Hoax wiki
Advertisement

Een Sumerisch kunstwerk, waarvan de artiest nooit had gedacht dat dit vele eeuwen later zou worden beschouwd als hét bewijs van Reptilian aliens.

Reptilian aliens (ook Reptielen, Reptilians, Reptoids, Reptiloids of Draconians genoemd) zijn een fictief ras van buitenaardse wezens die van nature lijken op reptielen (de diersoort die op aarde te vinden is) maar ook in staat zijn een menselijke gedaante aan te nemen. Ze komen voornamelijk voor in science fiction, ufologie, complottheorieën en de fantasieën van David Icke, maar in de reële wereld schijnen ze geheel afwezig te zijn.

De Reptilians: wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

In den beginne...

Zie hoofdartikel: Galactische geschiedenis

Volgens de mythologie ufologie zou het universum, sinds haar ontstaan, bevolkt zijn door allerhande rassen van intelligente wezens. Sommige zijn fysiek, andere spiritueel, allemaal verspreid over verschillende dimensies. Zo was er het ras der Carianen, inwoners van de Anatolische stad Karië in de Klassieke Oudheid de bewoners van de ster Alpha Draconis, die een spirituele entiteit waren en dus in een andere dimensie leefden dan de "fysieke" rassen. Alpha Draconis is ook bekend in de astronomie als Thuban, die omstreeks 2800 v.C. de Poolster was. De Carianen wilden echter ook graag in "fysieke" vorm leven, in de derde dimensie, dus besloten ze de gedaante aan te nemen van de vogels die ze in de lucht zagen vliegen[1].

Vervolgens begonnen de Carianen zichzelf te integreren met de reptielachtige dieren op hun planeet. Deze genetische integratie zou leiden tot het ras der Reptielen of Reptilians, al is het niet duidelijk of deze reeds een intelligent ras waren voor de integratie met de Carianen. Dit ras ras zou een groene huidskleur hebben en gelijken op een krokodil (behalve dan dat ze tweevoetig zijn). Sommigen zouden ook vleugels hebben, en maar liefst 800 kg wegen. Ondanks hun agressieve aard, zijn ze enorm intelligent, en hebben ze als eerste ras in het universum de technologie ontwikkeld om in de ruimte te reizen[2]. Zo kwamen ze bijgevolg ook in aanraking met andere buitenaardse rassen, zoals de Greys en de Plejaren.

Gedurende miljoenen jaren leefde het ras der reptielen op Alpha Draconis, waar ze zich veelvuldig voortplantten. Vervolgens begonnen ze met het veroveren van andere planeten en diens inwoners, inclusief Orion, met de intentie om zichzelf als superieure macht te installeren in het universum. Eén van de planeten die ze verondersteld hebben te veroverd, is genaamd Nibiru oftewel de negende tiende twaalfde planeet van ons zonnestelsel. Deze planeet heeft toevallig echter een onwaarschijnlijke baan, waardoor ze slechts eenmaal om de 3600 jaar ons sterrenstelsel doorkruist. En dat moet verklaren hoe de Reptilians bij de aarde terecht gekomen zijn.

De Annunaki

Volgens de theorieën van pseudowetenschapper Zecharia Sitchin, zou de planeet Nibiru zo'n 450 000 jaar geleden door ons zonnestelsel gereisd zijn. Toen de Reptilian aliens op die manier de aarde ontdekten, besloten ze om er een kolonie op te starten. Deze kolonisten zouden later de "Annunaki" genoemd worden, oftewel het godenvolk van de Sumeriërs. Vervolgens wordt dan ook erg veel gekeken naar de Sumerische mythologie om het bestaan van de aliens te bewijzen.

Het woord "Annunaki" zou vertalen naar "zij die uit de hemelen neerdaalden", maar daar gaat het al helemaal mis: eigenlijk wil het "prinselijk zaad" of "prinselijk bloed" zeggen[3]. De term is genoemd naar Anu, de god van de hemel, omdat het Sumerische godenvolk zijn creatie was (en aldus zijn zaad, of bloed). Zijn wederhelft was genaamd Ki, de godin van de aarde. Volgens de Sumerische ontstaanslegende zou hun zoon, Enlil, de god van de lucht, aarde en hemel van elkaar gescheiden hebben door zich zijn moeder Ki eigen te maken en zodoende zijn vader's positie te usurperen[4].

Vervolgens zouden de Annunaki, oftewel de Reptilian aliens die op aarde achterbleven, gemerkt hebben dat ze erg moe werden van al het werk dat ze moesten doen. Ze hadden het immers druk met het aanleggen van rivieren, opbouwen van bergen, enz... alsook het graven naar goud, als we de pseudowetenschappers mogen geloven. Nammu, de godin van de zee (of van rivieren), vroeg aan Enki, de god van het water en van wijsheid, om een ras van mensen te creëren, die het werk van de Annunaki zouden kunnen overnemen. Enki gebruikte klei dat hij mengde met water om het menselijk lichaam te vormen, dat werd gebouwd naar het beeld van de goden.

Volgens sommige versies van het verhaal, zou het menselijke ras door de Annunaki ontwikkeld zijn in een hoogtechnologisch genetisch laboratorium. Ze zouden dit gedaan hebben door klei te combineren met hun eigen vlees en bloed, of via een mix met vrouwelijke apen. Die vrouwelijke apen kunnen we mogelijk ook vervangen door neanderthalers, of misschien zelfs een ander mythisch ras dat de Annunaki eerder zou geschapen hebben, namelijk de Igigi oftewel de "jongere goden" die vergelijkbaar zijn met de Bijbelse "Nephilim". De mensheid zou, net als de goden, een bijzonder lange levensverwachting hebben, wat tegelijk ook de geavanceerde ouderdom van Bijbelse figuren moet verklaren. We zullen vervolgens nog enkele vergelijkbare Bijbelse elementen aantreffen. 

Het menselijke ras zou van de Annunaki geleerd hebben hoe een beschaving op te bouwen, wat vervolgens resulteerde in de Sumerische beschaving die bestond uit stadstaten, met ieder een eigen "priesterkoning". Deze stadsstaten hadden een eigen wetgeving en politieke structuur. Ook andere kennis zouden de Sumeriërs te danken hebben aan het godenvolk, zoals het schrift, muziek, irrigatielandbouw, wiskunde, architectuur, astronomie en andere vormen van wetenschap. Volgens de ufologie zou dan ook de invloed van de kennis (of geavanceerde technologie) van de Reptilian aliens verantwoordelijk zijn voor bouwwerken zoals de Egyptische pyramides en Stonehenge.

Het begon allemaal echter mis te lopen wanneer de mensen "teveel lawaai" begonnen te maken en de Annunaki niet meer gehoorzaamden. Enlil klaagde dat hij niet meer kon slapen, en besloot om het menselijke ras - de Sumeriërs - uit te roeien met een grote zondvloed. Enki had echter medelijden met de mensen, en besloot om heimelijk hun priesterkoning, Ziusudra (vergelijkbaar met Noah uit de Bijbel), te waarschuwen en hem te adviseren een "ark" te bouwen. De zondvloed duurde zeven dagen en zeven nachten, maar dankzij de boot van Ziusudra wist het menselijke ras te overleven. Nadien zouden de Sumeriërs een kortere levensduur krijgen dan voordien het geval was. En de rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis...

De Reptilian bloedlijn

Wat is er vervolgens gebeurd met de Annunaki, oftewel de Reptilian aliens op aarde? Hier lijken de theorieën uiteen te lopen. Volgens Sitchin zouden ze de aarde verlaten hebben en pas terugkeren wanneer de planeet Nibiru opnieuw ons zonnestelsel doorkruist. Dit zou dan de ufologische versie moeten zijn van de " Dag des Oordeels" in de Bijbel. Complotdenkers hebben lange tijd gespeculeerd dat dit zou plaatsvinden op 21 december 2012, de dag waarop de Maya kalender abrupt tot een einde komt een nieuwe cyclus aanvangt. Nibiru kwam op de langverwachte dag echter niet opdagen, want volgens Sitchin zou het nog talloze jaren duren voordat de planeet terugkeert naar ons zonnestelsel, al vernoemde hij wel de mogelijkheid dat de aliens al in de 21ste eeuw zouden terugkeren naar de aarde in ruimteschepen.

Andere versies van het verhaal vertellen dat de Reptilians zich ondergronds zouden gevestigd hebben, waar ze zouden leven in onderaardse gangen en steden[5]. Dit moet verklaren hoe het concept van de Bijbelse "Hel" zou moeten zijn ontstaan - blijkbaar gaan we niet dood, we verhuizen gewoon naar een ondergrondse Reptilian stad. Niettemin zouden de Reptilians zich nog geruime tijd in hun oorspronkelijke gedaante onder de mensheid begeven hebben. Het bewijs hiervan zou te vinden moeten zijn in de mythologie van verschillende culturen op aarde: de zogenaamde "Drakenkoningen" in China, de Griekse godin Echidna die half-vrouw en half-slang was, de Egyptische god Sobek die een krokodillenhoofd had, en de talloze Egyptische hiërogliefen die vaak dieren uitbeelden.

Complotdenker David Icke vertelt dan weer de Annunaki meerdere kruisingsprogramma's zou hebben uitgevoerd zo'n 30.000 jaar geleden, en vervolgens opnieuw zo'n 7000 jaar geleden. Het zijn de afstammelingen van die derde en laatste kruising, die vervolgens de aarde zouden beheersen - althans achter de schermen. Naast dit alles zouden de Reptilians ook gekweekt hebben met de Nordics (ook de Pleiadians genoemd), een ras van blanke aliens met blond haar en blauwe ogen. Dit kruisingsprogramma zou dan weer het ras der "Aryans" of "Arians" voortgebracht hebben, die dan via hun menselijke gedaante over het menselijk ras zouden regeren. Hiermee hebben we dan meteen ook de "White Supremacy" van het fascistische Nazi-Duitsland mee verklaard, en Hitler was ongetwijfeld ook een afstammeling van dit ras ondanks de donkere kleur van zijn haar. Natuurlijk wil David Icke hiermee niet impliceren dat het blanke ras hoedanook superieur zou zijn tegenover de andere rassen, hij heeft alleen maar een probleem met de Joden Reptielen.

De afstammelingen van de Reptilians zouden gedurende de ganse geschiedenis steeds de touwtjes in handen gehad hebben, wat wil zeggen dat zowat elke koninklijke of keizerlijke bloedlijn in feite aliens zijn. Deze afstammelingen zouden de zogenaamde "Babylonian Brotherhood" gevormd hebben, die o.a. verantwoordelijk was voor de oprichting van de Rooms-katholieke Kerk[6], alsook het ontstaan van de meeste andere belangrijke religies, zoals het Judaïsme en de Islam. Ook andere groeperingen maken deel uit van de Brotherhood, zoals de Tempelriders, de Vrijmetselarij en de Druïdenordes. Aan de top van de Brotherhood staat de zogenaamde "Globale Elite", oftewel de Illuminati.

De Illuminati

Zie hoofdartikel: Illuminati

Op 1 mei 1776 richtte Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati op in Beieren, Duitsland[7], een geheime organisatie wiens leden vaak afkomstig waren uit de Vrijmetselarij[8]. Het doel van de orde was om verandering te brengen in genderongelijkheid, bijgeloof en vooroordelen, alsook het machtsmisbruik van de staat en de dominante positie die de Rooms-katholieke kerk daarin had. Dat is natuurlijk een probleem, want als de Rooms-katholieke Kerk een instituut is van de Reptilians, en de Illuminati ook, waarom zou de ene de andere dan omver willen werpen? Ok, dat negeren we dus gewoon, want in 1787 werd de orde toch ontbonden door Karel Theodoor, de toenmalige keurvorst van Beieren.

Einde verhaal? Niet volgens sommige complotdenkers. Een tiental jaren verschenen er zelfs enkele boeken die beweerden - zonder enig bewijs - dat de Illuminati nog steeds bestond, en verantwoordelijk was voor de Franse Revolutie. Aan het einde van de 19de eeuw, gedurende de heropleving van het occultisme in Europa (vast ook weer een gevolg van Reptilian mind control of zo), werd een nieuwe "Beierse Orde van de Illuminati" opgericht door Leopold Engel, een auteur van science fiction verhalen[9]. Hij was een venoot van Aleister Crowly, een Brits occultist, waarmee alle argumenten aan boord zijn om de Illuminati af te schilderen als satanisten - en aldus Reptilians. Deze Illuminati orde bestaat tot op heden nog steeds, al is ze lang niet meer zo actief als vroeger, en beschikt ze hoedanook over geen enkele politieke macht of invloed. Maar laat ons dat ook negeren, want anders is dit verhaal vroegtijdig afgelopen.

De 13 Illuminati bloedlijnen

Er zouden dertien "bloedlijnen" zijn die afstammen van de Illuminati Reptilians. Ze worden klaarblijkelijk voorgesteld in de dertien treden van de pyramide in de Grootzegel van de Verenigde Staten. Volgens David Icke zouden die bloedlijnen reeds duizenden jaren in stand gehouden worden, desondanks het feit dat de Illuminati zelf pas werd opgericht - en weer ontbonden - in de 18de eeuw. Dit heikelpunt wordt netjes omzeild door te verwijzen naar Leopold Engel, die niet enkel beweerde dat zijn Illuminati orde afstamde van die van Weishaupt, maar in feite zelfs nóg ouder zou zijn. De oorsprong zou zelfs te herleiden zijn tot het oude Egypte en India, en door de eeuwen heen zou de Illuminati vooraanstaande leden gehad hebben zoals Ulysses, Aristoteles en Thomas Jefferson. Het fundamentele probleem met deze bewering is enerzijds dat er geen bewijs voor bestaat, en anderzijds dat Engel nadien zelf heeft toegegeven dat dit allemaal verzonnen was. Maar goed, da's weer eentje om te negeren.

Een bijkomend probleem met de Illuminati bloedlijnen is dat bijna alle vernoemde families (op enkelen na zoals de Merovingers) amper enkele eeuwen oud zijn en dus geen stamboom hebben die "duizenden jaren" terug te traceren is. Natuurlijk stammen ze dan wel af van andere families, aangezien iedereen geboren in deze tijd gemiddeld zo'n 1 miljard voorouders heeft (teruggaand tot de Hoge Middeleeuwen), waardoor we bijna allemaal wel familie zijn van elkaar en in principe dus allemaal ook zouden afstammen van de Illuminati. Ons lijstje van "te negeren details" wordt alsmaar groter, maar laat ons bij de les blijven.

Dit zijn de dertien Illuminati bloedlijnen:

De Astor bloedlijn[10] De Bundy bloedlijn[11] De Collins bloedlijn[12]
 De Dupont bloedlijn[13] De Freeman bloedlijn[14] De Kennedy bloedlijn[15]
De Li (李) bloedlijn[16] De Onassis bloedlijn[17] De Rockefeller bloedlijn[18]
De Rothschild bloedlijn[19] De Russell bloedlijn[20] De Van Duyn bloedlijn[21]
De Merovingische bloedlijn[22] De Reynolds bloedlijn[23] De Disney bloedlijn[24]
De Krupp bloedlijn[25] De McDonald bloedlijn[26] Uw Illuminati reclame hier?

Wie goed kan tellen zal gemerkt hebben dat er meer dan dertien familienamen zijn opgesomd, maar gelieve ook dat te negeren omdat anders het aantal treden van de pyramide niet meer klopt. Verder valt het ook op dat deze lijst bijna uitsluitend blanke families betreft die vooral in Europa en Noord-Amerika woonachtig waren of zijn. Je zou kunnen stellen dat ze in feite de "Arische" rassen zijn die de Reptilians hadden gekweekt via een kruising met de Nordics, maar dan vallen de Chinese Li en de Joodse Rothschild families weer uit de boot.

Tenslotte is het ook erg vreemd dat de Reptilian bloedlijnen voornamelijk in de westerse wereld terug te vinden zijn, en zelden in andere werelddelen zoals Australië, Azïe of Zuid-Amerika; er is zelfs geen enkele "zwarte" bloedlijn die het Afrikaanse continent moet vertegenwoordigen. Allemaal dus naar Afrika verhuizen om te ontsnappen aan de Reptilian heerschappij! 

De 1%

Bijna alle families vernoemd in de lijst van Illuminati bloedlijnen, blijken actief te zijn in de (financiële) zakenwereld (zie het Illuminati artikel voor een meer gedetailleerde bespreking). Zo zijn er de Rothschilds die in het bankwezen actief waren, terwijl Gaylord Freeman een vooraanstaand zakenman was bij de First National Bank van Chicago, de Krupp familie prominent is in de staalindustrie, Disney prominent als filmproducent, en de Rockefeller familie zich bezig houdt met tal van financiële, politieke en industriële activiteiten. Hierdoor zijn ze het doelwit bij uitstek voor anti-kapitalistische bewegingen die hun pijlen vaak richten op o.a. Wall Street en rijke families (want ongeacht hoe het geld verdiend werd, rijk zijn is een misdaad[27]).

Onder de anti-kapitalistische bewegingen zijn ongetwijfeld de Occupy Wall Street protesten het meest bekend. Hierbij wordt verwezen naar de 1% van de bevolking, die meer macht en rijkdom zou hebben dan de resterende 99% van de bevolking tesamen. David DeGraw, die de term "99%" zou uitgevonden hebben[28], gelooft echter dat de protesten deel uitmaken van een "spirituele evolutie" die mensen zou vrijlaten uit de "propagandakooi", en gelijkaardige New Age opvattingen waarbij zelfs lichtjes gehint wordt naar IMF en Federal Reserve complottheorieën[29][30].

De realistische doelstellingen van vele Occupy demonstranten ten spijt, hebben ook complotdenkers zich deze beweging eigen gemaakt. In dat geval zou de 1% verwijzen naar de "Elite" - oftewel de Illuminati die alle rijkdom en macht in handen heeft om over de ganse wereld te heersen. Gezien de wereldbevolking momenteel wordt geschat op meer dan 7 miljard mensen[31], zou dit betekenen dat, op dit moment, de 1% vooralsnog uit 7 miljoen mensen bestaat. Zelfs met dertien "bloedlijnen" blijft dit immens veel. Volgens sommige complotdenkers gaat het, wat de Illuminati betreft, dan weer om 0.001% oftewel 70.000 mensen, wat ironisch genoeg al iets meer realistisch is.

Opmerkelijk is dat bijna geen van de Illuminati bloedlijnen behoren tot koninklijke, keizerlijke of presidentiële families. Er zijn dan wel de Merovingers, de Franse koningen uit de vroege middeleeuwen, en de Kennedy's die bekend zijn omwille van de gelijknamige Amerikaanse president die vermoord werd, maar verder zijn bijna alle families voornamelijk actief in de (Amerikaanse) zakenwereld. Niettemin beweert David Icke dat zowat alle koningshuizen (waaronder ook het Britse koningshuis) en alle presidenten (waaronder ook Amerikaans president George W. Bush ) vooralsnog Reptilians zouden zijn. Is er nog plaats op het "te negeren details" lijstje?

Rode jurken en kuddemensen

In 2005 openbaarde David Icke nieuwe informatie in zijn boek, wat mogelijk een antwoord kan bieden op de vraag waarom vorstelijke en presidentiële families niet opgenomen zijn in de lijst van zeventien dertien Illuminati bloedlijnen. Hij introduceert immers het concept van de "Red Dresses" of "Rode jurken" die deel zouden uitmaken de Babylonian Brotherhood. Hiermee wordt voornamelijk verwezen naar allerhande staatshoofden en koningshuizen, die heimelijk allemaal een rode jurk dragen. Een visueel beeld van Koningin Elizabeth in een rode jurk is nog enigszins aanvaardbaar, maar presidenten Bush en Obama, of premiers Sarkozy, Cameron en Rutte in een rode jurk visualiseren is gewoon vragen naar trauma's. Belgisch premier Di Rupo en socialist met een rood strikje jurkje daarentegen is mogelijk nog enigszins realistisch te noemen.

De "Red Dresses" worden ook "softwaremensen" genoemd, die geen bewustzijn en eigen wil hebben, en wiens (menselijk) lichaam slechts een holografische projectie is. Dat verklaart waarom we Bush en Obama nog nooit in een rode jurk gezien hebben! Het doel van de "Red Dresses" is om de menselijke bevolking, die niet tot de Babyloinian Brotherhood behoort, te beheersen. Die bevolking krijgt van Icke de naam "sheeple" mee, oftewel "kuddemensen". In tegenstelling tot de Red Dresses hebben de sheeple wél een bewustzijn, maar maken ze er niet veel gebruik van omdat ze voornamelijk gewoon doen wat anderen hen opdragen. Onder hen bevinden zich de "Repeaters" ("Herhalers"), mensen met een voorname positie in de maatschappij die alles herhalen wat hen gezegd wordt, zoals o.a. dokters, leerkrachten en journalisten.

Tenslotte is er nog een derde groep, die meteen ook de kleinste is: de mensen die hun bewustzijn gebruiken om de illusies te doorprikken en de echte waarheid te achterhalen. Ze worden vaak door de maatschappij bestempeld als gek en paranoia, of zelfs gevaarlijk. Dit verwijst zonder twijfel naar de groep der complotdenkers, die inderdaad vaak tekenen van paranoia vertonen. Het is niettemin een slimme manier van David Icke om zichzelf bovenaan de ladder te plaatsen: enkel hij en zijn genoten maken gebruik van hun "bewustzijn" om de echte waarheid te achterhalen, en iedereen die hen tegenspreekt (de "sheeple") heeft - ongeacht hoe logisch de argumenten ook zijn - vanzelfsprekend ongelijk. Je moet er maar op komen.

Illuminati manifestaties in de westerse wereld

De Illuminati orde, die zoals gezegd bestaat uit Reptilians, tracht vooral geheimhouding na te streven. Om die reden houden ze zich dan ook voornamelijk bezig met het plaatsen van talloze "hints" in de vorm van symbolen en signalen. Dit is een vernuftig systeem waarmee ze onderling geheime boodschappen met elkaar kunnen delen, of satanistische krachten en energieën kunnen opwekken om de mensheid te onderdrukken. Tot nu toe zijn enkel de meest paranoïde complotdenkers erin geslaagd om deze symbolen en signalen te detecteren en te ontcijferen - wellicht met de hulp van de Plejaren  oftewel Nordic aliens die hen hiertoe spiritueel hebben beïnvloed.

Zo is er de Grootzegel van de Verenigde Staten (Great Seal of the United States) die niet enkel een pyramide bevat met dertien treden (verwijzend naar de eerste dertien Amerikaanse staten dertien Illuminati bloedlijnen), maar ook een "Alziend Oog" dat verwijst naar God Lucifer (Satan) en de Latijnse tekst "novus ordo seclorum" dat zich vertaalt naar "Nieuwe orde van de tijden" "New World Order". Een ander voorbeeld is het stratenplan van Washington DC dat een omgekeerd Pentagram zou vormen, ondanks de afwezigheid van straten om dit beeld compleet te maken. Ook zijn er de obelisk-monumenten die om de één of andere reden een manifestatie moeten voorstellen van de macht van de Illuminati. Tenslotte zijn er de talloze handgebaren die in het openbaar gemaakt worden door talloze politici, artiesten en andere bekende figuren. Zo is er de bokkegroet, alsook het gebaar dat het getal 666 of het "Teken van het Beest" moet voorstellen, en de maar al te bekende Nazi-groet. Deze handgebaren zouden in het openbaar gemaakt worden om zo satanische signalen naar de bevolking toe te sturen, als onderdeel van het Illuminati "mind control" programma. 

De Reptilian Illuminati maakt handig gebruik van allerhande technologie om haar heerschappij over de wereld te verstevigen. Zo maakt HAARP deel uit van het complot, alsook de microgolfoven bij je thuis[32] en vanzelfsprekend de microchips die we allemaal ingeplant gekregen hebben vorig jaar (weet je nog, die operatie toen? Ha nee, die herinnering werd gewist door de MIB neuralyzer Illuminati mind control). Verder zijn ze ook verantwoordelijk voor de chemtrails die ons moeten vergiftigen om zo de bevolking uit te dunnen (schijnt goed te lukken, de wereldbevolking stijgt jaarlijks met gemiddeld 1,14%[33]), en vergelijkbare initiatieven zoals GMO en Monsanto, e-nummers en de Codex Alimentarius, Big Pharma en vaccinaties, enz... Op die manier heeft de Illuminati zowat de controle over alles: de politiek, de media, de banken, de wetenschap, de farmaceutische industrie, ons voedsel, het weer, ... kortom, ALLES[34]! Ontsnappen kan enkel nog door je over te geven aan de kwakzalverij, wiens motieven niet in vraag hoeven te worden gesteld omdat ze vanzelfsprekend het beste met jou voor hebben.

Als je dacht hiermee alles gehoord te hebben, think again. In 2010 wist David Icke met zijn boek Human Race Get Off Your Knees nog een stapje verder te gaan: de aarde en de collectieve geest van diens bevolking worden beheerd en gemanipuleerd vanuit de Maan. Nee hoor, de maan is helemaal geen natuurlijke satelliet van de aarde zoals de "sheeple" allemaal denken, maar wel een ruimteschip én een interdimensionale poort van de Reptilians. In principe zorgt de "Moon Matrix" er dus voor dat we allemaal in een soort holografische droomwereld leven, een matrix binnen een virtuele realiteit, waar al onze gedachten die van de Maan zijn. Het wordt hier meteen duidelijk dat David Icke grondig heeft nagedacht over dit alles: hij heeft hier immers verschillende jaren de tijd voor gehad sinds The Matrix films uitkwamen in respectievelijk 1999 en 2003. 

Lijst van Reptielen

Reptilian aliens bevinden zich vooral in machtsposities, en zijn dus veelal te vinden onder staatshoofden, koningshuizen, bankiers, enz... Er bestaat dan ook geen twijfel dat onderstaande allemaal Reptielen zijn ondanks de afwezigheid van alle bewijs. Wel bestaat er twijfel of elk van hen rechtstreeks afstamt van een Reptilian bloedlijn, of dat hun lichaam gewoon "bezeten" is door een Reptilian. Of een rode jurk dragen.

Onderstaande lijst is vanzelfsprekend nooit volledig[35].

 • Koningin Elizabeth II van Groot Britannië, en haar zoon Prins Charles alsook diens zoon Prins Andrew
 • George W. Bush en zijn vader George H. W. Bush, beide voormalige presidenten van de VS
 • Bill Clinton en zijn vrouw Hilary Clinton, respectievelijk voormalige president en First Lady van de VS
 • Andere Amerikaanse presidenten zoals John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Richard Nixon en Lyndon B. Johnson
 • Dick Cheney en Al Gore, voormalige vice-presidenten van de VS
 • Tony Blair en Winston Churchill, voormalige premiers van het Verenigd Koninkrijk
 • Michael Gorbatsjov, voormalig president van de Sovjet-Unie
 • Jozef Stalin, voormalig dictator van de Sovjet-Unie
 • Adolf Hitler, voormalig rijkskanselier van Nazi-Duitsland
 • De Rothschild en Rockefeller families
 • De Merovingische koningen van Frankrijk, de Egyptische farao's en de keizers van China
 • James Bond Sean Connery en Roger Moore
 • Willie Nelson, Amerikaanse country zanger
 • Bob Hope, Amerikaanse komiek

Op 4 maart 2013 kwam een veiligheidsagent in beeld tijdens een toespraak van Amerikaans president Obama. Alnaargelang de lichtinval, leek het soms - met veel verbeelding - alsof de veiligheidsagent plots een reptielachtige verschijning had. Complotdenkers veronderstelden vervolgens dat de man een Reptilian alien is die tijdelijk even zijn echte gedaante toonde. Het is niettemin erg onwaarschijnlijk dat enkel camerabeelden dit zouden hebben vastgelegd en dat niemand van de aanwezige mensen, die er dichter bij stonden en het dus "live" hadden moeten zien gebeuren, er ook maar iets van hebben opgemerkt. Een woordvoerder van de National Security Council liet weten dat "eender welk programma dat zou bestaan om de president te beschermen met aliens of robotten, waarschijnlijk zou teruggeschroefd of stopgezet zijn ten gevolge van de sequester"[36].

Lemuria

Volgens Helena Blavatsky, een Amerikaanse occultiste, zouden de inwoners van het continent Lemuria een soort van reptielachtige mensen geweest zijn. Toevallig gaat het hier om een onbestaand "verloren gewaand" continent, waardoor het vaak wordt geassocieerd met het Atlantis van Plato, en ontbreekt aldus alle bewijs van het Lemurische reptielenras. Atlantis daarentegen zou dan weer worden geassocieerd met de Nordic aliens. Ook schitteren haar bronnen, zoals de hoegenaamde Stanza's van Dzyan, weerom in hun totale afwezigheid. Volgens Blavatsky zou de New World Order geleid worden door de "Masters of Ancient Wisdom", een soort van "verlichte wezens" die de wederkomst van Jezus Christus moeten voorbereiden. Je kan er op wachten.

New World Order

Zie hoofdartikel: New World Order

De Reptilian-versie van de ufologie heeft een heel eigen en rijke eschatologie: de New World Order. De oprichting ervan zou inmiddels al vele jaren in de maak zijn, en volgens complotdenkers eerstdaags tot stand gebracht worden. De oprichting van de Federal Reserve, het IMF, de Verenigde Naties, de WHO en de Europese Unie waren allemaal belangrijke mijlpalen om de oprichting van de "NWO" te verwezenlijken. Ook het uitdunnen van de bevolking d.m.v. chemtrails, GMO, vaccinaties en waterfluoridering hoort tot de voorbereidingen. 

Eenmaal het zover is, zou de Amerikaanse regering alle wapens van de bevolking in beslag nemen, zodat de burgers zich niet meer kunnen verzetten tegen wat erna volgt: een militaire interventie van zwarte helikopters en VN-blauwhelmen. De grondwet wordt opgeschort en de krijgswet wordt afgekondigd, terwijl een totalitaire wereldregering wordt geïnstalleerd onder toezicht van de Verenigde Naties. 

De Anti-Christ, onder welke vorm dan ook, zal zich installeren als werelddictator en zijn Satanische religie tot wet maken. De Reptilians die nog op aarde wonen, zullen zich terug boven de grond begeven en zichzelf kenbaar maken, terwijl op dat moment de planeet Nibiru in de hemel verschijnt met desastreuze gevolgen. Reken er ook maar op dat er een ganse vloot van Reptilian ruimteschepen bij de aarde arriveren om de machtstransfer te vervolledigen. Vluchten kan niet meer...

A New Hope

Is alles dan tevergeefs en zijn we al op voorhand gedoemd om de strijd tegen de Illuminati te verliezen? Niet noodzakelijk, want er wordt ons een sprankeltje hoop gegeven door David Icke. Hij legt immers uit dat de Reptilians afkomstig zijn van de lagere regionen van de vierde dimensie, die het dichtst bij de fysieke wereld staan. Het betreft hier de "lagere astrale dimensie" waarin de demonen van verschillende religies zich zouden begeven, en die worden opgeroepen door satanisten tijdens hun rituelen. In feite roepen ze geen demonen op, maar Reptilians die vanuit de vierde dimensie onze wereld beheersen. Zij worden op hun beurt echter ook beheerst vanuit een vijfde dimensie, en wie weet, als we proberen onze vraag om hulp in die richting te sturen, krijgen we misschien wel antwoord. Vergeet niet dat er ook nog het goedaardige ras is van de "Nordics" of "Pleiadians", misschien willen zij wel een goed woordje doen voor de mensheid?

Kritiek

Volgens een psychosociale hypothese zou de Reptilian-mythe aanvankelijk geïnspireerd zijn door het science fiction programma V, een televisieserie die voor het eerst werd uitgezonden op 26 oktober 1984. De serie vertelt hoe buitenaardse wezens op aarde landen onder het voorwendsel van vrede, maar in feite boosaardige Reptilian aliens zijn. Hun doel is de mensheid tot hun slaaf te maken, maar een verzetsgroep tracht deze plannen te dwarsbomen. Indien je de complottheorie van David Icke van haar details omtrent de Annunaki en Illuminati ontdoet, is de verhaallijn bijzonder gelijkend. Ook is het duidelijk dat Icke voor sommige van zijn theorieën inspiratie heeft gehaald bij andere science fiction films zoals The Matrix

Later zouden Reptilian aliens ook hun intrede doen in andere science fiction series en films, zoals Draconians van Doctor Who; de Gorn, Cardassians, Jem'Hadar en Xindi van Star Trek, de Drakh van Babylon 5; en de Unas van Stargate. Ook in online en offline games komen soms reptielachtige wezens voor, zoals de Kobolds en Lizardfolk in Dungeons & Dragons; de Lizardmen in Warhammer; en de Argonians in de Elder Scrolls. Aangezien sommige van die games en tv-series reeds sinds de jaren 80 en 90 (en sommige zelfs eerder) bestaan, is het niet onmogelijk dat ze mee een rol hebben gespeeld in de rijkelijke fantasiewereld van David Icke.

Een mogelijk nog oudere inspiratiebron dan dit alles, is een artikel van de Los Angeles Times uit 1934, waarin een geofysisch mijnbouwingenieur beweerde een ondergronds labyrint te hebben ontdekt onder Los Angeles. Dit labyrint zou leiden tot een ondergrondse stad gebouwd door een geavanceerd "reptielenvolk" dat 5000 jaar geleden natuurrampen wou ontvluchten. Dat wist een Hopi indiaan genaamd Little Chief Greenleaf (als de man überhaupt al heeft bestaan) hem althans te vertellen. Wanneer de ingenieur begon te graven, bleek er van dit verhaal geen spoor te bespeuren, maar niettemin wordt het door sommige complotdenkers tot op heden nog steeds geloofd[37].

Hoedanook is het concept dat de wereld achter de schermen wordt geregeerd door buitenaardse wezens erg onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig. Niettemin is dat voor vele complotdenkers net het uitgelezen argument om aan te nemen dat het wél zo is, en dat andersdenkenden slechts "sheeple" zijn. Wat dat betreft heeft David Icke zichzelf erg goed ingedekt: hij verklaart zichzelf (en andere complotdenkers die hem aanhangen) als de enige die de waarheid doorziet, en verwerpt alle tegenargumenten als zijnde ingefluisterd door de Reptilians. Op die manier tracht hij elke logische discussie (waar argumenten en tegenargumenten wel deel van uitmaken) te ontwijken om te voorkomen dat zijn theorie volledig ontkracht zou worden. Het heeft wat weg van sommige religies...

Er bestaat weinig twijfel over dat David Icke zich heeft laten inspireren door de boeken van Zecharia Sitchin, die de pseudowetenschappelijke theorie uitwerkte waarin de Annunaki goden in feite buitenaardse wezens zouden zijn. Hij baseerde zich hier voornamelijk op zijn zogenaamde vertalingen van de Sumerische tabletten, en wordt door zijn aanhangers beschouwd als een expert op zijn gebied. Niettemin heeft wetenschappelijk onderzoek inmiddels duidelijk uitgewezen dat zijn vertalingen van de Sumerische teksten onjuist en erg amateuristisch blijken te zijn. Hierdoor alleen al kan zowat de helft van de Reptilian-complottheorie worden ontkracht. 

Bij deze complottheorie, en ook bij de meeste andere complottheorieën, worden stukjes geschiedenis en wetenschap uit hun verband gerukt en met elkaar geassocieerd, om zo tot hoegenaamd "bewijs" te komen. Dit geeft de indruk dat de theorie onderbouwd is, omdat de onderdelen die uit de geschiedenis en wetenschap geknipt zijn, vaak herkenbaar zijn en op zich als geloofwaardig worden beschouwd. Alle bewijs van het tegendeel wordt echter genegeerd, waardoor de lezer er ook niet mee geconfronteerd wordt. Bovendien kan een complottheorie over hetzelfde onderwerp toch anders zijn, afhankelijk van wie het verhaal vertelt. 

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://arcturi.com/ReptilianArchives/ReptilianOrigins.html
 2. http://aliens.wikia.com/wiki/Reptoid
 3. http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/anunnaki/
 4. http://faculty.gvsu.edu/websterm/SumerianMyth.htm
 5. http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles27.htm
 6. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_whitebrotherhood03.htm
 7. http://www.webcitation.org/5w47O6KyR
 8. http://www.webcitation.org/5w47xrh7p
 9. http://www.webcitation.org/5w48I6YlH
 10. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/astor.htm
 11. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/bundy.htm
 12. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/collins.htm
 13. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/dupont.htm
 14. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/freeman.htm
 15. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/kennedy.htm
 16. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/li.htm
 17. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/onassis.htm
 18. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rockefeller.htm
 19. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rothschild_01.htm
 20. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/russell.htm
 21. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/vanduyn.htm
 22. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/merovingian.htm
 23. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/reynolds.htm
 24. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/disney.htm
 25. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/krupp.htm
 26. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/mcdonald.htm
 27. http://www.woorden.org/woord/jaloezie
 28. http://rationalwiki.org/wiki/Occupy_Wall_Street
 29. http://ampedstatus.org/another-world-is-happening-occupy-wall-street-anniversary-interview/
 30. http://www.presstv.com/detail/169593.html
 31. http://www.worldometers.info/world-population/
 32. http://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_haarp_9.htm
 33. http://geography.about.com/od/populationgeography/a/populationgrow.htm
 34. http://100musicalfootsteps.wordpress.com/2009/05/16/21-hidden-secrets-of-the-illuminati/
 35. http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/list_of_satanist.htm
 36. http://www.wired.com/2013/03/secret-service-reptile-aliens/
 37. http://skeptoid.com/episodes/4046
Advertisement