Hoax wiki
Advertisement

Mind control (of gedachtencontrole) duidt op het idee dat interne gedachten, emoties en beslissingen van een persoon kunnen worden beheerst van buitenaf d.m.v. psychologische, fysische en paranormale methoden. Er wordt vaak naar verwezen in complottheorieën. Hoewel "brainwashing" wel degelijk bestaat, is "mind control" van een ganse bevolking vanop afstand vrijwel onmogelijk.

Brainwashing

Mind control wordt vaak geassocieerd met de gelijkaardige term "brainwashing" (of hersenspoeling). Het verschil tussen de twee is dat brainwashing effectief bestaat: het gaat hier meestal om psychologische inductietechnieken waarbij iemands geloof in iets geleidelijk wordt veranderd (meestal naar een specifiek extremistisch gedachtengoed). Het is echter onduidelijk in hoeverre iemand effectief tegen zijn wil kan worden gebrainwasht, en om ethische redenen ligt het niet voor de hand om hiermee op mensen te experimenteren. Het is immers ook mogelijk dat iemands bekering tot een specifiek gedachtengoed het gevolg is van sociale invloed en propaganda[1].

MK-ULTRA

Het concept van "mind control" is geenszins een uitvinding waar de complotdenkers de eer voor kunnen opstrijken. Het project "MK-ULTRA" was immers een geheim CIA programma dat heeft bestaan tussen 1953 en 1973. Het doel van dit programma was experimenteren met "mind control" en ondervragingstechnieken d.m.v. de toediening van drugs zoals LSD. Er werd ook geëxperimenteerd met het uitschakelen van zintuigen, seksueel misbruik, verbale agressie en andere vormen van psychologische manipulatie[2]

De meeste details van het MK-ULTRA-programma blijven echter onbekend, omdat bijna alle gerelateerde documenten waren vernietigd in 1973. Dit heeft complotdenkers ertoe aangezet om de leegte zelf op te vullen met nieuwe verzinsels, zelfs tot op het punt dat MK-ULTRA tot op heden nog steeds zou worden toegepast. Zo zouden heel wat tragische gebeurtenissen, zoals 9/11, de Sandy Hook-schietpartij en de Boston Marathon-bombardementen, allemaal valse-vlagoperaties zijn van de regering, die werden uitgevoerd d.m.v. MK-ULTRA.

Mind control en de Illuminati

Volgens verschillende monotheïstische religies complottheorieën zou "mind control" een synoniem zijn van "occultisme". Dit zou begonnen zijn bij de mysteriereligies van het oude Egypte, Griekenland, Babylonië en India, die gebruik maakten van o.a. toverdrankjes (drugs) en toverspreuken (hypnose)[3]. Volgens complotdenkrs valt dit alles onder de noemer van het "satanisme", zoals ook de Rooms-katholieke Kerk elke religie die niet Rooms-katholiek was bestempelde als des duivels

Het gevolg hiervan zou, volgens sommige versies van het verhaal, geleid hebben tot de oprichting van de Illuminati in 1776 door Adam Weishaupt. Het ultieme doel hiervan, althans zo beweren complotdenkers, was het centraliseren van mysteriereligies, om zo de bevolking te beheersen en zichzelf als meesters van de wereld te installeren bij de oprichting van de New World Order.

Het geheime CIA-programma MK-ULTRA zou deel uitgemaakt hebben (of nog steeds uitmaken) van de Illuminati-samenzwering om totale controle over de ganse wereldbevolking te bemachtigen. Volgens complotdenkers zou hieruit ook het zogenaamde "Project Monarch" ontstaan zijn.

Project Monarch

Project Monarch is, in tegenstelling tot MK-ULTRA, een onbestaand "mind control"-programma. De benaming blijkt een uitvinding te zijn van paranoïde complotdenker en/of schizofreen Cathy O'Brien, een Amerikaanse vrouw die in 1995 probeerde geld te verdienen met een boek genaamd "Trance Formation of America". Ze beweert het slachtoffer te zijn van een "mind control"-programma van de regering, genaamd "Project Monarch", wat onderdeel zou zijn van MK-ULTRA[4]

Volgens No'Brein O'Brien zou ze als kind door de CIA en haar vader gedwongen zijn om deel uit te maken van een netwerk van kinderpornografie. Ze meent te herinneren als kind seksueel misbruikt geweest te zijn door drugbarons en satanisten, tot ze geprogrammeerd was tot "seksslaaf". De verantwoordelijken hiervoor zouden leden zijn van de Amerikaanse, Canadese, Mexicaanse en Arabische regeringen, alsook bekende muzikanten in het Country & Western muziekgenre. Dat er geen enkel bewijs te vinden is van al deze aantijgingen, heeft niet kunnen voorkomen dat O'Brien's paranoïde hersenspinsels een eigen leven zouden gaan leiden in de wereld der complotdenkers.

Volgens Conspiracy Wiki zou het Project Monarch de creatie van "mind control"-slaven als doel hebben[5]. Dit zou worden bewerkstelligd d.m.v. de traumatische reactie van het menselijk brein op dissociatie, met de meervoudige persoonlijkheidsstoornis als gevolg van "satanistische rituelen". Het slachtoffer zou, zonder hier enige weet van te hebben, een volkomen normaal leven leiden, maar voorgeprogrammeerde triggers zouden ervoor zorgen dat de persoon vanzelf overschakelt naar de tweede (en slaafse) persoonlijkheid, en vervolgens blindelings alle bevelen van een welbepaalde "meester" of "handler" opvolgt. 

Volgens de gangbare complottheorieën zouden o.a. de Disney producties deel uitmaken van Project Monarch door hypnotische elementen in hun films te steken, en zouden meer dan 1 miljoen Amerikanen inmiddels hierdoor "geprogrammeerd" zijn. Tegelijkertijd wordt er beweerd dat zulke programmering dient te worden bewerkstelligd d.m.v. misbruik en marteling, wat dan weer tegenspreekt dat het kijken naar een Disney-film hetzelfde resultaat zou hebben. Andere gebruiksmiddelen van Project Monarch zijn naar verluidt de boeken van Stephen King, Pinocchio, de Schone Slaapster, Sneeuwwitje, Aladdin, E.T., Star Wars, Batman en Ghostbusters. Ja, de complotdenkers zijn bloedernstig hierover.

De meeste slachtoffers zouden vrouwen zijn, omdat vrouwen een hogere pijntolerantie hebben en makkelijker vatbaar zouden zijn voor de "programmeringen". Slachtoffers zouden ook herkend kunnen worden aan littekens op hun lichaam, of aan tattoos van vlinders of occulte symbolen. Hierin herkennen we heel makkelijk de stereotype ultraconservatieve man die de vrouw als minderwaardig beschouwt, denkt dat occulte symbolen des duivels zijn en tattoos vulgair vindt; en dan maar een complottheorie heeft bedacht om ze allemaal tegelijk te veroordelen.

Er zijn verschillend vormen van programmering waar Project Monarch gebruik van zou maken.

Alpha programmering

Dit is de algemene vorm van programmering, waarbij een een meervoudige persoonlijkheidsstoornis wordt gecreëerd bij het slachtoffer.

Beta programmering

Bij "beta programmering" stellen paranoïde convervatievelingen dat beroemdheden de bedoeling hebben om het publiek zoveel mogelijk bloot te stellen aan seks in de media, zodat seksueel misbruik zou overkomen als zijnde "hip". Zowat elke bekende artiest zit vanzelfsprekend mee in het complot, gaande van Marilyn Monroe tot Miley Cyrus, Britney Spears, Rihanna en Lady Gaga. Ze zouden allemaal zijn geprogrammeerd d.m.v. seksueel misbruik en incest om zo tot een gewillige seksuele slaaf gevormd te worden, die zijn of haar "handler" namen geeft zoals "daddy" of "aunty".

Delta programmering

Bij "delta programmering" worden dan weer soldaten ingezet in geheime operaties, om "ritualistische moorden" te plegen of om politieke tegenstanders uit te schakelen. Ook zelfmoordmissies maken hier deel van uit.

Theta programmering

Hier gaat het om "psychische" programmering d.m.v. hersenimplantaten, microgolfovens (jaja, ook die van jou in de keuken zit mee in het complot!), en satellieten.

Omega programmering

Dit is het "zelfvernietigingsprogramma" waarbij het slachtoffer zichzelf opzettelijk verwondt of zelfmoord pleegt, wanneer blijkt dat hij d.m.v. therapie zich teveel begint te herinneren.

Gamma programmering

Dit is het programmeren van "bedrog" d.m.v. foute informatie of misleiding.

Vermeende toepassingen van mind control

 • De leden van de Illuminati verspreiden symbolen of maken handgebaren in het openbaar, om zo "mind control" toe te passen en triggers op te starten op grote schaal.
 • Mind control maakt deel uit van de oprichting van de New World Order, om zodoende de wereldbevolking in bedwang te houden.
 • De HAARP installatie heeft massale mind control tot doel.
 • Chemtrails hebben massale mind control tot doel (soms in combinatie met HAARP).
 • Mensen die niet in de complottheorie geloven, worden soms sheeple genoemd omdat ze zelf geprogrammeerd zouden zijn via mind control.

Ook wordt er vaak verwezen naar George Orwell's boek 1984 alsof het een profetische publicatie zou zijn. In werkelijkheid is het niet meer dan een fictief verhaal over hoe de regering in het jaar 1984 mind control zou toepassen op de bevolking. Elk vergelijk met de "Orwelliaanse staat" is disproportioneel en overtreedt de Wet van Arken.

Aluhoedjes

De vraag die zich stelt is: als we allemaal geprogrammeerd zijn door Project Monarch, hoe slagen complotdenkers er dan in om toch de zogenaamde "waarheid" te achterhalen? Het antwoord ligt bij het aluhoedje, een hoedje gemaakt uit aluminiumfolie dat bescherming moet bieden tegen gedachtenlezen, gedachtenbeheersing en andere invloeden van magnetische velden. Het modeverschijnsel is al jaren erg populair in tal van psychiatrische instellingen.

Terug naar de realiteit

Het realiteitsgehalte van "mind control" begint en stopt bij brainwashing en hypnose enerzijds, en de experimenten van het MK-ULTRA programma anderzijds. De menselijke psychologie zit immers veel te ingewikkeld in elkaar om zomaar even te kunnen zeggen dat je iemand kan "herprogrammeren" d.m.v. herhaaldelijk geweld of seksueel misbruik. Complottheorieën die beweren dat de mind control wordt toegepast vanop afstand d.m.v. chemtrails of HAARP, zijn zo mogelijk nog minder realistisch. Er bestaat immers helemaal geen technologie om dit te doen, laat staan op grote schaal met een ganse bevolking.

Japanse wetenschappers zijn wel bezig met een zogenaamde "droommachine" te ontwikkelen[6], die zou toelaten om je dromen te registeren - en bij extensie mogelijk ook je gedachten. Hiervoor moet je echter aangesloten zijn aan de machine, en 300.000.000 Amerikanen verplicht aansluiten aan deze machine wordt wel erg moeilijk, laat staan een ganse wereldbevolking. Zelfs al zou de droommachine effectief werken, is het vooralsnog niet mogelijk om deze technologie draadloos toe te passen, en dan al helemaal niet op grote schaal. 

Tenslotte bestaat er ook geen bewijs voor de talloze complottheorieën omtrent satanistische pedofiele netwerken die uit zijn op werelddominantie. Deze beweringen zijn vaak gestoeld op angst voor de overheid die is uitgegroeid tot ware paranoia. Maar dat argument vangen complotdenkers dan weer op door te stellen dat "iedereen die het geheime Project Monarch programma heeft doorzien, zal worden beschouwd als een paranoïde gek". Laat ze maar aanrukken dan, die aluhoedjes!

Aanhangers van de "mind control" complottheorie

 • Edward Snowden, die in zijn kerstboodschap van 2013 insinueerde dat de regering in staat zou zijn om alle gedachten te lezen en analyseren.
 • David DeGraw, één van de belangrijkste stichters van de Occupy Wall Street beweging, insinueert indirect dat de 1% mind control zou toepassen d.m.v. propaganda.
 • David Icke (hoe kan het ook anders)
 • Martin Vrijland[7] (behoeft ook geen verdere uitleg)
 • Volgens Natural News wordt mind control toegepast op kinderen d.m.v. fastfood[8].
 • Volgens Wij Worden Wakker wordt mind control toegepast in het onderwijs, reclame, propaganda, sport, politiek, religie, voedsel, water, lucht, drugs, televisie en computers[9].
 • Volgens WorldTruth.tv zijn er niet minder dan 7 miljard mensen onder invloed van mind control[10].

Bronnen

Referenties

Advertisement