degelijk afkomstig waren van een buitenaards ruimteschip, besloot het Amerikaanse leger haar verhaal snel te veranderen en te beweren dat het "slechts een weerballon" was. Intussen werd alle bewijsmateriaal van de UFO overgebracht naar enerzijds de Carswell Air Force Base (Fort Worth) in Texas, en anderzijds de (geheime maar in werkelijkheid onbestaande) "Hangar 18" van Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio. Volgens sommige versies van het verhaal werden er in Hangar 18 vier lichamen van aliens ondergebracht, en een vijfde in het lijkenhuis van de Lowry Air Force Base in Denver, Colorado[5][6].

In 1949 stortte er opnieuw een UFO neer, eveneens in Roswell, maar dit keer was er een overlevende: de alien genaamd EBE (Extra-terrestrial Biological Entity). Deze alien bleef nog enkele jaren in leven, en leerde de Amerikaanse overheid hoe ze contact konden leggen met zijn rasgenoten. Wanneer er nadien klaarblijkelijk nog meer overlevenden werden aangetroffen, kregen ze de benaming EBE-1, EBE-2, enz.[7].

In 1952 zou Amerikaans president Harry Truman het zogenaamde "Project Majestic 12" (ook MJ-12 genoemd), een project dat zou bestaan uit een geheime raad van twaalf leden, hebben goedgekeurd. Dit project zou bedoeld zijn om brokstukken van neergestorte buitenaardse ruimtetuigen, zoals die van Roswell, te verbergen, en om de buitenaardse technologie te exploiteren voor eigen doeleinden, alsook hoe de VS in de toekomst zou moeten omgaan met buitenaards leven in de toekomst[8].

Nadat de Amerikaanse regering erin geslaagd was om contact op te nemen met het buitenaardse ras, vond op 20 februari 1954 een ontmoeting plaats tussen de aliens en de toenmalige Amerikaanse president Eisenhower, in de Edwards Air Force Base. Tijdens die ontmoeting werd er een geheim akkoord gesloten, waarin werd bepaald dat de Greys de toelating hebben om mensen te ontvoeren voor hun DNA en/of experimenten. De voorwaarde was dat de mensen ongedeerd terug naar de aarde zouden worden gebracht, en dat hun herinneringen van de ontvoering zouden worden gewist. In ruil hiervoor zou de Amerikaanse regering hoogstaande technologie krijgen van de Greys.

Deze overeenkomst zou de "Edwards Agreement" genoemd worden[9], genaamd naar de Edwards Air Force Base. Een andere naam voor deze overeenkomst zou "Tau IX Treaty" zijn[10]. Niet ver van die luchtmachtbasis werd een jaar later, in 1955, een nieuwe, geheime militaire basis opgericht met de naam Area 51. Hier werden dan vervolgens de buitenaardse ruimteschepen ondergebracht voor onderzoek, en hier werd eveneens de nieuwe technologie ontwikkeld en getest die de regering van de aliens had gekregen. Eveneens in deze geheime basis zouden de buitenaardse wezens, zowel dode als levende exemplaren, worden bestudeerd, en vinden alle nieuwe ontmoetingen met de aliens plaats. Volgens sommige versies van het verhaal zou Eisenhower in 1954 eerst een ontmoeting gehad hebben met Nordic aliens, die hem probeerden te overtuigen geen overeenkomst te sluiten met de Greys. De overeenkomst zou er echter toch gekomen zijn, maar pas op 24 april 1964 op de Holloman Air Force Base in New Mexico[11].

De Edwards Agreement zou om de negen jaar moeten worden vernieuwd, wat klaarblijkelijk de reden was van deze nieuwe ontmoeting (die dus blijkbaar al een jaar overtijd was), gevolgd door een ontmoeting in 1972 (een jaar te vroeg als we negen jaar bij 1964 rekenen). Tijdens de vernieuwing van de overeenkomst op de Holloman Air Force Base zou er ook een uitwisseling van "ambassadeurs" hebben plaatsgevonden. De buitenaardse ambassadeurs waren de Reptilian genaamd Crill, afkomstig van Tiphon in Draco[12], en de Grey alien genaamd J-Rod[13], vermoedelijk een Zeta. Eén van de ambassadeurs, of mogelijk beide, zouden een soort "Bijbel" hebben geschreven, genaamd "the Yellow Book" (het "Gele Boek"), dat de geschiedenis van ons universum vertelt vanuit hun standpunt[14].

Kenmerken

De Grey aliens hebben hun naam gekregen omdat ze gewoonlijk een grijze huid hebben. Meestal zijn ze klein van gestalte (ongeveer 1m20), al zouden er ook grotere rassen bestaan. Gewoonlijk worden ze afgebeeld met een mager (naakt) lichaam en een relatief groot hoofd met grote, zwarte ogen maar een kleine neus en mond, vaak zonder oren, zonder haar en zonder geslachtsdelen[15]. Er zouden vijf verschillende soorten van Greys te onderscheiden zijn:

 1. De "Standaard" Greys: de meest voorkomende soort van Greys, waaronder ook de Zeta's.
 2. De "Lange" Greys: een soort die bijna identiek is aan de "standaard" Greys maar dan groter is van gestalte, en soms wel geslachtsorganen heeft.
 3. De "Korte" Greys: de kleinere versie van de "standaard" Greys, die slechts een meter groot zouden zijn. Hun lichaam zou meer gespierd zijn, en ze zouden bijzonder agressief van aard zijn. Ze zouden afkomstig zijn van Rigel en Bellatrix.
 4. De "Mini" Greys: een nog kleinere versie dan de "Korte" Greys met een lengte van slechts 60cm. Verder zou hun lichaam vergelijkbaar zijn met dat van de "Standaard" Greys.
 5. De "Langneus" Greys: een soort die minstens even groot is als de "Lange" Greys maar een duidelijk zichtbare neus heeft. Ze worden soms ook "Eban" genoemd en zouden afkomstig zijn van Betelgeuse. 

Gedrag

In tegenstelling tot de Nordic aliens, vertonen de Greys over het algemeen weinig interesse in het welzijn van de mensheid en de aarde. Ze geven er de voorkeur aan om mensen te ontvoeren (liefst op het moment dat je net lekker ligt te slapen in bed), om zo hun DNA-materiaal te bekomen dat wordt gebruikt om zichzelf te klonen op de één of andere manier. Verder vertonen de Greys ook pervers gedrag, zoals het spelen met de genitaliën van de mensen die ze hebben ontvoerd, of het inbrengen van objecten (in de vorm van een seksspeeltje) in de anus[16]. Dit geeft ons een uniek inzicht in de seksfantasieën van de mensen die beweren door aliens te zijn ontvoerd.

Complottheorieën

De Amerikaanse regering, onder president Eisenhower, zou in 1954 een ontmoeting hebben gehad met de Greys, naar aanleiding van de vermeende UFO-crash in Roswell in 1947. Tijdens die ontmoeting zou er een geheim akkoord gesloten zijn, waarin werd bepaald dat de Greys de toelating hebben om mensen te ontvoeren voor hun DNA en/of experimenten, in ruil voor nieuwe technologie van de aliens. Deze overeenkomst zou de "Edwards Agreement" genoemd worden[17], en Area 51 zou naar aanleiding hiervan opgestart zijn in 1955.

Volgens andere complottheorieën zouden de Greys dan weer slechts een "desinformatiecampagne" van "de overheid" zijn, om zo de aandacht af te leiden van de echte waarheid - zoals het vermeende geheim dat de regeringsleiders zelf Reptilian aliens zijn. Sommigen geloven dat de beeltenis van een Grey alien ons wordt ingeprent door mind control-programma's van de overheid. Anderen geloven dan weer dat Grey aliens opzettelijk zo vaak op TV worden gebruikt in films en series, opdat we gewoon zouden worden aan hun beeltenis in aanloop naar de dag dat de Greys zichzelf daadwerkelijk aan de mensheid zouden tonen.

Verschijning in films en TV-series

Greys zijn de archetypische alien die in heel wat science fiction-series worden gebruikt, al kan de specifieke vorm soms toch wat verschillen.

Hieronder een aantal bekende voorbeelden:

 • Close Encounters of the Third Kind (film, 1977)[18]
 • The X-Files (TV-serie, 1993-2002)[19]
 • Babylon 5 (TV-serie, 1993-1998)[20] - met de Greys als "Vree"[21]
 • Men in Black (film, 1997)[22]
 • Stargate SG1 (TV-serie, 1997-2007)[23] - met Greys als "Asgardians"[24]
 • The X-Files (film, 1998)[25]
 • Signs (film, 2002)[26]
 • American Dad! (TV-animatieserie, 2005-heden)[27] - met Roger Smith als een Grey[28]
 • Alien Agenda: Project Grey (film, 2007)[29]
 • Jupiter Ascending (film, 2015)[30]

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement