Wikia


Niet te verwarren met de zesde Amerikaanse president, John Quincy Adams.

John Adams (by John Trumbull, circa 1792)

John Adams.

John Adams Jr.
(Britse provincie van Massachusetts Bay, 30 oktober 1735 - Massachusetts, 4 juli 1826) was de 2de President van de Verenigde Staten. Hij volgde president George Washington op in maart 1797, om vervolgens in maart 1801 te worden opgevolgd door Thomas Jefferson. Hij was de eerste en enige president van de Federalistische Partij.

LevensloopEdit

John Adams was geboren op 30 oktober 1735 in de Britse provincie Massachusetts Bay, als de zoon van John Adams Sr. en Susanna Boylston. In 1751 begon hij te studeren aan de Harvard University, waar hij vervolgens afstudeerde in 1755[1]. Nadien studeerde hij nog enkele jaren rechten. In 1764 huwde hij Abigail Smith, een nicht van hem in de derde graad. Hun tweede kind (en eerste zoon) was John Quincy Adams, die in 1825 zou aantreden als zesde president van de Verenigde Staten. Reeds sinds 1765 begon Adams zich kritisch uit te spreken over de opgedrongen belastingen van de Britse regering op de Amerikaanse kolonies. In 1774 nam hij deel aan het Eerste Continentale Congres als afgevaardigde van Massachusetts, en van 1775 tot 1777 nam hij eveneens deel aan het Tweede Continentale Congres. Tijdens het tweede congres sprak Adams zich uit als een sterk voorstander van de Amerikaanse onafhankelijkheid, en in 1776 maakte hij deel uit van de "Committee of Five" waarin hij, samen met o.a. Benjamin Franklin en Thomas Jefferson, was belast met de opdracht om de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit te schrijven.

Na enige wijzigingen werd de onafhankelijkheidsverklaring van Jefferson, Adams en Franklin goedgekeurd door het congres op 4 juli 1776. Deze dag werd voortaan beschouwd als de dag van de Amerikaanse Onafhankelijkheid, wat bijgevolg kan worden beschouwd als de Amerikaanse nationale feestdag. In 1778 reisde Adams, samen met zijn zoon John Quincy, naar Frankrijk om er te onderhandelen over een handelsverdrag. Dit was immers van cruciaal belang voor Amerika om haar onafhankelijkheid te verwezenlijken. In 1780 werd hij als ambassadeur gestuurd naar Nederland, één van de weinige andere landen in de wereld die op dat moment een republikeins staatsbestel had. In 1782 werd de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkend door Nederland, nadat Frankrijk het eerste Europese land was dat diplomatische erkenning had gegeven. In 1784 en 1785 regelde Adams eveneens een handelsverdrag met Pruisen. Van 1785 tot 1788 werd Adams aangeduid als ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk.

In 1788 stelde Adams zich kandidaat voor de eerste presidentsverkiezingen in de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar de meeste stemmen gingen naar George Washington. Adams werd vervolgens wel geselecteerd als Washington's running mate, waardoor hij in april 1789 aantrad als de eerste vicepresident van de Verenigde Staten. Volgens de richtlijnen van de Amerikaanse grondwet werd Adams hierdoor eveneens de eerste president van de Amerikaanse Senaat. In 1792 werd hij verkozen voor een tweede termijn als vicepresident. In deze periode had hij de nieuw opgerichte Federalistische Partij vervoegd. In 1796 stelde Washington zich niet opnieuw kandidaat voor het presidentschap, en stelde hij dat twee termijnen voldoende zijn. Adams stelde zich vervolgens opnieuw kandidaat, en won de verkiezingen nipt. Jefferson kwam op de tweede plaats wat het aantal stemmen betreft, waardoor hij werd aangesteld als vicepresident.

PresidentschapEdit

In maar 1797 trad Adams aan als tweede president van de Verenigde Staten. Tijdens die periode waren de relaties tussen Amerika en Frankrijk verzuurd, en Adams besloot afgevaardigden te sturen in een poging om de plooien glad te strijken. Talleyrand, de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, weigerde hen echter te ontvangen tenzij ze bereid waren om eerst smeergeld te betalen vooraleer de onderhandelingen van start gingen. Dit mondde uit in de zogenaamde XYZ-affaire, genoemd naar de namen van drie Franse diplomaten die in documenten van de Amerikaanse overheid werden aangeduid met de letters X, Y en Z. De onderhandelingen sprongen aldus af, en er dreigde een oorlog op zee uit te breken tussen de twee landen. Dit conflict wordt veelal de Quasi-oorlog genoemd, omdat er geen officiële oorlogsverklaring aan te pas kwam. Adams besloot om de Amerikaanse marinevloot uit te breiden, en er werd een belasting op eigendom ingevoerd om dit te bekostigen. De officieuze oorlog kwam pas ten einde in 1800 met het Verdrag van Mortefontaine[2]

In 1798 bereikten de politieke spanningen in de VS een hoogtepunt, waarbij de nieuw opgerichte Democratisch-Republikeinse Partij weigerde om bepaalde federale wetten door te voeren. Er was zelfs sprake van afscheiding van de unie door sommige staten, of van een poging om de federalistische regering omver te werpen. Om een potentiële opstand te onderdrukken, voerde Adams de Alien and Sedition Acts door, waardoor immigranten 14 jaar zouden moeten wachten om het Amerikaans burgerschap te kunnen verwerven. Deze wet gaf de president eveneens het recht om een buitenlander te deporteren wanneer hij deze een gevaar achtte voor het land. Het publiceren van "valse, schandalige en kwaadwillige geschriften" tegen de overheid werd voortaan eveneens als een misdrijf beschouwd. Deze wetten kwamen nadien ten einde onder het presidentschap van Jefferson. Eveneens in 1798 voerde Adams de Act for the Relief of Sick and  Disabled Seamen door, waardoor de Amerikaanse overheid een hospitaal voor de marine kon oprichten[3]

Tijdens de presidentsverkiezingen van 1800 stelde Adams zich kandidaat voor een tweede termijn. Zijn vicepresident, Thomas Jefferson, stelde zich daarentegen kandidaat voor de Democratisch-Republikeinse Partij. Jefferson won de verkiezingen, waardoor het presidentschap van Adams beperkt bleef tot slechts één termijn. Naar het einde toe van zijn presidentschap, in november 1800, was Adams de eerste president die zijn intrek nam in de "President's Mansion", wat later bekend zou worden als het "Witte Huis"[4]. Vierentwintig jaar later, in 1825, trad zijn zoon John Quincy aan als president van de Verenigde Staten, amper zestien maanden voordat Adams overleed. Zijn overlijden vond plaats op 4 juli 1826, de vijftigste verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, en op diezelfde dag overleed eveneens Thomas Jefferson. In heel zijn leven zou Adams geen enkele slaaf in zijn bezit gehad hebben.

ComplottheorieënEdit

  • Adams en Thomas Jefferson hebben beiden opzettelijk zelfmoord gepleegd op 4 juli 1826[5].
  • Adams was lid van de Illuminati, of werkte als Vrijmetselaar samen met de Illuminati als "Founding Father" tijdens de oprichting van de Verenigde Staten[6].
  • Adams was in het geheim een plan aan het uitwerken dat er voor zou zorgen dat de Verenigde Staten van Amerika weer een kolonie van het Verenigd Koningkrijk zou zijn. Hij zou dan zjn zonen laten trouwen met vrouwen van Britse adellijke families om zo meer macht te hebben. [7]

Zie ookEdit

Bronnen Edit

http://rationalwiki.org/wiki/John_Adams

Referenties Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.