Hoax wiki
Advertisement

De regering wil niet dat je dit weet, maar zo ziet de aarde er écht uit. Kan je de grote, ronde opening zien die toegang geeft tot de holle aarde?

De holle aarde theorie is een pseudowetenschappelijk geloof en complottheorie die stelt dat de aarde hol is, en dat het holle gedeelte bewoond wordt door allerhande mensen zoals Vikings, Nazi's, Joden, en aliens. De theorie wordt vooral gepropagandeerd door mensen wiens schedel eveneens hol is

Geschiedenis van de theorie

Het idee van een "holle aarde" is, in de brede zin, een concept waar men reeds sinds de oudheid in gelooft. We vinden het in verschillende culturen en religies, zoals de "hel" van het Christendom en de "onderwereld" in de Griekse en Keltische mythologie. Aangezien de klassieke Grieken zich reeds bewust waren van het feit dat de aarde rond en niet plat is (ondanks urban legends die het tegengestelde beweren[1]), moeten zij zich de lokatie van hun "onderwereld" ergens vanbinnen in een holle plaats in de aarde hebben voorgesteld. Hoewel het werd beschouwd als een plaats van de doden, stelde men zich dit alsnog voor als een fysieke plaats omringd door vijf rivieren[2].

Edmond Halley

Een (min of meer) wetenschappelijke hypothese van het holle aarde-concept werd voor het eerst voorgesteld in 1692 door Edmond Halley - dezelfde Engelse wetenschapper die de terugkeer berekende van de komeet Halley, die bijgevolg naar hem is genoemd. Hij stelde dat de aarde bestond uit drie "lagen", "schillen" of omhulsels, waarvan de buitenste een dikte zou hebben van zo'n 800 km. Onder de binnenste laag zou dan de de binnenste kern van de aarde zich bevinden. Edmond stelde dat de drie lagen van elkaar gescheiden werden door een "atmosfeer". Bovendien zou elk van deze lagen of "bollen" over haar eigen magnetische polen beschikken, en zou elke "bol" op zijn eigen snelheid roteren onafhankelijk van de snelheid van de andere twee.

Volgens de hypothese moest dit de afwijkende compasmetingen verklaren[3], waarvan we nu inmiddels echter weten dat ze worden veroorzaakt door veranderingen in het magnetisch veld van de aarde en plaatsen waar natuurlijke ijzererts in de grond zit[4]. Gezien de beperkte wetenschapskennis en technologie in de 17de eeuw, was de hypothese van Halley enigszins begrijpelijk, maar helaas ging hij nog een stap verder met te veronderstellen dat elke "atmosfeer" tussen de lagen verlicht was, én tevens bewoond door levensvormen. Het noorderlicht (aurora borealis) was volgens hem gas afkomstig van die atmosferen, dat wist te ontsnappen via een dunne aardkorst aan de polen[5]

John Symmes

Oh nee, de Death Star is wederom herbouwd!

In de 19de eeuw Het holle aarde-idee kwam opnieuw onder de aandacht met John Symmes, een eccentrieke veteraan van de Oorlog van 1812. Hij stelde niet alleen dat de aarde hol zou zijn, maar ook dat er een opening en daadwerkelijke doorgang naartoe bestond aan de polen. De atmosfeer van de binnenaarde zou worden verlicht door een "inwaardse reflectie" van het zonlicht op de buitenste aardlaag[6]. Hierdoor zou de atmosfeer in de holle aarde aangenaam warm zijn, waardoor er tal van planten kunnen groeien, en dieren of misschien zelfs mensen kunnen leven[7]. Hoewel hij, net zoals Halley voor hem, aanvankelijk stelde dat de aarde bestond uit meerdere lagen of schillen, vereenvoudigde hij dit nadien tot slechts één laag - de buitenste dus, waaronder alles helemaal hol zou zijn. 

Het is niet geheel duidelijk of Symmes zich heeft laten inspireren door Halley, of dat hij het idee helemaal zelf uitgedacht had. Bovendien heerste er toen het geloof dat de wiskundige Leonhard Euler een voorstander van de Holle Aarde-theorie zou geweest zijn, en zou hebben gesteld dat er zich een aparte "zon" bevindt in de holle aarde[8]. Er is echter geen enkel bewijs dat Euler deze stelling ooit heeft aangenomen[9][10], maar niettemin geloofde men ten tijde van Symmes wel dat dit wel het geval was. Wanneer men Symmes ermee confronteerde dat zijn Holle Aarde-theorie niet nieuw of origineel was, verwees men zowel naar Halley als naar Euler, maar Symmes reageerde dat hij niet op de hoogte was van de oudere theorieën op het moment dat hij de zijne bedacht[11][12]

Symmes wist zijn stelling zodanig sterk te propaganderen dat de vermeende doorgang naar de binnenwereld bekend werd met de naam "Symmes Hole" (het achterwerk gat van Symmes)[13]. Hij Symmes wilde zelfs een expeditie vanuit Siberië organiseren om te zoeken naar zo'n doorgang, met een team van honderd mensen, alsook een aantal sledes en rendieren. Hij kreeg hierbij de steun van de Amerikaanse president John Quincy Adams, ondanks het feit dat de theorie toen reeds niet echt serieus meer werd genomen[14]. De steun van Adams voor de expeditie van Symmes was mogelijk eerder gemotiveerd door het vooruitzicht van een verkenning van de noordpool, en niet door het holle aarde-concept op zich.

Adams was geen populaire president, vooral dan omwille van tal van andere redenen, maar zijn steun aan de expeditie van Symmes werd niettemin ook gebruikt door zijn politieke tegenstanders om hem te ridiculiseren[15]. Dit heeft ongetwijfeld ook meegespeeld in zijn verkiezingsnederlaag van 1828. Hierdoor kon hij niet aantreden voor een tweede termijn, en werd hij opgevolgd door Andrew Jackson in 1829 - nog voor de expeditie van Symmes van start kon gaan[16]. De expeditie zou nooit plaatsvinden, en Symmes zelf overleed in mei 1829. Zijn zoon, Americus Symmes, was op dat moment slechts 17 jaar maar bleef zijn vader's theorie verder propaganderen. Hij liet zelfs een monument in de vorm van een holle bol plaatsen ter nagedachtenis van John Symmes[17]

Fictieromans

Hoewel de Holle Aarde-theorie van Symmes reeds in zijn eigen tijd als onrealistisch werd beschouwd, vonden zijn ideeën wel ingang bij schrijvers van fictieromans - science fiction dan wel te verstaan. Het thema werd gebruikt in The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838) door Edgar Allan Poe, en Journey to the Center of the Earth (1864) door Jules Verne. Hoewel deze (en andere) auteurs hun boeken wel degelijk uitgaven als "fictieverhalen", vormden ze niettemin op hun beurt toch ook weer inspiratie voor pseudowetenschappers die vervolgens graag wilden geloven dat het allemaal wél echt waar moet zijn. Of het een handig idee vonden om er een cult rond te bouwen waarmee ze zichzelf vervolgens konden verrijken[18]. In 1869 beweerde Cyrus Reed Teed, een pseudowetenschapper herbalist en alchemist, dat hij een "visioen" had ontvangen van een vrouw die hem vertelde dat wij het zijn die binnen in de aarde wonen. Gedurende bijna veertig jaar trachtte Teed dit visioen en concept te propaganderen, en bouwde hij een cultgroep rond zichzelf genaamd "Koreshans"[19] (Koresh is de Hebreeuwse equivalent voor Teed's voornaam Cyrus). 

Het aanhoudende geloof in de Holle Aarde-theorie van sommigen ten spijt, kwam er een definitief einde aan de onzin toen kapitein Richard E. Byrd voor het eerst over de Noordpool vloog -- en geen doorgang naar de Holle Aarde was tegengekomen. Althans, dit had het einde aan die onzin moeten zijn, maar dat was naast pseudowetenschappers en complotdenkers gerekend. Zij stellen immers dat Byrd die doorgang wél heeft gevonden, en zelfs de Holle Aarde heeft bezocht. Als bewijs hiervoor voeren ze aan dat Byrd Antarctica beschreef als "het land van eeuwige mysterie", en dat hij ooit schreef: "ik wil graag het land zien dat voorbij de (noord)pool ligt, het centrum van het Grote Onbekende". Dit is natuurlijk helemaal geen bewijs van ook maar eender wat, laat staan van een Holle Aarde of een doorgang daartoe vanuit de noordpool, maar voor de doorsnee pseudowetenschapper en complotdenker is dit klaarblijkelijk ruim voldoende om hun vooringenomenheid te bevestigen[20].

Ook vandaag de dag nog zijn er complotdenkers, Lichtwerkers en andere mensen met holle schedels die daadwerkelijk geloven dat Byrd in een Holle Aarde gevlogen zouden zijn. In bijna één adem wordt hierbij verwezen naar Symmens én naar fictieschrijver Jules Verne, alsof het allemaal vanzelfsprekend bewijs is dat de Holle Aarde echt moet bestaan[21]. Het feit dat dit volslagen onzin is, en dat satellietbeelden duidelijk geen enkele aanwijzing van een doorgang naar een Holle Aarde of wat dan ook aantonen, zal de aanhanger van deze theorie niet kunnen overtuigen. Zij zijn immers overtuigd dat dit alles, satellietbeelden inclusief, een complot van de overheid moet zijn om de waarheid te verbergen[22]. Zelfs Andrew Jackson, de opvolger van president John Quincy Adams, zou expedities naar de noordpool opzettelijk hebben tegengehouden opdat het complot geheim zou blijven[23]. Meer nog, sommigen begonnen te beweren dat ze UFO's zagen die afkomstig zouden zijn van de Holle Aarde, zoals de zogenaamde "Shaver Mystery" uitgevonden door Ray Palmer en Richard Shaver in de jaren '40 van de 20ste eeuw. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het ontstaan van de ufologie, vooral dan sinds het incident van Roswell

De moderne complottheorie

Mooi kiekje van de laatste vakantie in de Holle Aarde.

Een beperkte wetenschappelijke kennis en technologie in de 17de eeuw, en speculatie over de noordpool in de 18de eeuw zijn nog enigszins te begrijpen en te vergeven. Maar anno 21ste eeuw de Holle Aarde-theorie nog steeds serieus nemen getuigt enkel nog van een totaal gebrek aan realiteitszin. Dat hedendaagse complotdenkers, Lichtwerkers en andere New Agers er bovendien nog de meest onwaarschijnlijke toevoegingen aan verzinnen, is ronduit beschamend voor het menselijke ras. Zo zouden de Eskimo's afkomstig zijn vanuit de Holle Aarde, en zouden er tal van andere mensenrassen nog steeds diep onder de grond leven als een hoogbeschaafde, geavanceerde samenleving[24].

Eén van de meest opmerkelijke beweringen is dat de binnenkant van de Holle Arde bewoond zou zijn door nazi's[25], en Hitler zou aan het einde van de Tweede Wereldoorlog niet gestorven zijn in zijn bunker maar wel gevlucht zijn naar de Holle Aarde waar hij tot op heden zijn oude dag doorbrengt[26]. Tot de bewoners van de Holle Aarde behoren eveneens de tien verloren stammen van Israël, wat ongetwijfeld een gezellig samenzijn is met Hitler en de andere nazi's daar. Als dat nog niet voldoende is, voegen we er graag ook nog eens aan toe dat de Holle Aarde eveneens bewoond is door de "Vikingen van Groenland"[27]. Verder telt de bevolking daar een aantal "hoogontwikkelde mensen" en "reuzen" en aliens. Hun woonplaats, aldus de Holle Aarde, wordt door sommigen ook Agartha genoemd[28].

De Holle Aarde zou een soort paradijs zijn, alsook de Christelijke "hemel", de Tuin van Eden en het Koninkrijk Gods. Het is een plaats van vrede en voorspoed voor iedereen - ja, ook voor Hitler en de nazi's. De bewoners beschikken er over sterk geavanceerde technologie, alsook vliegende schotels waarmee ze hun land "beschermen". Tevens zijn de bewoners zo geanvanceerd dat ze veel ouder kunnen worden[29][30][31], wel honderden jaren oud zonder gezondheidsproblemen[32] (en sommigen spreken over 1700 jaar oud[33]. Lijkt het je een mooi idee voor een vakantie? Om te weten hoe je er kan geraken hoef je enkel maar het e-book van Rodney M. Cluff te kopen[34] -- en je koffers te pakken, uiteraard! Je kan ook opteren om een bezoekje te brengen aan de holle maan[35], of zelfs Mars[36] - want een overduidelijke softwarefout is hét ultieme bewijs dat ook die allemaal hol zijn[37].

Met dit alles stelt zich de vraag: waarom zou de Holle Aarde zo'n strikt geheim moeten blijven? Net zoals het geval is met tal van andere complottheorieën, is er geen echt logisch motief te vinden voor zo'n grootschalig complot, behalve iets in de aard van "laten we de massa eens goed belachelijk maken". Niettemin hebben complotdenkers ook hier een antwoord op: wij, die op de buitenste laag van de aarde wonen, bevinden ons eigenlijk op een "gevangenisplaneet", omdat we gestraft zijn voor iets wat onze voorouders ooit hebben gedaan. Je raadt het al: die voorouders zijn de Bijbelse Adam en Eva die van het Verboden Fruit hebben gegeten. Maar er is ook goed nieuws: onze celstraf zit er bijna op, en de UFO's vliegen rond onze oren om ons dat te vertellen. Alle goede Christenen mogen dan terug "huiswaarts" keren, aldus naar het aardse paradijs genaamd "Holle Aarde"[38]

Weerlegging van de pseudowetenschap

Als we de meest idiote beweringen over nazi's, Vikings en reuzen even terzijde laten, kunnen we kritisch de vraag stellen of een holle aarde daadwerkelijk mogelijk is. Laten we beginnen met de zwaartekracht: die wordt immers bepaald door de massa van de aarde, en indien onze planeet hol zou zijn dan zou ook de massa veel lager moeten zijn. Met een veel geringere massa zou de zwaartekracht te klein zijn om je twee voeten op de grond te houden zonder weg te vliegen, zoals ook het geval is met onze maan (en de meeste andere manen in ons zonnestelsel). Ook zou de zwaartekracht niet in staat zijn de atmosfeer van de aarde vast te houden, met als gevolg dat al het water dat aan de oppervlakte komt meteen weg zou worden gekookt. Tevens zou alle leven op de planeet rechtstreeks wordt blootgesteld aan een hoge dosis zonnestraling en zonnewind, omdat er geen atmosfeer is om die te absorberen, en zonder kern van vloeibaar metaal is er ook geen magnetisch veld om die straling weg te buigen. Op een holle planeet zou je dus ogenblikkelijk gegrild worden[39].

Stel dan dat het holle gedeelte binnenin de aarde toch niet zo groot is als complotdenkers beweren, en dus dat de "schil" van de aarde veel dikker is - met een grotere massa als gevolg. Dit zou betekenen dat de zwaartekracht toch sterk genoeg is om op z'n minst het oppervlaktewater vast te houden - maar dan wel onder een ijslaag en een oceaan die heel de planeet omvat omdat alle vasteland zou zijn weggesleten door erosie, zoals Jupiter's maan Europa. De reden waarom onze oceanen niet allemaal bedekt zijn met een ijslaag is te danken aan het broeikaseffect, waardoor de aardwarmte in de atmosfeer blijft. Hiervoor is CO2 nodig, wat ontstaat door vulkanisme, en vulkanisme op zijn beurt is enkel mogelijk op een planeet met een kern die warm genoeg is - en die kern zou er niet kunnen zijn als de aarde hol was. De kern van de aarde is immers zo heet dat het steen kan doen smelten, en is dus niet bepaald geschikt voor mensen en andere levensvormen om er hun intrek te nemen[40]

Als we zelfs dat allemaal nog even terzijde laten, zitten we met nog tal van andere praktische problemen om onze holle aarde in stand te houden. Als alles onder de aardkorst hol zou zijn, hoe zou het aardoppervlak dan in stand worden gehouden zonder in te zakken? Alle (werkelijke) lagen van de binnenkant van de aarde zijn immers drukvast, maar hun afwezigheid bij een theoretische holle aarde zou een onoverkomelijk probleem vormen. Als er een asteroide op de aarde zou inslaan, zou die gewoon doorheen de aardkorst naar het "holle" gedeelte moeten vallen, een een gigantisch gat moeten achterlaten - en indien zo'n inslag ook nog eens in een oceaan zou gebeuren, zou die oceaan als het ware moeten leeglopen en de holle aarde moeten opvullen. Tenslotte kan de Holle Aarde-theorie geen verklaring geven voor seismische golven of platentektoniek, noch voor het al eerder vernoemde magnetisch veld of de zwaartekracht[41]

Websites die de Holle Aarde-theorie propaganderen

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.hoax-wijzer.be/urban-legends/stadslegendeindemiddeleeuwengeloofdemendatdeaardeplatwas
 2. http://www.greekmythology.com/Myths/Places/The_Underworld/the_underworld.html
 3. https://archive.org/stream/philosophicaltra03royarich#page/470/mode/2up
 4. http://rationalwiki.org/wiki/Hollow_Earth
 5. http://skepdic.com/hollowearth.html
 6. https://archive.org/stream/ohioarchological18ohio#page/28/mode/2up
 7. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symmes_Circular.jpg
 8. http://www.facstaff.bucknell.edu/dgriffin/Research/Griffin-HE_in_Science.pdf
 9. https://books.google.be/books?id=3c6iBQAAQBAJ&pg=PA209&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 10. https://web.archive.org/web/20081221063934/http://www.maa.org/editorial/euler/How%20Euler%20Did%20It%2042%20Hollow%20Earth.pdf
 11. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89062341235;view=1up;seq=115
 12. http://www.facstaff.bucknell.edu/dgriffin/Research/PGEO%2025n05_382-397-Griffin.pdf
 13. http://skepdic.com/hollowearth.html
 14. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015078575480;view=1up;seq=8
 15. http://www.smithsonianmag.com/smart-news/john-quincy-adams-said-yes-expedition-center-earth-180955203/
 16. http://www.smithsonianmag.com/smart-news/john-quincy-adams-said-yes-expedition-center-earth-180955203/
 17. https://books.google.be/books?id=vv4UAAAAYAAJ&pg=PA98&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 18. http://skepdic.com/hollowearth.html
 19. http://mwweb.org/koreshan/blog/
 20. http://skepdic.com/hollowearth.html
 21. https://www.united-lightworkers.be/nl/wetenschap/moeder-aarde/5599-de-geheimen-van-de-holle-aarde
 22. http://www.t0.or.at/subrise/hollow.htm
 23. https://www.united-lightworkers.be/nl/wetenschap/moeder-aarde/7882-tunnels-naar-de-binnenaarde
 24. http://skepdic.com/hollowearth.html
 25. https://united-lightworkers.be/nl/wetenschap/moeder-aarde/7310-nazi-s-in-hollow-earth
 26. http://skepdic.com/hollowearth.html
 27. https://www.united-lightworkers.be/nl/spiritualiteit/bewustzijn/4630-de-aarde-is-hol-en-mensen-wonen-er-vredig-samen
 28. http://worldtruth.tv/nazi-maps-and-documents-to-agartha-confirm-the-hollow-earth-accounts/
 29. https://united-lightworkers.be/nl/wetenschap/moeder-aarde/8349-de-holle-aarde-is-gevuld-met-reuzen-duitsers-en-een-kleine-zon
 30. https://united-lightworkers.be/nl/verborgen-waarheid/8158-wat-u-niet-mag-weten-de-holle-aarde-video
 31. https://www.united-lightworkers.be/nl/wetenschap/moeder-aarde/5599-de-geheimen-van-de-holle-aarde
 32. http://www.ourhollowearth.com/ourhollo/index.html
 33. http://www.ninefornews.nl/theorie-van-de-holle-aarde-een-wereld-waar-je-1700-jaar-oud-kunt-worden/
 34. http://www.ourhollowearth.com/ourhollo/p2.html
 35. https://united-lightworkers.be/nl/paranormaal/buitenaards/6577-is-de-maan-hol-en-staan-er-bouwwerken-op-marsmaan-phobos
 36. https://www.youtube.com/watch?v=AfAzvTRq_CQ
 37. http://rationalwiki.org/wiki/Hollow_Earth
 38. http://www.ourhollowearth.com/ourhollo/index.html
 39. https://www.technopolis.be/nl/fiche/weetjes/sterren-en-planeten/wat-zou-er-gebeuren-als-de-aarde-hol-was/
 40. https://www.technopolis.be/nl/fiche/weetjes/sterren-en-planeten/wat-zou-er-gebeuren-als-de-aarde-hol-was/
 41. http://rationalwiki.org/wiki/Hollow_Earth
 42. http://www.earth-matters.nl/181/6914/eigen-producties/de-holle-aarde-brooks-agnew-en-pirates-of-the-caribbean.html
 43. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m53&s=m89&ss=P1885&l=NL
Advertisement