Hoax wiki
Advertisement

De meest accurate toekomstvoorspelling van New Agers is dat je nadien platzak zal zijn.

New Age is een alomvattende term voor allerhande spirituele en sociale bewegingen, met de focus op individualiteit, spiritualiteit en allerhande vormen van pseudowetenschap. De New Age-beweging is vaak gekant tegen de echte wetenschap, omwille van de vermeende scheiding tussen wetenschap en spiritualiteit. New Agers zullen vaak zelf een selectie en mix maken van de spirituele elementen die ze zelf willen geloven, afkomstig uit bronnen zoals hindoeïsme, neopaganisme, ufologie, folklore, Zen, en eender welk ander vreemd concept dat ze interessant vinden. Vooral als er geld mee gemoeid is.

Concept

New Age is geen eenheidsconcept, maar bevat tal van spiritualistische, sociale en pseudowetenschappelijke elementen die elkaar vaak tegenspreken. Het aanhalen van deze tegenstrijdigheden wordt meestal echter beschouwd als brutaal - aanhangers van de New Age beweging hebben niet graag dat hun geloof in vraag wordt gesteld. De meeste New Agers geloven echter wel in pseudowetenschappelijke aspecten zoals paranormale fenomenen, astrologie en channeling. Ze vermijden vaak zelfs de meest eenvoudige logica als de pest, en leggen een sterke nadruk op "intuïtie". Die nadruk ligt hierbij vooral op de ontwikkeling van je eigen spiritualiteit, je eigen geluk, en het belang van je eigen vibrator vibraties op het juiste niveau te houden[1]. De New Age-beweging werd vooral bekend in het begin van de jaren '80, dankzij groeperingen zoals die van Benjamin Creme en zijn aankondiging van "de Maitreya", een vermeende avatar van Jezus Christus.

Een aanhanger van de New Age-beweging wordt veelal getypeerd door een focus die uitsluitend gericht is op "licht en liefde", en alles wat daarmee te maken heeft. Daarbij wordt alles wat als donker of onaangenaam wordt ervaren, grotendeels of helemaal genegeerd. Zodoende kiezen New Agers bepaalde levensbeschouwelijke, culturele of sociale elementen uit die ze leuk vinden, en leggen ze andere elementen naast zich neer als die niet in hun straatje passen. Ze worden vaak getypeerd door egocentrisme (sommigen geloven dat ze incarnaties van goden zijn, of ooit zelf het universum hebben geschapen), een gebrek aan toewijding, en een (totaal) gebrek aan realiteitszin. Hier voegen ze gaandeweg hun eigen verzinsels aan toe, waardoor ze geregeld zelfs op de zenuwen werken van neopagans zoals Wicca's, Asatru-aanhangers en moderne Druïden. Om die reden krijgen New Agers vaak de minachtende term "fluffy bunny" of "fluffbunny" opgespeld[2]. New Agers verkiezen voor zichzelf doorgaans echter de term "lichtwerker", maar dat komt op hetzelfde neer.

De totale ontwijking van negatieve situaties en emoties, zoals angst en boosheid, heeft vaak als gevolg dat New Agers deze emoties bij zichzelf proberen te onderdrukken en situaties vermijden waarbij deze emoties naar boven zouden kunnen komen. Dit betekent ook dat ze mensen zullen ontwijken die depressief of wanhopig zijn - zelfs al zijn die mensen hun eigen familie en vrienden, die net op dat moment meer dan ooit hun steun zouden kunnen gebruiken. New Agers proberen vaak die mensen "los te laten" die hen naar beneden halen - een concept dat gelijk loopt met het egocentrisme van de New Age-filosofie. Dit staat nochtans in scherp contrast met tal van andere religies, die eerder de nadruk leggen op liefdadigheidswerk voor mensen in moeilijkheden. 

Lichtwerkers zullen niettemin beweren dat ze wél hun steentje bijdragen aan de sociale moeilijkheden van de wereld. Hun argument luidt dat, terwijl iedereen zich bezig houdt met discussies, vechten en conflicten veroorzaken, de lichtwerker zijn of haar "vibraties" focust op vrede, liefde, mededogen, vriendelijkheid, dankbaarheid en geluk. Door die "vibraties" op het juiste niveau te houden, zou er dan vanzelfsprekend meer vrede, liefde en geluk ontstaan in de wereld[3]. Dit is een mooi voorbeeld van hoe New Agers daadwerkelijk denken dat ze anderen helpen door uitsluitend met zichzelf begaan te zijn. In augustus 1987 hebben heel wat New Agers nochtans bijeenkomsten gehouden op vermeende "heilige plaatsen" om een nieuw tijdperk van wereldvrede en spirituele transformatie in te luiden - en daar hebben we vanzelfsprekend intussen al erg veel van gemerkt[citaat NIET nodig].

Ondanks het feit dat vele New Agers van zichzelf beweren niet commercieel ingesteld te zijn, en dat geld of materiële rijkdom voor hen geen rol speelt, legt de New Age in dit alles bovenal ook de focus op geld. Er is vooral een grote markt voor boeken over allerhande New Age-onderwerpen, waarvan er inmiddels ontelbaar vele verschenen zijn. De doorsnee New Ager is dan meestal ook iemand die op materieel vlak aan zijn basisbehoeften kan voldoen, en geld over heeft om zulke dure boeken aan te schaffen. Een dakloze die bedelt op straat heeft echter geen boodschap aan "verander je vibraties en je leven zal vanzelf beter worden". Ook New Age-activiteiten zoals bijeenkomsten en rituelen (met Glastonbury als een gekend epicentrum) brengen sommige mensen veel geld op - en laten vele andere goedgelovige fluffbunnies met een lege portemonnee achter. Sommige weldoeners zijn er daadwerkelijk steenrijk mee geworden.

New Age-elementen

Het basisidee achter zowat alle elementen in de New Age is dat er twee universums zouden zijn: een fysiek universum, en een spiritueel universum. Hoewel die gescheiden zouden zijn van elkaar, zou er wel een wisselwerking bestaan tussen de twee universums. De manier waarop dit wordt geïnterpreteerd hangt af van de individuele New Ager, en welke elementen hij wel of niet in zijn geloof wil steken. Een aantal van die elementen sommen we hieronder op:

 • Alternatieve geneeskunde - New Agers zijn vaak sterk gekant tegen geneeskunde die echt werkt, en verkiezen liever de persoonlijke aanpak van iemand die kwakzalverij verkoopt.
 • Astrale reizen - het geloof dat we, via meditatie of sjamanistische methoden een "reis" kunnen maken met onze ziel, hetzij naar een ander gedeelte van de wereld of naar het "spirituele universum" dat schijnbaar altijd een belangrijke boodschap voor ons in petto heeft. 
 • Astrologie - het egocentrische idee dat heel het universum, met al haar planeten en sterren, zich uitsluitend bezig houdt met jouw persoonlijk leven, en dat de stand van die hemellichamen tegenover elkaar jou op positieve of negatieve wijze beïnvloedt.
 • Buitenzintuiglijke waarneming - vele New Agers geloven dat ze, mits voldoende training (lees: een dure cursus van twee dagen), dingen kunnen zien en waarnemen terwijl dit anders onmogelijk is, gedachten kunnen lezen (telepathie), en de toekomst kunnen voorspellen.
 • Channeling - het idee dat een "entiteit" van een hogere dimensie, een overleden persoon, of een alien jouw lichaam gebruikt om boodschappen door te sturen die klaarblijkelijk in het belang zijn van de mensheid en hun spirituele evolutie naar een hogere dimensie.
 • Culturele toeëigening - het kiezen van specifieke elementen uit verschillende culturen zoals die van primitieve stammen, Indianen, Kelten of Aziatische culturen, om deze dan volledig uit hun context te halen, fout te interpreteren en tenslotte het volledige misvormde overblijfsel ervan zich toe te eigenen.
 • Dolfijnen - New Agers zijn gek op dolfijnen, die ze omwille van hun intelligentie beschouwen als superieur en dus bijgevolg mooi, liefdevol en vredevol. Het kan schokkend zijn voor een New Ager om te ontdekken dat een aantal dolfijnensoorten gemene roofdieren zijn die andere zoogdieren opeten, en tal van dieren tot de dood zullen verkrachten met een schijnbare glimlach[4]. Venijnige en op seks beluste roofdieren die zich vrede- en liefdevol voordien zijn echter misschien nog niet zo'n slechte metafoor voor de New Age-beweging.
 • Elfen, feeën, engelen, en andere "entiteiten" - New Agers geloven dat (folklorische) entiteiten, die zich in deze of een andere dimensie bevinden, ons zouden kunnen helpen en helen.
 • Heling - het geloof dat je iemand met "energie" kan genezen van echte of ingebeelde ziektes. Voorbeelden zijn Reiki, heling met kristallen, aromatherapie, geluidstherapie, heling van de "chakra's", enz...
 • Karma - het idee dat de daden die je verricht bepalen wat er in de toekomst op je pad komt: goede daden verzekert een goede toekomst, slechte daden een slechte toekomst. Want dat is overduidelijk hoe de realiteit werkt. Gebaseerd op dit principe kan je de hele dag slechte dingen doen tegenover andere mensen, en veronderstellen dat ze het verdienen.
 • Kristallen - New Agers hebben een obsessie met kristallen, waar ze vaak bovennatuurlijke krachten aan toeschrijven, zoals vermeende helingen met kristalstenen of kristallen schedels.
 • Kwantum-nonsens - ondanks hun afkeer voor echte wetenschap, verwijzen New Agers graag naar kwantummechanica zonder ook maar enig begrip te hebben van het concept. Het woord "kwantum" aan een term toevoegen moet het blijkbaar meer wetenschappelijk onderbouwd doen klinken.
 • Licht - het geloof dat alles wat "licht" is (of geeft) vanzelfsprekend liefde bevat en goed is voor je, dat het licht van de maan je op de één of andere manier zal beïnvloeden, dat het schijnen van gekleurd licht iemand ergens van zal kunnen genezen, of zelfs dat het een goed idee is om in de zon te staren (Sun gazing). De obsessie met "licht" komt ook tot uiting in de term Lichtwerker die veel New Agers aan zichzelf toekennen.
 • Magisch denken - zoals de "wet van de aantrekkingskracht", dat als je goede "gedachten" in "het universum" stuurt er ook goede dingen op je pad zullen komen. Want "het universum" houdt zich uitsluitend bezig met jouw wensen te aanhoren.
 • Moreel relativisme - bv. "alles bevat evenveel waarheid, zolang je maar akkoord gaat met die van mij"
 • New World Order - Alice Bailey, een Britse occultist en schrijfster, beweerde in 1940 dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog zouden winnen, en vervolgens een religieuze New World Order zouden oprichten. In dit geval zou de New World Order echter geleid worden door de "Masters of Ancient Wisdom", een soort van "verlichte wezens" (volgens Helena Blavatsky) die de mystieke wederkomst van Jezus Christus moesten voorbereiden - alsook de komst van het Tijdperk van de Waterman.
 • Nieuwetijdskinderen of Indigokinderen - het geloof dat kinderen met ADHD, alsook kinderen die zich arrogant gedragen, een nieuwe generatie van wijze, spirituele en hoogbegaafde kinderen zouden zijn die al sinds de jaren '70 de wereld naar vrede en harmonie leiden. In werkelijkheid niet meer dan een verhaal dat New Age-ouders zichzelf wijsmaken omdat ze willen geloven dat uitgerekend hun kind beter zou zijn dan andere kinderen, gebaseerd op karaktereigenschappen die ook kunnen worden toegeschreven aan Donald Trump.
 • Pseudowetenschap - New Agers proberen hun geloof vaak niet enkel als een soort religie te propaganderen, maar proberen het eveneens in een taal die wetenschappelijk klinkt te verkondigen. 
 • Reïncarnatie en regressietherapie - dit is losjes gebaseerd op het reïncarnatieconcept van het Boeddhisme en Hindoeïsme. Via "regressietherapie" denken New Agers dan herinneringen van vorige levens te kunnen ophalen. Toevallig blijken de vorige levens van New Agers bijna nooit eenvoudigweg die van een conciërge of kantoorbediende te zijn, maar wel van koningen, koninginnen, bekende generaals (Julius Caesar, Napoleon, ...) of belangrijke spirituele profeten. Op dit moment zouden er klaarblijkelijk maar liefst duizenden gelijktijdige reïncarnaties van Cleopatra rondlopen. De vraag is of de doden via channeling kunnen woren gecontacteerd, als ze op dat moment leven in een nieuw lichaam?
 • Sacrale Geometrie - het geloof dat esoterische betekenissen en symbolen verstopt zitten in bepaalde geometrische vormen, en dat die vormen inzicht geven wat betreft de werking van het universum[5].
 • Ufologie - het geloof in het bestaan van verschillende buitenaardse wezens die ons willen bijstaan in onze spirituele evolutie naar een hoger dimensionaal bewustzijn. 

Project Blue Beam

Zie hoofdartikel: Project Blue Beam

Er bestaan ook complottheorieën die geloven dat er een universele New Age-religie zal worden geïmplementeerd d.m.v. "Project Blue Beam". Dit zou een cruciaal onderdeel zijn om de oprichting van de New World Order te bewerkstelligen. Kortweg komt het erop neer dat de mensen over de hele wereld holografische projecties te zien zouden krijgen, die zich moeten profileren als een verschijning van hun lokale godheid. Die projecties moeten de mensen ervan overtuigen hun steun te geven aan de Antichrist die vervolgens de nieuwe godheid wordt van een New Age-religie. Vervolgens zouden er een invasie van buitenaardse ruimteschepen in scene worden gezet, zodat de mensen in hun wanhoop de New World Order omarmen.

New Age muziek

De New Age-beweging vormde ook de inspiratie voor een nieuw muziekgenre met diezelfde naam. Meestal is het rustige, zachte en instrumentale muziek, vaak aangevuld met geluiden van dolfijnen. Deze muziek kan een aangenaam en relaxerend effect hebben op de luisteraar, maar verder dan dat gaan de vermeende voordelen niet. Je zal de muziek vaak horen spelen in winkels die kaarsen, wierook, kristallen, e.d.m. verkopen. 

Er bestaat geen precieze definitie van het muziekgenre "New Age", en als dusdanig kunnen er verschillende invloeden zijn, gaande van jazz tot klassiek, van Keltische folk tot ambient, en van experimental electronica tot soundtrackmuziek van films of videospellen. Sommige van die aparte muziekstijlen worden wel eens, geheel onterecht, mee opgenomen in het genre "New Age". Bovendien zijn niet alle artiesten die New Age-muziek maken ook actief binnen de New Age-beweging, en sommige verwerpen de term zelfs helemaal. De Ierse zangeres Enya benadrukt dat haar muziek geenszins tot het New Age-genre behoort[6][7].

Bekende New Agers

 • Benjamin Creme
 • Deepak Chopra
 • Eckhart Tolle
 • Edgar Cayce
 • Masaru Emoto
 • Rudolf Steiner
 • Neale Donald Walsch

Een uitgebreide lijst vind je op de Ascension Gateway (opgelet: potentiële kans op opstijging naar hogere dimensie).

New Age-websites

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement