Hoax wiki
Advertisement

HLN.be is de website van de sensatiekrant Het Laatste Nieuws, de ideale plek voor je geregelde portie hoaxes, nieuwsonwaardige clickbaits en andere riooljournalistiek.

Het Laatste Nieuws (HLN) is een Nederlandstalige Belgische krant gepubliceerd door het mediabedrijf De Persgroep, dat tevens de Nederlandse publicaties zoals Algemeen Dagblad en de Volkskrant in handen heeft. HLN is vooral een sensatiegerichte krant die bijgevolg niet zo nauw omspringt met juiste en genuanceerde feiten. De betrouwbaarheid van hun bronnen wordt vaak amper of niet gecontroleerd, wat ertoe leidt dat HLN meermaals onjuiste informatie en zelfs hoaxes publiceert. HLN maakt ook geregeld gebruik van clickbait-methoden. Het gebrek aan journalistieke kwaliteit is sterk vergelijkbaar met de Belgische sensatiekrant Het Nieuwsblad.

Onethische reclamepraktijken

HLN maakt regelmatig reclame met het oog op het aantrekken van nieuwe abonnees. Naast de gewoonlijke publiciteitskanalen wordt echter ook gebruik gemaakt van meer dubieuze en onethische methoden, d.m.v. het "aankopen" van contactgegevens van potentiële klanten die deze hebben opgegeven onder valse voorwendsels. HLN gaat aldus in zee met vaak erg dubieuze bedrijven die je beloven dat je kans maakt om iets te winnen, in ruil voor je contactgegevens. Onderzoek van de Hoax-Wijzer heeft in het verleden aangetoond dat je veel kans hebt om te worden overrompeld door reclame via mail, post en telefoon, maar dat daarentegen de kans om iets waardevol te winnen verwaarloosbaar klein of zelfs onbestaande is[1]. De reclame die je ontvangt valt strikt genomen niet onder "spam" omdat je zelf vooraf akkoord bent gegaan dat je gegevens verkocht mogen worden aan sponsorende bedrijven en organisaties.

Dubieuze bedrijven zoals Mons Management uit Bulgarije, alsook bedrijven zoals First Impressions en Sendt Online Marketing, zetten geregeld websites op die je vragen om in te schrijven als je deel wil nemen aan een "wedstrijd" waarbij je kans maakt op mooie prijzen of waardebonnen. Je moet hierbij je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, enz... doorsturen, én akkoord gaan met de voorwaarden die stellen dat je allerhande reclame zal ontvangen van hun "sponsors"[2]. Deze sponsors zijn vaak bekende bedrijven en organisaties, die schijnbaar akkoord gaan om op deze manier privégegevens te vergaren via dubieuze bedrijven gevestigd in het buitenland. Onder deze sponsors vallen o.a. Het Laatste Nieuws, Greenpeace, Unicef, Test-Aankoop en Bofrost[3]. De dubieuze bedrijven, die je contactgegevens verzamelen om ze vervolgens aan deze "sponsors" te verkopen, verdienen zo geld op een makkelijke manier, want de kans is klein dat ze daadwerkelijk prijzen uitreiken aan echte winnaars.

Alsof de zogenaamde "wedstrijden" nog niet misleidend genoeg zijn, gebeurt de bekendmaking ervan op sociale media vaak door de verspreiding van hoaxes en like farming. Zo zijn er tal van Facebookpagina's die om de haverklap "deel & win"-wedstrijden uitschrijven, met een link naar zo'n website die contactgegevens vergaart[4], vaak in combinatie met andere like farming-praktijken. Circulerende hoaxes beweren dan weer dat je kans maakt op een waardebon van € 200 voor McDonalds[5], een waardebon van € 500 voor Ikea[6], dat er een truc is waarmee je gratis € 500 kan pinnen per dag[7], dat de overheid € 2500 verschuldigd is aan elke Nederlandse burger[8], dat er een Facebook-app is die je vertelt wie je profiel bezocht heeft[9], of dat je ombeperkt gratis Ariel wastabletten kan krijgen[10]. Deze hoaxes sturen je naar een link die zich voordoet als een bekende website (zoals Facebook), en je na enkele vragen dan weer doorstuurt naar de website van dubieuze bedrijven zoals hierboven omschreven. Opmerkelijk is dat de sponsors hier geen actie tegen schijnen te ondernemen, en zelfs niet de moeite doen zich ervan te distantiëren - het zal hen dan ook worst wezen, contactgegevens kopen voor opdringerige reclamedoeleinden is voor hen duidelijk belangrijker. De Hoax-Wijzer adviseert om na te denken of je al dan niet wil worden geassocieerd met bedrijven en organisaties die gebruik maken van zulke opdringerige reclamemethoden[11], zoals dus ook Het Laatste Nieuws.

Hoaxes

Hieronder geven we een aantal hoaxes weer die gepubliceerd werden door HLN. Sommige zijn inmiddels weer van hun website verwijderd. Vanzelfsprekend is dit slechts een beperkte selectie, een diepgaander onderzoek van alle artikels zou wellicht een veel hoger aantal hoaxes opleveren dan wat hieronder te vinden is. Het aantal artikels met clickbait-titels swingt dan al helemaal de pan uit.

Bargoense tekens: De twaalf tekens waarmee inbrekers huizen markeren

Op 10/06/2013 publiceerde HLN dit artikel[12], en vervolgens nog een artikel over Bargoense tekens op 25/10/2014[13] en op 11/06/2015[14]. Naast het feit dat er geen bewijs is dat inbrekers zulke tekens gebruiken (krijttekeningen van kinderen tellen niet mee) en de eerste inbreker nog met een krijtje op zak moet worden betrapt, is het tevens een onlogische en onhandige manier om huizen te markeren. De pakkans is te groot, als de tekens voor de bewoner niet mogen opvallen zijn ze eveneens moeilijk zichtbaar voor de inbreker vanop een afstand, en eventuele regen maakt al het werk meteen ongedaan[15]. Dit maakt zelfs de kans op ostension bijzonder klein.

HLN links:

450 dolfijnen afgeslacht op Faroereilanden

Op 15/08/2013 publiceerde HLN dit artikel[16], waarin wordt beweerd dat de slachtpartij van dolfijnen walvissen onderdeel is van een "overgangsrite", en dat het uren duurt vooraleer de opgejaagde walvissen (grienden) uit hun lijden worden verlost. Deze beweringen zijn een hoax: de walvisslachting is helemaal geen overgangsritueel[17] en de dieren ervaren slechts enkele seconden pijn voordat ze het bewustzijn verliezen en sterven[18]. Tevens hebben de walvissen (die géén bedreigde diersoort zijn[19]) tot op deze laatste momenten een leven in vrijheid gekend, wat niet kan gezegd worden van slachtvee in België, Nederland en andere Europese landen. Het klopt wel dat door het hoge kwikgehalte de consumptie van dit walvisvlees niet langer aangeraden is[20] en in de laatste jaren is de jacht op griend en de consumptie van diens vlees dan ook sterk afgenomen[21]. Dit is dus geen gevolg van geweldadige acties van Sea Shepherd, maar wel van de vervuiling van de zeeën en oceanen. Het terugdringen van de vervuiling van het water kan alvast bij milieuorganisaties zelf beginnen, door niet méér maar wel minder schepen op zee te sturen, en dat geldt ook voor de vloot van Sea Shepherd.

Meisje dood gestenigd voor aanmaak Facebook-profiel

Op 14/02/2014 publiceerde HLN dit artikel, dat begon met de tekst "Een meisje is in Syrië doodgestenigd voor het aanmaken van een profiel op Facebook. Fatoum Al-Jassem werd door militanten van de Islamitische Staat en de Levant (ISIL), een djihadistisch-salafistische koepelorganisatie, voor de moslimrechtbank van Al-Reqqa gesleurd." Inmiddels werd het weer van hun website verwijderd. HLN had zich blindelings gebaseerd op de informatie van de uiterst onbetrouwbare Iraanse website Fars News Agency, die tevens complottheorieën publiceert. Inmiddels is gebleken dat het verhaal onwaar is[22][23]. HLN had hiermee wel de eer om geciteerd te worden door de extremistische haatblog EJ Bron[24].

HLN links:

Dolfijnentherapie helpt verstandelijk beperkte Sem

Op 09/05/2014 publiceerde HLN dit artikel[25], waarin wordt beweerd dat een psychisch gehandicapt kind, met tevens epilepsie, opmerkelijke vooruitgang zou hebben geboekt als gevolg van dolfijnentherapie. Dit is echter louter een vorm van pseudowetenschap en kwakzalverij. HLN heeft nadien nog wel vaker deze kwakzalverij gepropagandeerd[26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60].

Facebook mag alles, zelfs afluisteren en sms'jes lezen

Op 05/08/2014 publiceerde HLN dit artikel[61], met de bewering dat de mobiele Facebook-app video en geluid zou opnemen zonder je medeweten en dat dit een inbreuk op je privacy is. In werkelijkheid is dit niet het geval en is er van afluisterpraktijken geen sprake; de rechten van de app waren reeds voordien identiek, en zijn standaard om een aantal veelgebruikte functies mogelijk te maken. Er wordt niets opgenomen zonder je medeweten, en niets zomaar naar Facebook doorgestuurd[62].

Lichaam van man helemaal onder de wormen na eten van sushi

Op 25/09/2014 publiceerde HLN dit artikel[63] (inmiddels verwijderd). Als bron werd verwezen naar de Daily Mail, een Britse tabloid die eveneens sensatiegericht is en om de haverklap hoaxes publiceert. Inmiddels is gebleken dat het verhaal van de lintwormen onjuist is, en dat de wormen niet waren veroorzaakt door sushi, aangezien deze lintworm enkel in varkensvlees kan voorkomen[64][65].

'Horrorspin' dringt lichaam van toerist op Bali binnen

Op 16/10/2014 publiceerde HLN dit artikel[66], waarvan de informatie gebaseerd was op louter één Australisch artikel waar verder geen bewijs van kon worden getoond. Inmiddels is gebleken dat dit een hoax is: het is immers onmogelijk voor een spin van eender welke soort om dit te doen[67].

Dood koppel zit 9 jaar in kabelbaan van gesloten pretpark

Op 25/10/2014 publiceerde HLN dit artikel, dat begon met de tekst "Vorige week is in Six Flags New Orleans een dood echtpaar in een kabelbaan gevonden". Na enkele uren was het artikel alweer verwijderd, maar sporen ervan konden nog een tijdje worden gevonden in tal van zoekmachines[68]. Hun bron was de obscure satirewebsite He Wat?[69] en blijkbaar kenden ze zelfs niet het verschil tussen een "achtbaan" (pretparkattractie) en "kabelbaan" (gondellift of skilift).

HLN links:

Omaatje maakt bontjassen met katten van de buren

Op 15/01/2015 publiceerde HLN dit artikel[70], met zelfs vermelding van worldnewsdailyreport.com als bron. De journalist heeft geen enkele poging ondernomen om de betrouwbaarheid van de bron te verifiëren, anders had hij zonder enige moeite geweten dat het gaat om een satirewebsite[71][72][73]

Golf van kritiek: 'Feministe' aborteert baby "omdat het een jongen is"

Op 10/02/2015 publiceerde HLN dit artikel[74], met verwijzing naar de uiterst onbetrouwbare en oerconservatieve website The Daily Caller als bron. Hoewel HLN beweerde dat het moeilijk te achterhalen is of zulk een verhaal waar is of niet, is gebleken dat eender wie zonder veel moeite deze hoax kon ontkrachten (al was het maar door even logisch na te denken)[75][76]. Inmiddels werd het artikel stilzwijgend veranderd (zonder vermelding van update) met de vermelding dat het verhaal niet waar blijkt te zijn, nadat anderen het opzoekwerk hadden gedaan dat de journalist in kwestie zelf had moeten doen.

Onderzoek: baard is net zo vies als toilet

Op 03/05/2015 publiceerde HLN dit artikel[77], maar de bewering bleek helemaal niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd te zijn[78].

Ongelofelijk! Auto smelt weg tijdens hittegolf in Italië

Op 12/08/2015 publiceerde HLN dit artikel[79]. De auto was helemaal niet beginnen smelten door de zon, maar wel door een brand in de nabijheid[80][81].

Facebook komt met een dislike-knop

Op 15/09/2015 publiceerde HLN dit artikel[82]. Er werd hier verwezen naar de clickbait-website Buzzfeed als bron, aangevuld met citaatmijnen. In feite heeft Mark Zuckerberg van Facebook gezegd dat er nieuwe functionaliteit komt, maar niet in de vorm van een dislike-knop[83][84].

Dit arme vrouwtje hoopte op haarmousse toen ze spuitbus met isolatieschuim leegspoot

Op 29/09/2015 publiceerde HLN dit artikel[85]. Er werd hier verwezen naar de clickbait-website Daily Mail als bron. De oorsprong van de foto is onbekend, maar aanvankelijk werd er nergens beweerd dat de vrouw in kwestie haar bus met haarmousse zou hebben verward met die van isolatieschuim. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat dit de oorzaak is, en bovendien lijkt dit ook bijzonder onwaarschijnlijk. Er zijn duidelijk ook brokstukken of dergelijke mee in de piepschuim op het haar van de vrouw te zien, die er niet vanzelf kunnen gekomen zijn[86]. Maar zo ver heeft HLN blijkbaar niet nagedacht, ze waren wellicht te druk bezig met het verzinnen van een goede clickbait-titel.

Het geheime wapen tegen stress zit  in ... je oor

Op 11/10/2015 publiceerde HLN dit artikel[87]. Deze methode zou gebaseerd zijn op "ooracupunctuur". Dit is slechts pseudowetenschap en een hoax, aangezien het effect hiervan niet verder rijkt dan het placebo-effect en acupunctuur eveneens pseudowetenschap is[88].

Tiener hangt zich op na zeldzame allergische reactie op wifi

Op 30/11/2015 publiceerde HLN dit artikel[89],  waarin wordt beweerd dat een meisje dat zelfmoord pleegde leidde aan een allergie voor wifi, of aldus elektrohypersensitiviteit. Hoewel de zelfmoord tragisch is, is de ziekte geheel fictief en hoogstwaarschijnlijk psychologisch in oorsprong (de angst voor wifi-stralingen is schadelijker dan de wifi-straling zelf). HLN laat in het artikel uitschijnen dat het hiet om een echte ziekte zou gaan, en helpt dus met het propaganderen van pseudowetenschap.

'Seksroulette' op feestjes: onbeschermd vrijen met hiv-besmette deelnemer

Op 17/05/2016 publiceerde HLN dit artikel[90], waarin wordt beweerd dat "Servische Roulette" zou worden gespeeld op seksfeestjes, waarbij men onbeschermde geslachtsgemeenschap zou hebben met mensen waarvan er één met HIV-besmet is maar zijn identiteit onbekend blijft. Er is echter geen enkel bewijs, of aanwijzing, dat dit daadwerkelijk gebeurt. HLN heeft deze hoax overgenomen van haar Britse tegenhangers in de riooljournalistiek: The Mirror en The Daily Mail[91].

Ice Bucket Challenge leidt tot doorbraak in ALS-onderzoek

Op 26/07/2016 publiceerde HLN dit artikel[92], waarin wordt beweerd dat onderzoek naar ALS een doorbraak heeft gemaakt in de bestrijding van de ziekte. De onderzoeksresultaten zijn echter geen "doorbraak" omdat er geen zekerheid is dat dit ooit een impact zal hebben op de behandeling van ALS[93].

"Voorverpakte sla is broeihaard voor salmonella": zo vuil is je keuken

Op 22/11/2016 publiceerde HLN dit artikel[94]. Hoewel het grootste gedeelte van het artikel niet eens gaat over voorverpakte sla, betreft het een alarmistische titel en inleidingsparagraaf die onnodig voor onrust zorgt. Het is niet bewezen dat er meer bacteriën zitten in voorverpakte sla dan op niet-verpakte onversneden kropsla, en gemiddeld bevatten voorverpakte en voorgesneden groenten slechts zeer zelden bacteriën (0 tot 3%)[95]

Last van hooikoorts? Dan drink je best gin-tonic

Op 21/06/2017 publiceerde HLN dit artikel[96], waarin wordt beweerd dat het drinken van gin of vodka zou helpen de symptomen van hooikoorts tegen te gaan. Deze beweringen zijn gebaseerd op een onbetrouwbare studie waarvan de resultaten bovendien nog eens fout worden geïnterpreteerd. Gin-tonic zou hooikoortssymptomen zelfs net erger kunnen maken[97][98].

Wilrijkse arts waarschuwt voor gevolgen 5G: “Het is levensgevaarlijk en niemand die het weet”

Op 02/03/2020 publiceerde HLN dit artikel[99], waarin wordt beweerd dat COVID-19 werd veroorzaakt door 5G, en dat 5G-stralingen schadelijk zouden zijn, aldus een Antwerpse dokter. Het gaat hier om nepnieuws en een complottheorie, meer bepaald een geval van coronavirusontkenning waarvan HLN de propagandering zonder enig weerwoord publiceerde. Inmiddels werd het artikel wel weer verwijderd, het staat wel nog te lezen op complottheorieënwebsite Nine For News[100].

Clickbait

Clickbait is een term voor websites die met sensationele en hyperbole titels bezoekers proberen te lokken, veelal om op die manier inkomsten te genereren uit de advertenties die worden getoond. Ze zijn dan ook makkelijk te herkennen aan hun sensationele titels, die slechts half nieuws verkondigen met een hint naar een sensationeel vervolg in het artikel. Dat vervolg valt veelal tegen, en het artikel is meestal onbenullig, teleurstellend, een hoax of gewoonweg van erbarmelijke kwaliteit. Clickbait-titels zijn meestal geschreven in een stijl van "hij deed eerst dit, maar wat er toen gebeurde...", "je raadt nooit wat..." of "als je dit doet zal je leven veranderen".

In die context kan HLN.be dan ook zonder twijfel een Clickbait-website genoemd worden, aangezien er zelden artikels met daadwerkelijke nieuwswaarde worden gepost en het meeste gewoon van het internet werd geraapt om het vervolgens opnieuw te publiceren met een hyperbole en overdreven emotionele inslag. Enkele voorbeelden:

 • Dit model smokkelde haar kat aan boord van het vliegtuig. En toen brak de hel los...[101]
 • Koppel vindt oude safe en is stomverbaasd door inhoud[102]
 • Agent geeft boete aan bestuurder, maar dit aan meisje met kanker op achterbank[103]
 • Tennisster gaat helemaal door het lint (maar het publiek smult ervan)[104]
 • Eind goed, al goed... Maar bijna was dit aanzoek teleurstellend geëindigd[105]
 • Waarom je een MMA-vechtster beter niet berooft...[106]
 • Steven Defour doet het in zijn broek van het lachen, wat heeft die uitgespookt?[107]
 • Zet jullie schrap voor deze vreselijke crash (met ongelofelijke afloop)[108]
 • Bijna 500.000 views! Wat deze tafeltennissers doen, is dan ook niet alledaags[109]
 • Toen zijn dochter met syndroom van Down trouwde, schreef papa haar een pakkende brief[110]
 • Hij heeft hoogtevrees maar zijn vrienden sturen hem op deze klif...[111]
 • Dek je bed op (+ 9 andere kleine gewoonten die je leven kunnen veranderen)[112]
 • Gestolen hondje wordt helemaal gek als ze herenigd wordt met haar baasje[113]
 • Ronduit crapuleus, wat deze Futsalspeelster hier doet[114]
 • Meisje stapt in auto van man die ze kent van Facebook. En dan doen haar ouders dit[115]
 • Deur-aan-deurverkoper klopt nietsvermoedend aan maar dan...[116]
 • Dit gebeurt er met je lichaam een uur nadat je een Big Mac hebt gegeten[117]

Andere riooljournalistiek

Naast hoaxes publiceert HLN ook andere artikels waar de riooljournalistiek van afdruipt. Het gaat hier om artikels die niet per se een hoax zijn, maar toch misleidende informatie bevatten.

Zo krijg je nooit meer advertenties op Facebook

Op 21 februari 2015 publiceerde HLN dit artikel[118] met de misleidende titel dat een aantal instructies ertoe leiden dat je gewoon géén advertenties op Facebook meer te zien krijgt. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Pas in het artikel zelf wordt er gesproken over "advertenties gebaseerd op je eigen surfgedrag, om dan op het einde van het artikel weer de bewering te lezen dat hierdoor alle advertenties verdwenen zullen zijn. 

Stappen 1 en 2 zijn totaal irrelevant als het gaat om advertenties op Facebook. Het advies in die stappen is op zich wel goed als het gaat om de bescherming van je privacy, maar op de hoeveelheid advertenties heeft het geen enkele invloed. Stappen 3, 4 en 5 daarentegen wel, maar het gaat hier uitsluitend om gerichte advertenties. Dat wil zeggen dat Facebook je advertenties toont op basis van je surfgedrag, om op die manier de advertenties zo interessant mogelijk te laten lijken voor je. Want hoe meer relevant een advertentie voor je is, hoe groter de kans je erop klikt en Facebook er dus geld aan verdient, waar het tenslotte allemaal om draait. Door die instructies te volgen, zal het voor Facebook moeilijker worden om gerichte advertenties te tonen, maar dat betekent niet dat er geen advertenties meer zullen verschijnen. 

Laatste mannelijke witte neushoorn ter wereld wordt permanent bewaakt

Op 15 april 2015 publiceerde HLN dit artikel[119] met de vermelding dat de witte neushoorn met uitsterven bedreigd is, en dat er nog maar vijf exemplaren leven. In werkelijkheid werd deze diersoort reeds in 2006 zo goed als uitgestorven verklaard, nadat er in 2000 nog maar 10 exemplaren waren. Berichtgevingen van het "plotse uitsterven" of "laatste exemplaar" werden echter opnieuw als "nieuws" verkondigd in 2011, 2013 en 2015[120]. De circulerende foto, zoals ook in het HLN-artikel geplaatst, toont dat het vermeende laatste exemplaar door gewapende mannen wordt bewaakt, maar ook dat is oud nieuws. De foto dateert van 2012 en maakte toen deel uit van de World Press Photo Exhibition in Amsterdam[121].

Adobe zegt het zelf: schakel Flash op je computer nu uit

Op 8 juli 2015 publiceerde HLN dit artikel[122] met de vermelding dat een veiligheidslek in het programma Flash aan het licht is gekomen, en dat zowel Adobe als Symantec aanraden om het voorlopig uit te schakelen. Hoewel het om een echte veiligheidslek ging, was dit lang geen uitzondering, zulke waarschuwingen komen erg geregeld voor[123][124][125]. Bovendien heeft Adobe nergens opgeroepen om Flash uit te schakelen, wat nochtans wel beweerd wordt in de titel van het HLN-artikel. Adobe erkende wel het probleem, en heeft zoals gewoonlijk zo snel mogelijk een veiligheidsupdate gelanceerd[126]. Het HLN-artikel beweert ook dat Symantec heeft aangeraden om Flash uit te schakelen, en dat is eveneens onzin. In haar artikel van 7 juli 2015 heeft Symantec aangegeven dat "gebruikers die ongerust zijn hierover, Flash kunnen uitschakelen", een wel meer gebruikte standaardzin gevolgd door standaard-instructies om Flash uit te schakelen. Nergens in het artikel in kwestie wordt er daadwerkelijk opgeroepen om Flash uit te schakelen[127]. Het oversensationele HLN-artikel wekt dus meer ongerustheid dan nodig. 

IS: "We hebben al 4.000 strijders Europa binnengesmokkeld"

Op 7 september 2015 publiceerde HLN dit artikel[128] met de vermelding dat IS heeft aangekondigd dat reeds 4000 strijders in Europa zijn geraakt met de vluchtelingenstroom. De bron van deze informatie is de onbetrouwbare clickbait-website Buzzfeed, die naar eigen zeggen een IS-strijder heeft geïnterviewd[129]. Het artikel dateert echter al van 12 november 2014, en is dus geen "nieuws". Het is sowieso onwaarschijnlijk dat IS-strijders dit interview zouden geven aan een amateuristische nieuwssite en niet aan internationaal bekende nieuwsmedia[130]. IS is tevens niet in staat om zoveel strijders naar Europa te sturen[131]. HLN heeft dus weerom een onbetrouwbare bron onder haar arm genomen, en dan nog met een artikel van bijna een jaar oud.

Hoe deze zwarte stip slachtoffers van huiselijk geweld moet helpen

Op 14 september 2015 publiceerde HLN dit artikel[132], waarin wordt uitgelegd dat slachtoffers van partnergeweld zichzelf kunnen helpen door een zwarte stip op hun handpalm te plaatsen. Dit is methode die slachtoffers van partnergeweld enkel maar in nog meer gevaar kan brengen dan ze sowieso al zijn, en om die reden wordt de bogus zwarte stipcampagne niet erkend door politie en andere hulpverleners. De campagne bestaat intussen gelukkig ook niet meer.

Revolutionair: muizenjongen geboren zonder eicel

Op 14 september 2016 publiceerde HLN dit artikel[133], met een titel die beweert dat het gelukt is om muizenjongen te laten geboren worden zonder dat hier een eicel aan te pas is gekomen. Om dan in het artikel letterlijk te moeten lezen "op dit moment is er nog wel een eicel vereist om een embryo te creëren". In werkelijkheid staan wetenschappers nog geen stap dichter om een embryo te kunnen creëren zonder eicel[134][135].

Referenties

 1. https://www.facebook.com/dehoaxwijzer/photos/a.199040723565923.53719.199019156901413/665183460284978/
 2. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/fraude/fraudecadeaubon500voorikea
 3. http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/hoaxtrucom500europerdagtepinnenzonderkaart
 4. https://likeendeelwinactiesoplichtersmeldpunt.wordpress.com/2016/08/24/links-naar-misleidende-win-en-like-paginas-op-facebook/
 5. http://www.hoaxwijzer.be/fraude/hoax-cadeaubonvan200voormcdonalds
 6. http://www.hoaxwijzer.be/fraude/fraudecadeaubon500voorikea
 7. http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/hoaxtrucom500europerdagtepinnenzonderkaart
 8. http://www.hoaxwijzer.be/hoaxes/hoaxdeoverheidis2500verschuldigdaanelkenederlandseburger
 9. http://www.hoaxwijzer.be/fraude/fraudeziewieerjouwfacebook-profielbekijkt
 10. https://www.facebook.com/dehoaxwijzer/photos/a.424791597657500.1073741828.199019156901413/802318419904814/
 11. https://www.facebook.com/dehoaxwijzer/photos/a.199040723565923.53719.199019156901413/665183460284978/
 12. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1649190/2013/06/10/De-twaalf-tekens-waarmee-inbrekers-huizen-markeren.dhtml
 13. http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-leuven/inbrekers-markeren-uw-huis-a2101208/
 14. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2355319/2015/06/11/Deze-tekens-laten-dieven-achter-als-ze-jouw-huis-komen-inspecteren.dhtml
 15. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/urban-legends/stadslegendegeheimetekensvaninbrekers
 16. http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1687377/2013/08/15/450-dolfijnen-afgeslacht-op-Faroereilanden.dhtml
 17. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxslachtpartijvanbedreigdewalvissendolfijnenopfaeroereilandenalsovergangsritueelvoorjongens
 18. http://whaling.fo/Default.aspx?ID=6844
 19. http://www.iucnredlist.org/details/9250/0
 20. http://www.newscientist.com/article/dn16159-faroe-islanders-told-to-stop-eating-toxic-whales.html
 21. http://www.wdcs.org/wdcskids/de/news.php?select=419
 22. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxmeisjedoodgestenigdvooraanmaakfacebook-profiel
 23. http://www.loonwatch.com/2014/02/fake-picture-of-syrian-girl-being-stoned-by-rebels-for-having-facebook-account/
 24. https://ejbron.wordpress.com/2014/02/14/meisje-dood-gestenigd-voor-aanmaak-facebook-profiel/
 25. https://www.hln.be/nieuws/buitenland/dolfijnentherapie-helpt-verstandelijk-beperkte-sem~aaf7105a4/
 26. https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/dolfijnentherapie-helpt-patientjes-uz-gent~a7a4f3b7/
 27. https://www.hln.be/regio/schelle/dolfijnentherapie-voor-thorben-4-in-2018~a305d9f9/
 28. https://www.hln.be/regio/middelkerke/revaliderende-matti-herleeft-bij-dolfijnen~abd744cc/
 29. https://www.hln.be/regio/man-start-inzamelactie-voor-peuter-die-hij-niet-kent~a6f87d53/
 30. https://www.hln.be/regio/tienen/benefiet-om-joke-6-te-helpen-stappen~a496708e/
 31. https://www.hln.be/regio/schelle/hele-buurt-in-de-bres-voor-thorben~a430d9fa/
 32. https://www.hln.be/nieuws/buitenland/dolfijnentherapie-helpt-verstandelijk-beperkte-sem~aaf7105a4/
 33. https://www.hln.be/regio/schelle/dolfijnentherapie-in-curacao-schot-in-de-roos~a3e63fa3/
 34. https://www.hln.be/regio/schelle/eindelijk-dolfijnentherapie-voor-thorben-5~a0109e43/
 35. https://www.hln.be/regio/hamme/-eerste-woordjes-tussen-dolfijnen~ae70e3c1a/
 36. https://www.hln.be/regio/ieper/loper-met-prothese-zamelt-geld-in-voor-dolfijnentherapie-sandro-9~a887787c/
 37. https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/loper-met-prothese-wil-geld-inzamelen-voor-zieke-sandro~a766a498/
 38. https://www.hln.be/regio/schelle/hindernissenloop-ten-voordele-van-thorben~af9b4614/
 39. https://www.hln.be/regio/antwerpen/te-voet-naar-scherpenheuvel-voor-dolfijnentherapie~aac93794/
 40. https://www.hln.be/regio/antwerpen/-51-kilometer-te-voet-voor-een-rat~a6ae89fd/
 41. https://www.hln.be/regio/dendermonde/-dolfijnen-maken-sandro-9-rustig~a4f6c50c/
 42. https://www.hln.be/regio/hamme/-eindelijk-ella-june-kan-in-dolfijnentherapie~ad7e6133/
 43. https://www.hln.be/regio/hamme/3-000-euro-gezocht-voor-ella-june~af4c3e55/
 44. https://www.hln.be/regio/tienen/-dolfijn-leert-joke-handicap-aanvaarden~a3330cab/
 45. https://www.hln.be/regio/kortenberg/ouders-organiseren-benefiet-voor-dure-therapie-zoon-met-zeldzame-ziekte~abe2ebed/
 46. https://www.hln.be/regio/hemiksem/veiling-brengt-500-euro-op-voor-thorben-3~a4a2b3c5/
 47. https://www.hln.be/regio/hamme/spaghettifestijn-voor-dolfijnentherapie-ella-june~a8dce5da/
 48. https://www.hln.be/regio/tienen/joke-6-blij-met-al-dat-volk-op-haar-benefiet~a1027c85/
 49. https://www.hln.be/regio/schelle/buren-toveren-straat-om-tot-museum~a3ab0ca6/
 50. https://www.hln.be/regio/ieper/-niets-mooier-dan-medemens-helpen~a2f1410e/
 51. https://www.hln.be/regio/schelle/kunst-te-koop-voor-zieke-thorben-3~a49b9b89/
 52. https://www.hln.be/regio/hamme/benefiet-bedacht-aan-kappersstoel~a3bc66b8/
 53. https://www.hln.be/nieuws/buitenland/dolfijnentherapie-helpt-verstandelijk-beperkte-sem~aaf7105a4/
 54. https://www.hln.be/regio/merchtem/-brenn-heeft-lift-in-huis-en-dolfijnentherapie-nodig~a3437e19/
 55. https://www.hln.be/regio/schelle/hele-buurt-in-de-bres-voor-thorben~a430d9fa/
 56. https://www.hln.be/regio/tienen/vriendenkring-schenkt-2-000-euro-aan-vzw-help-joke-stappen~a6167fc6/
 57. https://www.hln.be/regio/tienen/-ze-kan-eindelijk-in-dolfijnentherapie~a3981397/
 58. https://www.hln.be/nieuws/binnenland/droom-van-joke-5-ooit-stappen-zonder-looprekje~a23d9a51/
 59. https://www.hln.be/regio/maaseik/tweeling-naar-dolfijnen-in-curacao~a65c931a/
 60. https://www.hln.be/regio/maaseik/bas-en-bente-naar-dolfijnen-in-curacao~a3faccb5/
 61. http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1980662/2014/08/05/Facebook-mag-alles-zelfs-afluisteren-en-sms-jes-lezen.dhtml
 62. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxfacebookleestsmsjesenluistertgesprekkenafviamessengerapp
 63. http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2063016/2014/09/25/Lichaam-van-man-helemaal-onder-de-wormen-na-eten-van-sushi.dhtml
 64. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxlintwormenverspreidoverlichaamnahetetenvansushi
 65. http://www.snopes.com/info/news/sashimi.asp
 66. http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2091572/2014/10/16/Horrorspin-dringt-lichaam-van-toerist-op-Bali-binnen.dhtml
 67. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxspinleeftdriedageninhetlichaamvanaustralischetoerist
 68. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxdoodechtpaarzit9jaarinkabelbaangeslotenpretpark
 69. http://www.hewat.nl/2014/10/22/dood-echtpaar-zit-9-jaar-in-kabelbaan-gesloten-pretpark/
 70. http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2182880/2015/01/15/Omaatje-maakt-bontjassen-met-katten-van-de-buren.dhtml
 71. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxomaatjemaaktbontjassenmetkattenvandeburen
 72. http://www.hoax-slayer.com/hoax-old-lady-arrested-fur-coats-cats.shtml
 73. http://www.snopes.com/media/notnews/catfurcoat.asp
 74. http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2213100/2015/02/10/Golf-van-kritiek-Feministe-aborteert-baby-omdat-het-een-jongen-is.dhtml
 75. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxfeministeaborteertbabyomdatheteenjongenis
 76. http://www.snopes.com/media/notnews/abortedboy.asp
 77. http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2307536/2015/05/03/Onderzoek-baard-is-net-zo-vies-als-toilet.dhtml
 78. http://now.snopes.com/2015/05/05/beards-poop/
 79. http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2419968/2015/08/12/Ongelofelijk-Auto-smelt-weg-tijdens-hittegolf-in-Italie.dhtml
 80. https://www.facebook.com/Hoaxmelding/photos/a.131766316984141.27255.130426727118100/485462058281230/
 81. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxautosmeltwegtijdenshittegolfinitaliee
 82. http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2456931/2015/09/15/Facebook-komt-met-een-dislike-knop.dhtml
 83. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxfacebookintroduceertdislike-knop
 84. http://m.snopes.com/facebook-dislike-button/
 85. http://www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2472612/2015/09/29/Dit-arme-vrouwtje-hoopte-op-haarmousse-toen-ze-spuitbus-met-isolatieschuim-leegspoot.dhtml
 86. http://m.snopes.com/builders-foam-hair/
 87. http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2486124/2015/10/11/Het-geheime-wapen-tegen-stress-zit-in-je-oor.dhtml
 88. https://www.sciencebasedmedicine.org/acupuncture-doesnt-work/
 89. http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2541568/2015/11/30/Tiener-hangt-zich-op-na-zeldzame-allergische-reactie-op-wifi.dhtml
 90. http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2706028/2016/05/17/Seksroulette-op-feestjes-onbeschermd-vrijen-met-hiv-besmette-deelnemer.dhtml
 91. http://www.snopes.com/sex-roulette/
 92. http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2810145/2016/07/26/Ice-Bucket-Challenge-leidt-tot-doorbraak-in-ALS-onderzoek.dhtml
 93. http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/zorgde-de-ice-bucket-challenge-voor-een-doorbraak-in-de-behandeling-van-als
 94. https://www.hln.be/nina/style/-voorverpakte-sla-is-broeihaard-voor-salmonella-zo-vuil-is-je-keuken~ae5b35df/
 95. https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/is-voorverpakte-sla-een-ideale-voedingsbodem-voor-salmonella
 96. https://www.hln.be/nina/fit-gezond/last-van-hooikoorts-dan-drink-je-best-gin-tonic~a5bad254/
 97. http://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/gin-tonic-drinken-tegen-hooikoorts/
 98. https://www.hoaxmelding.nl/hoax/hooikoorts-drink-gin-tonic/
 99. https://www.hln.be/in-de-buurt/wilrijk/wilrijkse-arts-waarschuwt-voor-gevolgen-5g-het-is-levensgevaarlijk-en-niemand-die-het-weet~a5b1e6f4/?fbclid=IwAR2KhW4odVMqrwDnh2tqW2syqmPrATuZRw4HaaIbmMkiDaRTyf93o7GcJqQ (inmiddels verwijderd)
 100. https://www.ninefornews.nl/belgische-huisarts-mogelijk-link-tussen-coronavirus-en-5g-dit-artikel-werd-snel-ingetrokken/
 101. http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2442927/2015/09/02/F16-s-escorteren-vlucht-na-zware-rel-met-model-over-haar-poes-aan-boord.dhtml
 102. http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2439024/2015/08/29/Koppel-vindt-oude-safe-en-is-stomverbaasd-door-inhoud.dhtml
 103. http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2444177/2015/09/03/Agent-geeft-boete-aan-chauffeur-maar-ook-dit-briefje-aan-kankerpatientje.dhtml
 104. http://www.hln.be/hln/nl/1290/US-Open/article/detail/2443970/2015/09/03/Tennisster-gaat-helemaal-door-het-lint-maar-het-publiek-smult-ervan.dhtml
 105. http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2437934/2015/08/28/Eind-goed-al-goed-Maar-bijna-was-dit-aanzoek-teleurstellend-geeindigd.dhtml
 106. http://www.hln.be/hln/nl/9091/Time-out/article/detail/2443285/2015/09/02/Waarom-je-een-MMA-vechtster-beter-niet-berooft.dhtml
 107. http://www.hln.be/hln/nl/9091/Time-out/article/detail/2443050/2015/09/02/Steven-Defour-doet-het-in-zijn-broek-van-het-lachen-wat-heeft-die-uitgespookt.dhtml
 108. http://www.hln.be/hln/nl/955/Auto--en-Motorsport/article/detail/2442947/2015/09/02/Zet-jullie-schrap-voor-deze-vreselijke-crash-met-ongelofelijke-afloop.dhtml
 109. http://www.hln.be/hln/nl/9091/Time-out/article/detail/2442773/2015/09/02/Bijna-500-000-views-Wat-deze-tafeltennissers-doen-is-dan-ook-niet-alledaags.dhtml
 110. http://www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2441563/2015/09/01/Toen-zijn-dochter-met-syndroom-van-Down-trouwde-schreef-papa-haar-een-pakkende-brief.dhtm
 111. http://www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2439676/2015/08/30/Hij-heeft-hoogtevrees-maar-zijn-vrienden-sturen-hem-op-deze-klif.dhtml
 112. http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2372240/2015/06/22/Dek-je-bed-op-9-andere-kleine-gewoonten-die-je-leven-kunnen-veranderen.dhtml
 113. http://www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2439185/2015/08/29/Gestolen-hondje-wordt-helemaal-gek-als-ze-herenigd-wordt-met-haar-baasje.dhtml
 114. http://www.hln.be/hln/nl/956/Meer-Sport/article/detail/2439031/2015/08/29/Ronduit-crapuleus-wat-deze-Futsalspeelster-hier-doet.dhtml
 115. http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2418703/2015/08/11/Meisje-stapt-in-auto-van-man-die-ze-kent-van-Facebook-En-dan-doen-haar-ouders-dit.dhtml
 116. http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2457826/2015/09/16/Deur-aan-deurverkopers-kloppen-nietsvermoedend-aan-maar-dan.dhtml
 117. http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2464921/2015/09/23/Dit-gebeurt-er-met-je-lichaam-een-uur-nadat-je-een-Big-Mac-hebt-gegeten.dhtml
 118. http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2224290/2015/02/19/Eindelijk-Zo-krijg-je-nooit-meer-advertenties-op-Facebook.dhtml
 119. http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/2287822/2015/04/15/Laatste-mannelijke-witte-neushoorn-ter-wereld-wordt-permanent-bewaakt.dhtml
 120. http://www.snopes.com/critters/crusader/blackrhino.asp
 121. http://www.iamexpat.nl/lifestyle/whats-on/upcoming/amsterdam/exhibitions/world-press-photo-exhibition-2012
 122. http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2388812/2015/07/08/Schakel-Flash-op-computer-uit.dhtml
 123. https://nakedsecurity.sophos.com/2013/03/13/adobe-security-updates/
 124. http://www.windowsecurity.com/blogs/chetcuti/vulnerabilities/adobe-releases-updates-resolve-exploited-memory-leak.html
 125. http://www.theregister.co.uk/2014/02/20/flash_adobe_posts_emergency_fix/
 126. https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsa15-03.html
 127. http://www.symantec.com/connect/blogs/leaked-flash-zero-day-likely-be-exploited-attackers
 128. http://www.hln.be/hln/nl/33982/Islamitische-Staat/article/detail/2447454/2015/09/07/IS-We-hebben-al-4-000-strijders-Europa-binnengesmokkeld.dhtml
 129. http://www.buzzfeed.com/mikegiglio/smuggler-i-sent-isis-fighters-to-europe
 130. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/artikels/geruchten-over-asielzoekers#TOC-IS-heeft-4000-strijders-Europa-binnengesmokkeld-met-de-vluchtelingenstroom
 131. http://www.knack.be/nieuws/wereld/duizenden-is-strijders-onder-vluchtelingen-onzin-is-kan-zich-dat-niet-veroorloven/article-longread-604169.html
 132. http://www.hln.be/hln/nl/14/Nina/article/detail/2455018/2015/09/14/Hoe-deze-zwarte-stip-slachtoffers-van-huiselijk-geweld-moet-helpen.dhtml
 133. http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2871573/2016/09/14/Revolutionair-muizenjongen-geboren-zonder-eicel.dhtml
 134. http://www.sciencemag.org/news/2016/09/motherless-babies-how-create-tabloid-science-headline-five-easy-steps
 135. http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/worden-eicellen-en-dus-vrouwen-straks-overbodig-voor-de-voortplanting
Advertisement