Hoax wiki
Advertisement

De HAARP installatie zou verantwoordelijk zijn voor elke storm, orkaan en aardbeving, en zelfs chemische sneeuw.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) is een Amerikaans wetenschappelijk onderzoeksinstituut gelegen te Alaska, waar onderzoek werd verricht naar de ionosfeer van de aarde, alsook naar radiogolven, communicatie en navigatie. Gelijkaardige installaties zijn te vinden in Noorwegen en Rusland, maar de Amerikaanse installatie krijgt veruit de meeste aandacht in complottheorieën. In juni 2014 werd HAARP definitief gesloten[1][2][3].

De feiten

Bernard Eastlund (1938-2007), de geestelijke vader van het HAARP programma, kreeg in 1985 een patent op de "methode en inrichting voor het aanpassen van een regio in de atmosfeer van de aarde, ionosfeer en/of magnetosfeer", en beschrijft een techniek om een klein stukje ionosfeer omhoog te stuwen[4]. Dit zou uiteindelijk leiden tot het opstarten van het HAARP programma in 1993 voor een periode van 20 jaar, waardoor het tot een einde kwam in mei 2013. De locatie in Alaska is echter ongeschikt voor het bestuderen van de ionosfeer, maar werd niettemin daar gebouwd omdat de methode van Eastlund een plaats in de buurt van de polen vereiste, aangezien het magnetisch veld daar zo goed als loodrecht op het aardoppervlak staat.

De ionosfeer ligt tussen de 50 en 400 km boven de aarde, afhankelijk van de afstand met de zon, en is het deel van de atmosfeer waar de zonnestraling ionisatie van de aanwezige gassen veroorzaakt. De ionosfeer kan radiogolven reflecteren of van richting doen veranderen, waardoor het mogelijk wordt om communicatie tot stand te brengen over grote afstanden zonder gebruik te moeten maken van satellieten. 

Om de ionosfeer te kunnen bestuderen, wordt gebruik gemaakt van een zender met het vermogen van 3,6 megawatt. Deze zender stuurt een hoogfrequent radiosignaal naar de ionosfeer, wat een electromagnetisch veld produceert als gevolg, want alleen in de ionosfeer kunnen geladen moleculen hier een interactie mee aangaan. Dit resulteert in een opwarming van ongeveer 30°C en het (lokaal) uitzetten van de ionosfeer, maar wanneer de zender stopt herstelt de ionosfeer zich weer. De velden die HAARP produceert zijn op zich echter erg zwak in vergelijking met de energie die door zonnestraling of onweersbuien in de ionosfeer terecht komt. 

Er is meermaals kritiek gekomen op het HAARP-programma, niet enkel vanwege de ligging in Alaska maar ook het dure kostenplaatje voor iets wat op zich onbelangrijk lijkt. Bovendien wordt het project niet enkel gefinancierd door de Universiteit van Alaska, maar ook door o.a. de United States Air Force (USAF) en de United States Navy. Om die reden wordt soms gespeculeerd dat het HAARP-programma in feite de ontwikkeling is van een wapen (of een afweersysteem tegen wapens), en dat dit de reden is waarom de marine en luchtmacht deel uitmaken van het project. In werkelijkheid gaat het eigenlijk om communicatie. Tegenwoordig zijn we erg afhankelijk geworden van satellieten voor onze communicatie, en dit geldt niet enkel voor televisie en GPS-navigatie, maar ook voor militaire communicaties en het sturen van een geleide raket. De ionosfeer verstoort echter de signalen van en naar de satellieten, waardoor HAARP met speciale technieken in staat is wereldwijde communicatie te realiseren en te verbeteren.

De verzinsels

Naast de aantijgingen dat HAARP een onderdeel zou zijn van een wapen, of onderzoek zou doen naar het uitschakelen van vijandelijke wapens, is het onderzoeksinstituut vooral een mikpunt van complotdenkers. De installatie zou in staat zijn om vliegtuigen te vernietigen, de poolkappen te laten smelten, en zelfs tornado's en aardbevingen te veroorzaken. De HAARP-installatie zou vooral de oorzaak zijn van weermanipulatie en mind control door het gebruik van extreem laagfrequente (ELF) golven.

Weermanipulatie

HAARP zou verantwoordelijk zijn voor zowat elke voorname orkaan, aardbeving of andere natuurramp, zoals orkaan Isaac in 2012[5], tyfoon Haiyan in de Filippijnen in 2013[6], aardbevingen in Japan[7], en de orkaan Sandy die president Obama eigenhandig zou hebben veroorzaakt om de presidentsverkiezingen te winnen[8]. Verder wordt er geïnsinueerd dat HAARP de 9/11 aanslagen heeft mogelijk gemaakt door ervoor te zorgen dat het stralend weer zou zijn op die dag d.m.v. het veranderen van de koers van een orkaan[9]. Ook de hevige sneeuwval in de Verenigde Staten tijdens de winter van 2013-2014 is het werk van HAARP, en zou geen echte sneeuw maar één of andere "chemische" substantie zijn[10]. Sommige complotdenkers gaan nóg verder door te beweren dat HAARP in staat is om tijd te manipuleren[11].

Het doel van dit alles? Het tot uitvoering brengen van het sinistere plan van de Illuminati, met als intentie het uitdunnen van de wereldbevolking ter voorbereiding van de oprichting van de New World Order. Een iets minder duistere variant van de complottheorie beweert dan weer dat het HAARP-programma bedoeld is om de opwarming van de aarde tegen te gaan, en dat chemtrails hier deel van uitmaken. Anderzijds zouden chemtrails dan weer het vergiftigen en uitroeien van de wereldbevolking tot doel hebben.

Behalve dat al deze complottheorieën absurd zijn op zich, is het sowieso niet mogelijk om dit te verwezenlijken met de ELF-stralen die HAARP uitzendt. Het meest krachtige ELF-signaal is immers nog minder dan 0,000001% van de energie van het natuurlijke aardmagnetisch veld. Nog minder dan een druppel op een hete plaat dus.

Mind control

Nog meer absurd dan weermanipulatie, is de complottheorie die beweert dat het HAARP-programma de intentie heeft om de wereldbevolking te beheersen d.m.v. mind control. De electromagnetische velden die HAARP teweeg brengt, zouden leiden tot trillingsgebieden boven bepaalde delen van de aarde, en dat zou de hersenen van de mensen die zich eronder bevinden aantasten. 

Volgens Beforeitsnews.com zou Edward Snowden de "globale moordagenda" van de HAARP installatie onthullen[12]. Met die technologie zou de NAVO in staat zijn om iedereen uit te schakelen die tegenstander is van het globale kapitalisme, door mind control op de tegenstanders uit te voeren. Tijdens zijn reis van Hong Kong naar Rusland zou Snowden "het moeilijk gehad hebben om zelfmoordneigingen te bedwingen, omdat die werden opgedrongen door de HAARP stralingen". Deze informatie was echter overgenomen van de satirische Internet Chronicle website[13]. Ook chemtrails zouden onderdeel zijn van het mind control-programma dat vanuit de HAARP-installatie zou worden bestuurd. Enkel een aluhoedje kan hopelijk nog bescherming bieden!

Aanhangers van de HAARP-complottheorie

Bronnen

Referenties

Advertisement