Hoax wiki
Advertisement

Het logo van RationalWiki, waarmee de wiki zich duidelijk onderscheidt van Conservapedia die net wordt getypeerd door de afwezigheid van een brein.

RationalWiki (RW) is een Engelstalilge website in de vorm van een wikigemeenschap, beheerd door de RationalMedia Foundation (RMF). De wiki bevat artikels over onderwerpen zoals wetenschap, kritisch denken, skepticisme, en analyse van pseudowetenschap, complottheorieën, autoritarisme en fundamentalisme[1].

Concept

RationalWiki werd opgericht in 2007 als een tegenreactie op Conservapedia, een wiki die (zoals de naam al doet vermoeden) oerconservatief is en artikels bevat die veelal gebaseerd zijn op pseudowetenschap. Pogingen van mensen om Conservapedia aan te passen teneinde deze pseudowetenschap er uit te filteren, werden geblokkeerd. Sommige van deze mensen besloten hierop vervolgens om RationalWiki op te richten[2]. Inmiddels is RationalWiki uitgegroeid tot veel meer dan slechts een tegenreactie, en bevat de website talloze artikels over wetenschap, pseudowetenschap, kwakzalverij, en veel meer. Dit maakt van RationalWiki een goede bron om de talloze onzin op het internet snel en efficiënt te weerleggen, vergelijkbaar met Snopes maar dan met een geheel andere insteek. 

Vergelijking met HoaxWiki

Sinds 17 december 2016 wordt HoaxWiki geëerd met een eigen artikel op RationalWiki[3]. Het artikel focust op de gelijkenissen en de verschillen tussen HoaxWiki en RationalWiki[4]. Zo zal RationalWiki zich vooral afzetten tegen het (oer)conservatisme, terwijl HoaxWiki de pseudowetenschap, complottheorieën en paranoia van zowel de linker- als rechtervleugel van het politieke spectrum tracht te weerleggen. Hoewel HoaxWiki wel degelijk kritiek levert op de standpunten zoals anti-GMO en anti-kernenergie van de linkervleugel, wordt deze website toch benoemd als "allergrootste linkse hoax site" door extreemrechtse valse nieuwssites zoals Eunmask[5]. Ze hebben wellicht het artikel over Bernie Sanders nog niet gelezen dan. HoaxWiki focust eveneens op de pseudowetenschap van Greenpeace en de Belgische politieke partij Groen.

RationalWiki is een belangrijke inspiratie geweest voor de oprichting van de Nederlandstalige HoaxWiki, en een aantal van de HoaxWiki-artikels hebben de Engelstalige RationalWiki-artikels gebruikt als startpunt. Toch is HoaxWiki niet slechts een Nederlandstalige versie van RationalWiki, en zijn een aantal uitgangspunten toch verschillend. De motieven voor de oprichting van RationalWiki waren immers het vormen van een tegengewicht op Conservapedia, terwijl HoaxWiki voornamelijk is bedoeld voor het weerleggen van zowel ordinaire hoaxes en urban legends als van pseudowetenschap en complottheorieën. Zo bevat HoaxWiki eveneens artikels over onderwerpen zoals like farming, wittebusjessyndroom en bargoense tekens. HoaxWiki bevat tevens artikels van Europese kwakzalverij zoals Echinaforce van A. Vogel, en er wordt meer aandacht besteed aan lokale complotdenkers en kwakzalvers zoals Micha Kat, Mark Peeters en John Consemulder, die zelfs binnen hun eigen paranoiakringen weinig tot geen internationale bekendheid genieten. 

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement