Hoax wiki
Advertisement

Galadriel uit Lord of the Rings? Overduidelijk een Nordic alien afkomstig van de Plejaden[1]

Nordic aliens, ook NordicsPleiadians of Plejaren genoemd, zijn een fictief ras van "hoogspirituele" buitenaardse wezens afkomstig van de Plejaden. Volgens de ufologie zouden ze eveneens naar de aarde gekomen zijn, met de bedoeling om de mensheid te helpen en pseudowetenschap te propaganderen, en ze zouden het menselijke uitzicht hebben van een Scandinaviër.

Oorsprong

De Nordic aliens zouden aanvankelijk afkomstig zijn van het sterrenstelsel Lyra (Lier). Het mensachtige ras van de zogenaamde "Lyrans" zou daar zo'n 40 miljoen jaar geleden ontstaan zijn[2]. Wanneer ze de technologie ontwikkelden om door de ruimte te reizen, zo'n 22 miljoen jaar geleden, begonnen ze andere planeten te koloniseren. Tijdens hun ruimtereizen ontmoetten de Lyrans ook andere buitenaardse wezens, waaronder de Draconians - beter bekend als de Reptilian aliens. Hieruit ontstond een langdurige oorlog, de Orion Wars genoemd, met als twee hoofdrolspelers de United Federation of Planets (voornamelijk de Lyrans) en de Draconian Empire (voornamelijk de Reptilians). 

Tijdens de Orion Oorlogen vonden er heel wat migraties plaats van groeperingen die de strijd probeerden te ontvluchten. Een splintergroep van Lyraanse reizigers besloot verder weg te migreren, en kwam omstreeks 228.000 v.C. terecht bij de Plejaden, oftewel het Zevengesternte. Daar landden ze op de planeet Erra, die zich in een baan om de ster Taygeta zou bevinden, en bouwden ze een nieuwe beschaving op voor zichzelf. Om die reden kregen ze de naam "Pleiadians" of "Plejaren"[3].

Bezoek aan de aarde

Omstreeks 225.000 v.C. ontdekten de Plejaren de (relatief) nabijgelegen planeet aarde, waarop drie groepen onbeschaafde mensenrassen leefden, die blijkbaar afstamden van de Lyrans uit de beginperiode van hun ruimtereizen. Een aantal van de Plejaren besloten een lange tijd op aarde te verblijven, om de lokale bevolking te organiseren in beschavingen en hen te begeleiden op een meer spiritueel pad[4]. De Plejaren zouden zich immers hebben ontwikkeld als een hoogspiritueel ras, met enkel de Arcturians nog als meerdere op dat gebied[5].

De Plejaren kregen de toestemming van de Federatie der Planeten om toe te treden tot de "incarnatiecyclus" met de mensen op aarde. Wat dat ook mag betekenen. De plaatsen waarop dit gebeurde waren Bali, Hawaii, Samoa en India. Ze zouden eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de beschavingen van Atlantis, Lemuria, de Maya's, de Inca's en de beschaving van Machu Picchu. Behalve Sumerië, want dat is de schuld van de Annunaki.

Omstreeks 10 n.C. besloot Plejas, de laatste leider van de Plejaren op aarde, dat het tijd was om de aarde te verlaten. Niettemin lieten ze één spirituele leider achter: Jmannuel, die op aarde beter bekend zou worden met de naam Jezus Christus. Hij was de zoon van Gabriel, afkomstig van de Plejaden, en van Maria die van Lyraanse afkomst was[6]. Onder begeleiding van hem zouden de aardbewoners voortaan moeten leren om voor zichzelf te zorgen. Niettemin besloten de Nordic aliens, in meer recente tijden, wel de mensen bij te staan met advies dat via "channeling" werd doorgestuurd. 

Volgens sommige "gecontacteerden" zouden de Nordic aliens de mensheid willen waarschuwen voor de "Greys", de aliens die geregeld mensen zouden ontvoeren, terwijl anderen dan weer beweren de Greys samen met de Nordics in één ruimteschip te hebben gezien. Vaak wordt dan gespeculeerd dat de Greys ondergeschikt zijn aan de Nordic aliens. Volgens een lokale Britse politicus, die beweert seks te hebben gehad met aliens, zou zelfs de Russische president Poetin sinds enkele jaren geadviseerd worden door de Nordics[7]. Zo zouden de Nordics de mensheid goed gezind zijn, maar willen ze dat Rusland zich verzet tegen de Verenigde Staten. 

Kenmerken

Deze Plejaren worden omschreven als blank (of zelfs albino), groot en blond[8][9], vergelijkbaar met een archetypische inwoner van de huidige Scandinavische landen. Om die reden zou de Noorse mythologie van de Scandinavische goden Odin, Thor, e.d.m. gebaseerd zijn op deze Lyrans, die omwille van deze reden ook Nordic aliens worden genoemd.

Volgens sommigen zouden ze ook de Hyperboreeërs uit de Griekse mythologie zijn - de bewoners van Hyperborea, het land "voorbij de Noorderwind"[10]. Anderen beweren dan weer dat ze de engelen uit de Bijbel zijn, of de Igigi - ook de "jongere goden" genoemd vergelijkbaar met de Bijbelse "Nephilim". De Nordics zouden gemiddeld zo'n 700 jaar oud worden[11].

De Nordic aliens zouden door de ruimte reizen d.m.v. "beamships" (straalschepen), waarmee grote afstanden op minimale tijd kunnen worden afgelegd. Daarom zouden ze er slechts zeven uur over doen om van de Plejaden naar de aarde te reizen. Op deze schepen zouden ze bovendien voedsel kunnen groeien, en een plant zou bijna onmiddellijk volgroeid zijn. Wanneer de aarde grote veranderingen ondergaat op 21 december 2012 zullen de Nordics met hun "moederschip" komen helpen om ons naar het "licht" te brengen[12].

Gedrag

De Nordic aliens zouden zich vooral bezig houden met het observeren en begeleiden van het menselijke ras op aarde. Ze zouden de volledige geschiedenis van de evolutie van de mensheid nauwgezet bijhouden, en ze beweren dat de aarde 626 miljard jaar oud is[13]. Ze hebben dolfijnen naar de aarde gebracht als een geschenk voor de mensheid, en dit weten we omdat het ons verteld werd door John F. Kennedy's geest via channeling[14].

Volgens de "gecontacteerden" willen de Nordics enkel maar de mensheid proberen te helpen, en dit doen ze schijnbaar door het propaganderen van pseudowetenschap en kwakzalverij, zoals Reiki, Shiatsu, oorkaarsen, reflexologie, aromatherapie, helen met kristallen, en andere zulke New Age-nonsens[15]. Verder zouden ze de mensheid helpen in de strijd tegen de Reptilian aliens[16], en zijn ze blijkbaar zelf complotdenkers en truthers[17]

Kritiek

Stephanie Kelley-Romano merkte op dat de "blanke buitenaardse" wezens het meest van al worden aanbeden door ufologisten - veel meer dan andere aliens zoals Greys. De ufologisten en complotdenkers, die vaak bijna uitsluitend blanke westerlingen zijn, gebruiken deze fantasieverhalen over buitenaardse wezens wellicht om hun op ras gebaseerde angsten te uiten[18]. Op een gelijkaardige manier verbergt ook David Icke zijn racistische en antisemitische neigingen door de term "Joden" permanent te vervangen door "Reptilians" als hij het heeft over de Protocols of the Elders of Zion.

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement