Hoax wiki
Advertisement

John F. "Ich bin ein Berliner" Kennedy.

John Fitzgerald Kennedy (Massachusetts, 29 mei 1917 - Texas, 22 november 1963) was de 35ste President van de Verenigde Staten. Hij volgde president Dwight D. Eisenhower  op in januari 1961, om vervolgens opgevolgd te worden door zijn vicepresident, Lyndon B. Johnson, nadat hij werd vermoord in Dallas op 22 november 1963. Hij was een Democratische president. Kennedy en zijn gezin worden soms ook wel de onofficiële koninklijke familie van de Verenigde Staten genoemd, en zelfs vergeleken met Camelot uit de legende van Koning Arthur.

Levensloop

John F. Kennedy was geboren op 29 mei 1917 in Massachusetts, als de zoon van Joseph Patrick Kennedy en Rose Elizabeth Fitzgerald, die allemaal van Ierse afkomst waren[1]. Hij zou de eerste president worden die was geboren in de 20ste eeuw. In 1935 begon hij zijn studies aan de Princeton University, maar na zes weken moest hij die reeds onderbreken omdat hij met gezondheidsproblemen werd opgenomen in het ziekenhuis[2]. In 1936 begon hij dan opnieuw te studeren aan Harvard College[3], waar hij afstudeerde in 1940. In datzelfde jaar begon hij te studeren aan de Stanford Graduate School of Business, maar in 1941 verliet hij deze studies weer. 

In 1941 trad Kennedy toe tot de Amerikaanse Marine[4]. Het was tijdens tijdens zijn actieve legerdienst in de Tweede Wereldoorlog dat hij voor het eerst echt onder de aandacht kwam. Hij voerde het bevel over de motortorpedoboot PT-109 wanneer die door een Japanse kruiser tot zinken werd gebracht nabij de Salomonseilanden. Samen met de overlevende bemanning wist hij te ontsnappen en naar een eiland te zwemmen, terwijl Kennedy zelf nog een gewond bemanningslid met zich meetrok. Nadien zwommen ze naar een ander eiland, waar ze wisten te overleven tot ze tien dagen later uiteindelijk werden gered. Later ontving hij de Navy and Marines Corps Medal voor zijn betoonde moed en doorzettingsvermogen[5].

Kort na het einde van de oorlog werd Kennedy verkozen als afgevaardigde in het Congres voor Boston. Hij voerde deze ambt uit gedurende zes jaar, van 1947 tot 1953, waarna hij Senator werd. In 1958 werd hij verkozen voor een tweede termijn in de Senaat maar in december 1960, amper twee jaar later, zou hij die ambt alweer neerleggen om in januari 1961 aan te treden als president van de Verenigde Staten[6]. Tijdens de presidentsverkiezingen van 1960 nam hij het in de Democratische voorverkiezingen op tegen Lyndon B. Johnson, die hij nadien koos als zijn running mate. Vervolgens nam hij het op tegen de Republikeinse presidentskandidaat, Richard Nixon, en hun presidentieel debat was het eerste dat ooit op televisie werd uitgezonden in de Amerikaanse geschiedenis[7].

Presidentschap

Kennedy won de presidentsverkiezingen met slechts een heel kleine marge van minder dan 0,5%[8]. Hij weigerde zijn salaris en doneerde het bedrag aan goede doelen, zoals hij dit ook al deed toen hij zetelde in het Congres[9][10]. Hij was de tweede Amerikaanse president, na Herbert Hoover, die zijn salaris weigerde[11]

Binnenlands beleid

Op 20 januari 1960 werd Kennedy beëdigd als de 35ste president van de Verenigde Staten. Tijdens zijn inaugurale rede sprak hij de inmiddels bekende zin uit: "Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country"[12]. Kennedy gaf zijn binnenlands beleid de naam "New Frontier", waarmee hij de belofte maakte om meer fondsen vrij te maken voor onderwijs, een betere medische zorg voor de ouderen te bieden alsook economische bijstand voor plattelandsgebieden, het belastingsysteem te hervormen en en de recessie een halt toe te roepen[13]

Kennedy sprak zich uit als een voorstander van burgerrechten en als een tegenstander van rassendiscriminatie. Toch was dit geen topprioriteit voor de president, die er de voorkeur aan gaf om zich niet te sterk in te mengen met deze thematiek. Hij beschouwde de opheffing van de rassenscheiding als een zaak van de individuele staten en niet van de federale overheid. Niettemin tekende hij op 6 maart 1961 Executive Order 10925, dat de overheidsaannemers verplichtte hun personeel gelijk te behandelen ongeacht ras, huidskleur, oorsprong of levensbeschouwing[14]. Met dit uitvoeringsbevel werd de President's Committee on Equal Employment Opportunity opgericht, voorgezeten door vicepresident Johnson. Op 14 december 1961 richtte hij eveneens de Presidential Commission on the Status of Women op, waaruit bleek dat ook vrouwen het slachtoffer waren van discriminatie[15].

Burgerrechtenactivisten zoals Martin Luther King Jr. waren niet tevreden met de terughoudendheid van de president. King riep hem op om in de voetsporen te treden van president Abraham Lincoln en een tweede "Emancipation Proclamation" uit te vaardigen, maar dit heeft Kennedy uiteindelijk niet gedaan[16]. Wel tekende hij Executive Order 11063, dat rassendiscriminatie verbood in woningen en gerelateerde facilitieiten die door de federale overheid werden gesteund[17]. Pas na een incident in juni 1963, waarbij de gouverneur van Alabama de toegang tot de Universiteit van Alabama probeerde te versperren voor twee Afro-Amerikaanse studenten, kondigde Kennedy aan dat hij wetten omtrent burgerrechten zou invoeren[18]. Dit zou uiteindelijk leiden tot de Civil Rights Act van 1964, getekend door president Johnson die na de dood van Kennedy nog meer verregaande veranderingen wist door te voeren.

Buitenlands beleid

Kort na zijn aantreden als president richtte Kennedy het zogenaamde "Peace Corps" op. Via dit programma konden Amerikaanse vrijwilligers zich inzetten om onderontwikkelende landen te helpen op gebied van onderwijs, landbouw, gezondheidszorg en infrastructuur. De Peace Corps groeide al snel uit tot een succes en is heden actief in maar liefst 139 landen[19].

Tijdens het presidentschap van Kennedy werd de betrokkenheid van Amerika in de Vietnamoorlog sterk opgevoerd, al was hij wel van plan om zijn troepen binnen afzienbare tijd terug te trekken[20]. Reeds kort na zijn aantreden als president werd Kennedy geïnformeerd over het plan van de voormalige president, Dwight D. Eisenhower, om de Cubaanse leider Fidel Castro omver te werpen, als onderdeel van de strijd tegen het communisme. Het was de bedoeling om Cuba binnen te vallen met het Amerikaanse leger en een aantal tegenstanders van Castro, in de hoop dat het volk in opstand zou komen tegen het bewind van Castro. In april 1961 besloot Kennedy vooralsnog om die plannen uit te voeren. De zogenaamde "Varkensbaai-invasie" werd echter een mislukking: de meeste tegenstanders van Castro werden gevangen genomen of vermoord, en Kennedy was verplicht om te onderhandelen over de vrijlating van meer dan 1000 gevangenen. Kennedy nam dan ook publiekelijk de verantwoordelijkheid op zich.

Inmiddels verhoogden ook de spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog. Oorzaak van het conflict was op dat moment het plan van Moskou om een overeenkomst te sluiten met Oost-Berlijn. Kennedy had duidelijk gemaakt dat hij dit zou beschouwen als een oorlogsverklaring, omdat die overeenkomst de Amerikaanse toegangsrechten tot West-Berlijn zou belemmeren. Ondanks de waarschuwing van Kennedy werd het verdrag doorgevoerd, en een hek van prikkeldraad moest voorkomen dat de bewoners van Oost-Berlijn zouden kunnen vluchten naar West-Berlijn. Dit hek werd later vervangen tot wat bekend zou worden als de "Berlijnse Muur". In juni 1963 bracht Kennedy een bezoek aan West-Berlijn, en gaf hij een toespraak waarin hij kritiek uitte op het communisme en de Berlijnse Muur. Dit was de toespraak waarin hij de woorden "Ich bin ein Berliner" uitsprak.

De spanningen in de Koude Oorlog stegen nog verder wanneer in oktober 1962 werd ontdekt dat de Sovjet-Unie middellangeafstandsraketten had geplaatst in Cuba. Kennedy vreesde dat een aanval op de raketbasis zou leiden tot een nucleaire oorlog, maar indien hij geen actie ondernam bleef het gevaar van een nucleaire aanval op Amerika bestaan. Uiteindelijk besloot hij om een quarantaine in te voeren, waarbij alle Russische schepen op weg naar Cuba werden tegengehouden. Deze zogenaamde Cubacrisis bracht de wereld dichter bij een nucleaire Derde Wereldoorlog dan ooit tevoren en ooit nadien. Dit noodlot werd uiteindelijk op diplomatische wijze afgewend: Sovjet-leider Khrushchev ging akkoord om de raketbasis in Cuba te ontmantelen, en de Verenigde Staten beloofde nooit meer Cuba binnen te vallen. Kennedy beloofde eveneens om de Amerikaanse raketten in Turkije te verwijderen, al waren die toen reeds achterhaald en vervangen door onderzeeërs uitgerust met UGM-27 Polarisraketten.

Ruimtevaart

Het Apollo-programma werd opgestart onder president Dwight D. Eisenhower, maar zelfs als Senator was Kennedy hier reeds een tegenstander van. Ook als president was hij aanvankelijk geen voorstander, in tegenstelling tot zijn vicepresident Johnson[21]. Wel had hij voorgesteld om internationaal samen te werken aan een ruimteprogramma, maar Sovjet-leider Khrushchev weigerde omdat hij niet wou bekend maken hoe ver de technologische vorderingen stonden in de Sovjet-Unie wat betreft raketten en ruimtevaart. 

Op 12 april 1961 zou de situatie plots grondig veranderen, wanneer de Sovjet-Unie erin geslaagd was om voor het eerst een mens de ruimte in te sturen. Hierdoor besloot Kennedy het nodige te doen om terug aan kop te staan in de "Space Race"[22][23], en op 25 mei 1961 kondigde hij de plannen aan om nog voor het einde van het decennium een man op de Maan te zetten en nadien veilig terug naar de aarde te brengen[24][25]. Internationale prestige was hierbij de drijfveer[26]. Het zou duren tot 20 juli 1969, ten tijde van het presidentschap van Richard Nixon en inmiddels zes jaar na de dood van Kennedy, dat de eerste mensen voet zouden zetten op de Maan.

Moord op Kennedy

Op 22 november 1963 bracht Kennedy een bezoek aan Dallas, Texas, en reed hij in een open limousine door de stad wanneer er om 12:30 CST een aanslag op hem werd gepleegd. Gedurende enkele seconden werden er meerdere schoten gelost, en werd hij geraakt door twee kogels, één in de hals en één in het hoofd[27]. De zwaargewonde president werd overgebracht naar het Parkland Hospital, maar alle hulp kwam te laat en kort nadien werd hij dood verklaard. Slechts enkele uren na zijn overlijden werd zijn vicepresident, Lyndon B. Johnson, beëdigd als president, uit angst voor een complot tegen de Amerikaanse regering[28].

Nog op dezelfde dag als de aanslag werd Lee Harvey Oswald aangehouden vanwege de moord op een politieagent in een bioscoopzaal. Nadien werd hij ook beschuldigd van de moord op Kennedy[29]. De politie vond vervolgens een sluipschuttersnest in de omgeving van de aanslag, waar een palmafdruk van Oswald werd aangetroffen. Ook werd een geweer gevonden met eveneens een palmafdruk van Oswald[30][31][32]. Dit is echter nooit tot een rechtzaak gekomen, omdat hij twee dagen later, op 24 november 1963, op zijn beurt werd vermoord door Jack Ruby, een nachtclubeigenaar, in het politiebureau van Dallas. Ruby beweerde dit te hebben gedaan om zo de weduwe van Kennedy een proces te besparen[33].

President Johnson richtte vervolgens de Commissie-Warren op, belast met het onderzoek naar de moord op Kennedy[34]. Op deze manier hoopte hij te voorkomen dat er een sneeuwbaleffect zou ontstaan in de complottheorieën omtrent de aanslag[35][36]. De commissie besloot dat de dader, Lee Harvey Oswald, schuldig was en alleen had gehandeld. Een tweede onderzoek werd gehouden tussen 1976 en 1979 door de House Select Committee on Assassinations (HSCA). Dit onderzoek concludeerde dat Oswald waarschijnlijk niet alleen had gehandeld en dat er aldus sprake was van een complot, maar dat geen andere schutters konden worden geïdentificeerd[37][38][39]. Eén van de hoofdredenen voor deze conclusie was gebaseerd op het onderzoek van de geluidsopnamen, maar dit argument werd inmiddels weerlegd[40][41][42][43]. Niettemin hadden deze tegenstrijdige conclusies tot gevolg dat complotdenkers de officiële verklaringen van de Commissie-Warren verworpen, en ook tot op heden propaganderen zij tal van onbewezen complottheorieën omtrent de dood van JFK.

Kennedy en het Camelot-tijdperk

Na zijn dood werd het presidentschap van Kennedy vaak vergeleken met de mythen en sagen van Camelot en Koning Arthur. Deze associatie werd voor het eerst geïmpliceerd door zijn weduwe, Jacqueline Kennedy, in een interview met Life Magazine enkele weken na de aanslag. Ze merkte op dat haar man graag luisterde naar de muziek van de Broadway-musical "Camelot" die tijdens zijn presidentschap enorm populair was[44]. Hij had vooral veel affectie voor de volgende tekst uit het lied:

"Don't let it be forgot, that once there was a spot, for one brief, shining moment that was known as Camelot."

Jacqueline Kennedy voegde eraan toe dat er nog grootse presidenten zouden volgen, maar dat er nooit meer een Camelot zou zijn[45]. Deze associatie tussen Camelot en John F. Kennedy zou vervolgens uitgroeien tot een urban legend of stadssage. De president zelf werd geïdentificeerd als de nieuwe Koning Arthur, zijn vrouw Jacqueline als de nieuwe Guinevere, en de door Kennedy opgerichte "Peace Corps" als de Ridders van de Ronde Tafel. De moord op Kennedy zou dan kunnen worden beschouwd als een verraad dat vergelijkbaar is met het verraad van Mordred die zijn vader, Koning Arthur, een dodelijke wonde had toegediend.

De stadssages bleven niet beperkt tot archetypes en metaforen, maar veronderstelden in sommige gevallen zelfs dat Kennedy de aanslag zou hebben overleefd. Wanneer zijn lichaam werd overgebracht naar de Bethesda Naval Hospital zou hij immers nog geleefd hebben, en zou hij daar in leven worden gehouden in een vegetatieve staat tot op de dag dat de medische vooruitgang hem weer helemaal zou kunnen genezen[46]. Dit verhaal doet denken aan hoe Koning Arthur in een bootje naar het eiland Avalon werd gebracht om daar te rusten, zodat hij weer zou kunnen genezen en zou kunnen terugkeren op de dag dat zijn volk hem weer nodig heeft.

Een andere stadssage beweert dat Kennedy zou zijn overgebracht naar het Griekse eiland Skorpios, dat eigendom was van Aristotle Onassis, de tweede echtgenoot van Jacqueline Kennedy en waar eveneens hun huwelijk had plaatsgevonden in 1968[47]. Ze had immers besloten om de Verenigde Staten te verlaten na de moord op Robert F. Kennedy. In de jaren '70 beweerde een toerist dat hij John F. Kennedy had gezien op het eiland toen hij er met een cruiseschip voorbij vaarde. Hij had een foto gemaakt waarop Jacqueline te zien zou zijn met een man in een rolstoel en een verband rond zijn hoofd - die moest doorgaan voor John F. Kennedy[48]. In dit geval wordt het eiland Skorpios vergeleken met het mythische eiland Avalon van de Arthurlegende. Concreet bewijs van zulke stadssages is nooit geleverd, en de verhalen blijven louter gebaseerd op vage beweringen en foto's die al even onscherp zijn als die van eender welke UFO ooit.

Hoaxes

De moord op Kennedy heeft ervoor gezorgd dat hij tot op heden nog steeds wordt beschouwd als één van de belangrijkste presidenten van de Verenigde Staten, en velen verheven hem tot een status van heilige en martelaar, ondanks het feit dat hij minder dan drie jaar in het Witte Huis heeft vertoefd. Het hoeft dus niet te verbazen dat hij ook een magneet is voor tal van hoaxes.

Lincoln versus Kennedy

Zie hoofdartikel: Lincoln versus Kennedy

Kennedy wordt vaak vergeleken met Abraham Lincoln, in een lange lijst van opmerkelijke en mysterieuze toevalligheden. Al vele jaren circuleren er kettingbrieven hierover op het internet, al is het niet duidelijk welke boodschap men ermee wil overbrengen. Enkele voorbeelden:

 • Lincoln had een secretaris/secretaresse genaamd Kennedy, en Kennedy had een secretaris/secretaresse genaamd Lincoln: dit is onjuist. Kennedy had wel een secretaresse genaamd Evelyn Lincoln, maar Lincoln had geen secretaresse genaamd Kennedy (zijn secretarissen waren John G. Nicolay en John Hay, en gezien de naam "John" erg frequent voorkomt in Amerika is ook dat geen mysterieuze verwijzing naar John F. Kennedy). Een bijkomend element in sommige versies is dat de secretaresses Lincoln en Kennedy zouden hebben gewaarschuwd om niet respectievelijk naar Ford's Theatre en naar Dallas te gaan. Of Evelyn Lincoln die waarschuwing heeft geuit aan Kennedy is onbekend, en bovendien niet erg relevant: waarschuwingen werden geregeld geuit aan beide presidenten, al dan niet gerechtvaardigd, en telkens is slechts één ervan uitgekomen. Als je maar genoeg dingen voorspelt, zal er altijd wel eentje zijn die uitkomt, en mensen zullen enkel die onthouden en alle andere foute voorspellingen vergeten.
 • John Wilkes Booth was geboren in 1839, en Lee Harvey Oswald was geboren in 1939: dit is onjuist, want Booth was geboren in 1838, niet in 1839. Niet dat het hier anders meer was geweest dan weerom louter een toevalligheid, dat in het oog springt omwille van het ronde getal 100.
 • Lincoln werd vermoord in een theater genaamd "Ford" (of "Kennedy"), terwijl Kennedy werd vermoord in een auto genaamd "Lincoln" gemaakt door Ford: dit is gedeeltelijk correct, afhankelijk van welke versie van de tekst je bekijkt. Het theater waarin Lincoln werd vermoord heet "Ford's Theatre"[49], maar niet "Kennedy". De auto waarin Kennedy zat toen hij vermoord werd, was inderdaad een Lincoln die werd geassembleerd door Ford[50]. Niettemin zijn een theater en een auto twee totaal verschillende zaken die niet met elkaar gerelateerd zijn.
 • Lincoln werd vermoord in een theater waarna de dader naar een warenhuis vluchtte, terwijl Kennedy werd doodgeschoten vanop een warenhuis waarna de dader naar een theater vluchtte: dit is onjuist. Booth vluchtte zuidwaards van Maryland naar Virginia, waar de achtervolgers hem uiteindelijk neerschoten wanneer hij zich schuil hield in de schuur van een boerderij (en dus geen warenhuis of pakhuis). Oswald, daarentegen, vluchtte niet uit Dallas nadat hij de moord had gepleegd, maar werd gearresteerd - in levende lijve - in een bioscoop (wat niet hetzelfde is als een theater van het type waar Lincoln werd vermoord).
 • 1 week voordat hij werd vermoord was Lincoln in Monroe, Maryland, en 1 week voordat Kennedy werd vermoord was hij bij (of "in") Marilyn Monroe: dit is onjuist. Marilyn Monroe was al ongeveer een jaar dood ten tijde van de moord op Kennedy. Hij kon haar dus niet in levende lijve bezocht hebben, laat staan dat hij "in" Marilyn Monroe was - tenzij hij haar lichaam had opgegraven. 

Het is niet moeilijk om patronen en gelijkaardigheden te vinden tussen twee situaties, personen of gebeurtenissen, op voorwaarde dat je de meer talrijke verschillen systematisch negeert. Wie steevast wil geloven dat de gelijkenissen tussen Kennedy en Lincoln echt speciaal zijn, moet weten dat het mogelijk is evenveel zulke vergelijken te vinden tussen Kennedy en de Mexicaanse president Alvaro Obregon, en met tal van andere bekende figuren[51].

Andere hoaxes

 • Kennedy droeg geen hoed tijdens zijn inauguratie in 1961, waardoor de verkoop van hoeden in elkaar stuikte[52].
 • Een foto toont een intiem moment tussen Kennedy en Marilyn Monroe[53].
 • Kennedy noemde zichzelf een "jelly donut" in plaats van een "Berliner"[54].
 • De dood van Kennedy is het gevolg van de Vloek van Tippecanoe, waarbij presidenten die werden verkozen in een jaartal dat deelbaar is door 20, tijdens hun ambt zouden komen te overlijden.

Complottheorieën omtrent de moord op JFK

Er bestaan verschillende complottheorieën omtrent Kennedy, al zijn die over de moord op de president het meest talrijk. Zelfs tot op heden gelooft een groot deel van de Amerikanen nog steeds dat de aanslag het werk was van de maffia, de CIA, Lyndon B. Johnson, Cubaans president Fidel Castro, de KGB, of een combinatie van voorgaande[55][56]. In de meeste gevallen beweren deze complottheorieën dat Lee Harvey Oswald niet alleen heeft gehandeld, maar onderdeel uitmaakte van een grootschalige samenzwering. Om dit te verdoezelen, zou de Commissie-Warren getuigen genegeerd of geïntimideerd hebben[57] of zelfs vermoord hebben[58][59][60], of zou er met het bewijsmateriaal geknoeid geweest zijn[61]. Een aantal complotdenkers zoeken hun heil dan weer in vermeende tegenstrijdigheden zoals het aantal afgevuurde kogels[62], de richting waar ze vandaan kwamen[63] en de schutterscapaciteiten van Oswald[64]. Indien er daadwerkelijk sprake zou zijn van een overheidscomplot om de waarheid te verdoezelen, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit complot enerzijds zodanig professioneel zou gepland zijn dat er nooit iets fundamenteel uitgelekt is, en dat er anderzijds zulke voor de hand liggende "fouten" over het hoofd gezien zouden zijn.

Prominente complottheorieën over de aanslag

Hieronder een aantal prominente complottheorieën omtrent de moord op Kennedy:

 • Het militair-industrieel complex (het politieke leiderschap, het militaire leiderschap en de wapenindustrie) en het Pentagon hebben de aanslag beraamd, omdat Kennedy een einde wou maken aan de oorlog in Vietnam en/of wou onderhandelen over vrede met de Sovjet-Unie[65][66]. Aanleiding van deze complottheorie is de afscheidsrede van president Dwight D. Eisenhower die waarschuwde voor de invloed van het militair-industrieel complex, maar dat bewijst natuurlijk geenszins hun betrokkenheid bij de aanslag. De Democratische Senator Ralph Yarborough van Texas beweerde in 1991 dat er geen Vietnamoorlog zou geweest zijn indien Kennedy had blijven leven[67], maar hij vergat echter dat die oorlog reeds in 1955 was begonnen onder president Eisenhower. 
 • De Federal Reserve heeft de aanslag beraamd, omdat Kennedy diens macht zou hebben willen beknotten[68][69][70][71]. De Federal Reserve is wel vaker het doelwit van complotdenkers.
 • De United States Secret Service heeft de aanslag beraamd, omdat de veiligheidsagenten niet genoeg hebben ondernomen om het leven van de president te beschermen[72][73][74]. Incompetent gedrag is echter nog geen bewijs voor een samenzwering, en er wordt geen motief opgegeven[75].
 • De CIA heeft de aanslag beraamd, of heeft Oswald de opdracht gegeven de aanslag te plegen, of Oswald was een CIA-agent. Er is hier echter geen enkel bewijs voor, en er wordt ook geen motief opgegeven[76][77][78].
 • De maffia heeft de aanslag beraamd, omdat president Kennedy samen met zijn broer Robert Kennedy hardhandig wilde optreden tegen de georganiseerde misdaad ondanks het feit dat ze hem zogenaamd zouden hebben geholpen de presidentsverkiezingen te winnen[79][80][81][82]. Of omdat hij niet hardhandig genoeg optrad tegen de Cubaanse dictator Fidel Castro, waardoor de maffia inkomsten zou verloren hebben aan Cubaanse casino's[83]. De maffia zou de aanslag beraamd hebben in samenwerking met de CIA. Gewoon, omdat het kan.
 • Anti-Castro-rebellen die verbannen waren uit Cuba hebben de aanslag beraamd. Deze rebellen hadden in 1959 Cuba verlaten toen Fidel Castro er aan de macht kwam, en waren gemigreerd naar de Verenigde Staten. Volgens de complottheorie zouden deze rebellen Kennedy vermoord hebben omdat zijn Varkensbaai-invasie was mislukt, waarmee de hoop van de rebellen om Castro af te zetten verloren was. Afgezien van het feit dat er geen bewijs bestaat voor deze theorie[84], lijkt het vrij onlogisch dat de Cubaanse rebellen een complot zouden smeden om de president te vermoorden terwijl dit hun eigen zaak niets verder zou helpen. 
 • De Cubaanse dictator Fidel Castro heeft de aanslag beraamd. Dit spreekt de theorie over de Cubaanse rebellen niet enkel tegen, maar is eveneens gekenmerkt door de afwezigheid van ook maar enig bewijs[85][86]. Niettemin geloofde president Lyndon B. Johnson steevast dat Castro achter de aanslag zat[87].
 • De Sovjet-Unie heeft de aanslag beraamd, of heeft Oswald gebrainwasht en "geprogrammeerd" om de moord uit te voeren. Of hij was ingehuurd door de KGB, of de KGB heeft een dubbelganger van Oswald gestuurd[88]. Intussen verzonnen de Russen hun eigen complottheorieën waarin de moord op Kennedy werd gepleegd door Amerikaans "extreemrechts" om een staatsgreep te plegen[89].
 • Israël heeft de aanslag beraamd als onderdeel van een "Zionistisch complot"[90][91], omdat Kennedy gekant was tegen hun nucleaire programma[92][93]. Zionisten zouden de opdracht gegeven hebben aan vicepresident Lyndon B. Johnson om Kennedy te vermoorden, en de huurmoordenaar zou zelf een Zionist geweest zijn. De Mossad zou samengewerkt hebben met de CIA en de maffia[94].
 • Vicepresident Lyndon B. Johnson heeft de aanslag beraamd, opdat hij zo zelf president zou kunnen worden[95] of omdat hij in een tweede termijn geen vicepresident meer zou zijn onder Kennedy[96]. Hij zou hiervoor hebben samengewerkt met de FBI, de CIA en de Secret Service. Als Johnson effectief zo machtsbelust was dat hij zelfs in staat was zijn eigen president te vermoorden, lijkt het tegenstrijdig met het feit dat hij besloot zich niet kandidaat te stellen voor een tweede termijn. Wanneer deze complottheorie zelfs door History Channel werd uitgezonden, sprongen verschillende ex-presidenten, waaronder de Republikein Gerald Ford en de Democraat Jimmy Carter , in de bres om de eer van Johnson te verdedigen tegen zulke laster[97].
 • Rafael Cruz, de vader van de Republikeinse politicus Ted Cruz, heeft Kennedy vermoord, althans volgens dorpsidioot Donald Trump[98].
 • Een "schaduwregering" van de VS heeft de aanslag beraamd, om op die manier een beleidsverandering door te voeren. Vicepresident Lyndon B. Johnson zou tot deze schaduwregering behoord hebben, en het doel van de moord was klaarblijkelijk om hem president te maken[99]. Of zo.
 • De Illuminati heeft de aanslag beraamd[100], ondanks het feit dat Kennedy zelf een prominent lid zou geweest zijn van deze fictieve geheime organisatie[101].
 • De New World Order heeft de aanslag beraamd[102].
 • "Ze" hebben Kennedy vermoord omdat hij kennis had van buitenaardse technologie gebruikt door de Nazi's[103].
 • Reptilian aliens hebben de aanslag beraamd. Kennedy's veiligheidsagenten waren immers aliens die van gedaante veranderden en de aanwezigheid van zijn vrouw Jacqueline was slechts een hologram[104]. Desondanks beweert complotdenker David Icke dat Kennedy zelf een buitenaards wezen was, en meer bepaald een kwaadaardige Reptilian in menselijke gedaante[105].
 • Kennedy heeft de aanslag op zichzelf beraamd als een uitgebreid plan om zelfmoord te plegen[106].
 • Een versie van Kennedy uit de toekomst heeft de moord gepleegd omdat er anders een Derde Wereldoorlog zou uitbreken[107].
 • Kennedy heeft de aanslag overleefd omdat er een dubbelganger in de limousine zat, en de echte Kennedy werd ontvoerd door aliens of heeft achter de schermen alle touwtjes in handen[108].

De Secret Societies-toespraak

Op 27 april 1961 gaf Kennedy een toespraak waarin hij (eenmalig) gebruik maakte van de woorden "secret societies". Hij beschreef deze "geheime genootschappen" als een "monolithische en medogenloze samenzwering" die zich wereldwijd kant tegen de Verenigde Staten, en gebruik maakt van "infiltratie in plaats van invasie", "omverwerpingen in plaats van verkiezingen" en "intimidatie in plaats van vrije keuze"[109]. Opmerkelijk is dat dit precies is wat de Verenigde Staten, en meer bepaald de CIA, zelf heeft gedaan gedurende verschillende jaren tijdens de Koude Oorlog.

Deze toespraak is erg populair bij complotdenkers, bijna uitsluitend omwille van de woorden "secret societies". Ze begonnen vervolgens hun eigen versies van de toespraak op Youtube te publiceren, vaak met idiote titels zoals "JFK blows the whistle on 9/11" en "JFK telling us the 911 truth"[110]. In deze video's wordt veelvuldig gebruik gemaakt van citaatmijnen waarbij de toespraak van 20 minuten wordt gefilterd tot een lengte van 5 minuten, om zo de vermeende complottheorie echt te laten lijken. Volgens de complotdenkers verwees Kennedy in zijn toespraak naar de FBI, CIA, Federal Reserve, Israël, de Mossad, MI6, de Vrijmetselaars, de Skull & Bones Society, "Big Government", 9/11, de Illuminati of de New World Order.

De vermeende "grootmachten" zouden zich zo bedreigd hebben gevoeld door Kennedy's toespraak dat ze zelfs bereid waren om hem te vermoorden - al was dat pas 2,5 jaar later. Desondanks deze "dreiging" is het volledige transcript van de volledige toespraak toch vrij te vinden op verschillende plaatsen op het internet. Wie de volledige toespraak heeft beluisterd, en in staat is om begrijpend te luisteren, weet natuurlijk dat Kennedy in werkelijkheid verwees naar de Sovjet-Unie. Dat is de gemiddelde complotdenker echter ontgaan omwille van de afwezigheid van een basiskennis van de Koude Oorlog, een logisch denkvermogen en een overdreven paranoiagehalte[111].

Bewijs van de complottheorieën

Alle complottheorieën ten spijt, is er tot op heden nog steeds geen aanwijzing dat de aanslag het resultaat was van een samenzwering. Hoe groter een complot, hoe meer mensen erbij betrokken zijn, en hoe groter de kans dat er een informatielek ontstaat - of dat bewijsmateriaal op een andere wijze aan het licht komt zoals het geval was met het Watergateschandaal van president Richard Nixon. Indien er daadwerkelijk een complot was om de waarheid over de moord op John F. Kennedy te verdoezelen, had dit moeten gebeuren in samenwerking met de Democratische én Republikeinse leden van de Commissie-Warren, leden van de commissie die tot geen van beide partijen behoorden, de Chief Juistice (opperrechter), de FBI, de CIA, het Witte Huis, e.d.m.  Hierdoor zou het complot zo groot en zo complex zijn dat het haar eigen gewicht niet lang had kunnen blijven dragen en vooralsnog uit elkaar zou gevallen zijn[112].

Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs, en dat is tot op heden nog door geen enkele complottheorie geleverd. Het houdt eveneens geen steek dat de toenmalige Amerikaanse overheid zulke informatie had willen verdoezelen als er inderdaad sprake was van een complot van de KGB of Fidel Castro, en indien het een intern complot betrof (bv. dat Johnson de moord had beraamd) zouden de Republikeinen evenmin de waarheid willen verbergen. Inmiddels is de situatie in de wereld enorm veranderd, is Fidel Castro niet meer aan de macht in Cuba en bestaat de KGB niet meer, dus zouden meer recente Amerikaanse presidenten zulke informatie makkelijker openbaar kunnen maken. Indien er in werkelijkheid fouten zijn gebeurd in het onderzoek, is het mogelijk dat men die heeft willen verdoezelen, maar dat betekent nog niet dat er vanzelfsprekend sprake is van een overheidscomplot - en het bewijst helemaal niets over de omstandigheden van de moord op Kennedy. En beweringen zonder bewijs kunnen worden verworpen zonder bewijs.

Realiteit

Lee Harvey Oswald heeft de moord gepleegd.

Waarom? Omdat er een tekort was aan nachtclubs en bowlingbanen in Moskou, waardoor hij terug migreerde naar de Verenigde Staten. Jawel, echt waar[113]. Meer relevant was wellicht het feit dat hij in het gezelschap vertoefde van aanhangers van Fidel Castro in Mexico City, wanneer hij een (mislukte) poging ondernam om een visum voor Cuba te krijgen. Sommige van deze aanhangers verwoordden hun opinie dat Kennedy zou moeten worden vermoord omwille van zijn pogingen om een aanslag te plegen op Castro[114]

Na de aanslag op Kennedy werden een aantal complottheorieën verspreid door de KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie, omdat ze angst hadden dat ze zouden worden verdacht van de moord. Op die manier hoopten ze de aandacht van zichzelf af te wenden, en gezien de populariteit van deze complottheorieën heeft dat beter gewerkt dan ze ooit hadden kunnen hopen. Indien ze werden beschouwd als hoofdverdachte, had dit kunnen leiden tot een effectieve oorlog met de VS onder druk van de publieke Amerikaanse opinie. In werkelijkheid was de Kremlin even verbaasd door de aanslag als de Amerikanen zelf[115]

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. https://web.archive.org/web/20090831043852/http://www.jfklibrary.org/Historical%2BResources/Archives/Reference%2BDesk/John%2BF.%2BKennedy%2BMiscellaneous%2BInformation.htm
 2. https://web.archive.org/web/20160801185334/https://blogs.princeton.edu/mudd/2013/11/john-f-kennedys-princeton-university-undergraduate-alumni-file/
 3. https://www.theatlantic.com/education/archive/2013/11/jfks-very-revealing-harvard-application-essay/281699/
 4. https://web.archive.org/web/20160801193040/http://www.veterantributes.org/TributeDetail.php?recordID=240
 5. http://www.history.navy.mil/research/histories/biographies-list/bios-k/kennedy-john-f.html
 6. http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPPP-64.aspx
 7. https://web.archive.org/web/20080712174015/http://www.museum.tv/archives/etv/K/htmlK/kennedy-nixon/kennedy-nixon.htm
 8. http://uselectionatlas.org/RESULTS/index.html
 9. http://www.history.com/news/history-lists/10-things-you-may-not-know-about-john-f-kennedy
 10. http://www.snopes.com/jfk-presidential-salary/
 11. http://fortune.com/2016/11/14/donald-trump-presidential-salary/
 12. http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/JFK-Fast-Facts/Inaugural-Address.aspx
 13. http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfk1960dnc.htm
 14. https://en.wikisource.org/wiki/Executive_Order_10925
 15. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=58918/
 16. http://kingencyclopedia.stanford.edu/encyclopedia/encyclopedia/enc_emancipation_proclamation_1893/
 17. http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/fair_housing_equal_opp/FHLaws/EXO11063
 18. http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkcivilrights.htm
 19. http://www.peacecorps.gov/about/fastfacts/
 20. http://www.jfklancer.com/NSAM263.html
 21. http://history.nasa.gov/SP-4102/ch2.htm
 22. http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/6XnAYXEkkkSMLfp7ic_o-Q.aspx
 23. http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/Apollomon/apollo1.pdf
 24. http://history.nasa.gov/SP-350/ch-2-1.html
 25. https://en.wikisource.org/wiki/Special_Message_to_the_Congress_on_Urgent_National_Needs
 26. http://millercenter.org/presidentialclassroom/exhibits/jfk-and-the-space-race
 27. http://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/
 28. http://www.upi.com/Archives/Audio/Events-of-1963/Lyndon-B.-Johnson-Sworn-in
 29. http://www.aarclibrary.org/publib/jfk/wc/wcvols/wh20/html/WH_Vol20_0193b.htm
 30. http://www.maryferrell.org/showDoc.html?docId=1134&relPageId=251
 31. http://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/chapter-3.html#discovery
 32. http://www.maryferrell.org/showDoc.html?docId=29124
 33. http://www.history.com/topics/jack-ruby
 34. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=26032
 35. http://articles.latimes.com/2012/may/10/local/la-me-nicholas-katzenbach-20120510
 36. http://www.politico.com/story/2012/05/nicholas-katzenbach-dead-at-90-076118
 37. http://fas.org/rlg/2005_ScienceandJustice454_SynchronizationofAcousticEvidence.pdf
 38. http://jfkassassination.net/russ/jfkinfo/hscareport.htm
 39. http://www.archives.gov/research/jfk/select-committee-report/
 40. https://books.google.be/books?id=VitlO1mWxzAC&redir_esc=y
 41. http://www.jstor.org/stable/2702884?origin=crossref
 42. https://books.google.be/books?id=MRs2Tu714ZUC&pg=PA72&redir_esc=y
 43. https://books.google.be/books?id=u7Sd5vyOOtEC&pg=PA170&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 44. https://web.archive.org/web/20071013095725/http://jfklibrary.org/jfkl/Templates/ArchivesFindingAid.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7B16FB9A20-3EB1-414E-9A18-031DB5B809E3%7D&NRORIGINALURL=/Historical+Resources/Archives/Archives+and+Manuscripts/fa_white_theodore.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
 45. https://books.google.be/books?id=T1IEAAAAMBAJ&pg=PA158&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 46. King Arthur’s Modern Return, Debra N. Mancoff, ISBN 978-0815325000, hoofdstuk 2: Three Ways of Coming Back, Folkloric Perspectives on Arthur’s Return (Carl Lindahl)
 47. http://www.nytimes.com/1999/07/19/us/john-f-kennedy-jr-heir-to-a-formidable-dynasty.html?pagewanted=all
 48. http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7604974
 49. http://www.fordstheatre.org/home/about-fords
 50. http://www.broodjeaap.nl/kennedy.html
 51. http://www.csicop.org/si/show/coincidences_remarkable_or_random/
 52. http://www.snopes.com/history/american/jfkhat.asp
 53. http://www.snopes.com/photos/people/jfk-marilyn.asp
 54. http://www.snopes.com/photos/people/jfk-marilyn.asp
 55. http://www.gallup.com/poll/9751/americans-kennedy-assassination-conspiracy.aspx
 56. http://www.gallup.com/poll/165893/majority-believe-jfk-killed-conspiracy.aspx
 57. https://books.google.be/books?id=BPKo3kC3YtIC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 58. http://www.maryferrell.org/showDoc.html?docId=957#relPageId=458
 59. http://www.assassinationresearch.com/v1n2/deaths.html
 60. https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2013/conspiracy-act
 61. http://www.maryferrell.org/pages/Evidence_Tampering.html
 62. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5309638.stm
 63. https://news.google.com/newspapers?id=4xNdAAAAIBAJ&sjid=MVoNAAAAIBAJ&pg=1431%2C2577977
 64. https://books.google.com/books?id=0t7lC3nmFq8C&pg=PT107
 65. https://web.archive.org/web/20120305173219/https://www.americamagazine.org/content/article.cfm?article_id=11206&comments=1
 66. http://www.tikkun.org/article.php/november2010douglass
 67. https://www.youtube.com/watch?v=cMA8UvR9OjA
 68. http://www.thinkadvisor.com/2010/02/01/the-fed-and-its-enemies
 69. http://home.hiwaay.net/~becraft/FRS-myth.htm
 70. https://books.google.be/books?id=8W2LEYUC_LkC&pg=PA83&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 71. https://books.google.be/books?id=yDrJa9-7irUC&lpg=PP1&pg=PT104&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 72. http://www.aarclibrary.org/publib/jfk/hsca/report/html/HSCA_Report_0129a.htm
 73. http://www.aarclibrary.org/publib/jfk/hsca/report/html/HSCA_Report_0130a.htm
 74. http://www.aarclibrary.org/publib/jfk/hsca/report/html/HSCA_Report_0132b.htm
 75. http://www.archives.gov/research/jfk/select-committee-report/part-1c.html
 76. http://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/appendix-12.html
 77. http://www.archives.gov/research/jfk/select-committee-report/part-1c.html
 78. http://www.aarclibrary.org/publib/church/reports/vol6/html/ChurchV6_0096b.htm
 79. http://www.archives.gov/research/jfk/select-committee-report/part-1c.html
 80. http://rationalwiki.org/wiki/John_F._Kennedy_assassination_conspiracy_theory
 81. http://mcadams.posc.mu.edu/russ/jfkinfo/jfk9/hscv9e.htm
 82. https://web.archive.org/web/20060212195002/http://www.crimelibrary.com/gangsters_outlaws/family_epics/marcello/11.html
 83. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/26/AR2007062601467.html
 84. http://www.archives.gov/research/jfk/select-committee-report/part-1c.html
 85. http://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/chapter-6.html
 86. http://www.archives.gov/research/jfk/select-committee-report/part-1c.html
 87. http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/06/the-assassination-tapes/302964/
 88. http://rationalwiki.org/wiki/John_F._Kennedy_assassination_conspiracy_theory
 89. http://www.indiana.edu/~oah/nl/98feb/jfk.html#d1
 90. https://books.google.be/books?id=npk0XuEHHpQC&lpg=PP1&pg=PA243&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 91. https://books.google.be/books?id=npk0XuEHHpQC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 92. https://books.google.be/books?id=DDbM5GeMgXIC&pg=PA178&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 93. https://books.google.be/books?id=DDbM5GeMgXIC&redir_esc=y
 94. https://news.google.com/newspapers?id=z1IpAAAAIBAJ&sjid=MmsFAAAAIBAJ&pg=3861%2C3207784
 95. http://historynewsnetwork.org/article/4487
 96. https://books.google.com/books?id=PR9CAAAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=sanford
 97. http://historynewsnetwork.org/article/4504
 98. http://insider.foxnews.com/2016/05/03/watch-trump-calls-out-cruzs-father-old-photo-lee-harvey-oswald
 99. http://nstarzone.com/JFK.html
 100. http://illuminatiwatchdog.blogspot.be/2013/08/why-illuminati-killed-jfk.html
 101. http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/kennedy.htm
 102. http://www.wnd.com/2013/09/was-jfk-1st-victim-of-new-world-order/
 103. https://united-lightworkers.be/nl/verborgen-waarheid/4510-moest-jfk-weg-om-interesse-in-buitenaardse-technologieen
 104. http://www.whale.to/c/xbriefing/page19.html
 105. https://books.google.be/books?id=pPC_yNQew98C&pg=PT679&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 106. http://rationalwiki.org/wiki/John_F._Kennedy_assassination_conspiracy_theory
 107. http://rationalwiki.org/wiki/John_F._Kennedy_assassination_conspiracy_theory
 108. http://rationalwiki.org/wiki/John_F._Kennedy_assassination_conspiracy_theory
 109. http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/JFK-Speeches/American-Newspaper-Publishers-Association_19610427.aspx
 110. https://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=DxnpujfanUM
 111. http://rationalwiki.org/wiki/John_F._Kennedy
 112. https://news.google.com/newspapers?nid=336&dat=19661103&id=bclOAAAAIBAJ&sjid=aUkDAAAAIBAJ&pg=4883,718763
 113. http://www.cracked.com/article_19547_5-turncoats-who-changed-tide-history.html
 114. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/the_spectator/2013/11/philip_shenon_s_a_cruel_and_shocking_act_stunning_reporting_in_new_book.html
 115. http://www.nytimes.com/1999/09/12/world/kgb-told-tall-tales-about-dallas-book-says.html
Advertisement