Hoax wiki
Advertisement

Een afbeelding die de Obamagate-complottheorie propagandeert.

Obamagate is een fictief schandaal omtrent Barack Obama, verzonnen door Donald Trump in mei 2020 als een puberale reactie op de rechtmatige kritiek die hij had gekregen van zijn voorganger.

Ontstaan

Het idee van een fictieve "Obamagate" ontstond in mei 2020, nadat voormalig president Barack Obama kritiek had geuit op de manier waarop Donald Trump de COVID-19-pandemie had aangepakt[1]. De volgende dag, op 10 mei, reageerde Trump hierop via Twitter met één woord: "OBAMAGATE!"[2]. Wanneer Trump werd gevraagd waar dit precies over ging, antwoordde hij dat het al een lange tijd gaande was, dat er verschillende dingen gebeurd waren die nooit meer mochten gebeuren. Hij vertelde niet wat die verschillende dingen waren, en stelde enkel dat iedereen het al wist[3]. Enkele dagen later beweerde Trump dan weer dat Obamagate "het grootste politieke schandaal in de VS ooit" was, en legde hij een verband met de "vervolging van Michael Flynn, de voormalige adviseur van Trump[4][5]. Trump drong er zelfs op aan dat het Congres Obama zou oproepen om te komen getuigen over "de grootste politieke misdaad", waar echter geen gevolg aan werd gegeven[6].

De precieze aard van het vermeende misdrijf van Obama is in feite niet van belang. Het was in eerste instantie een puberachtige reactie op iemand die Trump als één van zijn grootste aartsvijanden had beschouwd, al was het maar omwille van het feit dat Obama een Democraat én een Afro-Amerikaan is. In tweede instantie was het ook een poging om opnieuw die kracht op te roepen waarmee hij zich naar het Witte Huis had geholpen: de anti-Obama-complottheorieën zoals voornamelijk die van het birtherisme (het in vraag stellen van Obama's geboortecertificaat). Obama had tijdens het White House Correspondents Dinner had Obama in 2011 de draak gestoken met Trump en zijn onzinnige complottheorieën[7], waarop Trump ziedend was terwijl iedereen ermee lachtte. Vermoedelijk was dit ogenblik cruciaal in zijn beslissing om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Nadat hij in 2016 verkozen was geraakt, draaide zijn presidentschap dan ook grotendeels rond het zichzelf contrasteren met Obama - voornamelijk door het afschaffen van (of althans poging doen tot) alle verwezelijkingen van Obama, ongeacht wat die ook waren. Wanneer Trump dan tijdens de pandemie kritiek kreeg van Obama, herbeleefde hij ongetwijfeld de Correspondence Dinner van 2011 en moest hij snel iets verzinnen om wraak te nemen. Dat werd dus Obamagate[8].

Het complot

Hoe waanzinnig de meeste complottheorieën ook zijn, ze hebben doorgaans wel concrete beweringen van wat het complot zou inhouden. Dit is echter niet het geval bij Obamagate: het is niet  duidelijk wat Obama precies gedaan zou hebben dat kan worden beschouwd als een schandaal of misdrijf. Trump beweerde vaag dat Obama zijn laatste weken als president gebruikt zou hebben om de nieuwe regering zoveel mogelijk te saboteren[9]. Volgens Trump's bondgenoten zou Obama op de hoogte geweest zijn van contraspionage met betrekking tot de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Maar dit is niet bepaald een schandaal, en zelfs geen nieuws. Tevens zou Obama hebben gevraagd om Michael Flynn's identiteit te ontmaskeren in inlichtingenrapporten over gesprekken met de Russische ambassadeur. Dit negeert echter het feit dat Obama niet had kunnen weten dat het Michael Flynn was tot na zijn ontmaskering[10][11]. Michael Flynn is, zoals vele andere adviseurs van Trump, inmiddels veroordeeld wegens onwettige contacten met Rusland. 

Een onderzoek naar banden tussen de Russen en Trump's verkiezingscampagne was inderdaad van start gegaan op het einde van Obama's ambtstermijn, maar zette zich ook tijdens Trump's ambtstermijn verder. De speciale raad die het onderzoek verder zette, was benoemd door Rod Rosenstein, Trump's eigen plaatsvervanged procureur-generaal. Tevens was er nergens een aanwijzing dat het de bedoeling was om een president naar de afgrond te brengen[12]. Het betreft hier dus geenszins illegale, criminele activiteiten, en de rol van Obama in dit alles is verwaarloosbaar klein. Van een schandaal is al evenmin sprake. Afgezien van het feit dat Trump zijn pubergedrag niet in bedwang kan houden, was dit wellicht ook een afleidingsmaneuver om de aandacht weg te nemen van het feit dat Trump's aanpak van de pandemie in 2020 één grote ramp was. Tevens kon het ook dienen als een poging om Joe Biden, voormalig vicepresident onder Obama en Trump's rivaal in de presidentsverkiezingen van 2020, te ondermijnen[13].

Zie ook

Referenties

Advertisement