Wikia


Niet te verwarren met de fictieve planeet Nibiru.

Niburu 1185293 large 1914994o

Niburu is de foute spelling van de fictieve planeet Nibiru, maar laten we dat negeren.

Niburu is de naam van een website die gespecialiseerd is in het publiceren van artikels over onbestaande planeten en complotten, van chemtrails tot Reptilian aliens. Tevens is de naam een foute spelling van Nibiru, een fictieve planeet die in de meeste complottheorieën ook wordt geassocieerd met Planeet X.

Nibiru

Niburu is een foute spelling van Nibiru, een fictieve planeet die vaak wordt geassocieerd met Planeet X[1][2]. Planeet X[3] is een hypothetische tiende planeet in ons zonnestelsel, waarvan men in de 19de eeuw dacht dat die nog ontdekt moest worden. Moderne wetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat de hypothetische Planeet X helemaal niet bestaat, wat voldoende reden is voor pseudowetenschappers om hier plots interesse in te tonen. Zo verspreidde complotdenker Nancy Lieder de nieuwe theorieën dat, volgens de informatie die ze doorkreeg via de "Zeta aliens", Planeet X (de "tiende" planeet) in de buurt van de aarde zou komen, met een heleboel natuurrampen en een alien invasie als gevolg. Dit zou eerst gebeuren in 2003, daarna dan weer op 21 december 2012, de dag waarvan de Maya's nooit hebben gezegd dat de wereld zou vergaan.

Volgens de pseudowetenschappelijke boeken van Zecharia Sitchin zou Nibiru dan weer de "twaalfde planeet" zijn, maar wordt deze niettemin nog steeds als Planeet X beschouwd. Zodoende wordt er geregeld verwezen naar "Nibiru/Planet X" (Nibiru slash Planet X). Volgens Sitchin zou deze planeet zo'n 450 000 jaar geleden ook door ons zonnestelsel gereisd zijn, met als gevolg dat de alien bewoners van Nibiru de aarde ontdekten en besloten zich er te vestigen. Die aliens zouden aldus de Annunaki zijn, oftewel de Sumerische goden die in moderne complottheorieën van David Icke beter bekend zijn als de Reptilian aliens. Deze aliens zouden verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het menselijke ras, en verschillende staatsleiders en koningshuizen zouden in feite direct van de aliens afstammen. Vaak wordt er beweerd dat Nibiru weldra zal terugkeren naar ons zonnestelsel en de aarde passeren (of ertegen botsen), met alle catastrofale gevolgen vandien.

Niburu

In 2002 richtte Anton Teuben de website "Niburu" op, die vooral gekenmerkt wordt door de overduidelijke spelfout. Hij verwijst dan ook geregeld naar "Nibiru/Niburu" (Nibiru slash Niboeroe), naar analoog met "Nibiru/Planet X" om zo de foute spelling op dezelfde hoogte te plaatsen als de juiste spelling. Al bestaat de planeet Nibiru sowieso niet eens, de planeet Niburu bestaat zo mogelijk nog minder. Dat weerhield hem er niet van om de website toch te gebruiken voor het verspreiden van pseudowetenschap, paranoia en complottheorieën. Vanzelfsprekend zal je hier alle mogelijke uit de lucht gegrepen verklaringen vinden waarom Nibiru Niburu Nibiru Niburu niet naar de aarde is gekomen ... onderweg is ... onzichtbaar is een geheim complot is. 

Eén constantie in het Nibiru/Niburu-verhaal is dat de elementen ervan elkaar tegenspreken: de ene keer is het een planeet, de andere keer dan weer een sterrenschip[4], of zelfs een "mini zonnestelsel"[5]; Nibiru is de "twaalfde planeet" ook al telt ons zonnestelsel er slechts acht[6]; Nibiru stuurt de komeet Elenin aan via intelligent systeem[7]; chemtrails maken Nibiru onzichtbaar[8]; enz... Het verhaal werd natuurlijk ook gelinkt aan de 2012-hype, het jaar waarin de wereld zou vergaan we allemaal opstijgen naar een hoger bewustzijn er niets hoogstuitzonderlijk gebeurd is, ondanks alle astrologische voorspellingen[9]. Want astrologie is wetenschap[10]! Ook anno 2014 is de planeet nog steeds op komst zoals aardbevingen moeten bewijzen[11].

Uiteraard mogen hier de aanverwante UFO-complottheorieën ook niet ontbreken, gaande van de "Galactische Federatie" tot Scandinaviërs als "aliens", en de holle aarde-theorie[12]. En Donald Trump die wordt "begroet" door UFO's terwijl hij naar zijn inauguratie vliegt[13]. Eenmaal we hier aanbeland zijn, dan is het nog maar een kleine stap (maar voor rationeeldenkende mensen een "giant leap") naar de Reptilian aliens-complottheorie[14], waar dan vervolgens de link wordt gelegd naar de Illuminati en de New World Order. Vanzelfsprekend mogen HAARP, Monsanto en de Rothschild familie ook weer meespelen, en uiteraard mag New Age-onzin over onderwerpen zoals nieuwetijdskinderen en Lichtwerkers niet ontbreken[15][16]!

Anton Teuben is niet enkel een zelfverklaarde "klokkenluider van chemtrails, UMTS, straling en vaccinaties", hij vergrijpt zich in zijn artikels ook meermaals aan kwakzalversbeweringen. Naast Big Pharma- en aspartaam-complottheorieën neemt hij ook deel aan de anti-vaxpropaganda, ADHD ontkenning[17], en het verspreiden van pseudowetenschappelijke informatie over morgellons[18], elektrohypersensitiviteithomeopathie en frauduleuze kankertherapieën[19]. De website Kloptdatwel.nl vat het allemaal mooi samen[20]:

Anton Teuben van Niburu weet het zeker: een nieuwe tijd  van universeel bewustzijn is nabij. De aarde is onlangs in een hogere trillingsfrequentie terechtgekomen doordat we in de fotongordel terechtgekomen zijn die eens in de 26.000 jaar zo krachtig is dat die de aardas kan rechtzetten. En als wij mensen die hogere trilling weten te volgen, dan is er redding en zitten we niet langer vast in de drie dimensies waaraan we nu zijn gekluisterd. Dan kunnen we onszelf genezen omdat we eindelijk de energie van ons eigen aura kunnen beïnvloeden, zodat we ons kunnen beschermen tegen gevaarlijke straling zoals dieren dat nu al kunnen. Die vaardigheid heeft de Big Pharma jarenlang voor ons verborgen gehouden omdat ze anders zonder inkomsten zouden zitten. En wist je dat op de polen van de aarde een groot gat zit en de aarde eigenlijk hol is? Dat wordt zorgvuldig verborgen gehouden – zoek jij maar eens op Google Earth naar de Noordpool – niet te vinden. En door middel van chemtrails, telefoonstraling en E-nummers in ons voedsel worden we dom gehouden zodat we de onzin die de kranten afdrukken voor zoete koek slikken.

Complottheorieënpartij

Anton Teuben is ook de oprichter van de SOPN[21], oftewel Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland, in 2000. In 2011 werd de naam veranderd naar Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland als "participatiebeweging" (lees: politieke partij). De partij heeft nog deelgenomen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012, wat op zich vreemd is aangezien de wereld toch zou vergaan op 21 december van datzelfde jaar. En zoniet, zou op die datum vast wel één of andere galactische poort opengaan waardoor we allemaal de verlichting bereiken, en wie heeft dan nog nood aan politieke partijen en verkiezingen? Goed, dat negeren we even want anders komen we niet toe aan het partijprogramma en dat zou jammer zijn.

Volgens de SOPN moet iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgen en moeten banken genationaliseerd worden. Mooi, daar zijn de communisten het alvast mee eens. Ook ijvert de partij voor de afschaffing van de BTW. Daar zijn de communisten al iets minder enthoesiast over. Het probleem dat dit de staatsschuld enkel nog zal verhogen, is ook opgelost: iedereen wordt schuldenvrij verklaard, ook de staat. Zomaar, omdat het kan. Vervolgens moet Nederland de Europese Unie verlaten, alsook de NAVO, en de Euro als munteenheid afstoten ten voordele van een eigen munteenheid. Daar zullen ze dan weer de aanhangers van Geert Wilders en de PVV mee bekoren.

En dan tenslotte de kers op de taart: afschaffen van werkplicht (basisinkomen is toch gegarandeerd, dus?), zorgverzekeringsplicht (wie wordt er nu ziek? Gewoon een workshop van Niburu volgen en je bent zo weer genezen) en de leerplicht. Want mensen dom houden is natuurlijk de ideale manier om stemmen te winnen voor een partij zoals SOPN. Of is het een tegenzet tegen het "complot" dat we in scholen enkel datgene leren wat "de elite" wil dat we geloven zodat we de waarheid niet zouden achterhalen?

Echte rechtstreekse verwijzingen naar complottheorieën bevat het programma van SOPN niet. Maar de gevolgen zouden niet te overzien zijn indien een regering zou bestaan uit ministers die pseudowetenschap, kwakzalverij en paranoia willen verspreiden bij de bevolking. Maar dat is vast wat alle regeringen ter wereld nu al doen om zo een New World Order te kunnen oprichten en de aliens te bekoren, juist?  Gelukkig is het allemaal zover niet gekomen, aangezien de partij in 2012 slechts een vijfde van de stemmen die nodig zijn voor één zetel had behaald.

Het Niburu Complot

Niettemin is het niet altijd koek en ei in complottheorieënland. Schijnbaar is er één of ander onderling relletje geweest bij de Niburu-redactie (de planeet Nibiru had vast weer één of andere straling doorgestuurd), en dat meer dan één keer. In 2008 zou Anton Teuben zijn voltallige redactie op straat gezet hebben, en sindsdien zou hij nog een viertal redacties versleten hebben[22]. In maart 2012 was er klaarblijkelijk opnieuw ruzie ontstaan, waardoor het kernteam besloot zich af te splitsen van Teuben, en Niburu.nl te verlaten om verder te gaan met Niburu.co. Als afscheidsgeschenk hadden ze klaarblijkelijk de Niburu.nl website nog offline gehaald.

Op 23 maart 2012 werd ook het plotse vertrek van Anton Teuben bij de SOPN aangekondigd, wegens "vertrouwensbreuk"[23]. Hij was niet zelf opgestapt, maar het bestuur had hem uit de partij gezet. De volgende dag publiceerde Niburu.co het artikel "SOPN neemt afscheid van Anton Teuben"[24]. Wanneer Teuben zijn Niburu.nl website vervolgens weer online had geplaatst, werd deze "illegaal" verklaard door de rivaliserende Niburu.co. Volgens hen zijn alle artikels op Niburu.nl immers een kopie van Niburu.co, en niet omgekeerd[25]. Verwarring alom dus, want beide sites zagen er dan ook identiek uit[26]. En zo was een nieuwe complottheorie geboren.

Twee jaar later was het opnieuw van dattum. Op 5 maart 2014 werd er op Niburu.nl de mededeling geplaatst dat Teuben "moegestreden" was en zijn "pensioengerechtigde leeftijd" naderde, waardoor hij een stapje terug zou zetten[27]. op 13 maart 2014 kondigde Teuben zelf op zijn nieuwe website dan weer aan dat Niburu werd "overgenomen door mensen die voor hem nog niet allemaal bekend zijn"[28]. Hij zou de toegang kwijt zijn tot zijn website(s) en mailboxen. De complottheorieënwebsite Want To Know spreekt zelfs over "juridisch ontfutseld en uit handen genomen" om hem het zwijgen op te leggen[29]. Dat verklaart volgens hen waarom de censurerende krachten "achter dit spel" er alles aan doen om de Niburu website... online te houden! 

De realiteit zal vast niet zo mysterieus zijn. Het is immers niet zo vanzelfsprekend om zomaar even een website van iemand uit handen te nemen. Een willekeurige hacker kan het niet geweest zijn, die gaat geen moeite doen om heel specifieke artikels te verwijderen en anderen te laten staan, en vervolgens een aankondiging te plaatsen dat Teuben met pensioen gaat. Een gerichte actie van een hacker die op die manier Teuben een "hak" wou zetten, biedt ook geen antwoord: als webmaster had hij dan bv. een backup kunnen terugzetten om terug toegang te krijgen, en zoniet had hij zijn webspace provider kunnen contacteren. Of gaat die hacker dan voortaan ook maar even de facturen van de webspace en domeinnamen betalen? Het is natuurlijk niet mogelijk dat de webspace en domeinnaam die in jouw naam geregistreerd zijn, zomaar even worden overgezet naar iemand anders zonder jouw toestemming. Wat is dan de echte toedracht van het verhaal? Niet interessant genoeg om uit te zoeken.

Op 24 mei 2014 kondigde Niburu.nl een naamswijziging aan: voortaan zou de website "9 For News" (of "Nine For News") heten en op ninefornews.nl of 9fornews.nl terug te vinden zijn. De naam zou met "nine" een knipoog moeten zijn naar "NIburu NEws"[30]. Intussen blijft Niburu.co gewoon bestaan, en doet ook Teuben zelf lekker voort met zijn UFO-complottheorieën op antonteuben.nl. Tot ook die weer wordt gekaapt misschien?

Niburu en de Wet van Scopie

De Wet van Scopie zou perfect van toepassing kunnen zijn voor de Niburu website (ongeacht dewelke). Deze internetwet geeft aan dat eenieder die in een discussie de complottheorieënwebsite whale.to als betrouwbare bron aangeeft, onmiddellijk de discussie verloren heeft. In principe geldt deze wet ook voor andere gelijkaardige complottheorieënwebsites, en is Scopie's Law dus perfect van toepassing op de pseudowetenschappelijke onzin van Niburu. Maar als we van "dé elite", "dé regering", en "dé Illuminati" zijn, is dit precies wat we je zouden willen doen geloven natuurlijk.

Bronnen

Referenties

 1. http://rationalwiki.org/wiki/Nibiru
 2. http://kloptdatwel.nl/2011/08/15/niburu-bestaat-niet-geen-zorgen/
 3. http://rationalwiki.org/wiki/Planet_X
 4. Nibiru/Niburu is een sterrenschip: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4:nibiruniburu-geen-planeet-maar-sterrenschip&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71
 5. Nibiru/Niburu is een mini zonnestelsel: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5459:mini-zonnestelsel-nibiru-in-kuiper-gordel-video&catid=35:universum&Itemid=48
 6. Nibiru/Niburu is twaalfde planeet: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=179:de-terugkeer-van-de-twaalfde-planeet&catid=35:universum&Itemid=48
 7. Nibiru/Niburu en komeet Elenin: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=203:komeet-elenin-verbonden-met-niburu-en-aangestuurd-door-intelligentie&catid=20:het-complot&Itemid=33
 8. Nibiru/Niburu onzichtbaar door chemtrails: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2779:nibiru-verborgen-door-chemtrails&catid=35:universum&Itemid=48
 9. http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2723:het-jaar-2012-astrologisch-bekeken-lezersbijdrage&catid=35:universum&Itemid=48
 10. http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72:hooggerechtshof-astrologie-is-wetenschap-ook-nog-ff-kieken&catid=38:wetenschap&Itemid=51
 11. NIbiru/Niburu nog steeds op komst in 2014: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7390:the-big-one-komt-steeds-dichterbij&catid=10:buitenland&Itemid=23
 12. http://niburu.co/index.php?option=com_content&id=2812:ingang-naar-de-holle-aarde&Itemid=50
 13. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11512:vliegtuig-donald-trump-begroet-door-ufos&catid=34:ufo&Itemid=47
 14. Reptilian aliens: https://www.niburu.nl/zijn-de-complottheorieen-over-reptilians-waar/
 15. http://niburu.co/index.php?option=com_content&id=3404:de-indigo-kinderen-de-volgende-stap-in-onze-evolutie&Itemid=50
 16. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3525:waarom-voel-ik-mij-zo&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
 17. ADHD ontkenning: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96:kinderen-met-adhd-hebben-geen-aandoening-maar-zijn-creatief&catid=17:gezondheid&Itemid=30
 18. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:wat-valt-er-zoal-uit-de-lucht&catid=11:chemtrails&Itemid=24
 19. Kankertherapieënkwakzalverij: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6709:dr-burzynski-geneest-op-succesvolle-wijze-kanker&catid=17:gezondheid&Itemid=30
 20. http://kloptdatwel.nl/2011/03/26/niburu-is-een-religie/
 21. SOPN partijprogramma: http://www.sopn.nl/index.php/partijprogramma/183-sopn-partijprogramma-versie-3
 22. http://barracudanls.blogspot.be/2012/03/muiterij-op-de-bounty-2.html
 23. SOPN partijprogramma: http://www.sopn.nl/index.php/partijprogramma/183-sopn-partijprogramma-versie-3
 24. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2377:sopn-neemt-afscheid-van-anton-teuben&catid=29:site-mededelingen&Itemid=42
 25. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2376:belangrijk-de-waarheid-&catid=29:site-mededelingen&Itemid=42
 26. http://barracudanls.blogspot.be/2012/03/muiterij-op-de-bounty.html
 27. Teuben verlaat Niburu: http://www.niburu.nl/mededeling-2/
 28. De echte mededeling van Anton Teuben: http://www.antonteuben.nl/13/03/2014/de-echte-mededeling-van-anton-teuben/
 29. Anton Teuben staat weer op: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/anton-teuben-ex-niburu-staat-weer-op/
 30. http://www.ninefornews.nl/niburu-nl-krijgt-een-nieuwe-naam/
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.