Hoax wiki
Advertisement

Ik heb [het concentratiekamp] opzettelijk bezocht, zodat ik hiervan bewijs uit eerste hand zou kunnen geven indien er ooit, in de toekomst, de neiging ontstaat om deze beschuldigingen slechts als "propaganda" af te doen. - Generaal Dwight D. Eisenhower[1]

De Holocaust was de systematische vervolging en massamoord van Joden, homoseksuelen, transgenders, zigeuners en gehandicapte mensen door het Nazi-regime van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het was hierbij de bedoeling van Adolf Hitler, de dictator van Duitsland, om "ongewenste elementen op grond van ras" te verwijderen uit het "Third Reich". De volledige uitroeiing van het Joodse ras werd door Hitler die Endlösung genoemd, oftewel de "definitieve oplossing van het Jodenprobleem"[2]. Helaas werd de Holocaust ook het onderwerp van één van de meest wansmakelijke complottheorieën tot nu toe: de holocaustontkenning.

Terminologie

De term "holocaust" betekent brandoffer, en is afkomstig van het Griekse holokauston ("geheel verbrand")[3]. Het woord werd pas vanaf de jaren 1970 veelvuldig gebruikt om te verwijzen naar de massamoorden in de Duitse vernietigingskampen. In 1978 werd de film "Holocaust" uitgezonden, naar het gelijknamige boek[4], en later datzelfde jaar werd de Presidential Commission on the Holocaust opgericht door Amerikaans president Jimmy Carter[5]. De Holocaust wordt ook Shoah, Shoa of Sjoa genoemd (Hebreeuws: Ha-Shoah), wat "vernietiging" betekent[6].

Geschiedenis

In 1930 haalde de Nazi-partij (Nationaalsocialistische Duitse Werkerspartij) van Adolf Hitler een groot aantal zetels binnen tijdens de Rijksdagverkiezingen. In januari 1933 werd Hitler aangewezen om een regering te vormen, met hemzelf als Rijkskanselier. Zijn eerste maatregel was de ontbinding van de Rijksdag (het Duitse parlement) en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen in maart 1933. Op 27 februari 1933 brak echter de Rijksdagbrand uit[7], waardoor Hitler meteen een aantal noodmaatregelen doorvoerde om "de orde te herstellen". In de praktijk betekende dit de inperking van een aantal burgerlijke vrijheden en de arrestatie van politieke tegenstanders. Deze politieke tegenstanders werden vervolgens opgesloten in concentratiekampen, die voor het eerst in 1933 werden opgericht. Hier werden dissidenten geïnterneerd, gemarteld en gedwongen tot slavenarbeid.

De verkiezingen van maart 1933 resulteerden in een overwinning voor Hitler's partij (al was het geen absolute meerderheid), waarna de Ermächtigungsgesetz (machtigingswet) werd doorgevoerd die Hitler de volmacht gaf om zonder tussenkomst van de Rijksdag te regeren. Eenmaal Hitler de macht in handen had, wou hij zich ervan verzekeren dat hij die niet meer zou kwijtraken. Zodoende zorgde hij ervoor dat een aantal bepaalde andere politieke partijen werden verboden, voornamelijk socialisten en communisten, waardoor er in de praktijk een totalitair éénpartij-bewind ontstond. Wanneer de Duitse president Von Hindenburg overleed in 1934, werd zijn positie afgeschaft en samengevoegd met die van rijkskanselier, waardoor Hitler eveneens de titel van "Führer" kreeg en zijn dictatuur een feit werd.

Bij de aanvang van het dictatuur van Hitler werd het doel van de concentratiekampen uitgebreid naar het opsluiten van "ongewenste elementen op grond van ras", zoals criminelen, Joden, homoseksuelen en zigeuners. In 1939, bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog, was Duitsland ook begonnen met het bouwen van vernietigingskampen. De concentratiekampen werden tot dan toe vooral gebruikt voor de opsluiting van dissidenten en voor slavenarbeid, maar de vernietigingskampen waren specifiek bedoeld voor de massamoord van Joden, homoseksuelen, zigeuners en andere specifieke bevolkingsgroepen. Een aantal concentratiekampen werden eveneens gebruikt als vernietigingskampen. Het grootste en meest bekende kamp was dat van Auschwitz. 

De systematische moord van Joden en andere geviseerde groepen gebeurde aanvankelijk via doodseskaders (Einsatzgruppen). Zij hielden zich bezig met het samenbrengen van Joodse inwoners om ze vervolgens dood te schieten. Deze methode werd nadien echter beschouwd als inefficiënt en een verspilling van de militaire middelen, waardoor andere alternatieven werden gezocht. Die alternatieven werden gevonden in het vergassen van Joden in bestelwagens en in hun internering in concentratiekampen. Vervolgens werd er steeds meer gebruik gemaakt van vernietigingskampen waar gaskamers waren geïnstalleerd. Hierbij werd het gas Zyklon B (een soort gifgas dat cyanide bevat) gebruikt. Anderen overleden door systematische uithongering, het uitbreken van ziektes en door lugubere medische experimenten. 

Vanaf 1942 werden Joden systematisch in grote aantallen vermoord in de vernietigingskampen, vooral d.m.v. gaskamers. Deze praktijken bleven aanhouden tot de kampen werden bevrijd door de troepen van de Geallieerden en de Sovjet-Unie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Pas dan werden de holocaustpraktijken bekend voor het grote publiek. Naar schatting zouden er zo'n 6 miljoen Joden vermoord zijn[8] en een half miljoen zigeuners[9]. Zo'n 5000 tot 15.000 homoseksuelen werden opgesloten in concentratiekampen, waarvan meer dan de helft het niet overleefde[10]. Het dodental dat is overleden in concentratiekampen en vernietigingskampen alleen wordt geschat op een totaal van 12 miljoen mensen[11], waaronder ook Russen, etnische Polen, Jehova's getuigen, vakbondsleden, vrijmetselaars, communisten, Quakers en andere mensen die zich verzetten tegen het Nazi-regime[12].

Holocaustontkenning

Eén van de meest wansmakelijke complottheorieën is die van de holocaustontkenning, door de complotdenkers zelf gewoonlijk liefdevol omschreven als "holohoax"[13]. Deze complottheorieën beweren, in het beste geval, dat de feiten over de Holocaust en het aantal slachtoffers sterk zijn overdreven. In het slechtste geval ontkennen ze de Holocaust volledig en verkondigen ze "Zionistische complotten". Holocaustontkenning is dan ook een vorm van antisemitisme, en wordt omarmd door randdebielen die te laf zijn om toe te geven dat het hun wins is dat Hitler zijn werk had kunnen afmaken.

De holocaustontkenning bevat veelal één of meerdere van volgende beweringen:

 • Dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord is sterk overdreven.
 • Het opgegeven aantal moorden op andere bevolkingsgroepen (bv. homoseksuelen of zigeuners) is sterk overdreven, of zij waren helemaal geen slachtoffer van de Holocaust, of zij waren zelfs degenen die de Holocaust hebben uitgevoerd.
 • De "Endlösung" of "Eindoplossing" ging niet over een genocide van het Joodse volk, enkel maar over hun uitwijzing uit Duitsland.
 • De term "Holocaust" werd niet gebruikt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, dus vond er geen Holocaust plaats.
 • Er zijn Joden die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben, dus vond er geen Holocaust plaats[14]
 • De getuigen die de concentratie- en vernietigingskampen hebben overleefd waren of zijn "psychiatrische gevallen" of leugenaars.
 • De Nuremberg-getuigenissen over de Holocaust zijn vals want ze werden verkregen door foltering.
 • De gaskamers van de Nazi's waren slechts "ontluizingsinstallaties".
 • De Joden hebben hebben het allemaal verzonnen om zo medelijden en sympathie van de rest van de wereld te krijgen.
 • De Geallieerden hebben het allemaal verzonnen om de sympathie van de wereld te krijgen, want "de overwinnaar schrijft de geschiedenis".
 • De Zionisten hebben in het geheim de Holocaust zelf georkestreerd om een Joodse migratie naar Israël (en/of de oprichting van Israël als onafhankelijke staat) aan te moedigen
 • Hitler wist zelf niets af van de concentratie- en vernietigingskampen. 
 • Hitler heeft de Joden net proberen te beschermen[15].

De holocaustontkenning-beweging

De meeste holocaustontkenners maken deel uit van, of ondersteunen één van deze vier groepen[16]:

 • White Supremacists en extreemrechts, inclusief maar niet beperkt tot neo-nazi's
 • Autoritaire pro-Palestijnse activisten, inclusief maar niet beperkt tot Islamisten, die tegenstander zijn van het bestaan van de staat Israël
 • Antisemieten in het algemeen
 • Complotdenkers die de ontkenning niet noodzakelijk baseren op politieke motieven

De bedoeling van holocaustontkenners is veelal het opnieuw opwerpen van het nationaalsocialisme als een politiek alternatief[17]. Andere motieven zijn het in vraag stellen van het bestaansrecht van de staat Israël, en/of de beslissing van de Verenigde Naties om die staat te erkennen. Een aantal complotdenkers gebruiken holocaustontkenning graag als onderdeel van één of andere antisemitische complottheorie.

Holocaust revisionisme

Verschillende holocaustontkenners opteren ervoor om zichzelf "Holocaust revisionisten" te noemen. Ze beweren van zichzelf de Holocaust niet te ontkennen, enkel dat verschillende details over de Holocaust niet correct zouden zijn en dus moeten worden herzien. Betekent dit dan dat zij in feite geen holocaustontkenners zijn?

De Holocaust wordt in principe als volgt gedefinieerd:

 • de massamoord van 5 tot 7 miljoen Joden - het aantal
 • in gaskamers en via andere methoden - de werkwijze

The Free Dictionary beschrijft "denial", oftewel "ontkenning", als o.a. "de handeling van het verloochenen; verwerping"[18]. Hieruit volgt dat:

 • de bewering dat het aantal vermoorde Joden in de Holocaust aanzienlijk kleiner is dan 5 tot 7 miljoen, kan worden beschouwd als Holocaustontkenning, zelfs al gaat die bewering akkoord met de werkwijze.
 • de bewering dat er geen gaskamers werden gebruikt als werkwijze om massamoorden uit te voeren, kan worden beschouwd als Holocaustontkenning, zelfs al gaat die bewering akkoord met het aantal vermoorde Joden.

Holocaust revisionisten gaan bovendien meestal niet akkoord met het aantal én met de werkwijze, waardoor ze zonder twijfel wel degelijk holocaustontkenners zijn. De betekenis van de term "Holocaust revisionisme" onderscheidt zich dus genszins van de betekenis van de term "holocaustontkenning". Deze mensen dienen echter niet te worden verward met échte revisionisten, die helemaal niets ontkennen maar slechts meer klaarheid willen scheppen in de feiten omdat zoveel van de geschiedenis verloren is gegaan; ze streven enkel naar nog meer accurate informatie (en dus niet naar misleidende excuses om de holocaust te kunnen ontkennen of te minimaliseren)[19]

Holocaustontkenners maken soms ook gebruik van de verwarring omtrent de term "Holocaust", die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nog niet gebruikt werd voor de Duitse concentratie- en vernietigingskampen en de genocide die er plaats vond. De term Holocaust is inderdaad pas in de jaren 1970 in zwang gekomen, maar dat betekent niet dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. Een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, verandert niet enkel maar omdat er jaren later een nieuwe naam aan wordt gegeven. Zo werd de term "Eerste Wereldoorlog" ook niet gebruikt tot meer dan twintig jaar later, na de "Tweede Wereldoorlog", maar dat betekent niet dat de Eerste Wereldoorlog nooit heeft plaatsgevonden. Bepaalde historische gebeurtenissen krijgen vaak pas verschillende jaren, of zelfs eeuwen of millennia later een welbepaalde naam toegeschreven.

Bewijzen voor de Holocaust

Holocaustontkenners zullen vaak proberen hun standpunt te verstevigen door te stellen dat er geen geschreven document bestaat waarin Hitler de genocide heeft bevolen, noch dat er een autopsieverslag bestaat waarin werd geconcludeerd dat een Joodse gevangene stierf door vergassing. Dit zijn drogredenen die slechts een poging zijn om een vertekend beeld te geven van de realiteit. De Nazi-regering heeft immers geprobeerd bewijs voor de genocide te verbergen door gebouwen te slopen en documenten te vernietigen, en bepaalde bewijsstukken die men normaal zou kunnen verwachten zijn daardoor niet meer beschikbaar. Niettemin zijn er heel wat bewijsstukken die de val van het Nazisme wel hebben overleefd, waarvan hieronder een aantal voorbeelden.

Verschillende toespraken en documenten van de Nazi's[20][21]:

 • Hitler zelf, aangezien hij reeds in 1922 vertelde dat hij de totale vernietiging van de Joden als zijn eerste taak zou beschouwen wanneer hij aan de macht zou komen[22][23]. Ook in toespraken in 1939 verwees hij naar de vernietiging van de Joden[24], alsook naar de vernietiging van de Poolse bevolking[25], en opnieuw naar de Joden in 1941[26].
 • De dagboeken van propagandaminister Joseph Goebbels[27][28].
 • Het rapport van SS-commandant Karl Jäger over de moord van 137.346 mensen in de Baltische staten[29].
 • De Wannseeconferentie van 20 januari 1942[30].
 • Himmler's rapport van 29 december 1942[31] (hij meldde dat er 363.211 Joden waren geëxecuteerd).
 • Het rapport van SS-dokter Richard Korherr, waarin hij beschreef dat de Joodse populatie was teruggevallen tot 4 miljoen (van oorspronkelijk 10 miljoen)[32].

Duizenden getuigenissen van overlevenden en betrokkenen:

 • Getuigenissen van gevangenen in concentratiekampen[33][34], alsook "Sonderkommandos" (gevangenen die de dode lichamen moesten verwijderen).
 • Getuigenissen van Geallieerde soldaten van verschillende landen[35].
 • Getuigenissen van Duitse soldaten zelf[36]. De holocaustontkenners zullen beweren dat die getuigenissen via marteling bekomen zijn, maar vele Duitse soldaten hebben zelfs tientallen jaren later nog verklaringen afgelegd[37].
 • Het dagboek van Anne Frank[38][39].
 • Op 17 december 1942 veroordeelde Anthony Eden, de Britse minister van buitenlandse zaken, de aanhoudende massamoord van Joden[40].

Waar zijn al die Joden naartoe?

Holocaustontkenners beweren vaak dat de Joden niet gestorven zijn in concentratie- en vernietigingskampen, maar dat ze "gedeporteerd werden naar het oosten" of hun gevangenschap hadden overleefd[41]. Ze zouden dan uiteindelijk verhuisd zijn naar andere landen, zoals Palestina (en het latere Israël), het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Sommige Joden zouden zich vermomd hebben als niet-Joden.

In werkelijkheid waren er inderdaad Joden die de landen van de Asmogendheden hebben ontvlucht, maar hun aantallen worden niet meegerekend in de officiële dodenaantallen. Het rapport van Korherr geeft statistieken over de Joodse emigratie van 1933 tot 1943 (waarbij een onderscheid wordt gemaakt met "evacuatie", waarmee het transport naar concentratiekampen in Polen werd bedoeld). Aangezien het grootste gedeelte van deze emigratie plaats vond nog voor de oorlog uitbrak, zijn de aantallen onvoldoende om de "verdwijning" van 11 miljoen Joden te verklaren zoals vermeld in het Wannseeprotocol van 1942.

Op het moment van oprichting in 1947 had de staat Israël niet meer dan 590.000 inwoners, inclusief niet-Joden, Joden die reeds voor 1939 zich in dat gebied kwamen vestigen, en Joodse immigranten van landen die niet tot de Asmogendheden behoorden. De Joodse migratie naar de VS tijdens de oorlog was kleiner[42], wellicht omwille van het strenge immigratiebeleid dat Amerika voerde tijdens de oorlog[43]. De statistieken voor de Sovjet-Unie zijn minder duidelijk, maar het lijkt erg onwaarschijnlijk dat er daar miljoenen migranten verborgen werden gehouden. Er zijn wel Joden naar de Sovjet-Unie gemigreerd, maar dit was voornamelijk voor het uitbreken van de oorlog, aangezien het Oostelijke Front tijdens de oorlog één van de meest gevaarlijke en dodelijke gebieden was. Er wordt een beloning van $4000 USD uitgereikt aan eender wie die de namen kan geven van de Joden die van de Poolse vernietigingskampen naar de Sovjet-Unie is gemigreerd[44].

Verbod op Holocaustontkenning

Holocaustontkenning is één van de weinige complottheorieën die - met recht en reden - expliciet verboden is in tal van landen. De precieze wetgeving hieromtrent varieert van land tot land, waarbij het in sommige landen wordt veroordeeld als "hate speech", antisemitisme en/of racisme, en in andere landen is het zelfs niet toegestaan om de Holocaust sterk te minimaliseren. Deze landen zijn België[45], Nederland (als "hate speech")[46][47][48], Duitsland[49][50][51][52], Oostenrijk[53][54], Polen[55][56], Tsjechië, Hongarije[57][58][59][60], Luxemburg[61], Frankrijk[62][63], Liechtenstein (als de ontkenning van genocides)[64], Portugal (als de ontkenning van oorlogsmisdaden)[65], Litouwen[66], Roemenië[67], Zwitserland (als de ontkenning van genocides)[68], Israël [69] en Australië (als "hate speech")[70][71][72]

Dit betekent, jammer genoeg, dat er nog een lange lijst van landen is waar holocaustontkenning wel toegestaan is[73], waaronder bv. het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (de twee zowat meest racistische landen ter wereld[74]), Canada, Mexico, Cuba, Japan, India, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Griekenland, Ierland, Italië, Spanje en Turkije. De Europese Unie heeft geen specifieke wetgeving die holocaustontkenning verbiedt. In 2007 was er een poging ondernomen om dit in te voeren[75][76][77], maar dit werd tegengehouden door het Verenigd Koninkrijk en de Noordse landen[78] (Zweden en het VK behoren tot de meest racistische landen van Europa[79]). Wel heeft de EU een duidelijk wetgevend kader omtrent racisme[80].

Tegenstandenders van de invoering van een verbod op holocaustontkenning argumenteren vaak dat dit indruist op het recht op vrije meningsuiting, zoals dit het geval was in Nederland met premier Rutte in 2009[81], alsook met de Noordse landen die in 2007 het Europese verbod hebben afgeschoten. Dit lijkt op het eerste zicht een gerechtvaardigd argument, maar in werkelijkheid wordt "vrije mening" hier verward - of opzettelijk op gelijke hoogte gezet - met haatprediken en laster. "Freedom of speech" en "hate speech" zijn twee totaal verschillende dingen, en het recht op uiting van vrije mening ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die uiting. Het is net om die reden dat het verspreiden van laster jegens een welbepaald persoon strafbaar kan worden gesteld. De bewijslast van een bewering ligt immers steeds bij de persoon die de bewering maakt.

Bovendien wordt hier een "mening" verward met een "feit": dat je Joden al dan niet aangename mensen vindt, is een mening, maar dat er miljoenen Joden zijn vermoord in de Holocaust is een feit. De ontkenning van de Holocaust is als dusdanig geen mening, maar wel de ontkenning van een bewezen feit. Indien het ontkennen van zulke feiten op termijn een negatief gevolg kan hebben op anderen (die geen ontkenners zijn), in dit geval door opnieuw haat te zaaien jegens een welbepaalde bevolkingsgroep, is er reden om een verbod op zulke ontkenning in te voeren. Of om het anders te stellen: er is geen reden waarom landen, die momenteel geen verbod hebben op holocaustontkenning, dit niet zouden moeten invoeren. In die zin kan er een argument worden aangehaald voor een gerechtvaardigd verbod op de ontkenning van klimaatopwarming, of op de ontkenning van de werkzaamheid van vaccins, aangezien de gevolgen van zulke ontkenningen eveneens een grote impact kunnen hebben op de rest van de wereld en de bevolking.

De Holocaust-industrie

Een variant op de traditionele holocaustontkenning is de complottheorie van de "Holocaust-industrie" of de Holocaust-winst controverse (Holocaust profit controversy). Hierbij wordt verondersteld dat de Joden, Israël, of andere entiteiten opzettelijk de herinnering aan de Holocaust misbruiken om er op oneerlijke manier politiek of financieel voordeel uit te halen[82]. De bewering van een "exploitatie van de Holocaust" komt vaak voor bij holocaustontkenners, die zelfs geloven dat het hele gebeuren een opgezet spel was om sympathie te kweken voor de Joden of voor de oprichting van de staat Israël, of om Duitsland en de Nazi's in een slecht daglicht te stellen.

De oprichting van de staat Israël in 1947 wordt hierbij het vaakst aangehaald. De holocaustontkenners beweren dat de Holocaust opgezet spel was om sympathie te kweken voor de oprichting van Israël. Er was echter reeds internationale steun voor het idee van een Joodse staat in Palestina sinds de Balfour-verklaring van 1917. De meeste Joden die in Israël woonden ten tijde van de oprichting van de onafhankelijke staat, waren hier reeds komen wonen voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Vele holocaustontkenners geloven dat de "Holohoax" verzonnen is opdat de Joden er financieel voordeel zouden kunnen uithalen, zoals economische compensatie. Nochtans werden er geen herstelbetalingen overgemaakt voor mensen die vermoord zijn in de Holocaust. Herstelbetalingen werden wel overgemaakt aan overlevenden van de Holocaust. Het heeft dus geen zin om te overdrijven in het dodenaantal, aangezien dit de Joden niet meer geld zou opleveren.

Israël ontvangt bovendien niet uitzonderlijk veel economische hulp van andere landen. De Verenigde Staten heeft al meer geld gegeven aan andere landen, inclusief Egypte (waar Israël niet altijd even goede relaties mee heeft), al ontvangt Israël wel grote hoeveelheden militaire hulp van Amerika. Omdat militaire hulp ook geld kost, gebeurt het wel vaker dat Israël bovenaan prijkt in de lijst van Amerikaanse overheidsuitgaven voor specifieke landen.

Dit alles is mede het product van de zogenaamde "Holocaust-afgunst", een afgunst voor Joden en het vermeende "voordeel" dat ze zouden genieten sinds de Holocaust. Dit komt eveneens tot uiting in klaagzangen zoals "enkel voor de Joden bestaat er een apart woord voor racisme" (namelijk "antisemitisme"). Dat laatste is niet eens waar, aangezien er ook voor racisme van andere bevolkingsgroepen specifieke termen bestaan [83] Door vervolgens de Holocaust te ontkennen, probeert men het recht op internationale steun voor de Joden en/of Israël te ondermijnen. Soms wordt dan beweerd dat ook Christenen vervolgd werden door de Nazi's maar dat zij die "voordelen" niet genieten - wat echter een fout vergelijk is omdat Christenen niet werden vervolgd omwille van hun godsdienst (maar wel omdat ze bv. gehandicapt waren of kritiek op het Nazi-regime hadden geuit), terwijl de Joden werden vervolgd enkel en alleen omdat ze als Jood geboren waren[84].

Bekende ontkenners van de Holocaust

Personen

 • David Icke (maar nee, hij bedoelde geen Joden maar aliens)
 • David Irving[85], die gelooft dat de Joden niets anders verdiend hadden
 • George Lincoln Rockwell, Amerikaanse veteraan van WO2 en oprichter van de American Nazi Party (later National Socialist White People's Party genoemd)
 • Jean-Marie Le Pen, oprichter van de extreemrechtse Franse partij Front National[86]
 • John Scudamore
 • Mahmoud Abbas, president van Palestina (Palestijnse Autoriteit)[87][88][89][90][91][92][93]
 • Mahmoud Ahmadinejad, voormalig president van Iran[94]
 • Martin Vrijland[95]
 • Micha Kat[96]
 • Roeland Raes, voormalig ondervoorzitter van Vlaams Blok (het huidige Vlaams Belang)[97]

Websites

Andere

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. https://www.eisenhower.archives.gov/all_about_ike/quotes.html#holocaust
 2. http://www.yadvashem.org/yv/en/holocaust/about/05/death_camps.asp?WT.mc_id=wiki
 3. https://web.archive.org/web/20070206185424/http://www.ushmm.org/research/library/faq/details.php?topic=01
 4. https://web.archive.org/web/20070206185424/http://www.ushmm.org/research/library/faq/details.php?topic=01
 5. https://web.archive.org/web/20070206185424/http://www.ushmm.org/research/library/faq/details.php?topic=01
 6. http://www.yadvashem.org/yv/en/holocaust/resource_center/the_holocaust.asp
 7. http://www.dw.com/en/75-years-ago-reichstag-fire-sped-hitlers-power-grab/a-3150026-1
 8. https://web.archive.org/web/20070103222501/http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/faqs/answers/faq_3.html
 9. http://www.theguardian.com/world/2004/nov/29/secondworldwar.biography
 10. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/gaycomp.html
 11. http://rationalwiki.org/wiki/Holocaust
 12. http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007457
 13. http://rationalwiki.org/wiki/Holocaust_denial
 14. https://www.stormfront.org/forum/t553062/?postcount=6#post6261423
 15. http://www.theguardian.com/guardianweekly/story/0,,1715580,00.html
 16. http://rationalwiki.org/wiki/Holocaust_denial
 17. http://www.nizkor.org/
 18. http://www.thefreedictionary.com/denial
 19. http://articles.chicagotribune.com/1992-05-07/news/9202100662_1_death-wall-auschwitz-memorials
 20. http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/deniers_01.shtml
 21. https://web.archive.org/web/20100225220508/http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/gasvan1.htm
 22. http://www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-0640.pdf
 23. http://www.nizkor.org/hweb/people/h/hitler-adolf/hitler-1922.html
 24. http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/jewishquestion.html
 25. https://web.archive.org/web/20120324102956/http://library2.lawschool.cornell.edu/donovan/pdf/Batch_2_pdfs/Vol_IV_8_05.pdf
 26. http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/i/ftp.cgi?people/i/irving.david/libel.suit/judgment-06.03
 27. http://www.nizkor.org/hweb/people/g/goebbels-joseph/goebbels-1948-excerpts-02.html#1943-may-13
 28. http://www.nizkor.org/hweb/people/g/goebbels-joseph/goebbels-1948-excerpts-01.html
 29. http://fcit.usf.edu/holocaust/resource/document/DocJager.htm
 30. http://www.writing.upenn.edu/~afilreis/Holocaust/wansee-transcript.html
 31. https://web.archive.org/web/20090309232952/http://www.hdot.org/trial/defense/pl1/19
 32. http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?p=2097
 33. http://web.library.yale.edu/testimonies/excerpts/annaw.html
 34. http://www.zchor.org/tuszdrea.htm
 35. http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005131
 36. https://web.archive.org/web/20110430002527/http://www.soenke-neitzel.de/de/aktuell/
 37. http://www.nizkor.org/features/qar/qar20.html
 38. http://www.nytimes.com/1989/06/08/books/an-authenticated-edition-of-anne-frank-s-diary.html
 39. http://www.annefrank.org/en/anne-frank/the-diary-of-anne-frank/authenticity-diary/
 40. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/17/newsid_3547000/3547151.stm
 41. http://www.nizkor.org/features/qar/qar17.html
 42. http://www.nizkor.org/features/qar/qar16.html
 43. http://www.pbs.org/wgbh/amex/holocaust/peopleevents/pandeAMEX90.html
 44. http://holocaustcontroversies.blogspot.se/2011/07/challenge-to-supporters-of-revisionist.html
 45. https://web.archive.org/web/20091102161947/http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1995032331
 46. http://www.dutchnews.nl/news/archives/2009/05/denying_holocaust_not_a_crime/
 47. http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137c.html
 48. http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137d.html
 49. http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1241
 50. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__130.html
 51. http://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/__6.html
 52. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__194.html
 53. http://www.nachkriegsjustiz.at/service/gesetze/gs_vg_3_1947.php
 54. http://www.nachkriegsjustiz.at/service/gesetze/gs_vg_3_1992.php
 55. https://web.archive.org/web/20090303215702/http://www.ipn.gov.pl/wai/en/32/46/
 56. https://web.archive.org/web/20090228145635/http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19981551016
 57. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-criminalises-holocaust-denial-1907713.html
 58. http://www.politics.hu/20100311/president-solyom-signs-holocaust-denial-bill/
 59. http://www.huffingtonpost.com/2013/02/02/hungarian-holocaust-denier-sentenced-visit-memorial-journal-experience_n_2602773.html
 60. http://www.origo.hu/itthon/20150114-a-kuruc-info-cikke-az-elso-amit-betiltottak-magyarorszagon.html
 61. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/legal_research/national_legal_measures/luxembourg/luxembourg%20sr_EN.asp
 62. https://web.archive.org/web/20131106153559/http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/4c47b59ea48f7343802566f200352fea?OpenDocument
 63. http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000532990&dateTexte=&categorieLien=id
 64. https://web.archive.org/web/20141103024255/https://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=1988037
 65. https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2007/09/17000/0618106258.pdf
 66. http://www.lithuanialaw.eu/lt/pradzia/baudziamoji-teise/baudziamasis-kodeksas/viesas-pritarimas-tarptautiniams-nusikaltimams-ssrs-ar-nacistines-vokietijos-nusikaltimams/#viesas-pritarimas-tarptautiniams-nusikaltimams-ssrs-ar-nacistines-vokietijos-nusikaltimams
 67. https://web.archive.org/web/20140202092956/http://www.dri.gov.ro/documents/oug%2031-2002.pdf
 68. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a261bis
 69. http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/holocaust/pages/denial%20of%20holocaust%20-prohibition-%20law-%205746-1986-.aspx
 70. http://www.businessinsider.com.au/george-brandis-holocaust-denial-would-not-become-legal-under-my-new-laws-2014-3
 71. http://www.theage.com.au/act-news/racial-discrimination-act-changes-would-allow-holocaust-denial-says-shane-rattenbury-20140505-zr4vk.html
 72. https://www.efa.org.au/Publish/hreoc.html
 73. http://rationalwiki.org/wiki/List_of_countries_where_Holocaust_denial_is_legal
 74. http://www.msn.com/en-za/lifestyle/experiences/analysis-10-most-racist-countries-in-the-world/ar-CC7rXC
 75. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6263103.stm
 76. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6573005.stm
 77. http://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-eu.4.5359640.html?_r=1
 78. http://www.haaretz.com/news/eu-diplomats-ban-on-holocaust-denial-won-t-curb-civil-liberties-1.218325
 79. http://www.vice.com/read/guide-to-european-racist-leagues
 80. http://eu-un.europa.eu/articles/fr/article_6960_fr.htm
 81. http://vorige.nrc.nl//binnenland/article2254437.ece/Ophef_in_VVD_om_uitspraak_Rutte_Holocaust
 82. http://rationalwiki.org/wiki/Holocaust_profit_controversy
 83. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_anti-cultural,_anti-national,_and_anti-ethnic_terms
 84. http://rationalwiki.org/wiki/Holocaust_envy
 85. http://www.theguardian.com/world/2006/feb/21/thefarright.highereducation
 86. https://www.highbeam.com/doc/1P1-23235520.html
 87. http://historynewsnetwork.org/article/1414
 88. http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/856.htm
 89. http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7Bdfd2aac1-2ade-428a-9263-35234229d8d8%7D/denial_report.pdf
 90. http://www.thecommentator.com/article/1524/holocaust_denial_undermines_the_palestinian_cause
 91. http://www.wymaninstitute.org/articles/2003-03-denier.php
 92. https://web.archive.org/web/20080222222048/http://www.pmw.org.il/holocaust.htm
 93. http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/23/abbas-alleges-link-between-zionists-and-nazis.html
 94. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4529198.stm
 95. http://www.martinvrijland.nl/2014/09/27/de-sobibor-gaskamer-propaganda-een-nieuwe-toeristische-attractie/
 96. http://www.klokkenluideronline.is/2011/10/micha-kat-en-de-holocaust-hoax/
 97. http://www.standaard.be/cnt/dmf20100915_031
 98. http://beforeitsnews.com/alternative/2015/06/german-tv-exposes-holohoax-lies-nation-shocked-3172882.html
 99. http://beforeitsnews.com/power-elite/2015/12/adolf-hitler-and-the-jewish-holocaust-hoax-exposed-2450360.html
 100. http://www.klokkenluideronline.is/2011/10/micha-kat-en-de-holocaust-hoax/
 101. http://nodisinfo.com/holocaust-against-jews-is-a-total-lie-proof/
 102. http://www.realjewnews.com/?p=943
 103. http://www.rense.com/general69/disg.htm
 104. http://www.rense.com/general53/aauz.htm
 105. https://www.stormfront.org/forum/t553062/
 106. https://www.stormfront.org/forum/t968700/
 107. http://www.whale.to/b/holocaust_revisionism.html
 108. http://whatreallyhappened.com/content/exposing-greatest-hoax-20th-century-holohoax
 109. http://whatreallyhappened.com/content/flashback-holocaust-hoax-science-repudiates-mass-cremation-stories
 110. https://web.archive.org/web/20040509135207/http://www.doew.at/frames.php?/projekte/rechts/chronik/2003_09/honsik.html
 111. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/palestinian-holocaust-denial
 112. http://www.theguardian.com/world/2003/jun/22/religion.guardiancolumnists
 113. https://web.archive.org/web/20120606180438/http://www.jta.org/news/article/2009/08/31/1007549/hamas-condemns-un-for-teaching-the-holocaust
Advertisement