Hoax wiki
Advertisement

Veelgebruikt logo van de Occupy en 99% beweging.

Occupy Wall Street is een grassroots protestbeweging, die ontstond op 17 september 2011 als reactie op de economische crisis van 2008 en de alsmaar groter wordende kloof tussen de rijken en al de rest (vandaar de slogan "wij zijn de 99%").

Geschiedenis

De Occupy Wall Street beweging was aanvankelijk een initiatief van de Adbusters Media Foundation, en begon als een demonstratie op 17 september 2011 aan het gerechtsgebouw van Wall Street. De activiteiten werden vervolgens verplaatst naar het Zuccotti Park in Lower Manhattan (New York) dat permanent werd bezet door de demonstranten. Vervolgens braken er gelijkaardige protestacties uit in andere Amerikaanse steden, en later ook in Europa en andere werelddelen. De beweging kon rekenen op steun van verschillende vakbonden, de internetgroepAnonymous, verschillende bekende (maar niet altijd even geloofwaardige) figuren zoals Michael Moore, en de complottheorieën-verspreidende Zeitgeist beweging[1].

Het Guy Fawkes-masker dat symbool staat voor de autoriteit van de Paus en onderdrukking van alle andere godsdiensten.

Omwille van de steun van Anonymous werd het Guy Fawkes-masker ook steeds vaker beschouwd als een symbool voor de Occupy-beweging. Guy Fawkes was echter een Engelse militair die aan het begin van de 17de eeuw deelnam aan een complot beter bekend als het "Buskruitverraad". Het complot was bedoeld om de protestantse koning Jacobus I van Engeland en Schotland te vermoorden met de bedoeling om terug een katholieke koning op de troon te installeren en aldus de autoriteit van de Paus opnieuw te laten gelden. In feite is het dus eigenlijk een symbool dat staat voor de autoriteit van de Paus en de Rooms-katholieke Kerk[2]. Dit weerhield zowel de Anonymous als de Occupy-beweging er niet van om het symbool van religieuze onderdrukken voor zichzelf te adopteren[3]

Aanvankelijk werd er in de media erg weinig gesproken over de Occupy beweging en hun protestacties. Dat ondermijnt meteen de beweringen van rechtse politieke aanhangers, die geloven dat ze opzettelijk door de media worden genegeerd omdat die een "liberale" of "linkse leugenmachine" zou zijn[4], want Occupy is een overwegend linkse beweging. Pas wanneer bleek dat er politiegeweld was gebruikt tegen de demonstranten, begon de media meer interesse te tonen en werden de Occupy protesten meer vernoemd door de pers.

Doelstelligen

Er bestaan geen eenduidige doelstellingen van de Occupy beweging, omdat er geen eenduidig beleid en leiderschap is. Over het algemeen spreken demonstranten zich uit tegen de "hebzucht van Wall Street" en andere voorname financiële instellingen die aan de basis zouden liggen van de economische crisis van 2008. Ook wordt er verwezen naar de groeiende kloof tussen arm en rijk, en het afbrokkelen van de middenklasse ten gevolge hiervan, waarbij (volgens de demonstranten) er 1% van de bevolking meer rijkdom zou hebben dan de resterende 99%. Dit leidde tot de slogan "Wij zijn de 99%", die reeds bestond nog voor de eerste protestacties uitbraken. In hoeverre deze acties gevolgen hebben gehad op het politiek en economisch beleid, is onduidelijk.

De 99%

De 99% verwijst naar het merendeel van de bevolking, die slechts over een fractie van alle rijkdommen ter wereld zou beschikken. Die rijkdom zou, volgens deze logica, bijna uitsluitend in handen zijn van 1% van de wereldbevolking. Gezien de wereldbevolking momenteel wordt geschat op meer dan 7 miljard mensen[5], zou dit betekenen dat, op dit moment, de 1% vooralsnog uit 70 miljoen mensen bestaat. Dat is wellicht geen accurate benadering van de werkelijkheid, maar dat is waarschijnlijk ook niet de intentie van de demonstranten: het gaat hier voornamelijk om een uiting die kan worden herleid tot het basisprincipe van "wij versus zij", oftewel "wij zijn arm en zij zijn rijk".

Hierbij loopt de beweging het risico om te vervallen in populisme, waarbij de intentie om een zogenaamde "slechterik" aan te wijzen groter blijkt dan de zoektocht naar alternatieve en betere oplossingen om de economische problemen in het land en de wereld aan te pakken. Het speelt immers in op de reeds eeuwenlange stigmatisatie dat rijk zijn om de één of andere reden een misdaad zou zijn, en dat deze mensen per definitie allemaal verantwoordelijk zijn voor alles wat fout gaat in de maatschappij. Het is een veelgebruikte methode om de eigen gedeelde verantwoordelijkheid binnen de maatschappij van zich af te schuiven. 

Rijkdomherverdeling

David DeGraw, die de term "99%" zou uitgevonden hebben, treedt vaak op als een soort van aanspreekpunt van de Occupy beweging voor de media. Hoewel Occupy een gedecentraliseerde beweging is, en hij aldus niet kan praten in naam van alle demonstranten, heeft hij al geregeld uitingen gedaan die een duidelijk gebrek tonen aan economisch inzicht, en die de beweging mogelijk kunnen schaden.

DeGraw beweert geen communisme rijkdomherverdeling te willen, maar voegt hieraan toe dat he wel leuk zou zijn om rijkdom te herverdelen. In een artikel in de Huffington Post schrijft hij als volgt[6]:

Forty-six trillion dollars. Can you comprehend how much money that is and what could be done with that stunning amount of wealth, the implications, the possibilities? Especially given the capabilities of modern technology. Think about how we could evolve society with that astonishing amount of wealth, and how much better off we would ALL be if we did. [...] An entire generation of stratospheric wealth has been systemically denied to the people and hoarded into the hands of a few. It's the greatest theft of wealth in history, a crime against humanity. [...] If Americans had a real understanding of how much wealth is being kept from them, we would have a full-blown societal evolution right now.

Hiermee geeft hij duidelijk aan vooralsnog te streven naar een rijkdomherverdeling, door te stellen dat het een misdaad tegen de mensheid is als sommigen meer geld hebben dan anderen. Rijk zijn, ook als het geld op eerlijke wijze werd verdiend, wordt dus vooralsnog beschouwd als een soort van "diefstal" en misdaad. Deze ingesteldheid vertoont vrij veel gelijkenissen met het communisme, al is het niet duidelijk of DeGraw zich hiervan bewust is.

Wel dekt DeGraw zich verder in hetzelfde artikel in tegen precies deze vorm van kritiek, door te stellen dat het een reactie is van "gepropagandeerde geesten die impulsief dit perspectief willen verwerpen als het demoniseren van rijke mensen". Hoewel het hier inderdaad duidelijk gaat om het demoniseren van rijke mensen, geeft hij vooralsnog aan dat Occupy geen probleem heeft met rijke mensen, enkel met mensen die zich verrijkten door de economie te laten crashen. 

DeGraw zegt "geen namen te noemen", maar valt op zijn website ampedstatus.com wel rechtstreeks zakenman Warren Buffett aan[7], die behoort tot één van de rijkste mensen ter wereld. Nochtans heeft Warren Buffett zich in het verleden al meermaals uitgesproken voor hogere belastingen voor de rijken, wat vervolgens de "Buffett Rule" werd naar hem genoemd. Je kan natuurlijk altijd potentiële bondgenoten tot je vijand maken om dan te klagen dat het niet lukt om verandering door te voeren in het systeem.

New Age evolutie

Volgens David DeGraw maakt de Occupy beweging deel uit van een New Age evolutie. In het bovenvernoemd Huffington Post artikel schrijft hij letterlijk als volgt:

We are on the right side of history. We are offering an olive branch. We come in peace, respect and love. We're here to amplify the mass transition into a new age of enlightenment. The Occupy movement was the first awakening wave from a tsunami of transformation that is just beginning to wash over the planet.

Blijkbaar verwacht DeGraw een "massatransitie" in een "new age" van "verlichting" van vrede, respect en liefde. Hier worden dan vervolgens nog wat religieuze en spirituele citaten aan toegevoegd, zoals "Je zal oogsten wat je zaait" en "karma". Zoals inmiddels is gebleken, heeft de Occupy beweging geen spirituele transformatie of verlichting tot gevolg gehad, en heeft de beweging in principe ook niets te maken met zulke zweverige religieuze propaganda, wel met het protesteren tegen de kapitalisten die verantwoordelijk zijn voor de economische crisis. 

Niettemin houdt het voor DeGraw hier niet bij op, in een ander Huffington Post artikel schrijft hij als volgt:

We are developing a highly sophisticated collective consciousness that transcends the conditioning of archaic shortsighted greed-addicted forces. [...] Occupy shifted mass consciousness and planted a flag in the global mental atmosphere. A critical mass of humanity is now awake and aware of the obsolete systems that limit our potential. [...] The birth of the global Occupy movement was the big bang of humanity's next phase of evolution. It created an unprecedented wild new ecosystem of energy throughout the world, an ecosystem of mass transformation. [...] Occupy is a consciousness-expanding phenomenon. [...] We are coming together to transcend conditioned consciousness, to transcend groupthink, to transcend divide-and-conquer propaganda. [...] Transcend conditioned consciousness. Free your mind. Occupy your potential. Now is our time.

Dit leest niet als het manifest van een groep demonstranten die verandering wil zien in de economische situatie, maar wel als dat van een religieuze beweging. Het veelvuldig gebruik van woorden zoals "collectief bewustzijn", "transformatie"" en "ecosysteem van energie" getuigt hiervan. Hoewel het allemaal mooi klinkt, heeft het weinig te maken met de realiteit.

Die realiteit is dat mensen brood op de plank willen om hun gezin te kunnen voeden, en genoeg geld willen verdienen om al hun rekeningen te betalen. Het gaat hier niet om één of andere "bewustzijnsverruiming" maar wel om een instinctief gevoel van overleven. Het vergt helemaal geen "transformatie" of "ecosysteem van energie" om mensen aan te zetten tot het protesteren tegen de economische toestand. Ook is het gebleken dat dit geen gevolg zou zijn van de protesten. Bij de eerstvolgende economische heropleving zal voor de meeste mensen het denkpatroon wellicht terugkeren tot het oude.

Beweringen van New Age evolutietheorieën leiden enkel af van het hoofddoel van de Occupy beweging, en kunnen ertoe leiden dat mensen met voldoende realiteitszin de beweging hierdoor niet ernstig genoeg nemen. Andere beweringen, zoals het zogenaamd "overstijgen van verdeel-en-heers propaganda" neigen dan weer naar paranoïde complottheorieën, waar de Occupy beweging helaas van vergeven is.

Complottheorieën

DeGraw paranoia

Naast de verkondiging van zweverige New Age-verhalen, vertoon DeGraw ook een zeker niveau van paranoia, waardoor hij soms dreigt weg te glijden in de denkrichting van complottheorieën. Hierbij wordt gretig gebruik gemaakt van hyperbolen zoals "De Economische Elite"[8], "Financieel terrorisme"[9] en "de rijkste 0,1% heeft een oorlog tegen ons ontketend"[10]. Volgens hem zou de mensheid door de media geconditioneerd tot "mental slavery" (mentale slavernij) en "debt slavery" (schuldslavernij), en ijvert hij voor een "nieuw eco-systeem van massa transformatie" waarbij miljoenen mensen vrijgelaten zouden worden uit de "propagandakooi"[11]. Zoals kan worden verwacht, worden het IMF en de Federal Reserve mee opgenomen in het zogenaamde complot[12].

DeGraw schijnt te geloven dat er een complot van "debt slavery" zou zijn, waarbij mensen opzettelijk in de schulden gestoken worden om ze tot "werkslaaf" te herleiden en zo te onderdrukken. Een fundamenteel begrip van het concept "economie", wat helaas nog steeds geen gemeengoed is, vertelt je natuurlijk hoe onrealistisch zulke uitspraken zijn. Ze maken veelal deel uit van anti-regeringspropagandamateriaal, die de mensheid wil doen geloven dat de regering de bevolking wil "conditioneren" als onderdeel van één of ander complot. 

In de Huffington Post schrijft DeGraw als volgt:

There's no doubt about it; the denial of wealth is what keeps us in check, in debt. As a wise man once said, "There are two ways to conquer and enslave a nation. One by sword, the other by debt." The harsh, unavoidable truth is that we live in a system of debt slavery. The indentured servant is now the indebted consumer, indebted to a modern day aristocracy that thinks we are merely wage slaves and glorified peasants.

Elders schrijft hij[13]:

Every day more and more people are using the Internet to become more and more aware of the forces that limit human potential. [...] [Occupy] empowered a new generation of aware and engaged leaders. Quickly evolving clusters of imaginal cells. Millions of people turned on, let out of the propaganda cage, freed from the mental police state, freed from conditioned consciousness.

Volgens DeGraw is er aldus een complot gaande, waar ook de media deel van uitmaakt, met de intentie om "het menselijk potentieel te limiteren". Iedereen die verlicht wordt, verlaat de "propagandakooi", de "mentale politiestaat" en het "geconditioneerd bewustzijn". Het lijkt wel alsof dit een verdoken omschrijving is van zijn geloof dat "de elite" van financiële machthebbers een vorm van "mind control" zouden gebruiken op de bevolking. En die "elite" wordt verder uitgebreid naar de regering, waar hij zijn dreigementen ook naar uit:

Time to evolve our system of government, don't ya think? Liquid democracy is where it's at. Adapt or die, Mr. Washington.

Tenslotte schrijft DeGraw als volgt:

We will soon have new ways of living that will make our modern age like look the stone age - alternative governments, alternative monetary systems, alternative energy, alternative healthcare, alternative education, alternative media, alternative food systems, the list goes on and on.

Hiermee wordt de deur geopend naar het verwelkomen van allerhande vormen van pseudowetenschappelijke gezondheidstherapieën, alsook naar "alternatieve media" zoals de talloze propagandistische blogsites en allerhande complottheorieënwebsites

De Illuminati als de 1%

Volgens een aantal complotdenkers zou de zogenaamde 1% in feite verwijzen naar de Illuminati, ook wel "de Elite" genoemd, die de touwtjes in handen zou hebben in de ganse wereld. Volgens sommige theorieën zouden ze satanisten zijn, en volgens andere dan weer Reptilian aliens, of beide. Volgens complotdenker Mark Dice zou deze elite niet 1% maar 0,001% van de wereldbevolking bedragen. 

Complottheorieën die de Illuminati en New World Order vernoemen, komen helaas veelvuldig voor in groeperingen die de Occupy beweging aanhangen. Ook andere complottheorieën omtrent bv. chemtrails, vaccinaties en Monsanto, worden er vaak bij betrokken. Ze verhogen vooral het paranoia-gehalte, en verlagen het geloofwaardigheidsgehalte van de Occupy beweging. Dit is tevens ook het geval voor de pseudowetenschappelijke protesten tegen GMO[14].

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement