Hoax wiki
Advertisement

"Ik ben Peter Vereecke, een oude seniele man, en ik doe complotdenker David Icke na."

Peter Vereecke (26 februari 1956) is de voormalig CVP-burgemeester van Evergem, die ooit als realist bekend stond maar in meer recente tijden is beginnen lijden aan paranoia. Hij is een complotdenker met een eigen website, Belfort-Group, waarop hij zijn complottheorieën, pseudowetenschap en kwakzalverij verkondigt. Hij verspreidt vooral onzin over chemtrails, anti-vaccinatie, de Codex Alimentarius, en ook over de ontkenning van de opwarming van de aarde[1].

In 2013 won hij de skeptische put, een prijs uitgedeeld aan mensen die er zich verdienstelijk aan maken om pseudowetenschap te verspreiden.

Biografie

Vereecke is in 1956 geboren in het Oost-Vlaamse dorp Sleidinge. Hij was leraar Latijn en verzekeringsagent[2]. Ook was hij actief in de gemeentepolitiek van Evergem, en zat hij er van 1983 tot 2000 onafgebroken in de gemeenteraad. Van 1995 tot 2000 was hij bovendien burgemeester van de gemeente. In 2007 werd hem de titel van ereburgemeester aangeboden, maar die wees hij af, omdat hij "die titel niet belachelijk wil maken"[3]. Weldra zou inderdaad blijken dat hij de titel belachelijk zou gemaakt hebben, indien hij die vooralsnog had aanvaard.

Naar eigen zeggen begon Vereecke zich sinds de eeuwwisseling "vragen te stellen" over een aantal dingen, waarbij een klaarblijkelijk gebrek aan kritisch denkvermogen hem ertoe zou leiden om te beginnen geloven in allerhande complottheorieën. In 2008 vatte hij zijn zogenaamde "inzichten" samen in een monoloog met de titel "Moeder, waarom leven wij?", waarmee hij de milieuvervuiling wilde aankaarten. Hiermee had hij het dan voornamelijk over de (nochtans fictieve) chemtrails, die nevelen zouden zijn van "zware metalen, virussen en andere ziekteverwerkers". Dit zou een complot zijn van "enkele duizenden mensen die aan de top zitten van de medische, chemische en farmaceutische industrie" (maar toevallig niet de politici, misschien omdat hij er zelf eentje was?).

Vereecke ging zelfs verder, en legde klacht neer bij de politie, die er vast eens goed hebben om kunnen lachen[4]. Vereecke gebruikte ook zijn contacten uit zijn politieke carrière om ervoor te zorgen dat zijn onzin gehoord zou worden. Zo haalde hij de chemtrails-kwestie aan tijdens een persoonlijk onderhoud met o.a. Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege, die er ooit nog een parlementaire vraag over stelde om hem een plezier te doen[5]. In 2009 startte hij dan met zijn complottheorieënwebsite genaamd Belfort-Group, waarop hij zijn complottheorieën verder zou verspreiden. In 2012 verliet hij Evergem om in de buurt van Bouillon te gaan wonen, en daar een ecologische B&B op te richten om zijn bezoekers te bekeren tot zijn paranoïde gedachtengoed[6].

Complottheorieën

De voornaamste focus van Vereecke ligt op de complottheorie van de chemtrails. Zo beweert hij dat het Amerikaanse leger ons zou besproeien met vergif via de uitlaatstrepen (contrails) van vliegtuigen. Nochtans werd deze onzin reeds meermaals ontkracht als zijnde een onwaarschijnlijke en zelfs onmogelijke complottheorie. Het is immers zinloos om vergif te verspreiden vanop de hoogte dat vliegtuigen doorgaans vliegen, omdat de gassen bij het neerkomen zodanig verdunnen dat er niets meer van overblijft wanneer het op ons hoofd terecht komt. Ook zou het een erg dure methode zijn om de wereldbevolking te vergiftigen, die dus niet alleen onpraktisch is, maar ook geen steek houdt: de meeste vluchten vinden immers plaats boven oceanen, waar geen mensen wonen. Het feit dat de wereldbevolking jaarlijks toeneemt i.p.v. daalt spreekt ook voor zich.

Vereecke is inmiddels echter nog dieper weggezakt in zijn paranoia. Naast het feit dat hij de opwarming van de aarde ontkent, blijkt dat hij daadwerkelijk gelooft in het bestaan van de fictieve Illuminati, en dat staatsleiders zoals Bush, Obama, Blair en Berlusconi "structureel andere wezens" (lees: aliens) zijn. Ze zouden wezens zijn zonder moreel besef. Het bewijs? De blik in hun ogen, blijkbaar. Ze zouden bovendien deel uitmaken van een satanisch pedofilienetwerk waarbij ze voortdurend kinderen zoeken om ritueel te offeren. Of zo. In 2012 zou dan alles "geopenbaard" worden... wat tot de verbazing van niemand dus niet gebeurd is. Kan ook moeilijk anders met fantasieën die van begin tot einde verzonnen zijn.

Helaas gaat Vereecke echter nog een stap verder, door de anti-semitische toer op te gaan. Zo verwijst hij naar de Protocollen van de Wijzen van Zion, een anti-semitische hoax die enkel nog voor waar genomen wordt in anti-semitische kringen. En dus ook door Vereecke. Zijn website, Belfort-Group, onderhoudt ook contacten met andere, buitenlandse, anti-semitische complotdenkers, waardoor hij verantwoordelijk is voor het binnenloodsen van samenzweringstheorieën met een radicale ondertoon[7]. Kortom, de man en zijn website kunnen allesbehalve ernstig genomen worden, en een verwijzing ernaar als betrouwbare bron is een overtreding van de Wet van Scopie.

Kwakzalverij en laster

Naast zijn gebruikelijke onzin over chemtrails, verspreidt Vereecke ook kwakzalverij omtrent vaccinaties[8]. De zogenaamde "Big Pharma" zou immers deel uitmaken van een satanisch complot om de wereldbevolking ziek te maken en er zo winst uit te halen. Beweringen dat vaccinaties niet werken, of ons zelfs (opzettelijk) ziek maken of houden, zijn natuurlijk niets meer dan kwakzalversonzin die niets met wetenschap en alles met pseudowetenschap te maken heeft. 

Helaas zijn anti-vaxbeweringen niet enkel onzinnig maar ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Zo beweert Vereecke enerzijds dat we "ziek" worden gemaakt (met chemtrails en noem maar op), maar anderzijds dan weer dat de mazelen geheel ongevaarlijk zouden zijn - en de reden daarvoor is wellicht enkel en alleen omdat er een vaccin tegen bestaat. Het verspreiden van onware informatie over vaccinaties kan ertoe leiden dat mensen op eigen houtje een foute beslissing nemen, gebaseerd op paranoïde pseudowetenschap, en hun eigen gezondheid bijgevolg potentieel in gevaar brengen. Anti-vaxxers zoals Vereecke kunnen dan ook indirect verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van virale ziektes, soms met de dood tot gevolg.

Het zal Vereecke allemaal worst wezen, want zijn geloof in paranoïde onzin is blijkbaar belangrijker voor het ego dan de volksgezondheid. In plaats van zich te verdiepen in échte wetenschap omtrent vaccinaties, hield hij zich immers liever bezig met het belagen van de VRT en hun weerman- en vrouw. Het Gentse parket heeft vervolgens een psychiater en klinisch psycholoog gevraagd om Vereecke aan een geestesonderzoek te onderwerpen[9]. Nog beter had geweest om een collocatie te overwegen, iets wat zich ook opdringt bij vele andere complotdenkers en kwakzalvers, maar zelf is Vereecke uiteraard overtuigd dat er niets mis is met hem.

Ook Geert Top van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, werd bestookt met een hele hoop mails die het vaccinatiebeleid in vraag moeten stellen. Kortom, een mailinglijst waar Top ongevraagd aan werd toegevoegd, en dat is dus spam. Maar het ging nog verder: Vereecke voerde een ware lastercampagne tegen de Vlaamse overheid, door hen ervan te betichten het volk opzettelijk te vergiftigen via vaccinaties. In de rechtzaak, die in februari 2014 voorkwam, werd Vereecke helaas vrijgesproken van belaging, maar werd hij wel schuldig bevonden aan misbruik van electronische communicatiemiddelen, nadat hij was blijven spammen ondanks herhaalde vragen om ermee op te houden. Hij had immers 150 tot 180 mails gestuurd naar Top en andere beleidsverantwoordelijken. De rechter eiste een geldboete van 600 euro, en ook de gerechtskosten van 577 euro zijn voor zijn rekening.

Vanzelfsprekend verklaarde Vereecke zichzelf de onschuld zelve: hoewel Top hem had laten weten niet gediend te zijn met zijn mails, had Vereecke dit nooit geïnterpreteerd als een vraag om hem uit de mailinglijst te schrappen[10]. Hoe anders kan je het dan interpreteren, Petertje Paranoia? Aldus legde Vereecke zich niet neer bij de beslissing van de rechter, en besloot in beroep te gaan. Die moest dan op 27 mei 2014 voorkomen, maar werd uitgesteld naar oktober omdat Vereecke had aangedrongen op een grotere zaal. Die zou immers nodig zijn om al zijn "supporters" voldoende plaats te bieden[11]. Klaarblijkelijk gelooft Paranoïde Peter dat hij wel gelijk zal krijgen, zolang er maar genoeg mensen hem gelijk geven, een veel voorkomende drogreden genaamd argumentum ad populum. We kunnen maar hopen dat ook dan de gerechtskosten weer oplopen, dat is dan minder geld dat Vereecke kan besteden aan het verspreiden van paranoia en kwakzalverij.

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement