Hoax wiki
Advertisement

Aangezien een onbestaande organisatie doorgaans ook geen eigen logo heeft, besloten de complotdenkers het werk voor hen te doen en zelf een logo te ontwikkelen.

De New World Order (Nieuwe Wereld Orde, afgekort NWO) is een totalitaire wereldregering die op punt staat om "Eerstdaags" opgericht te worden, en dit reeds sinds talloze decennia. Het bewijs hiervan is vanzelfsprekend te vinden in alle politieke ontwikkelingen in de wereld, ook al spreken die elkaar tegen en is de kans bijzonder klein dat plots alle regeringen ter wereld zomaar even hun geschillen opzij zullen zetten om hun macht vrijwillig af te staan. Om dit te begrijpen heb je enkel nood aan een goede fantasie, en een deftige portie paranoia. 

Oorsprong

De term "New World Order" werd voor het eerst gebruikt in het boek A World in Ferment van Nicholas Murray Butler. In dit boek, dat dateert uit 1917, gebruikt Butler die term om de eerste wereldoorlog te omschrijven. Drie jaar later, in 1920, verschijnt het boek The New World Order van Frederick C. Hicks, die de term gebruikte in de context van een goedaardige sociale gemeenschap die weldra tot stand zou komen. 

Rond diezelfde periode werd de term ook vernoemd door Amerikaans president Woodrow Wilson toen hij een aantal progressieve hervormingen voorstelde[1]. Inmiddels zijn we bijna een eeuw verder, en nog steeds staat de complottheorieën-versie van de "New World Order" op punt om eerstdaags te worden opgericht. Ook president George Bush (senior) verwees in 1990 naar een "new world order", in een toespraak naar aanleiding van de Iraakse invasie van Koeweit en het begin van de Golfoorlog. In deze toespraak, die hij hield voor het Amerikaanse Congres, vroeg hij om toestemming voor lucht- en grondaanvallen tegen het leger van Saddam Hoessein.

De toespraak vond plaats op 11 september 1990 - inderdaad, precies dag op dag 11 jaar voor de aanslagen van 9/11, wat natuurlijk helemaal niets bewijst wat betreft een complot omtrent 9/11 noch om de New World Order. Bush legde vijf doelstellingen op tafel: de volledige en onvoorwaardelijke terugtrekking van Irak uit Koeweit, het herstel van de regering van Koeweit, de verzekering van de stabiliteit en veiligheid van de Perzische Golf, de bescherming van Amerikaanse burgers in het buitenland, en de vijfde doelstelling luidde als volgt[2]:

"Out of these troubled times, our fifth objective -- a new world order -- can emerge: a new era -- freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A hundred generations have searched for this elusive path to peace, while a thousand wars raged across the span of human endeavor. Today that new world is struggling to be born, a world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak."

In een andere toespraak, op 29 januari 1991, verwees hij opnieuw naar een "new world order", zoals hier geciteerd[3]:

"What is at stake is more than one small country; it is a big idea: a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind -- peace and security, freedom, and the rule of law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children's future."

In geen van de gevallen waarbij belangrijke regeringsleiders verwezen naar een "new world order", ging het om de één of andere totalitaire "wereldregering" die alle bestaande regeringen zou vervangen. De term doelt op internationale samenwerking om wereldwijde problemen aan te pakken die niet kunnen opgelost worden door natiestaten op zich alleen; en dit met respect voor het zelfbeschikkingsrecht van die naties. Het is dit gedachtengoed wat geleid heeft tot de oprichting van de Verenigde Naties en de NAVO, en in tegenstelling tot de beweringen van complotdenkers, niet tot de oprichting van één of andere wereldregering.

De complottheorieën rond de New World Order werden in het leven geroepen door de John Birch Society[4], een radicaalrechts-populistische groepering die opgericht werd om te strijden tegen het communisme. Deze groepering wordt in meer recente tijden ook geassocieerd met de evenzeer radicaalrechts-populistische Tea Party beweging, en ze gebruiken hun website om tal van complottheorieën te verspreiden. In 1972 publiceerde Gary Allen, een auteur voor de John Birch Society, het boek None Dare Call It Conspiracy waarin hij beweert dat de term "New World Order" een soort van "codewoord" zou zijn van de zogenaamde internationale Communistische samenzwering om een socialistische wereldregering te onthullen.

In meer recente tijden worden de NWO-complottheorieën geassocieerd met organisaties die wel bestaan, zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie, Wall Street, de Federal Reserve, de Vrijmetselarij en Bilderberg , maar ook met organisaties die niet bestaan, zoals de Illuminati en zelfs een geheime factie van Reptilian aliens. Ook is er sprake van een (Satanische) bloedlijn waartoe alle voorname regeringsleiders en machtige families behoren, van de Amerikaanse presidenten tot de europese monarchen, en van de Rockefeller familie tot de Rothschild familie. De New World Order complottheorieën werden verder ook gevoed door het extreemrechtse TV-kanaal Fox News en diens programma's van paranoïde complotdenker Glenn Beck.

Recente verwijzingen naar de New World Order

Er zijn nog andere vermeldingen geweest van een "new world order" door prominente politici. Hieronder wat citaatmijnen die door complotdenkers makkelijk uit de context kunnen gehaald om hun complottheorie realistisch te doen lijken. Vanzelfsprekend hebben geen van onderstaande citaten ook maar enigszins iets te maken met een totalitaire wereldregering zoals die bestaat in de nachtmerries van aluhoedjes.

Tony Blair

Voormalig Brits premier Tony Blair zei op 13 november 2000[5]:

All this means the isolationist tendency is at odds with the new reality. There is a new world order like it or not, and we need to decide our place in it. And of course it means difficult choices, especially when there is the possibility of military engagement. Every time I have pursued a policy of military engagement since becoming Prime Minister I have faced strong opposition, interestingly not so much from the traditional left as from parts of the right. This was true over Iraq, where with America, we have stood firm against the most dangerous dictator in the world today.

Op 12 november 2001 zei Blair eveneens[6]:

After the Cold War, despite the talk of a new world order, we failed to renew these institutions or create new ones. Perhaps the euphoria that accompanied the crumbling of the Soviet bloc reduced the incentive to take a hard and radical look at the conduct of international affairs. Now it is time to do so.

Op 7 januari 2003 zei Blair tenslotte[7]:

This has been understood, at least inchoately, ever since the fall of the Berlin Wall. Then the call was for a new world order. But a new order presumes a new consensus. It presumes a shared agenda and a global partnership to do it.

Gordon Brown

Voormalig Brits premier Gordon Brown zei op 17 december 2001[8]:

But the question I want to address today is how we will win the peace. This is not the first time the world has faced this question - so fundamental and far-reaching. In the 1940s, after the greatest of wars, visionaries in America and elsewhere looked ahead to a new world and - in their day and for their times -- built a new world order.
[...]
There is a greater consensus now than ever before that there is no long term trade off between inflation and growth or unemployment and that without control of inflation long term growth is impossible. But building from that basic understanding, we need to do more to ensure stability in a new world of ever more rapid financial flows.

Op 15 mei 2007 zei Brown vervolgens[9]:

Two hundred years ago, a famous British Foreign Secretary said that the new world had been called into existence to redress the balance of the old. In 1990 another old world order - the world dominated by the Cold War - came to an end. Then too people talked of a new world order. What they actually meant was a new world political order. What was not foreseen then, but has become obvious now - and what you in particular are experiencing and living with every day - is the sheer scale, speed and scope of globalisation. It is only now we can understand what the world order globalisation brings is going to look like - driven forward not just by the balance of military strength and ordinary political power, but by a seismic shift in economic power.
[...]
But what does the new world order mean for individual countries, like ours, looking to succeed? I suggest that the countries that will succeed are those that combine flexibility, free trade, open markets with proper stewardship of the environment and investment in innovation, infrastructure and education. And the question for us is how we meet and master all these challenges to ensure Britain enhances its competitiveness, and realises its destiny of success in a new world order.
[...]
And we all know this starts in schools with getting the basics rights. we will never be able to secure the place we want in the new world order and compete with 4 million graduates produced annually by China and India unless we ensure every young person leaves school and college with the numeracy and literacy they need to meet their ambitions for adulthood.
[...]
So in conclusion: A new world order is emerging. A new economic order with new challenges. I believe Britain can meet them. And, as we seek to do that, I will listen to what you say and I want to work with you to do it.

Op 20 juni 2007 zei Brown vervolgens[10]:

And I believe it will be said of this age, the first decades of the 21st century, that out of the greatest restructuring of the global economy, perhaps even greater than the industrial revolution, a new world order was created.
[...]
But most importantly of all in the new world order, as the City bears witness, Britain's great natural resource are our people - resourceful, enterprising, innovative - the foundation on which we will compete successfully.

Op 21 januari 2008 zei Brown vervolgens[11]:

I want to describe this new world order and the new global society that we can become. Not a world of the old rules that only grudgingly concedes and then comes to terms with what is the fact of life, our growing interdependence, old institutions simply trying to catch up with change. But more positively new rules that embrace a new sovereignty for an independent world with international institutions forged in the 1940s renewed for our times and re-tooled for the new challenges ahead.
[...]
So I don’t envisage the next stage of our world as a world founded on the narrow and conventional idea of isolated states simply pursuing their own self-interest, this world would be at best a new world order that falls short of our best possibilities and leaves us all potentially vulnerable. Instead I see a world that harnesses for the common good this growing interdependence of nations, cultures and people and makes a truly global society come into being for the first time. And I believe that only in this way can globalisation, which I define as open markets, free trade, flexibility, investment in the peoples of the world and a new deal between rich and poor, and only in this way can globalisation become what it could be - a force for justice on a global scale.

Op 15 april 2008 zei Brown vervolgens[12]:

America believe in liberty and opportunity, a belief in justice, and these are the values that underpin what all countries would like to see as the basis of a new world order.

Op 18 april 2008 zei Brown tenslotte[13]:

As greater people power drives forward the creation of this new world order, foreign policy has increasingly to be explained daily to a questioning public who will increasingly also demand to know the basis on which we act. And if in the 18th and 19th centuries nation states looked to the concept of the balance of power for their security - and in the latter half of the 20th briefly put their faith in the concept of mutually assured destruction - we, amid the emerging complexities of the 21st century, must recognize afresh the power of John Kennedy’s Declaration of Interdependence. And must firmly root our international system in the values we hold in common — shaping more than a new world order, creating instead a truly global society: a global society no longer just based on the power of states delineated by borders but on the aspirations of people that transcend borders; a global society no longer founded just on balancing competing interests but on building institutions that foster mutual interests because they are grounded in common values.
[...]
At that time - and in a breathtaking leap forward into a new world order - American visionaries helped form the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund; and they put in place a policy of unprecedented generosity - the Marshall Plan - which transferred 1 per cent of America’s national income each year for four years to the war ravaged economies of Europe —– and saved the free world.

Vermeldingen in de media

 • "Blair's push for new world order" - BBC, 12 oktober 2001[14]
 • "Blair returns to new world order" - BBC, 4 januari 2002[15]
 • "Transformed UN proposed to create 'new world order'" - The Independent, 21 januari 2008[16]
 • "US must share power in new world order, says Turkey's controversial president"[17]
 • "Ahmadinejad calls for new world order based on justice" - Press TV, 26 mei 2012[18]
 • "Flight MH17 and the new world disorder" - The Telegraph, 18 juli 2014[19]
 • "Is there a new World Disorder?" - BBC, 5 september 2014[20]

Gangbare NWO-complottheorieën

Er zijn verschillende complottheorieën over de New World Order in omloop. In vele gevallen spreken ze elkaar tegen, in alle gevallen berusten ze op volslagen onzin. Hier geven we een overzicht van de meest gangbare verhalen.

De Anti-Christ

Volgens sommige Christenen kondigt de (eerstdaagse) formatie van de New World Order de komst aan van de Anti-Christ. Volgens de Bijbelse geschriften zou de Anti-Christ zich immers eerst voordoen als een goedaardig persoon, om dan onopgemerkt de macht te grijpen en pas als het te laat is zijn ware gelaat te tonen. Dit zou hij doen door zich op te werken tot het hoofd van de Verenigde Naties (of de Europese Unie, de Verenigde Staten, of de Rooms-Katholieke Kerk, enz...), om vervolgens van die positie gebruik te maken en de oprichting van de New World Order tot stand te brengen (eerstdaags, eerstdaags, ...).  Het Christelijk geloof zou dan vervangen worden door het Satanisme of atheïsme, en iedereen die weigert zou worden ondergebracht in FEMA-concentratiekampen. Deze paranoïde onzin werd al meermaals tegengesproken en ontkracht, ook door Christelijke bijbelkenners[21].

De Vrijmetselarij

Complottheorieën maken geregeld dankbaar gebruik van het gesloten karakter van de Vrijmetselarij om hen te demoniseren als de drijvende kracht achter tal van complotten. Zo zouden vrijmetselaars over de ganse wereld samenspannen om hun geheime politieke agenda te kunnen uitvoeren en de New World Order tot stand te brengen. Dit zou allemaal heimelijk kunnen worden afgeleid van de vrijmetselaarssymboliek[22] die hoegenaamd te vinden zou zijn op een dollarbiljet, de Great Seal of the United States en het stratenplan van Washington DC[23]. Want een organisatie die haar werking en intenties volledig geheim wil houden, plaatst toch altijd her en der aanwijzingen die gemakkelijk te ontrafelen zijn? Zo zou zelfs de Latijnse tekst "novus ordo seclorum" op de Grootzegel van de Verenigde Staten[24] (en later ook op het dollarbiljet) niets minder betekenen dan "New World Order", terwijl de echte vertaling eigenlijk "Nieuwe orde van de tijden" is en verwijst naar het nieuwe tijdperk dat aanbrak toen de Verenigde Staten een onafhankelijke statennatie werd. 

Vrijmetselaarsloges werden in de voorbije eeuwen meermaals (valselijk) beschuldigd van Satanisme, waardoor we terug terecht komen bij de Anti-Christ versie van het verhaal. Want als de vrijmetselaars zich overal in belangrijke machtsposities bevinden (van presidenten tot koningen en van pausen tot invloedrijke bankiers), kunnen ze op die manier de Anti-Christ zonder al te veel moeite aan de top van de Verenigde Naties plaatsen om dan vervolgens de New World Order op te richten met het Satanisme als wereldwijde religie. Deze aantijgingen werden met klem ontkend door vrijmetselaarsloges, die eerder prat gaan op rationalisme en vooral niet op Satanisme, maar voor de gemiddelde complotdenker is die ontkenning al voldoende bewijs om het tegendeel te geloven.

De Illuminati

De Orde van de Illuminati was een geheime genootschap opgericht in Duitsland in de tweede helft van de 18de eeuw[25]. De leden ervan waren veelal vrijmetselaars en aanhangers van het seculiere en vrijzinnige gedachtengoed, het socialisme, het republicanisme en van gendergelijkheid. De orde werd ontbonden en verboden door Karel Theodoor, de keurvorst van Beieren, die schrik had dat geheime genootschappen van plan waren om de monarchie en haar Rooms-katholieke staatsreligie omver te werpen. Volgens complotdenkers heeft de Orde van de Illuminati nooit opgehouden te bestaan[26], maar was ze de drijvende kracht achter de Franse Revolutie en andere revoluties in Europa, als onderdeel van hun plan om religie en monarchie omver te werpen. Ook zouden de leden van de Illuminati (weerom) aanhangers zijn van het Satanisme (Lucifer betekent "lichtbrenger" en Illuminati is "de verlichte" in het meervoud), net zoals bij de Vrijmetselarij-complottheorieën wordt beweerd. De Illuminati zou haar mensen in hoge politieke machtsposities plaatsen om zo controle te hebben over alle belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, zoals de aanslagen van 9/11, de Sandy Hook-schietpartij, en de moord op Amerikaans president John F. Kennedy. Dit zouden allemaal plotten geweest zijn om de oprichting van de New World Order te bespoedigen, die er bijgevolg eerstdaags zit aan te komen. 

In de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, brachten fascistische en andere extreemrechtse groeperingen een aantal complottheorieën in omloop, waarin werd beweerd dat de Illuminati ten dienste stond van de Joodse elite die zowel het kapitalisme als het communisme zouden aanhangen om zo de wereld te "verdelen en heersen". Belangrijk onderdeel van deze afdeling van complottheoriëen is de Rothschild familie[27], een rijke Joodse familie van bankiers die verschillende grote oorlogen zou hebben genfinancierd, gaande van de Napoleontische oorlogen tot Wereldoorlog 1 & 2. Hierbij zouden ze telkens beide kanten gefinancierd hebben, om zo die "verdeel en heers" techniek te kunnen toepassen en zichzelf tegelijk verder te verrijken. Allemaal met de oprichting van de New World Order als ultiem doel - dat vanzelfsprekend eerstdaags zal plaats vinden. In realiteit bestaat de Rothschild familie wel, maar hun financiële macht is sterk beginnen afnemen sinds de Eerste Wereldoorlog met de opkomst van Wall Street - wat vanzelfsprekend ook weer een onderdeel is geworden van de complottheorie, net zoals de daaropvolgende Federal Reserve en Wereldbank. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler zelfs hun bezittingen aangeslagen en verdreef hij de Rothschilds uit Duitsland. Tenslotte zijn er ook nog de Protocols of the Elders of Zion (Protocollen van de Wijzen van Sion), een antisemitische hoax waarin wordt beweerd dat een complot van Joodse Vrijmetselaars aast op werelddominantie. 

De New Age

Hoewel de meeste NWO-complottheorieën gefocust zijn op een tegenstelling tussen het Christelijk geloof enerzijds, en het seculier of satanisch totalitair regime anderzijds, was het slechts een kwestie van tijd tot ook de New Age-bewegingen, en andere alternatieve vormen van spiritualiteit, mee zouden opgaan in het ganse verhaal. Alice Bailey, een Britse occultist en schrijfster, beweerde in 1940 dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog zouden winnen, en vervolgens een religieuze New World Order zouden oprichten. In dit geval zou de New World Order echter geleid worden door de "Masters of Ancient Wisdom", een soort van "verlichte wezens" (volgens Helena Blavatsky) die de mystieke wederkomst van Jezus Christus moesten voorbereiden - alsook de komst van het Tijdperk van de Waterman. 

Als reactie hierop beweerden fundamentalist-Christelijke complotdenkers dat de New Age-beweging het werk was van satanisten die de komst van de Anti-Christ voorbereidden, en niet de wederkomst van de échte Christus. Dit maakt dat de New World Order vooralsnog een satanisch of seculier complot zou zijn, aangezien fundamentalistische Christenen alles wat niet-Christelijk is als een vorm van Satanisme beschouwen. Dit geldt dus niet enkel voor atheïsten, de Vrijmetselarij en de New Age-beweging, maar ook voor andere vormen van spiritualiteit zoals het moderne paganisme. Volgens John Todd[28], een fundamentalistische Christen alsook veroordeelde kinderverkrachter, zou de Illuminati in feite een satanische "hoge raad van Druïden" zijn die plotten om het Christendom te vernietigen en hekserij de staatsreligie van de Verenigde Staten te maken. 

In meer recente tijden heeft dit alles geleid tot een samensmelting van verschillende, en aanvankelijk ongerelateerde, complottheorieën. Terwijl sommige verhalen beweerden dat de wereld zou vergaan op 21 december 2012, hoegenaamd gebaseerd op de Maya kalender, vertelden andere verhalen dat op deze dag de New World Order tot stand zou komen. Ook combinaties met pseudowetenschap en kwakzalverij steken sindsdien steeds meer de kop op: vaccinaties, GMO, e-nummers en chemtrails zijn een plot van de Illuminati en New World Order om het menselijk ras heimelijk uit te roeien, terwijl "natuurlijke" en alternatieve geneesmiddelen en kankertherapieën zouden worden onderdrukt door Big Pharma, Monsanto en de Codex Alimentarius, omdat ze niet genoeg opbrengen en de mensen terug gezond zouden maken.

De Aliens

Na de New Age-beweging was de UFO-subcultuur aan de beurt om zich te mengen in het NWO-gegeven. Het principe van de New World Order en Illuminati complottheorieën blijft hetzelfde, enkel worden de Anti-Christ, de satanisten, de seculieren en de spiritualisten vervangen door buitenaardse wezens. De spirituele en verlichte entiteiten uit de New Age-beweging, blijken plots aliens te zijn afkomstig van andere planeten of andere dimensies. Hierbij worden dan weer associaties gemaakt met het Roswell-incident, Area 51 en de zogenaamde "men in black" die totale geheimhouding moeten garanderen. 

Deze complottheorie beweert dat de Illuminati bestaat uit aliens, die via de New World Order de aarde willen veroveren en beheersen. Volgens David Icke[29] zouden o.a. de media, het bankensysteem en de wetenschappelijke sector slechts pionnen zijn van een grootschalig complot van de Verenigde Naties, de Bilderberg groep, de Vrijmetselaars, de Rothschild familie en de Illuminati. Ook zij zouden, op hun beurt, slechts marionetten zijn van "de elite" die zou bestaan uit Reptilian aliens. Dit zijn interdimensionele reptielachtige buitenaardse wezens afkomstig van het Draco sterrenbeeld, die in staat zijn een menselijke gedaante aan te nemen en de zogenaamde "Babylonian Brotherhood" vormen. 

Verder bouwend op de pseudowetenschappelijke theorieën van Zecharia Sitchin, zouden diezelfde aliens aldus de Annunaki zijn, oftewel de Sumerische goden. De Annunaki besloten aanvankelijk om een menselijk ras te ontwikkelen dat hen zou kunnen dienen als slaven om goud op te graven. Zodoende werden de eerste mensen genetisch ontwikkeld vanuit vrouwelijke apen, waarna deze aliens zich met het menselijk ras zijn blijven voortplanten. Op die manier zouden ze de (satanische) bloedlijn van de Illuminati vormen, ter voorbereiding tot de dag dat de New World Order wordt opgericht. Dat zou eerstdaags gebeuren, trouwens. De Reptilian aliens hebben, in hun menselijke gedaante, verschillende belangrijke functies bekleed, inclusief Amerikaanse presidenten zoals George Bush en Bill Clinton, Britse ministers zoals Tony Blair, de Britse koningin Elizabeth II en haar zoon Prins Charles, de Rothschild en Rockefeller families, alsook Sean Connery en Willie Nelson. 

Wanneer het gaat over aliens, zijn complottheorieën over Planeet X of Nibiru nooit ver weg. Zo zou deze planeet elke 3600 ons zonnestelsel doorkruisen, waardoor de aliens zo'n 450 000 jaar geleden de aarde bereikt hebben. De planeet zou opnieuw nabij de aarde passeren op 21 december 2012, maar is tegen alle verwachtingen in vooralsnog niet komen opdagen. Wellicht zijn het alwéér de Illuminati of de New World Order die de komst van de planeet Nibiru geheim houden, of zelfs maskeren d.m.v. chemtrails in de lucht. Zoals ook voorspeld in de Bijbel, zouden deze aliens in de toekomst terugkeren naar de aarde om het Laatste Oordeel te vellen over het menselijke ras, waaruit opnieuw blijkt dat religieuze elementen zoals de Anti-Christ steeds meer worden vervangen door buitenaardse wezens. Dit heeft als voordeel dat bevolkingsgroepen, zoals bv. Joden, Vrijmetselaars, enz... niet meer zoveel geviseerd worden als voordien (tot de dag dat de aliens écht naar de aarde komen, dan moeten we écht wel ophouden met die discriminatieverhaaltjes).

Implementatie van de New World Order

Complotdenkers verschillen vaak van mening over de manier waarop de New World Order tot stand zal komen (wat eerstdaags zal plaats vinden). Hieronder enkele voorbeelden.

Internationale politieke en economische entiteiten

Volgens sommigen is zowat elke belangrijke gebeurtenis in de wereld voldoende aanleiding om te geloven dat het gaat om een (zoveelste) tussenstap naar de implementatie van de New World Order, en in zowat elke uitspraak die hij maakt zou president Obama de oprichting ervan aankondigen (wat uiteraard totaal logisch is als de oprichting ervan een goed bewaard geheim zou moeten zijn).

Belangrijke mijlpalen in de fictieve geschiedenis van de oprichting van de New World Order, zijn de formatie van o.a. de Federal Reserve in Amerika (1913), het Internationaal Monetair Fonds (1944), de Verenigde Naties (1945), de Wereldbank (1945), de WHO/Wereldgezondheidsorganisatie (1948) en de Europese Unie (1993). Kortom, zowat elk internationaal akkoord tot samenwerking is vanzelfsprekend een onderdeel van het wereldwijde complot, een vuistregel waar je je nooit mee kan vergissen.

Militaire interventie

Anderen geloven dan weer dat de New World Order heel plots ingevoerd zal worden, d.m.v. een militaire interventie van zwarte helikopters en de VN- blauwhelmen. De grondwet wordt opgeschort en de krijgswet wordt afgekondigd, terwijl een totalitaire wereldregering wordt geïnstalleerd onder toezicht van de Verenigde Naties. Aanhangers van zulke complottheorieën zijn vaak sterke voorstanders van het recht om wapens te dragen, en staan bijgevolg erg angstig tegenover een strikter wapenbeleid.

Zo circuleert er ook de complottheorie dat de schietpartij in de Sandy Hook-basisschool in Connecticut een valse vlag was, waarbij alles in scene werd gezet zodat Obama in staat zou zijn om een strengere wapenwet af te kondigen[30]. Vervolgens gingen de geruchten rond dat alle wapens in het bezit van Amerikaanse burgers zouden worden geconfisqueerd, gevolgd door een militaire overname van het land om een totalitair bewind tot stand te brengen. Andere voorbeelden zijn 9/11 en de zogenaamde Y2K bug, en vanzelfsprekend bleek ook toen dat de voorspellingen van complotdenkers het helemaal aan het verkeerde eind hadden.

Onderdrukking of uitroeiing van de wereldbevolking

Complotdenkers vertonen vaak ook angst voor nieuwe vormen van technologie, vooral als ze hierbij het gevoel krijgen dat hun privacy aangetast wordt, en veronderstellen dat het onderdeel uitmaakt van de implementatie van de New World Order. Zo bestaat er de angst voor barcodes, sofi-nummers, en zelfs voor de fictieve implantatie van microchips bij pasgeboren baby's[31]

Er wordt vaak verwezen naar "Big Brother" en de "Orwelliaanse staat", naar het boek 1984 van George Orwell. Hij was echter helemaal geen staatshoofd van één of ander totalitair bewind, maar slechts de auteur van een fictieverhaal dat zich hoegenaamd in 1984 zou afspelen. Inmiddels is gebleken dat er in 1984 geen totalitair bewind is ontstaan in Europa of de Verenigde Staten, en ook heden is dit nog altijd niet het geval: individualisme is niet strafbaar, en mind control is niet meer dan een complottheorie. Om die reden geeft de Wet van Arken aan dat wie als argument naar Orwell verwijst meteen de discussie verloren heeft.

Ook andere vormen van technologie worden vaak volledig uit hun context gerukt om er volgens complottheorieën rond te breien. Zo wordt de HAARP installatie er om de haverklap van beschuldigd de oorzaak te zijn van natuurrampen en extreme weersomstandigheden, die opzettelijk zouden worden gecreëerd door de regering om zo de bevolking uit te dunnen. Ook andere middelen zouden hiervoor worden ingezet, zoals chemtrails, vaccinaties, fluoridering van drinkwater, enz... Ook zouden campagnes omtrent abortus en contraceptie een onderdeel zijn om mensen te ontmoedigen kinderen te krijgen, opdat de bevolking zo op termijn zou uitdunnen.

Eenmaal dat gelukt is, zou de New World Order tot stand kunnen komen en de overige bevolking onder controle kunnen houden via mind control op grote schaal. Hoewel zulke technologie helemaal niet bestaat, heeft de activist Edward Snowden vooralsnog beweerd, zonder enig bewijs, dat de Amerikaanse regering de gedachten van mensen zou lezen en analyseren. Wie dat wil voorkomen, kan zich best een aluhoedje aanschaffen.

Project Blue Beam

Zie hoofdartikel: Project Blue Beam

Project Blue Beam is een fictief project waarmee een universele New Age-religie zou worden geïmplementeerd, om zo de weg te banen naar de oprichting van de New World Order. De complottheorie is een verzinsel van de Canadese journalist Serge Monast. Kortweg komt het erop neer dat de mensen over de hele wereld holografische projecties te zien zouden krijgen, die zich moeten profileren als een verschijning van hun lokale godheid. Die projecties moeten de mensen ervan overtuigen hun steun te geven aan de Antichrist die vervolgens de nieuwe godheid wordt van een New Age-religie. Vervolgens zouden er een invasie van buitenaardse ruimteschepen in scene worden gezet, zodat de mensen in hun wanhoop de New World Order omarmen.

Stappenplan van de NWO-implementatie

Rekening houdend met de talloze complottheorieën omtrent de implementatie van de New World Order, ziet een praktisch stappenplan er misschien als volgt uit:

 1. Bereid de wereldregering voor door voorafgaande organisaties te creëren, zoals Bilderberg, de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Illuminati. Bereid gezamenlijk de volgende stappen voor (vooral stap 2) en noem dit plan "Agenda 21"[32]. Vind desnoods een fictieve "klimaatopwarming" uit als onderliggende reden hiervoor.
 2. Tracht de wereldbevolking uit te dunnen d.m.v. fluoridering van drinkwater, aspartaam, vaccinaties, GMO, e-nummers, de Codex Alimentarius, chemtrails, Morgellons, satanistische babymoorden, en natuurrampen met HAARP. Deze taken kunnen grotendeels worden uitbesteed aan Monsanto en/of Big Pharma.
 3. De uitgedunde bevolking dient vervolgens te worden onderdrukt d.m.v. men in black, microchip-implantatie en mind control. Ze dienen eveneens te worden overtuigd om de Antichrist te aanbidden, door hun huidige religie te laten vallen voor een nieuwe New Age-religie, wat gebeurt d.m.v. holografische projecties in de lucht.
 4. Om een opstand van de bevolking te voorkomen, dienen ze te worden ontwapend. Hiervoor is een valse-vlagoperatie nodig zoals de schietpartij in de basisschool van Sandy Hook te Connecticut, zodat de Amerikaanse president kan oproepen tot een totaalverbod op wapens.
 5. Een gevaar met grote impact wordt georganiseerd, zoals een nieuwe 9/11, of een nakende invasie van buitenaardse schepen, om de grondwet op te schorten en de krijgswet af te kondigen. Het "rampenplan" van FEMA treedt in werking, wat betekent dat zij alle macht in handen krijgen en het bewind overnemen van de voormalige "marionettenregering".
 6. Onder leiding van FEMA neemt het leger vervolgens de macht over het volk in handen, d.m.v. "Black Helicopters" (zwarte helikopters)[33]. Onder toezicht van deze Black Helicopters wordt de bevolking opgesloten in FEMA-concentratiekampen[34].
 7. De VN-blauwhelmen nemen vervolgens de leiding over, terwijl de Amerikaanse president (in zijn rol van Antichrist) en FEMA hun gezag overdragen aan de Illuminati.
 8. De Illuminati stuurt een signaal naar de Reptilian aliens, om hen te laten weten dat de implementatie zo goed als voltooid is. De Reptilians landen vervolgens op aarde en nemen de heerschappij over de wereld over.
 9. De New World Order is nu geïnstalleerd, met de Illuminati als leiders van de wereldregering die op hun beurt de orders en wensen uitvoeren van hun oversten, de Reptilians of aldus het Britse koningshuis. 

In feite ziet de machtsoverdracht er aldus als volgt uit: Amerikaanse "marionettenregering" -> FEMA -> Verenigde Naties -> Illuminati -> Reptilian aliens.

De orde die er nooit kwam

Hoewel complotdenkers al jarenlang speculeren op de (eerstdaagse) oprichting van de New World Order, blijft deze vooralsnog uitblinken in haar afwezigheid. Een bijkomend probleem is het schrijnende en chronische gebrek aan ook maar één fragment van bewijs dat er ergens ter wereld zulke plannen op tafel zouden liggen. Alle voorspellingen uit het verleden bleken ook keer op keer onjuist te zijn. Zo vreesden complotdenkers aanvankelijk dat de New World Order een communistich plot was van de U.S.S.R., tot het uiteenvallen ervan in 1991. Vervolgens werd de theorie aangepast waarbij de Verenigde Naties plots een manifestatie zijn van het complot. Dat is echter buiten het feit gerekend dat er allesbehalve eensgezindheid is bij de VN, en dat de organisatie maar een erg beperkte macht heeft naar haar leden toe.

Het idee dat een New World Order in de maak zou zijn, impliceert onvermijdelijk dat alle regeringen ter wereld in staat zijn om op alle vlakken samen te werken en eensgezindheid te creëren. In realiteit is dat echter helemaal niet het geval, en zoals is gebleken bij de Verenigde Naties, is dit zelfs in beperkte mate een zo goed als onmogelijke zaak. Er zijn nu eenmaal te veel belangenverschillen tussen presidenten, regeringsleiders en andere machtshebbers. Bovendien is het vrij ondenkbaar dat staatshoofden zomaar bereid zouden zijn hun eigen positie op te geven en hun macht te overdragen naar een hoger orgaan. Natuurlijk zullen complotdenkers hierop antwoorden dat dit allemaal slechts één groot toneelstuk is, en dat de regeringsleiders binnen en buiten de Verenigde Naties slechts "doen alsof" er geschillen zijn. Niettemin is het ondenkbaar dat een complot van deze grootte inmiddels niet uitgelekt zou zijn, zoals andere geheime informatie van een veel nietigere aard wel meermaals is uitgelekt. Maar ook dat is vast een onderdeel van het toneelspel: bewust enkele kleinere geheimen lekken zodat het volk niet zou vermoeden dat er nog grotere complotten zijn, logisch toch? 

Wanneer complotdenkers worden geconfronteerd met het totale gebrek aan bewijs, argumenteren ze vaak dat er voldoende symbolische aanwijzingen zijn in tal van details. Hierbij denken we aan het stratenplan van Washington DC, het dollarbiljet, de Latijnse tekst "novus ordo seclorum" die verkeerd vertaald wordt, en sublimale boodschappen in de media. Nochtans is het vreemd dat een organisatie die prat gaat op geheimhouding, en er alles aan zal doen om die geheimhouding te bewaren, zich constant zou bezighouden met het verspreiden van symbolische signalen en berichten die zelfs door de meest paranoïde complotdenkers kunnen worden ontcijferd. We zien toch ook nergens verborgen symbolen, berichten en signalen van de CIA, NSA, MI5 of de (voormalige) KGB? Zelfs als we zouden veronderstellen dat de complottheorieën waar zijn, en dat de media er mee deel van uitmaakt met hun stilzwijgen, waarom zouden complottheorieënwebsites zoals Martin Vrijland, Niburu, Want To Know en David Icke dan zomaar al die "geheime" informatie kunnen publiceren op het internet zonder censuur of andere gevolgen? Wat voor een samenzwering is in staat om alle media ter wereld het zwijgen op te leggen, maar niet om enkele websites uit de lucht te halen? Juist, de onbestaande samenzwering.

De NWO-complottheorie is in feite een manifestatie van (ongegronde) angst voor de overheid, vooral wanneer men tegenstander is van de politieke partij die op dat moment in de regering zetelt. Zo werd er ten tijde van president Bush (junior) beweerd door zijn tegenstanders, dat hij 9/11 zelf in scene had gezet om zo een staatsgreep te plegen en zichzelf als dictator te installeren in het Witte Huis. Vervolgens verschoof de focus van de complottheorieën zich naar president Obama, die zichzelf zou installeren als dictator nadat hij gans Amerika had ontwapend met een nieuwe wet. Ook president Clinton werd destijds verdacht van een New World Order te willen oprichten, en ongetwijfeld zal ook de volgende president hier schuldig aan zijn in de gedachten van de gemiddelde complotdenker.

Complotdenkers publiceren vaak artikels op het internet, over hoe de New World Order nu écht wel op punt staat om opgericht te worden, of hoe één of andere goedaardige kracht nog net op tijd het noodlot kon verhinderen. Hierbij wordt geargumenteerd dat alle informatie in de reguliere media onjuist is (ze zouden immers mee in het complot zitten), maar wanneer blijkt dat een krantenartikele informatie bevat dat hun geloof versterkt (neem bv. de gelekte documenten van Edward Snowden), zullen ze het wel weer aanhalen als betrouwbare bron. De vuistregel is in principe heel eenvoudig: alle informatie die het tegengestelde beweert van de complottheorie, is vanzelfsprekend onjuist en onbetrouwbaar. Op die manier kunnen complotdenkers zichzelf permanent blijven overtuigen dat hun (verzonnen) angsten reëel en gegrond zijn. Het geeft hen ook het gevoel dat ze zich nuttig maken: door te vechten tegen de fictieve oprichting van de New World Order hebben ze het gevoel helden te zijn. Een strijd tegen een fictieve tegenstander kan je immers nooit verliezen.

Bronnen

Referenties

 1. http://www.whitehouse.gov/about/presidents/woodrowwilson
 2. https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/2217
 3. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19253
 4. http://rationalwiki.org/wiki/John_Birch_Society
 5. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080909041721/http://number10.gov.uk/page1535
 6. https://web.archive.org/web/20081128095828/http://www.number10.gov.uk/Page1661
 7. https://web.archive.org/web/20081009101355/http://www.number10.gov.uk/Page1765
 8. https://web.archive.org/web/20100113232033/http://www.hm-treasury.gov.uk/press_146_01.htm
 9. https://web.archive.org/web/20090310113516/http://www.hm-treasury.gov.uk/speech_chex_150507.htm
 10. https://web.archive.org/web/20090227092510/http://www.hm-treasury.gov.uk/press_68_07.htm
 11. https://web.archive.org/web/20081122124607/http://www.number10.gov.uk/Page14323
 12. https://web.archive.org/web/20081125064107/http://www.number10.gov.uk/Page15268
 13. https://web.archive.org/web/20081109104755/http://www.number10.gov.uk/Page15303
 14. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/1594675.stm
 15. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/1742954.stm
 16. http://www.independent.co.uk/news/world/politics/transformed-un-proposed-to-create-new-world-order-771416.html
 17. http://www.theguardian.com/world/2008/aug/16/turkey.usforeignpolicy
 18. https://web.archive.org/web/20120601044208/http://presstv.com/detail/2012/05/26/243242/ahmadinejad-new-world-order/
 19. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/10976498/Flight-MH17-and-the-new-world-disorder.html
 20. http://www.bbc.com/news/world-29088680
 21. http://www.publiceye.org/apocalyptic/Dances_with_Devils_TOC.html
 22. http://www.freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/anti-masonry02.html#eye_pyramid
 23. http://www.freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/anti-masonry06.html#68
 24. http://www.greatseal.com/mottoes/seclorum.html
 25. http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/stauffer.html
 26. http://rationalwiki.org/wiki/Illuminati
 27. http://rationalwiki.org/wiki/Rothschild_family
 28. http://rationalwiki.org/wiki/John_Todd
 29. http://rationalwiki.org/wiki/David_Icke
 30. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 31. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/complottheorieeen/complottheoriechipimplantatieweldraverplichtvooriedereen
 32. http://rationalwiki.org/wiki/Agenda_21
 33. http://rationalwiki.org/wiki/Black_helicopters
 34. http://rationalwiki.org/wiki/FEMA
Advertisement