Advertisement

Lichtwerker

Een Lichtwerker is een term die voornamelijk wordt gebruikt door aanhangers van New Age-onzin om naar zichzelf te verwijzen. Ze geloven van zichzelf dat ze, net zoals de fictieve nieuwetijdskinderen, de wereld moeten voorbereiden voor een "nieuw tijdperk" van licht door te helpen met het "ontwaken" en "opstijgen" van individuen. Of met andere woorden: de superhelden van lalaland.

Concept

Naar eigen zeggen is een lichtwerker iemand die "de aarde voorbereiden op een nieuw tijdperk d.m.v. het doorgeven van het licht vanuit henzelf", en dit dankzij de "verworven kennis verkregen in vorige reïncarnaties"[1]. Met die kennis zouden ze anderen kunnen helpen met het "ontwaken", "activeren" en "opstijgen"[2]. Doorgaans is de term "lichtwerker" echter slechts een zelfverklaarde titel van aanhangers van de New Age-bewegingen. De oorsprong van de term ligt dan ook wellicht bij de New Age-focus die uitsluitend gericht is op "licht en liefde", en alles wat daarmee te maken heeft. Daarbij wordt alles wat als donker of onaangenaam wordt ervaren, grotendeels of helemaal genegeerd. De totale ontwijking van negatieve situaties en emoties, zoals angst en boosheid, heeft vaak als gevolg dat New Agers deze emoties bij zichzelf proberen te onderdrukken en situaties vermijden waarbij deze emoties naar boven zouden kunnen komen.

Lichtwerkers worden vaak getypeerd door egocentrisme (sommigen geloven dat ze incarnaties van goden zijn, of ooit zelf het universum hebben geschapen), een gebrek aan toewijding, en een (totaal) gebrek aan realiteitszin. Om die reden krijgen New Agers vaak de minachtende term "fluffy bunny" of "fluffbunny" opgespeld[3], een meer realistisch synoniem van "lichtwerker". Niettemin zullen lichtwerkers beweren dat ze hun steentje bijdragen aan de sociale moeilijkheden van de wereld, door zijn of haar "vibraties" te focussen op vrede, liefde, mededogen, vriendelijkheid, dankbaarheid en geluk. Door die "vibraties" op het juiste niveau te houden, zou er dan vanzelfsprekend meer vrede, liefde en geluk ontstaan in de wereld[4]. Dit is een mooi voorbeeld van hoe New Agers daadwerkelijk denken dat ze anderen helpen door uitsluitend met zichzelf begaan te zijn.

Ufologie

Zie hoofdartikels: Ufologie, Galactische geschiedenis

Er is een heuse overlapping tussen de New Age-beweging en die van de ufologie. Die laatste is al even onrealistisch als de eerste, omdat er in de ufologie geen oprecht onderzoek wordt gedaan naar UFO's, maar er reeds bij voorbaat wordt geconcludeerd dat elke UFO vanzelfsprekend een ruimteschip is dat toebehoort aan buitenaardse wezens. Er is zelfs een hele "Galactische geschiedenis" rond verzonnen gechanneld, inclusief een uitgebreide xenologie. Zo zou er, in een ver verleden en in a galaxy far, far away... een oorlog geweest zijn tussen de "Draconians" (de Reptilian aliens) en de Lyrans (het menselijke ras). De Lyrans van Orion besloten zich op een gegeven moment te verenigen in een "Federatie der Planeten" (Federation of Planets) ook de "Associatie der Werelden" (Association of Worlds) genoemd[5], geregeerd door de zogenaamde Ashtar Command[6][7].

Ashtar Command zou worden beheerd door een aantal "spirituele leiders" of "opgestegen" Meesters, ook het "Broeder- of Zusterschap van het Licht" genoemd. Aan de leiding zouden Ashtar Sheran en Lord Sanandra (die zou geïncarneerd zijn als Jezus Christus) staan. Als een "spiritueel leider" dat lid is van Ashtar Command zou reïncarneren in fysieke vorm op aarde, zou hij (of zij) dit doen als een lichtwerker[8]. Volgens deze theorie is een lichtwerker dus in feite een alien. Volgens andere New Agers zijn Lichtwerkers (ook) buitenaardse wezens die ooit, in een ver verleden, verantwoordelijk waren voor het ontstaan van het menselijke ras door wijzigingen aan te brengen in de genen. Ze zouden dit gedaan hebben om het menselijk ras aan te wenden in hun eigen voordeel, en zo te kunnen heersen in grote delen van het universum[9] - heel veel licht en liefde allemaal.

Eigenschappen van een Lichtwerker

De eigenschappen van een Lichtwerker hangen af van aan wie je het vraagt, maar dit kan doorgaans worden beschouwd als een vrij representatieve lijst[10]:

  • Je wil anderen genezen;
  • Je wil de wereld de sociale en milieuproblemen van de wereld oplossen;
  • Je gelooft dat de spirituele methode eender welke situatie kan oplossen;
  • Je hebt een ontmoeting gehad met engelen;
  • Je bent in staat de toekomst te voorspellen of andere paranormale gaven te gebruiken;
  • Je hebt een hard leven achter de rug, waardoor je kennis van de goddelijke perfectie is uitgehold;
  • Je hebt het gevoel van dringendheid om je taak te volbrengen, zelfs nog voordat je beseft dat je hier bent voor een reden, wat die reden is of hoe die taak volbracht moet worden.

Kortom, een vage en vooral erg zweverige lijst van eigenschappen die grotendeels typerend zijn voor eender welke aanhanger van de New Age-beweging, en vooral egocentrisch van aard zijn: jij bent immers een "uitverkorene" om de wereldproblemen op te lossen, ook al biedt heel het Lichtwerker-concept geen enkele daadwerkelijke en praktische oplossing voor al die wereldproblemen. Ondanks de vermeende aanwezigheid van miljoenen Lichtwerkers op aarde is er globaal gezien nog zo goed als niets veranderd aan de meeste sociale en milieuproblemen.

Ben jij een Lichtwerker?

Doe de test!

New Age-websites van zogenaamde Lichtwerkers

Zie ook

Referenties

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.