Hoax wiki
Advertisement

Nancy Lieder is de boodschapper van de Zeta aliens dankzij een geïmplanteerde chip in haar hersenen. Kortom, alles wat ze zegt is vanzelfsprekend waar!

Nancy Lieder is een paranoïde complotdenker die gelooft dat ze wordt gecontacteerd door Zeta aliens, en bijgevolg de website ZetaTalk heeft opgericht in 1995.

First Contact

Naar eigen zeggen heeft Nancy Lieder reeds als kind ontmoetingen gehad met Zeta aliens, die afkomstig zouden zijn van Zeta Reticuli. In 1993 werd ze er zich van bewust dat ze door de aliens was uitverkozen als "contactpersoon", nadat ze tegen haar begonnen te praten via een chip in haar hersenen, die ze ongetwijfeld hebben geïmplanteerd tijdens één van hun bezoeken aan haar.

Toen Lieder aan de Zeta's vroeg om haar een onmiskenbaar teken te geven van hun bestaan, liet het antwoord niet lang op zich wachten. Tijdens een bezoek aan de bioscoop opende ze een pakje van individueel verpakte Starbust snoepjes, en merkte ze op dat er eentje bij zat dat NIET individueel was verpakt. Kortom: hét ultieme bewijs was geleverd dat de Zeta's echt bestaan, en een waanzinnige macht hebben! 

Na deze openbaringen besloot Lieder te verhuizen naar de Amerikaanse staat Wisconsin, en de website ZetaTalk op te richten in 1995. Op die manier wou ze de - vanzelfsprekend uiterst belangrijke - boodschappen die ze van de Zeta's ontving doorgeven aan de bevolking. Al snel verscheen ze op de radar van andere aluhoedjes, en groeide haar aantal aanhangers gestaag. In een disclaimer op de ZetaTalk website, geeft Lieder duidelijk aan dat de gepubliceerde meningen op zetatalk.com die van de Zeta's zijn, en niet noodzakelijk die van haarzelf. Wie niet akkoord gaat, moet het maar uitvechten met de Zeta's en Lieder er niet mee lastig vallen[1]. Bijgevolg is dus ook HoaxWiki niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze wiki, maar wel Bigfoot. Wie niet akkoord gaat moet het maar met hem opnemen!

Nibiru

Op een gegeven moment is Lieder vermoedelijk beginnen lezen in de boeken van pseudowetenschapper Zecharia Sitchin, die geloofde dat aliens reeds duizenden jaren geleden naar de aarde waren gekomen via Nibiru, een planeet die ook Marduk en Planet X wordt genoemd, en slechts één maal om de 3657 jaar ons zonnestelsel zou doorkruisen. De aliens zouden op die manier onze planeet ontdekt hebben en zich er gevestigd hebben als zijnde de Annunaki - de goden van de Sumerische mythologie. Dit verhaal is gelijkaardig aan dat van de Reptilian aliens, die volgens paranoïde complotdenker David Icke  deel uitmaken van een heimelijk Illuminati complot om ons te herleiden tot slaven van de New World Order.

De Zeta aliens hebben gelukkig betere intenties met de aardse bevolking. Ze hebben die chip immers bij Lieder geïmplanteerd, om haar te kunnen gebruiken als "boodschapper" en zo de bevolking te kunnen waarschuwen voor de komst van de planeet Nibiru in 2003. Die komst zou immers gepaard gaan met verschrikkelijke rampen: de aarde zou stoppen met rond haar as te draaien, en op haar zijkant gaan liggen, waardoor er massaal overstromingen zouden plaatsvinden en de aardatmosfeer voor een groot deel zou "verdwijnen". De Zeta aliens, die deze nakende catastrofe hebben voorspeld, willen voorkomen dat het menselijke ras hierdoor wordt uitgeroeid, omdat ze graag hybriden met ons willen kweken. Meer nog, Lieder zou zelf de moeder zijn van zo'n hybride kind!

Op de forums van de complottheorieënwebsite Godlike Productions begon Lieder vervolgens "live chat" sessies te organiseren. Mensen konden dan vragen stellen aan de Zeta's, en de antwoorden die ze van de aliens doorgestuurd kreeg zou ze dan posten in een reactie. Ze gaf aan iedereen het advies om ingeblikt voedsel te stockeren, en om alle huisdieren te doden[2]. Haar volgers begonnen ook foto's te posten, die ze gemaakt hadden van de hemel als "bewijs" dat Nibiru op komst is. Dat de Zeta's zelf schijnbaar geen moeite doen om de ramp trachten te voorkomen, of op z'n minst een aantal mensen in veiligheid te brengen, is blijkbaar niet in overweging genomen door Lieder en haar gevolg.

De "Witte Leugen"

Wanneer bleek dat de (fictieve) planeet Nibiru helemaal niet verscheen in 2003, en de voorspelde natuurrampen niet plaatsvonden, moest Lieder razendsnel een "verklaring" hiervoor zoeken. Het resultaat van dit brainstormen was de "White Lie" of "Witte Leugen": de Zeta's hadden opzettelijk een verkeerde datum doorgegeven om "Hen" te misleiden met valse voorspellingen. Hoe geslepen! Immers, de voorspellingen en beweringen van Lieder de Zeta's zijn nooit fout, en als ze dat toch blijken te zijn, wijzigt ze gewoon de oorspronkelijke tekst in een poging om haar sporen uit te wissen. Zo zei ze in 1995 dat de Hale-Bopp komeet niet bestaat, maar een frauduleus verzinsel is van "Hen" om de massa te temmen tot het te laat is. Die bewering heeft ze verwijderd in haar oorspronkelijke publicatie[3], maar in andere archieven kon ze de sporen niet wissen[4][5].

Met "Hen" wordt verwezen naar "de Elite", "the Establishment", of eenvoudigweg "de Regering". Zoals het eenieder goede complotdenker beaamt, is Lieder immers helemaal geen fan van de overheid, want die behoren tot een verschrikkelijk wereldwijd complot om de mensen tot slaven te herleiden! Ze zouden immers op de hoogte zijn van de Zeta's en van de komst van Nibiru, maar die informatie strikt geheim houden zodat niemand zich kan voorbereiden op de nakende wereldrampen. Op die manier zouden ze de wereldbevolking willen uitdunnen, en de kans grijpen om de sheeple massaal te vermoorden. Via de valse 2003-voorspelling wisten de Zeta's op een slinkse manier te voorkomen dat "de Regering" de krijgswet zou afkondigen, waarmee ze de bevolking zouden verplichten zich te verzamelen in steden. Op die manier zou de wereldbevolking massaal sterven in de nakende polaire verschuving van het magnetisch veld rond de aarde.

Niettemin was de planeet Nibiru wel reeds in de buurt, zo verklaarde Lieder in een poging om haar volgers aan zich te blijven binden d.m.v. angst. De planeet had ons zonnestelsel reeds betreden, maar had besloten zich te verschuilen achter de zon, de stiekemerd! Wanneer ze de vraag kreeg waarom Nibiru dan vooralsnog niet zichtbaar is gedurende bepaalde seizoenen - onze planeet draait immers rond de zon, dus moet de onbeweeglijke planeet vroeg of laat te zien zijn - verklaarde ze dat de aarde haar baan rond de zon óók plots gestopt had ten gevolge van de zwaartekracht van Nibiru. Dat alles er nog steeds normaal uitziet voor ons, is het gevolg van de aarde die wat rond haar as wiebelt, mysterie opgelost!

2012

Ondanks de - toch zo geloofwaardige - verklaring van de Zeta's waarom Nibiru niet is komen opdagen in 2003, heeft Lieder vooralsnog een groot deel van haar volgers verloren (en David Icke zag zijn volgers wellicht toenemen). Dus besloot ze om mee op de 2012-hype te springen, maar dan wel met een klein verschil: de voorspelling dat Nibiru zou arriveren op 21 december 2012 was slechts dispropaganda van "Hen", omdat in werkelijkheid de planeet nog vóór 2012 zou arriveren. Tegen alle verwachtingen in, is ook dat niet gebeurd! Ondanks het feit dat Nibiru niet is komen opdagen in 2003, en ook niet vóór 2012 (of in 2012 zelf), blijkt dat de nieuwe voorspelde datum nu "Eerstdaags" is. 

ZetaTalk vandaag

Op 22 mei 2010 besloot Lieder om haar "live chat" te verhuizen van Godlike Productions naar de Ning website "Earth Changes and the Pole Shift", die sinds 2009 bestaat[6]. Deze website stelt duidelijk dat het niet toegestaan is om informatie te debunken, en eenieder kritisch-denkend persoon die het toch probeert wordt meteen verbannen. Eenieder die "establishment leugens" omarmt krijgt hetzelfde lot toegeschreven, en dit zonder enige verklaring. Ook is het niet toegestaan om de validiteit van Planeet X en ZetaTalk in vraag te stellen, en eenieder die het toch probeert wordt "ervoor betaald door De Regering".

Het beste moet echter nog komen: enkel indien de boodschappen van de Zeta's worden gechanneld via Lieder, zijn ze echt en aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat conflicterende informatie tijd vergt om te verklaren of weerleggen, en dus niet terzake doet[7]. Tenslotte waarschuwt Lieder nog voor de "bedriegers" die zich op Godlike Productions hebben uitgegeven als Nancy Lieder zelf. Ze beklemtoont dan ook dat er maar één echte Nancy Lieder is, en dat is Queen Amidala van de Naboo[8]!

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement