Hoax wiki
Advertisement

Mark Peeters in zijn prediker-outfit, naast een andere 9/11-complotdenker.

Mark Peeters (echte naam: Marc Plettinx), ook bekend als Mark de Maanman[1], is een Belgische aandachtzoeker activist die zich enkel kenbaar maakt onder deze pseudoniem, uit angst dat de NASA hem zal vermoorden. De naam is naar eigen zeggen een samentrekking van Mark Uytterhoeven en Bart Peeters[2]. Hij noemt zich "de nieuwe Copernicus" en predikt aldus pseudowetenschappelijke beweringen aan studenten op tal van universiteiten. Hij is herkenbaar aan het gele bord dat hij meestal bij zich draagt, en aan de kledij waar slechts zelden variatie in zit: een bermudabroek, een t-shirt en een pet. 

Het leven van de nieuwe Copernicus

Er is weinig met zekerheid bekend over het leven van Marc Plettinx, de persoon die schuilt achter de naam Mark Peeters. Ondanks zijn angst om vermoord te worden door NASA als zijn echte identiteit bekend zou geraken, heeft hij zich niettemin toch versproken op zijn blog in 2009. Op 18 juni 2009 kondigde Peeters aan dat zijn moeder, die hij vernoemde met de naam Germaine Moons, was overleden op 9 juni. In zijn artikel legt hij verbanden tussen haar achternaam (MOONs) en de - volgens hem - vervalste maanlanding[3].

Een vrouw met de Germaine Moons is inderdaad overleden op voorgenoemde dag[4], als zijnde de echtgenote van Frans Plettinx[5], aldus de vader van Marc Plettinx. De uitvaart vond plaats in Edegem, en de drie opgegeven rouwadressen waren gelegen in Wilrijk (gemeente die grenst aan Edegem), Hove en Aartselaar[6]. De kans is groot dat Marc Plettinx zelf dus woonachtig is in de omgeving van Wilrijk of Edegem, en nog steeds in het ouderlijk huis woont. Zijn naam werd nergens vermeld op het overlijdensbericht, misschien op verzoek van hemzelf uit angst dat de NASA hem zou vinden.

Volgens zijn Facebook-profiel, waar hij zichzelf "Marc Peeters" noemt (en dus niet Mark), zou hij geboren zijn op 21 juli 1969, zou hij momenteel in Mechelen wonen en zou hij gestudeerd hebben aan de KU Leuven[7]. De juistheid van die informatie valt te betwijfelen, maar wel is geweten dat Plettinx fysica heeft gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen (toenmalig RUCA), als student van professor Severin Amelinckx. Het RUCA (nu UA campussen Groenenborger en Middelheim) lag inderdaad dicht in de omgeving van Wilrijk en Edegem. Of hij zijn studies ook heeft afgewerkt, is onduidelijk, maar gezien zijn totale gebrek aan wetenschappelijke inzichten is die kans daartoe sowieso erg klein.

Wanneer hij niet kon doctoreren, zou hij naar eigen zeggen in de banksector zijn gaan werken, als COBOL-programmeur bij KBC in Antwerpen. Hier zou hij ontslagen zijn nadat hij de COBOL-programma's automatisch "millenniumbug-proof" wou maken i.p.v. handmatig. Verder zou hij ook tot driemaal toe in de cel gezeten hebben[8]. In hoeverre sommige van deze informatie, die op een Wikipedia pagina van hem vermeld staat, overeenkomt met de werkelijkheid is onzeker. Aangezien Marc Plettinx, onder de pseudoniem Mark Peeters wel vaker onzin uitkraamt, is er weinig reden om aan te nemen dat het door hem opgegeven levensverhaal veel waarheid bevat.

Wel is duidelijk dat hij verschillende tekenen vertoont van paranoia, zoals blijkt uit zijn vrees dat de NASA hem zal vermoorden voor zijn pseudowetenschappelijke beweringen. Het is dan ook niet te verbazen dat hij in tal van complottheorieën gelooft - of ze zelf ontwikkelt. Niettemin blijft hij vreemd genoeg weg van de meeste gangbare complottheorieën. Gezien de grote omvang van zijn blog (de man heeft duidelijk niets anders te doen dan onleesbare artikels schrijven en universiteitscampussen af te schuimen) is het onmogelijk om ze allemaal te behandelen in dit artikel, maar we bespreken hier enkele noemenswaardige complottheorieën.

De ruimtevaart bestaat niet

Het voornaamste stokpaardje van "nieuwe Copernicus" Mark Peeters is de ontkenning van de ruimtevaart, en alles wat erbij komt kijken. Hierbij verwijst hij naar de ontsnappingssnelheid van 28.000 km/u om aan de zwaartekracht van de aarde te kunnen ontsnappen, wat volgens hem onmogelijk is met de bestaande ruimtevaarttechnologie[9]. Niettemin slaat hij de bal volledig mis met het interpreteren van een aantal belangrijke factoren[10].

De ontsnappingssnelheid uitgelegd

Laat ons de bal die Mark Peeters heeft misgeslagen hierbij gebruiken als het voorwerp dat we in de ruimte willen gooien zonder dat het terugkomt. Hiervoor zouden we die bal in de lucht moeten gooien aan de snelheid van 28.000 km/u, maar het voorwerp zal niet aan diezelfde snelheid blijven vliegen. Terwijl de bal van de aarde wegvliegt, zal de luchtweerstand er immers voor zorgen dat zijn snelheid geleidelijk vertraagt, en nog voor hij de dampkring kan verlaten vliegt de bal al een pak minder hard door de lucht dan de aanvankelijke 28.000 km/u.

In feite is de snelheid nodig om aan de zwaartekracht te kunnen ontsnappen een stuk lager, maar rekening houdend met de vertraging die het voorwerp onderweg oploopt, moet de beginsnelheid dus hoger liggen om dit te compenseren. Enkel als de bal in kwestie vertrekt met de "ontsnappingssnelheid" van 28.000 km/u zal het voorwerp ondanks de luchtweerstand voldoende snelheid behouden tot aan het einde van de rit, om aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen[11][12][13][14].

De bal van Mark Peeters kan echter niet vergeleken worden met een raket. De berekening van de ontsnappingssnelheid geldt immers enkel voor voorwerpen die niet beschikken over een eigen aandrijving. Een eenvoudige vergelijking kan worden gemaakt tussen de bal en een auto: een bal die over de weg rolt zal geleidelijk zijn snelheid verliezen en op een gegeven moment vanzelf tot stilstand komen, maar een auto zal gedurende diezelfde afstand (en nog veel verder) perfect blijven rijden, zolang er maar op de gaspedaal wordt gedrukt en er genoeg benzine in de brandstoftank zit.

Hetzelfde geldt voor een raket, die dankzij haar eigen motoren (die natuurlijk nog een pak krachtiger zijn dan die van een auto) de snelheid van 28.000 km/u niet nodig heeft om de aarde te verlaten. Eenmaal de raket dan de dampkring verlaten heeft en zich in de ruimte bevindt, is er ook geen luchtweerstand meer waardoor de kracht van de motoren bijna volledig kan worden omgezet in snelheid. 

Maanlanding ontkenning

Alle logische en wetenschappelijke argumenten ten spijt, blijft Mark Peeters volhouden dat een aangedreven voorwerp (zoals een raket) hetzelfde is als een niet-aangedreven voorwerp (zoals een bal). Waarom zouden we dan überhaupt nog gebruik maken van gemotoriseerde voertuigen om ons te verplaatsen, als ze ons toch niet verder kunnen brengen dan de afstand dat een bal over de weg rolt? Of: hoe verplaatst Peeters zich dan van de ene campus naar de andere over het ganse land? 

Natuurlijk impliceert de stelling van Mark Peeters ook dat het Internationaal Ruimtestation (ISS) niet bestaat, er geen satelieten rond de aarde draaien (waardoor er ook geen GPS-navigatiesysteem kan bestaan) en dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. Hiermee vervoegt hij de ranken van de complotdenkers die om allerhande redenen geloven dat de maanlanding slechts een hoax was[15][16], waarbij o.a. volgende argumenten worden aangehaald:

 • Er zijn (bijna) geen sterren te zien op de foto's: dit is het gevolg van de korte sluitertijd waarmee de foto's werden genomen, om te voorkomen dat er overbelichting zou plaatsvinden ten gevolge van voorwerpen op de voorgrond die direct door de zon verlicht worden. 
 • De schaduwen op de foto's gaan niet de juiste richting uit: dit is natuurlijk niet het gevolg van "studio lampen" maar wel van de aanwezigheid van meerdere  lichtbronnen: de zon, de aarde en dan de Maan zelf die het zonlicht reflecteert. Dat licht wordt ook nog eens verbroken door het maanstof en in verschillende richtingen gestrooid. 
 • De vlag wapperde in de wind, wat niet kan omdat er geen atmosfeer is op de Maan: het gebrek aan atmosfeer alsook aan zwaartekracht zorgde ervoor dat er nagenoeg geen wrijving was om de bewegingen die de astronauten veroorzaakten te doen stoppen. Wanneer de astronauten naar de Apollo-capsule terugkeerden, werd de vlag overigens omver geblazen door de startmotoren van de maanlander. 

Vanzelfsprekend bevatten de complottheorieën omtrent de maanlanding nog heel wat andere pseudowetenschappelijke argumenten die één voor één kunnen worden weerlegd door échte wetenschappelijke argumenten en eenvoudige logica. Een meer gedetailleerde bespreking hiervan zou ons echter afleiden van het onderwerp van dit artikel, en de argumenten worden elders reeds uitvoerig besproken.

Het bewijs van Mark Peeters

Ondanks alle bewijs van het tegendeel, blijft Mark Peeters vasthouden aan zijn pseudotheorieën, en zal hij zelfs op paranoïde wijze trachten zijn standpunt kracht bij te zetten. Zo verwijst hij naar "Google Moon"[17], de tegenhanger van "Google Earth" waarmee je het maanoppervlak kan verkennen, en beweert hij dat er geen sporen te zien zijn van de maanlandingen. Hij vraagt zich hierbij klaarblijkelijk niet af hoe de sateliet die deze foto's nam, in de ruimte is kunnen geraken.

Verder ziet Peeters ook bevestiging van zijn theorieën in de daden van Anders Breivik en Lance Armstrong[18], die "hun verzet tegen hun veroordeling" zouden gestopt hebben op 24 augustus 2012 als "knipoog naar het bedrog van de maanlanding op 21-7-69, toen Eddy Merckx zijn eerste GELE TRUI naar huis bracht". Ook meent hij bevestigingen te vinden in "subliminale berichten" van het magazine Knack, hoewel het artikel enkel de gangbare complottheorieën over de maanlanding ontkracht[19]. Peeters legt dit uit als volgt[20]:

"De huidige KNACK-schrijver EERDE-kens is een SUBLIMINALE knip-oog dat de MOON-WALK enkel op de "EERDE=aarde" was, zoals ook de MOON-WALK van Michael Jackson."

Verder geeft hij ook aan dat de vraag van de ontsnappingssnelheid werd voorgelegd aan NASA, maar dat ze "DIT argument niet wilde/kon tegen-spreken". Dat is vanzelfsprekend geheel verzonnen, bovendien weet NASA beter dan Mark Peeters hoe de wetten der fysica in elkaar steken en houden ze zich niet bezig met zulke pseudowetenschappelijke onzin. Hij maakt hier de foute redenering dat als een wetenschapper ergens niet op reageert, hij vanzelfsprekend zou toegeven dat het waar is. Vervolgens vergeleek Peeters de ruimtevaart met religie, door ze allebei een "geloof" te noemen. Hier haalt hij ook een verwijzing bij naar het "Sinterklaas-bedrog", waarbij hij dezelfde redeneringsfout maakt: het is niet omdat wetenschappers nooit openlijk hebben gezegd dat Sinterklaas niet bestaat, dat Sinterklaas daarom wel zou bestaan, of dat ze geloven dat hij bestaat.

Tenslotte heeft Mark Peeters al meermaals een beloning uitgeloofd - gaande van 100 € tot 1000 € - aan elke "eerlijke" professor die zegt dat de ruimtevaart "echt" is[21]. Een professor die dat bedrag de moeite vindt is er vooralsnog aan voor de moeite: Peeters heeft al op voorhand besloten dat deze professor "oneerlijk" is, en alle professors die niet ingaan op het verzoek, stemmen volgens hem zwijgzaam toe. Hiermee maakt hij de denkfout van de "Silent Majority"[22] (Stille Meerderheid), waarbij het stilzwijgen van de meerderheid van een massa automatisch zou gelden als een goedkeuring. 

Misschien het meeste bewonderswaardige van al, is dat Mark Peeters zich ondanks dit alles toch afvraagt waarom hij "ZO VELE ver-VELEN-de REACTIES" krijgt, en waarom mensen "niet kunnen/willen na-denken over de mogelijkheid dat de ruimte-vaart een leugen zoals Sinterklaas is"[23]. Gezien de reacties die hij veelal krijgt op zijn artikels, blijken de meeste universiteitsstudenten zijn onzinbeweringen niet ernstig te nemen en gelukkig erg snel te doorzien. De paranoïde schrijfstijl van Mark Peeters is daarbij de kers op de taart.

De anticonceptiepil maakt de vrouw onaantrekkelijk

Volgens Mark Peeters zou de anticonceptiepil de eisprong verhinderen door schijnzwangerschap, waardoor billen en borsten vet beginnen stockeren voor de borstvoeding. Dit zou dan weer leiden tot borstkanker, migraine, depressie, en verlies van libido[24]. Peeters werd ook gespot met zijn gele bord, waarop de tekst vermeld staat: "vrouwen aan de pil krijgen minder sex-appeal en brengen mannen op de rand van een zenuwinzinking". Hiermee zijn we aanbeland in de wereld van de kwakzalverij.

Hierbij legt Peeters een onzinnig verband met de maanlanding, door te stellen dat, "omdat de 'kleine' pil ervoor zorgde dat men 'ongeremd van de grond' kon komen, de mensen geloofden dat de "grote" fallus-raket van Arm-strong wel tot op de Maan zou geraken". Ook legt hij een verband met de 9/11-aanslagen, door te stellen dat hij op 9-11-1999 het bedrag van 20.000 BEF (500 €) had uitgedeeld aan achttien vrouwen die om "9 na 11" hadden gezegd dat ze niet aan de pil waren. Peeters maakte vervolgens nog extra uit de lucht gegrepen getallenassociaties door te verwijzen naar Napoleon, Hitler, de val van de Berlijnse Muur en uiteindelijk de 9/11-aanslagen in Amerika.

9/11

Wie dacht dat de 9/11-complottheorieën op vele vlakken van de pot gerukt waren, heeft nog niets gezien in vergelijking met de zogenaamde "bewijzen" van Mark Peeters. Volgens hem zijn de vliegtuigen helemaal niet in de WTC-torens gevlogen, en kon hij dit bewijzen aan eenieder die beweerde van wel (maar hoe hij dit heeft bewezen wordt toevallig niet vermeld[25]). Wanneer mensen hem vroegen om weg te gaan, zag hij dit als een zoveelste bewijs dat hij wel gelijk moest hebben. Het ultieme bewijs vond Peeters echter op de Gentse Feesten van 2013: "Veel mensen bevestigen 9/11 = INSIDE JOB" omdat ze dreigden met bier te gooien of op zijn gezicht te slaan[26]

De zaak Dutroux

Mark Peeters schijnt erg aangedaan te zijn door de daden van Marc Dutroux, de pedofiele moordenaar die in de jaren '90 werd opgepakt. In tal van zijn blogposts maakt hij er irrelevante verwijzingen naar, soms zelfs in combinatie met Sinterklaas. Zo zou Dutroux op 6-12-1995 naar de gevangenis gestuurd zijn wegens autozwendel, waardoor twee kleine meisjes moesten sterven van de honger, "zoals in het oorspronkelijke SINTERKLAAS-verhaal (van 6-12). Wie braaf is, krijgt lekkers, wie STOUT is DutROUx…(of DRIE-koningen)"[27].

Michael Jackson en Sinterklaas worden bijgevolg bestempeld, samen met Dutroux, als "pedofiel", en dit zou allemaal deel uitmaken van "satan-ische rituelen" waar de maanlanding op de één of andere manier ook iets mee te maken zou hebben[28]. Satanistische offers van ontvoerde kinderen zouden dan weer verband houden met de atoombomb in Hiroshima (die niet zou bestaan[29]) op 5-8-1945, het overlijden van Neil Armstrong op 25-8-2012 en het optreden van Eminem op 15-8-2013.  

Ook het voetbal ontsnapt er niet aan: wanneer de Rode Duivels in augustus 2013 op de zesde plaats terecht kwamen, moest dit een verwijzing zijn naar "UNLEASH THE BEAST Marc DuTRoUTH" en op de één of andere manier heeft de energiedrank "Monster" hier iets mee te maken[30]. Peeters gaat nog een stapje verder met te suggereren dat "66.666 Rode Duivels-fans de vrijlating van Marc Dutroux wilden" in 2013, omdat de rechtbank op 18 februari 2013 een uitspraak zou doen over een eventuele vervroegde vrijlating van Dutroux, en 6+6+6 = 18 dus dat spreekt voor zich, toch? De bewering dat Elio Di Rupo een pedofiel is, maakt de lastercampagne bij deze compleet[31].

Complotten in Amerika

Hoewel Mark Peeters vooral voorkeur geeft aan de complottheorieën die hij zelf verzonnen heeft, vervoegt hij af en toe alsog de "reguliere" complotdenkers. Het gaat hier dan niet over de typische chemtrails (of intussen toch wel[32]), Illuminati en New World Order onzin, maar wel de bewering dat elke schietpartij in Amerika vanzelfsprekend een valse vlag is van de regering om zo een dictatuur in te stellen. Bovendien geeft Peeters ook zijn eigen "interpretatie" aan dit soort complottheorieën.

Zo zou de schietpartij van juli 2012 in Aurora[33] een knipoog zijn naar de Amerikaanse maanlanding, en James Holmes is blijkbaar onschuldig want "de dader was volledig onherkenbaar door een gasmasker, en Holmes zat rustig in de auto te zeggen dat hij "THE JOKER" was" (een verwijzing naar de Batman film "The Dark Knight").  Ook zou Hilary Clinton twijfelen aan de echtheid van het lijk van Adam Lanza[34], de schutter van de schietpartij in de Sandy Hook-school te Connecticut in 2012, want ze had een hersenschudding door een valpartij wat achteraf een leugenachtige bloedklonter zou geweest zijn. Kan je nog volgen?

Het beste van alle verzinsels is wel deze: Osama Bin Laden was al overleden in 2001, maar werd terug tot leven gebracht door President Obama om hem vervolgens opnieuw te vermoorden[35]. Ook Nelson Mandela was blijkbaar al dood, en opnieuw tot leven gewekt om hem dan vervolgens opnieuw dood te verklaren na het bezoek van Obama aan Cape Town. Verder kon Obama blijkbaar zorgen voor drie fictieve doden bij de Boston aanslagen, en 28 fictieve doden in Newtown. De mirakels van Jezus waren er inderdaad niets tegen...

Profetische voorspellingen

Naast "nieuwe Copernicus", pseudowetenschapper en trol blijkt Mark Peeters zich ook nog eens te ontpoppen als profeet. Hij blijkt hier voornamelijk gespecialiseerd te zijn in voorspellingen die niet uitkomen. Een klein overzicht met enkele voorbeelden:

 • Tom Dice zou Eurosong winnen in 2010 (wat niet gebeurd is), als knipoog naar het Heizel-drama van 1985[36]
 • De zoon van Prins William en Kate Middleton zou Albert heten (hij werd George genoemd) want Koning Albert van België was afgetreden om zijn naam "vrij te maken"[37]
 • Obama zou vermoord worden in 2013 (wat niet gebeurd is)[38]
 • Bush zou sterven op 9 september 2013 (wat niet gebeurd is)[39]
 • Angela Merkel zou het kapitalisme doen vallen op 9 september 2013 (wat niet gebeurd is)[40]
 • De derde wereldoorlog zou beginnen op 11 september 2013 (wat niet gebeurd is) met muziek van Bach[41]
 • Op 9 november 2018 zal de "US-heerschappij" (oftewel het Amerikaanse kapitalisme) crashen (wat niet gebeurd is)[42]

We zijn nog druk op zoek naar voorspellingen van Mark Peeters die wél uitgekomen zijn.

Bronnen

Referenties

 1. https://www.humo.be/actua/390983/complottheorieen-van-a-tot-z-de-ene-al-wat-geloofwaardiger-dan-de-andere
 2. http://lvb.net/item/7672
 3. https://web.archive.org/web/20170704024338/http://markpeeters.skynetblogs.be:80/archive/2009/06/18/moons-walk-is-niet-meer-sinds-9-6-9.html
 4. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=44591671
 5. http://www.inmemoriam.be/nl/2009-06-09/germaine-moons/
 6. Het eerste adres staat op naam van Jan Plettinx: http://en.yelp.be/biz/dokter-h-plettinx-hove , waarvan wordt vermeld dat hij de zoon was Flor Plettinx (overleden op 16 oktober 2001) en wellicht dus een broer van Frans Plettinx (de aankondiging van overlijden is onduidelijk weergegeven: http://www.inmemoriam.be/fr/2001-10-16/flor-plettinx/ ). Het tweede adres, in Hove, is dat van Dr. Hilde Plettinx, een zuster van Jan Plettinx: http://en.yelp.be/biz/dokter-h-plettinx-hove . Het derde adres staat op naam van C. Plettinx: http://www.wittegids.be/c-plettinx-aartselaar-2630/ .
 7. https://www.facebook.com/marc.peeters.503/about
 8. http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Peeters
 9. Ruimtevaart bestaat niet volgens Mark Peeters: https://web.archive.org/web/20171109192017/http://markpeeters.skynetblogs.be:80/archive/2007/03/19/het-bewijs-tegen-de-ruimte-vaart-is-zo-simpel-als-2-2-4.html
 10. https://web.archive.org/web/20151106025634/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2010/11/19/vrt-negeerde-mij-maar.html
 11. https://www.technopolis.be/nl/fiche/hoe-zit-dat/sterren-en-planeten/waarom-moet-een-maanraket-zo-snel-gaan/
 12. http://en.wikipedia.org/wiki/Escape_velocity#List_of_escape_velocities
 13. http://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=1053
 14. http://amazing-space.stsci.edu/resources/explorations/blackholes/lesson/whatisit/esc.html
 15. http://www.broodjeaap.nl/maanwaar.html
 16. http://www.scientias.nl/the-truth-is-out-there-de-maanlanding-was-nep/70693
 17. Google Moon levert geen bewijs van maanlanding: https://web.archive.org/web/20151106025559/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2007/02/14/moon-google-levert-geen-bewijs-v-d-echtheid-v-d-maan-landing.html
 18. https://web.archive.org/web/20160413220821/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2012/08/24/breivik-en-armstrong-erkennen-de-valse-maan-landing.html
 19. http://www.knack.be/nieuws/ondertussen/10-redenen-waarom-de-amerikanen-nooit-op-de-maan-zijn-geland/article-normal-122690.html
 20. https://web.archive.org/web/20151106025602/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2014/01/09/knack-gaf-mij-gelijk-over-het-bedrog-van-de-maanlanding-maar-8037216.html
 21. https://web.archive.org/web/20170618234956/http://markpeeters.skynetblogs.be:80/archive/2007/10/11/u-krijgt-100-euro-als-een-eerlijke-prof-zegt-dat-de-ruimteva.html
 22. http://rationalwiki.org/wiki/Silent_Majority
 23. https://web.archive.org/web/20151106025606/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2014/02/02/waarom-krijg-ik-zo-zo-vele-ver-velen-de-reacties-8092965.html
 24. https://web.archive.org/web/20170618234951/http://markpeeters.skynetblogs.be:80/archive/2007/01/08/vrouwen-aan-de-pil-krijgen-minder-lust.html
 25. https://web.archive.org/web/20151106025613/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/08/13/bijna-4-000-euro-kwijt-aan-4-wtc-vliegtuig-getuigen-7895706.html
 26. https://web.archive.org/web/20170618230820/http://markpeeters.skynetblogs.be:80/archive/2013/07/31/veel-mensen-op-de-gentse-feesten-bevestigen-9-11-inside-job.html
 27. https://web.archive.org/web/20151106025615/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2014/01/04/temp-48a428af04d21617acbd0a53d4c8419f-8032357.html
 28. https://web.archive.org/web/20160413154535/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/08/21/waiting-for-santa-but-it-was-satan-at-the-door-7902656.html
 29. https://web.archive.org/web/20160413145346/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/04/04/atoom-bom-bestaat-niet.html
 30. https://web.archive.org/web/20160413145346/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/04/04/atoom-bom-bestaat-niet.html
 31. https://web.archive.org/web/20160413153425/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/02/06/willen-66-666-rode-duivel-fans-echt-de-vrijlating-van-marc-d.html
 32. https://web.archive.org/web/20151106061553/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2014/07/04/gelooft-u-in-chemtrails-ebola-spaanse-griep-en-rode-duivels.html
 33. https://web.archive.org/web/20160413225958/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2012/07/22/dark-night-in-aurora-was-planned.html
 34. https://web.archive.org/web/20160413214747/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2012/12/31/twijfelt-hilary-clinton-aan-de-echtheid-v-h-lijk-van-adam-la.html
 35. https://web.archive.org/web/20160413210450/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/06/30/dode-mandela-wordt-levend-bij-het-horen-van-obama.html
 36. https://web.archive.org/web/20160413181723/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2010/05/28/tom-dice-gaat-eurosong-winnen-omwille-het-heizel-drama.html
 37. https://web.archive.org/web/20160413221306/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/07/24/albert-wordt-de-naam-v-d-nieuwe-engelse-prins-voorspelling-7.html
 38. https://web.archive.org/web/20170618235001/http://markpeeters.skynetblogs.be:80/archive/2013/02/11/ik-voorspel-de-moord-op-obama-in-het-jaar-2013.html
 39. https://web.archive.org/web/20160413214757/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/04/25/officiele-versie-van-boston-bomaanslag-en-9-11-wordt-verdedi.html
 40. https://web.archive.org/web/20160413214752/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/09/28/angela-merkel-zal-op-9-11-13-het-amerikaans-kapitalisme-doen.html
 41. https://web.archive.org/web/20151106025630/http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2013/09/10/morgen-begint-de-3de-wereld-oorlog-7920931.html
 42. http://deblogvanmarkpeeters.blogspot.com/2018/11/op-9-11-2018-zal-de-us-heerschappij.html
Advertisement