Hoax wiki
Advertisement

Dit artikel betreft het New Age-concept van nieuwetijdskinderen. Voor het gelijknamige magazine, zie Nieuwetijdskind (magazine).

Nieuwetijdskinderen of Indigokinderen zijn, althans volgens de New Age, speciale en hoogbegaafde kinderen, afkomstig van een andere planeet, die de wereld zullen transformeren naar een nieuw en "verlicht" tijdperk van vrede en harmonie[1]. Ze zouden te herkennen zijn aan hun "aura" met een indigo-kleur. Het gaat hier niet om kinderen met autisme of ADHD of zo, dus hou maar al op met dat te beweren, en wel nu meteen!

Concept

Het concept van "nieuwetijdskinderen" of "indigokinderen" werd verzonnen in de jaren 70 van de vorige eeuw, door Nancy Anne Tappe, een vrouw die beweerde "paranormaal" te zijn en "aura's te kunnen lezen"[2]. Ze baseerde haar bevindingen op observaties van het "energiepatroon" van het menselijke gedrag bij 95% van de kinderen in de voorbije 10 jaar[3]. Volgens haar vond het fenomeen wereldwijd plaats, en zou de indigokleur op termijn nog de enige kleur van alle aura's ter wereld zijn. Tappe's uitvindsel werd vervolgens verder uitgewerkt door Jan Tober en Lee Carroll, in het boek "The Indigo Children: The New Kids Have Arrived" van 1999. Hun inzichten zouden geïnspireerd zijn door de "spirit guide" Kryon van "Magnetic Services" via "channeling"[4][5]. Sindsdien is het concept steeds meer populair geworden in New Age-kringen. Sommigen beweren dat Edgar Cayce dit al voorspeld had[6].

Het concept van een indigo- of nieuwetijdskind wordt beschreven als een hooggevoelig kind met een sterk intuïtief bewustzijn dat paranormale gaven en specifieke taken in het leven zou hebben, bijvoorbeeld het bevorderen van vrede en harmonie[7]. In het bereiken van dit doel, namelijk het brengen van vrede en harmonie op aarde, zouden ze worden geholpen door hun bovennatuurlijke eigenschappen: een sterk intuïtief bewustzijn, meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld, hypersensitief; hoogbegaafdheid, paranormale gaven, gereïncarneerd zijn en afkomstig zijn van een andere planeet[8]. Het zouden "oude zielen" zijn die ooit hebben geleefd op Atlantis, of afkomstig zijn van Mars[9], of zelfs een ander zonnestelsel of een "hogere dimensie". Alsof dat nog niet geschift genoeg is, hebben New Agers zelfs een verklaring voor indigo's die uitgroeien tot criminelen: ze doen dat alleen maar omdat ze "die ervaring nodig hebben" en zo "anderen beter kunnen begrijpen"[10]. Vergeet niet vandaag nog om een indigo-crimineel te bedanken, hij is immers bezig met de wereld te transformeren naar een betere plaats voor iedereen!

Indigokinderen zouden te herkennen zijn aan hun "aura" met een indigo-kleur, maar omdat wij - mensen met een blauw en paars aura of zo - hun potentieel niet erkennen diagnosticeren we deze kinderen met ADHD. Maar wij zijn natuurlijk gewoon veel te rationeel om te zien dat indigokinderen in feite buitenaardse wezens zijn. Mensen met teveel realiteitszin worden door New Agers dan ook graag omschreven als "dreuzels"[11] - ja, de fictieve term uit de Harry Potter-boeken, waaruit weerom blijkt hoe moeilijk het is voor de doorsnee New Ager om de grens te trekken tussen fictie en realiteit. Zo worden ingebeelde vriendjes van kinderen door New Agers ook beschouwd als onzichtbare maar daadwerkelijke "spirituele helpers", waardoor de fantasieën verder worden aangemoedigd. Echte psychologen raden aan om het bestaan van een imaginair vriendje niet te ontkennen maar ook niet aan te moedigen, waardoor het na enkele jaren vanzelf weer weg gaat, maar New Agers moedigen het wel aan met als gevolg dat het imaginaire vriendje langer blijft "bestaan" en het kind moeilijker in de realiteit komt te staan[12].

Het idee achter heel dit concept is dus dat er sinds de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een nieuwe generatie "ontwaakte", "verlichte" en empatische mensen zou zijn ontstaan, die een nieuw tijdperk van vrede, harmonie, licht en liefde zal inluiden in de hele wereld. Intussen zijn die kinderen al 40 jaar en ouder, en is er van een toename van verlichting en vrede in de wereld nog niet bepaald veel te merken. Er is uiteraard wel een toename aan mensen die geloven in New Age-onzin allerhande, zonder nog enige voeling te hebben met de werkelijkheid, waardoor hun invloed op de realiteit dan ook bijzonder beperkt blijft en nooit in staat kan zijn een tijdperk van mentaliteitsverandering teweeg te brengen. En maar goed ook: de New Age-mentaliteit is er één waarbij alles wat niet past in het "licht & liefde"-plaatje wordt genegeerd of geweerd, en die wordt getypeerd door een egocentrisme.

Andere soorten

Indigo- of nieuwetijdskinderen alleen was voor veel New Agers niet voldoende. Dus hebben ze nog wat andere soorten of categorieën uitgevonden, want nieuwetijdskinderen moeten nu eenmaal vrij zijn en niet in vakjes worden gestopt. 

 • Kristalkinderen: kinderen met een "kristalkleurige" aura, al geraakt men het er niet over eens wat een kristalkind verder nu precies is. Ze zouden ook paranormale gaven hebben, magie zou ontstaan rond hen, en ze zouden pas op late leeftijd beginnen praten omdat ze "telepatisch kunnen communiceren". Volgens sommigen is dit een nieuwere generatie dan de indigokinderen, terwijl anderen beweren dat zelfs Jezus Christus al een kristalkind was - want "Christus" klinkt zoals "kristal", en dat dit etymologisch totale onzin is maakt natuurlijk helemaal niets uit[13][14].
 • Regenboogkinderen: ook hier geraakt men er niet uit wat een regenboogkind precies zou moeten voorstellen. Sommigen beweren dat het een andere naam is voor een kristalkind, anderen dan weer dat regenboogkinderen nóg specialer zijn dan kristalkinderen[15].
 • Sterrenkinderen: volgens sommigen een alomvattende term die zowel indigo- als kristal- en regenboogkinderen omvat[16].

Identificatie van nieuwetijdskinderen

Je zou denken dat het makkelijk is om een nieuwetijds- of indigokind te identificeren: aan de indigo-kleur van hun aura! Maar aangezien veel New Agers dit tegenwoordig niet meer aanvaardbaar vinden, hebben ze besloten om een meer uitgebreide lijst van criteria uit te werken. De lijst van Lee Carroll luidt als volgt[17]:

 • Ze gedragen zich alsof ze van adel zijn;
 • Ze hebben het gevoel dat ze "het verdiend hebben om hier te zijn" en het verbaast hen dat anderen dit gevoel niet delen;
 • Eigenwaarde is niet van groot belang, ze zeggen gewoon tegen hun ouders "wie ze zijn";
 • Ze hebben het moeilijk met absolute autoriteit;
 • Er zijn dingen die ze gewoonweg niet zullen doen, zoals het wachten in een wachtrij;
 • Ze hebben het moeilijk met zaken die dogmatisch zijn en die geen creatieve inbreng vereisen;
 • Ze weten beter hoe een aantal dingen moeten gedaan worden, zowel thuis als op school, en wijken af van "het systeem";
 • Ze zijn associaal, in zichzelf gekeerd en voelen zich onbegrepen, tenzij ze zich bevinden bij gelijkgestemden;
 • Sociaal zijn op school is een moeilijke opdracht voor hen;
 • Ze reageren niet zoals verwacht op schuldgevoeldiscipline zoals "wacht maar tot je vader thuiskomt en hoort wat je gedaan hebt!";
 • Ze zijn niet terughoudend in je laten weten wat ze nodig hebben.

Met andere woorden kunnen we stellen dat nieuwetijdskinderen in feite dus associale, tactloze, wanordelijke, verwende en opstandige snotapen zijn die vooral zichzelf heel belangrijk vinden, problemen hebben met empathie en er een starre gedachtengang op na houden. Dat klinkt vanzelfsprekend als dé ideale generatie om een nieuw Gouden Tijdperk in te luiden! Deze generatie kinderen zijn inmiddels allemaal opgegroeid tot volwassenen, en hebben helemaal geen blijk van bovennatuurlijke gaven getoond, noch fundamentele verandering in de wereld teweeg gebracht[bronvermelding NIET nodig].

In werkelijkheid zullen een aantal van die criteria toepasbaar lijken op bijna elk kind, omdat kinderen wel vaker opstandig, wanordelijk, koppig en tactloos kunnen zijn - dat zijn immers karaktertrekken die nog volop in vorming zijn en waar een degelijke opvoeding een antwoord op kan bieden. Het herkennen van je kind in deze criteria als een indigokind is louter het Forer-effect aan het werk, wat eveneens wordt toegepast in de astrologie om je het gevoel te geven dat je het uitgesproken karakter hebt van je sterrenbeeld. De vermeende kenmerken van een nieuwetijdskind zijn immers zo vaag dat ze op bijna eender wie van toepassing zouden kunnen zijn.

Volgens bovenvernoemde criteria kunnen we stellen dat Donald Trump een indigokind is, ook al is hij al geboren in 1946. Zijn houding is die van iemand die vindt dat hij het recht heeft te zeggen dat hij wil zeggen en dat iedereen maar naar hem moet luisteren (anders is de media tegen hem gekant), hij verwerpt autoriteit, vindt zichzelf te belangrijk om in een wachtrij te staan met anderen, en beweert het allemaal beter te weten dan anderen (vaccins veroorzaken autisme, klimaatopwarming is een hoax, ...). Als Donald Trump een sjabloon moet vormen van de nieuwe generatie verlichte zielen, staan er ons inderdaad nog heel wat veranderingen te wachten...

De realiteit

In realiteit is er vanzelfsprekend geen enkel wetenschappelijk bewijs dat er zoiets zou bestaan als indigo- of nieuwetijdskinderen[18]. De kenmerken zijn immers zo vaag dat ze op eender wie van toepassing zouden kunnen zijn (het Forer-effect), en in doorgedreven vorm is het mogelijk dat het gaat om kinderen met ADHD. Sommige ouders verwerpen deze diagnose echter, omdat ze liever geloven dat hun kind "speciaal" is en de wereld zal redden of zo. Door het van de hand wijzen van een medische diagnose ontnemen zulke ouders hun kind echter de nodige behandeling, waardoor het kind op zich dubbel slachtoffer is[19][20]. Nog meer schandelijk is dat het kind vervolgens wordt onderworpen aan allerhande vormen van pseudowetenschap: bachbloesems, homeopathie, reiki, enz...[21][22]

New Agers beweren dat indigokinderen "minder structuur" nodig hebben op school, omdat dit hun creativiteit zou beperken en "de kinderen toch alles al weten" en "de school hen niets nieuw kan bijleren" (ondanks het feit dat deze kinderen nochtans doorgaans slechte schoolresultaten behalen). In werkelijkheid zijn kinderen met ADHD net beter geholpen met méér structuur in plaats van minder structuur, en hoewel het in het begin mag lijken dat een ADHD-kind zich moeilijk kan aanpassen in een gestructureerde omgeving, is dit wel de meest gunstige situatie op lange termijn[23]. De weigering van de erkenning van de diagnose van een kind door diens ouders staat dus haaks op het welzijn van het kind zelf, en voedt enkel het ego van deze ouders wiens geloof in New Age-onzin schijnbaar belangrijker is dan hun kind.

Het idee van een nieuwe generatie kinderen die een "nieuwe fase" in de evolutie van de mens teweeg brengen, in combinatie met paranormale gaven, lijkt wel heel sterk op het verhaal van het boek "Childhood's End" van Arthur C. Clarke. Het boek, dat reeds dateert van 1953, is nochtans een fictieroman - je kan je afvragen of iemand dit gelezen heeft en vervolgens op het idee is gekomen om geld te verdienen met het verkopen van dit concept aan ouders die graag willen horen hoe speciaal en uniek hun kind wel is[24]. Dit geeft ouders tevens ook het excuus om hun eigen fouten in de opvoeding van hun kind op handige wijze van zich af te schuiven naar "de maatschappij", "de scholen", of andere externe factoren[25].

Bekende indigo's

Bekende personen die volgens de New Agers indigo's zouden zijn (en dus niet zulke onzin over zichzelf beweren)[26], ook al zijn sommigen niet geboren in de jaren 60 of 70 maar waren deze toen al jaren of eeuwen dood - of hebben nooit echt bestaan[27]:

 • Albert Einstein
 • Anne Frank
 • Barack Obama
 • Benjamin Franklin
 • Chelsea Clinton
 • Dr. Who
 • Eminem
 • Harry Potter
 • Jeanne d'Arc
 • Leonardo DaVinci
 • Mark Twain
 • Mark Zuckerberg
 • Vincent Van Gogh
 • Walt Disney
 • Wolfgang Amadeus Mozart

Bekende personen die van zichzelf beweren een indigo te zijn:

 • Jenny McCarthy, en volgens haar ook haar zoontje dat volgens zelfs een "kristalkind" zou zijn. Ze had zelfs een eigen website Indigo Moms[28], maar die verdween omstreeks 2007 toen ze haar diploma behaalde bij de Universiteit van Google en besloot dat haar "kristalkind" beschadigd was door vaccins.

Doe de test!

Ben jij een indigo of nieuwetijdskind? Doe de test op deze link! Spoiler: waarschijnlijk wel, en als je een twijfelgeval bent dien je de test opnieuw te doen tot je een beter resultaat hebt!

Websites die indigo-onzin verkondigen

Het concept van indigo- of nieuwetijdskinderen komt minder vaak voor bij complottheorieënwebsites, en eerder bij New Age-websites, al is de overlapping tussen de twee vaak vrij groot:

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://anw.inl.nl/article/nieuwetijdskind
 2. http://www.nytimes.com/2006/01/12/fashion/thursdaystyles/are-they-here-to-save-the-world.html
 3. https://web.archive.org/web/20090305232627/http://www.sentienttimes.com/04/feb_mar_04/color.htm
 4. http://rationalwiki.org/wiki/Indigo_child
 5. http://skepsis.nl/indigo/
 6. http://skepdic.com/indigo.html
 7. http://anw.inl.nl/article/nieuwetijdskind
 8. http://anw.inl.nl/article/nieuwetijdskind
 9. http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_indigo27.htm
 10. http://skepsis.nl/indigo/
 11. http://www.nytimes.com/2006/01/12/fashion/thursdaystyles/are-they-here-to-save-the-world.html
 12. http://skepsis.nl/indigo/
 13. http://www.wisegeek.org/what-are-crystal-children.htm
 14. http://byregion.net/articles-healers/Crystal_Children.html
 15. https://web.archive.org/web/20120704050241/http://www.angeltherapy.com/article1.php
 16. https://www.davidwolfe.com/star-children-indigo-crystal-rainbow-child/
 17. http://www.indigochild.com/
 18. http://www.nytimes.com/2006/01/12/fashion/thursdaystyles/are-they-here-to-save-the-world.html
 19. http://skepsis.nl/indigo/
 20. http://www.nytimes.com/2006/01/12/fashion/thursdaystyles/are-they-here-to-save-the-world.html
 21. http://skepsis.nl/indigo/
 22. http://www.homeopathiepraktijk-utrecht.nl/inspiring-homeopathy/
 23. http://www.nytimes.com/2006/01/12/fashion/thursdaystyles/are-they-here-to-save-the-world.html
 24. http://rationalwiki.org/wiki/Indigo_child
 25. http://skepsis.nl/indigo/
 26. http://www.allaboutindigos.com/famous_indigos
 27. https://books.google.be/books?id=zst4Nx7-C9EC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=famous+indigos&source=bl&ots=wMo1ggp791&sig=lkAMFFcoPxHLyJRYpHTa88p_4Jo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiBptLthenPAhVnB8AKHRQxA8oQ6AEISjAK#v=onepage&q=famous%20indigos&f=false
 28. http://web.archive.org/web/20061203045246/www.indigomoms.com/index2.html
 29. https://www.davidwolfe.com/star-children-indigo-crystal-rainbow-child/
 30. http://www.degoednieuwskrant.nl/nieuws/spiritueel/1725-hoe-de-energie-van-nieuwetijds-kinderen-op-hun-ouders-uitwerkt
 31. http://www.duurzaamnieuws.nl/onderwijs-in-deze-tijd-doen-we-dat-wijs/
 32. http://niburu.co/index.php?option=com_content&id=3404:de-indigo-kinderen-de-volgende-stap-in-onze-evolutie&Itemid=50
 33. http://www.ninefornews.nl/na-het-nieuwetijdskind-nu-het-hybride-kind/
 34. http://www.ninefornews.nl/nieuwetijdskinderen-kunnen-aan-de-slag-met-vorige-levens/
 35. http://www.ninefornews.nl/indigokinderen-doen-vooraanstaande-experts-versteld-staan/
 36. http://thespiritscience.net/2016/05/27/indigo-children-are-we-misdiagnosing-them-with-adhd/
 37. http://united-lightworkers.be/nl/aanbevelingen/boeken/7157-nieuwetijdskinderen
 38. http://worldunity.me/het-gevoel-van-urgentie-bij-een-nieuwetijdskind-waar-dient-dat-voor/
Advertisement