Hoax wiki
Advertisement

Ronald "Facts are stupid things" Reagan

Ronald Wilson Reagan (Illinois, 6 februari 1911 - Californië, 5 juni 2004) was de 40ste President van de Verenigde Staten. Hij volgde president Jimmy Carter op in januari 1981, om vervolgens opgevolgd te worden door George H.W. Bush in januari 1989. Hij was een Republikeinse president.

Levensloop

Ronald Wilson Reagan was geboren op 6 februari 1911 in Illinois, als de zoon van John Edward Reagan en Nelle Clyde[1]. In 1932 studeerde hij af aan de Eureka College[2]. Daarna verhuisde hij naar Iowa, waar hij werk vond als sport-omproeper. In 1937 kreeg hij een contract aangeboden door Warner Brothers om in een film te spelen, omdat hij wat leek op een andere acteur die recent was overleden in een verkeersongeval[3]. Tijdens de eerste jaren van zijn Hollywood-carrière speelde hij vooral rollen in B-films[4]. Hij speelde in films zoals "Love is on the Air", "Dark Victory" en "Kings Row"[5]. In 1940 huwde hij met de actrice Jane Wyman.

Reagan's Hollywood-carrière werd echter onderbroken toen hij in 1942 werd opgeroepen voor actieve dienst in het Amerikaanse leger na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Gezien zijn gezichtsvermogen te zwak was, werd hij nooit naar buitenlandse missies gestuurd[6]. Tijdens die periode heeft hij wel acteerwerk gedaan voor een aantal promotiefilms van het leger. Nadien werd hij ook ingeschakeld door de FBI om namen door te geven van acteurs die communistische sympathieën zouden hebben[7]. Na de oorlog zou hij nog enkele rollen krijgen in films zoals "The Voice of the Turtle", "John Loves Mary", "The Hasty Heart" en "The Killers". Zijn acteercarrière zou pas in de jaren '80 tot een hoogtepunt komen, wanneer hij gedurende acht jaar de rol van President van de Verenigde Staten vertolkte[8][9][10].

In 1948 besloot Jane Wyman te scheiden van Reagan[11], omwille van discussies over zijn toenemende politieke ambities. Zij was immers Republikeins gezind, terwijl Reagan op dat moment nog Democratisch gezind was[12]. Aanvankelijk was Reagan immers een aanhanger van de Democratische Partij, en een bewonderaar van president Franklin Roosevelt. In 1948 steunde hij de verkiezingscampagne van Harry Truman. In 1949 ontmoette hij Nancy Davis, die hij hielp om haar naam van een zwarte lijst van communisten in Hollywood te verwijderen, aangezien het ging om een andere vrouw met dezelfde naam. Ze huwden in 1952[13]. Onder haar invloed begon zijn politieke voorkeur alsnog naar rechts te verschuiven.

In 1952 en 1956 steunde Reagan de campagne van Dwight D. Eisenhower. In 1960 steunde hij eveneens de (toen nog mislukte) campagne van Richard Nixon. In 1962 werd Reagan dan ook effectief lid van de Republikeinse Partij[14]. Hij verzette zich tegen de oprichting van Medicaid, wat hij afschilderde als "socialisme" dat alle vrijheden van de Amerikanen zou ontnemen[15][16]. Vanzelfsprekend gaat het hier om een hellend vlak en heeft deze valse gevolgtrekking zich nooit in de praktijk vertaald. Vervolgens werd hij ook lid van de extremistische organisatie NRA (National Rifle Association)[17], en daarmee was zijn transformatie van mens naar idioot compleet.

In 1966 stelde Reagan zich kandidaat voor de gouverneursverkiezingen van Californië. Hij won deze verkiezingen en trad aan als gouverneur in 1967[18]. Hij werd opnieuw verkozen in 1970, maar in 1974 stelde hij zich niet opnieuw kandidaat. In 1976 stelde hij zich wel kandidaat voor de presidentsverkiezingen, waarbij hij de zittende Republikeinse president Gerald Ford uitdaagde. Ford won echter alsnog de Republikeinse voorverkiezingen[19], maar verloor de uiteindelijke verkiezingen tegen de Democratische kandidaat Jimmy Carter. In 1980 deed hij opnieuw een gooi naar het presidentschap, met George H.W. Bush als "running mate". Dit keer won hij wel de verkiezingen, na een campage met de belofte van belastingsverlaging, minder overheidsbemoeienis, de rechten van individuele staten, en een sterke nationale defensie in de strijd tegen het communisme - wat hij beschouwde als het grootste gevaar voor de vrijheid en veiligheid van de Amerikaanse burgers[20][21]

Presidentschap

Reagan trad aan als president in januari 1981, met als vicepresident George H.W. Bush, die hem acht jaar later zou opvolgen als de volgende president.

Aanslag

Op 30 maart 1981, slechts enkele maanden na zijn aantreden als president, werd Reagan het slachtoffer van de poging tot een aanslag op zijn leven. De dader, John Hinckley Jr., had gehoopt hiermee de actrice Jodie Foster te imponeren. Reagan werd overgebracht naar het hospitaal, waar hij kon worden gestabiliseerd en snel herstelde[22]. Op 11 april 1981 wed hij alweer ontslagen uit het ziekenhuis, waardoor hij de eerste zittende president werd die een aanslag had overleefd[23]. Dit incident zorgde ervoor dat de populariteit van de president enorm steeg[24], en zelf geloofde hij dat "God hem had gespaard opdat hij een hoger doel zou mogen dienen"[25]. John Hnckley Jr. werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en vervolgens  permanent in het Elizabeth-hospitaal in Washington vastgehouden. Jodie Foster is hem er nooit is komen bezoeken[26], en ze is sindsdien uit de kast gekomen als lesbiënne[27].

Door de aanslag te overleven, werd eveneens de "Vloek van Tippecanoe" (Curse of Tippecanoe) of "Presidentiële Vloek" verbroken. Volgens deze vermeende vloek zou elke president, die wordt (her)verkozen in een jaar dat deelbaar is door 20, overlijden tijdens zijn ambt. Dit begon met William Henry Harrison (verkozen in 1840), en gebeurde vervolgens ook met Abraham Lincoln (verkozen in 1860), James A. Garfield (verkozen in 1880), William McKinley (herverkozen in 1900), Warren G. Harding (verkozen in 1920), Franklin D. Roosevelt (herverkozen in 1940) en John F. Kennedy (verkozen in 1960). Aangezien Reagan werd verkozen in 1980, zou hij de volgende kandidaat van de vermeende vloek geweest zijn, gevolgd door George W. Bush die werd verkozen in 2000. Het concept van deze vloek is gebaseerd op een vergezocht patroon: de verkiezingen vinden immers sowieso steeds jaar in jaren met een even getal (dus 1 op 5 jaren is deelbaar door 20), en vaak zijn de verkozen presidenten van een al redelijk gevorderde leeftijd. Bovendien zijn pogingen tot aanslagen op presidenten vrij frequent (er zijn pogingen geweest bij 16 van de 44 presidenten)[28].

Binnenlands beleid

Het economische beleid van Reagan werd bekend met de naam "Reaganomics"[29] en was een voorbeeld van de "aanbodeconomie" of "supply side economics"[30]. Dit beleid was erop gericht om de belastingen te verlagen, het ondernemerschap te stimuleren, de sociale uitgaven te reduceren en de regulering vanuit de overheid te verzwakken.  De toename in economische activiteit moest dan leiden tot meer inkomen die konden worden belast door de oveheid, waardoor de belastingsverlaging zich op termijn zou terugbetalen. In de praktijk betekende dit een zogenaamde vorm van laissez-faire-kapitalisme, waarbij de ondernemer werd geacht zelf verantwoordelijkheid op te brengen zonder dat dit werd opgelegd door de overheid. 

De belastingsverlaging voor de rijkere klasse wordt ook "trickle-down economics" genoemd, een theorie waarbij men veronderstelt dat de rijken dan meer geld zullen spenderen, en de economie als dusdanig zullen stimuleren, wat dan moet leiden tot een betere levensstandaard van de lagere klasses van de bevolking. Het daadwerkelijke gevolg hiervan was dat de armen over het algemeen wel rijker werden, maar eveneens dat de kloof tussen arm en rijk nog groter werd. Ook de staatsschuld nam sterk toe, als gevolg van de toenemde overheidsuitgaven aan defensie[31][32][33][34][35][36][37][38].

Buitenlands beleid

Reagan was verantwoordelijk voor een escalatie van de Koude Oorlog, de periode van "gewapende vrede" tussen de kapitalistische wereld (voornamelijk de Verenigde Staten) en de communistische wereld (voornamelijk de Sovjet-Unie). De Koude Oorlog, die kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog was begonnen, bestond uit een status quo aangezien beide rivalen over een arsenaal aan kernwapens beschikten. Geen van beide kon als eerste aanvallen, want dan zou de andere ongetwijfeld vergeldingsacties ondernemen. Reagan was echter bijzonder anticommunistisch, en niet bereid om die status quo te blijven onderhouden. Hij veroordeelde de ideologie van de Sovjet-Unie[39] en noemde het land een "Evil Empire". 

Onder het bewind van Reagan werd het Amerikaanse leger aanzienlijk uitgebreid[40], en begon het wapenarsenaal verder op te bouwen[41]. Tevens wilde hij het ruimteschild SDI (Strategic Defense Initiative) laten ontwikkelen, waarmee vijandige nucleaire raketten zouden kunnen worden uitgeschakeld nog voor ze de VS bereiken[42]. Hoewel dit controversiële antiraketschild - dat soms ook "Star Wars" genoemd werd - er nooit gekomen is, creëerde dit niettemin toch de nodige bezorgdheid bij de Sovjet-leiders[43]. Hoewel er uiteindelijk nooit een totale oorlog is uitgebroken, bood Reagan wel steun, zowel openlijk als heimelijk, aan anti-communistische verzetsbewegingen in landen waar een door de Sovjet-Unie gesteunde communistische regering het bewind voerde. Zelfs als dit betekende dat hij moest samenwerken met bloeddorstige dictators en terroristen zoals Augusto Pinochet in Chili, Saddam Hoessein in Irak, Hosni Moebarak in Egypte, Jonas Savimbi in Angola, Efraín Ríos Montt in Guatemala, en de junta in El Salvador[44].

Onderdeel hiervan was het schandaal omtrent de Iran-Contra-affaire dat in 1986 bekend werd. De VS had in het geheim illegaal wapens geleverd aan Iran, waarbij Israël de rol kreeg om ervoor te zorgen dat die wapens terecht kwamen in de handen van gematigde maar politiek invloedrijke Iraniërs. Deze Iraniërs zouden op hun beurt zorgen voor de vrijlating van zes Amerikaanse gijzelaars, die werden vastgehouden door de Libanese Islamitische groep Hezbollah. Een gedeelte van de winst uit de wapenhandel werd echter gebruikt voor de financiering van de Contra's, rebellen die de linkse regering van Nicaragua wilden omverwerpen. Nochtans had het Amerikaanse Congres geweigerd om de financiering van de Contra's goed te keuren, en president Reagan beweerde zelf niet op de hoogte geweest te zijn maar nam hier wel verantwoordelijkheid voor op[45][46][47]. Volgens een complottheorie zou de geheime overeenkomst met Iran tot stand zijn gekomen tijdens de Iraanse gijzelingscrisis van 1980, en had Reagan ervoor gezorgd dat de gijzelaars pas werden vrijgelaten op de dag van zijn aantreden, om ervoor te zorgen dat hij de presidentsverkiezingen zou winnen van de zittende president Jimmy Carter (zie verder).

De VS financierde eveneens de Moedjahedien, een aantal oppositiegroepen die in Afghanistan streden tegen de inval van de Sovjet-Unie. Tevens kregen ze wapens en werden ze getraind door het Amerikaanse leger. Na de terugtrekking van het Sovjet-leger in 1989 viel de Moedjahedien echter uit elkaar in twee rivaliserende groepen: de Noordelijke Alliantie en de Taliban, en ontstond er een burgeroorlog voor de heerschappij in Afghanistan. De rijke Saoedi Osama Bin Laden, die een prominente organisator en financier van de Moedjahedien was geweest, vormde nadien Al Qaida[48]. Een aantal jaren later zou Bin Laden herrijzen als een vijand van de VS, en de aanslagen van 9/11 opeisen.

In het midden van de jaren '80 werd de positie van de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog steeds moeilijker houdbaar. De militaire uitgaven, gericht op het bewaren van de status quo met de VS, begonnen steeds zwaarder door te wegen op de stagnerende Sovjet-economie[49]. In 1985 trad Michail Gorbatsjov aan als secretaris-generaal van de CPSU (Communistische Partij van de Sovjet-Unie), en trachtte hij de partij te hervormen. Zijn beleid, met als motto de leuzen "economische intensivering", "glasnost" (openheid) en "perestrojka" (hervorming), bracht Reagan ertoe eveneens zijn aanpak te wijzigen en te opteren voor een diplomatische oplossing.

Er werden onderhandelingen opgestart over nucleaire ontwapening, verspreid over vier conferenties[50], die zouden leiden tot het akkoord genaamd de "Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty" in 1987[51]. Dit alles leidde uiteindelijk tot de val van de Berlijnse muur in november 1989 en het einde van de Koude Oorlog in december 1989[52], bijna een jaar nadat Reagan was opgevolgd door George H.W. Bush als president. In 1990 werd Gorbatsjov verkozen tot de eerste president van de Sovjet-Unie, maar tevens was hij ook de laatste aangezien een jaar later, in 1991, de Sovjet-Unie uit elkaar zou vallen en het communistische beleid ten einde kwam. Naar alle waarschijnlijk had dit alles ook gebeurd zonder de bemoeienissen van Reagan, maar hij bevond zich op de juiste plaats op het juiste moment, en na een toespraak over een muur was hij meteen de held van het universum[53].

Nalatenschap

Na het einde van het presidentschap van Reagan, ook de "Reagan Era" (het Reagan-Tijdperk) of de "Reagan Revolution" genoemd, werd hij bijna verheven tot een status van politieke heilige. Zijn status als "neoconservatieve verlosser" zou enkel nog sterker worden na zijn overlijden in 2004. Reagan's aanhangers probeerden zijn keuzes en beslissingen na te bootsen, en beschouwden alles wat hij ooit zei of deed als onfeilbaar[54]. Hierbij moet dan wel in acht genomen worden dat Reagan toeloet dat Nelson Mandela werd beschouwd als een terreurdreiging, voor geen enkele andere reden dan irrationele haat tegenover mensen met een zwarte huid[55]. Reagan sprak eveneens een veto uit over een anti-apartheidswet die was goedgekeurd in het Amerikaanse Congres[56], wat dan weer werd overstemd door een supermeerderheid[57]

Niettemin zal zowat elke hooggeplaatste Republikeinse politicus proberen zichzelf te profileren als een legitieme opvolger van Reagan, door te stellen dat Reagan zijn standpunten zou onderschrijven of ondersteunen[58]. Ze vergeten hierbij dat Reagan president was in een heel ander tijdperk, en dat de wereld nu enorm veranderd is sinds toen (de Sovjet-Unie bestaat niet meer, om maar een voorbeeld te geven)[59]. Dit weerhoudt moderne Republikeinse politici er echter niet van om zichzelf toch te beschouwen als "de Wederkomst van Reagan". De enige die zich enigszins als "opvolger van Reagan" zou kunnen profileren is zijn zoon, Ronald Prescott "Ron" Reagan, die ironisch genoeg een liberale atheïst is.

Het is opmerkelijk dat, als Reagan vandaag de dag een politicus in de Republikeinse Partij zou zijn, hij zou worden beschouwd als een RINO (Republican In Name Only). Hoewel hij akkoord zou gaan met een aantal moderne conservatieve standpunten omtrent bv. abortus en homorechten, zou zijn beleid op vele andere punten zowat helemaal het tegengestelde zijn. Hij wou niet de bijl zetten in de sociale zekerheid, besloot om uiteindelijk een diplomatieke koers te varen met de Sovjet-Unie, was een tegenstander van folterpraktijken[60], bood maar liefst drie miljoen immigranten amnestie[61], en was zelfs voorstander van een strengere wapenwet[62][63]. Moderne Republikeinse politici hebben de neiging dit te negeren, zelfs vooral wanneer Obama verwees naar Reagan in de aankondiging van zijn wetsvoorstel omtrent wapens[64].

Hoaxes

 • In 1986 schreef Reagan in zijn dagboek dat George W. Bush een "shiftless ne'er-do-well" is[65]
 • Reagan was de oorspronkelijke keuze om de hoofdrol te spelen in de film Casablanca in 1942[66].

Complottheorieën

Volgens een complottheorie zou de Iran-Contra-affaire, of aldus de geheime overeenkomst tussen de VS en Iran, reeds tot stand zijn gekomen tijdens de Iraanse gijzelingscrisis van 1980. In 1953 had de CIA een coup gepleegd in Iran, en de democratisch verkozen seculiere Mohammad Mossadeq vervangen door de Sjah ("koning"). Diens dictatoriale bewind werd jarenlang gesteund door de VS, tot aan de Iraanse Revolutie van 1978-1979[67]. Jimmy Carter, de op dat moment zittende president van Amerika, had besloten niet in te grijpen tijdens de volksopstand tegen de monarchie van de Sjah. Maar wanneer de Sjah in 1979 van de troon werd verstoten en verbannen, kreeg hij wel politiek asiel en medische behandeling in de VS. Als reactie hierop besloten een aantal Iraanse militanten om de Amerikaanse ambassade in Teheran te bezetten. Pas na 444 dagen werden de gijzelaars vrijgelaten als gevolg van de Algiers-akkoorden[68], toevallig net op 20 januari 1981, de dag van het aantreden van president Reagan.

De complottheorie beweert dat leden van de verkiezingscampagne van Reagan de vrijlating van de gijzelaars zou hebben onderhandeld in 1980. Reagan wilde echter voorkomen dat de vrijlating reeds voor de presidentsverkiezingen van november dat jaar zou plaatsvinden, omdat dit in het voordeel zou zijn van Carter, wiens populariteit werd ondermijnd door de aanslepende crisis. Zodoende zou Reagan zijn verkiezingsoverwinning hebben kunnen verzilveren, en ervoor hebben gezorgd dat de gijzelaars pas enkele minuten na zijn aantreden werden vrijgelaten. In ruil voor deze vermeende "geheime overeenkomst" zou Reagan er nadien voor gezorgd hebben dat Amerikaanse wapens via Israël werden bezorgd aan Iran, dat op dat moment werd aangevallen door Irak onder Saddam Hoessein. Een officieel onderzoek wees uit dat er geen bewijs was om deze aannames te onderbouwen[69], en er is geen reden om de complottheorie ernstig te nemen[70]. Reagan had immers de vrijlating van de gijzelaars eerder kunnen laten doorgaan, nadat hij de verkiezingen al definitief gewonnen had in november 1980. Het zou tevens onverstandig geweest zijn om de vrijlating amper minuten na zijn aantreden te laten plaatsvinden, als hij wou voorkomen te worden verdacht van enige betrokkenheid.

Andere complottheorieën luiden als volgt:

 • Volgens complotdenker David Icke is Reagan een buitenaards wezen, meer bepaald een kwaadaardige Reptilian in menselijke gedaante[71].
 • Volgens de ufologie zou de Verenigde Staten een geheime overeenkomst hebben afgesloten met de Grey aliens in 1954. Deze fictieve overeenkomst, genaamd de Edwards Agreement, zou om de negen jaar moeten worden hernieuwd, en dit zou onder het presidentschap van Reagan dan moeten gebeurd zijn in 1981 of in 1985.
 • Gedurende zijn ambtstermijn zou Reagan aan Alzheimer hebben geleden, waardoor iemand anders beslissingen in zijn plaats nam[72].

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. https://web.archive.org/web/20070807213939/http://gis.hpa.state.il.us/hargis/PDFs/201351.pdf
 2. https://millercenter.org/president/reagan/life-before-the-presidency
 3. https://millercenter.org/president/reagan/life-before-the-presidency
 4. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A18329-2004Jun5.html
 5. https://web.archive.org/web/20070312120428/http://www.reaganfoundation.org/reagan/biography/hollywood_years.asp
 6. https://web.archive.org/web/20071030073032/http://www.reagan.navy.mil/about_reagan.html
 7. http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,959749,00.html
 8. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A18329-2004Jun5.html
 9. https://web.archive.org/web/20070312120428/http://www.reaganfoundation.org/reagan/biography/hollywood_years.asp
 10. https://web.archive.org/web/20071030073032/http://www.reagan.navy.mil/about_reagan.html
 11. http://www.nytimes.com/2007/09/11/movies/11wyman.html
 12. http://www.hbo.com/documentaries/reagan/index.html
 13. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/265714.stm
 14. https://web.archive.org/web/20070312120428/http://www.reaganfoundation.org/reagan/biography/hollywood_years.asp
 15. https://www.youtube.com/watch?v=AYrlDlrLDSQ
 16. http://www.sfgate.com/opinion/article/How-AMA-Coffeecup-gave-Reagan-a-boost-3228367.php
 17. https://books.google.be/books?id=NT50S7-X0jMC&pg=PA172&redir_esc=y&hl=en#v=onepage&q&f=false
 18. http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2004/06/08_reagan.shtml
 19. https://web.archive.org/web/20061006023552/http://www.politicallibrary.org/TallState/1976rep.html
 20. http://www.nytimes.com/1988/09/22/us/bush-like-reagan-in-1980-seeks-tax-cuts-to-stimulate-the-economy.html
 21. http://www.nytimes.com/2006/03/14/nyregion/14repubs.html
 22. http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0103/30/lkl.00.html
 23. https://web.archive.org/web/20090203070233/http://nationalreview.com/comment/dsouza200406080824.asp
 24. https://web.archive.org/web/20040608232455/http://abcnews.go.com/sections/us/Polls/reagan_ratings_poll_040607.html
 25. http://www.catholiceducation.org/en/faith-and-character/faith-and-character/reagans-catholic-connections.html
 26. http://www.nytimes.com/1982/07/09/us/hinckley-hails-historical-shooting-to-win-love.html
 27. http://www.telegraaf.nl/prive/22543246/__Jodie_Foster_getrouwd__.html
 28. http://timelines.latimes.com/us-presidential-assassinations-and-attempts/
 29. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/28/AR2009022802096_2.html
 30. http://rationalwiki.org/wiki/Supply_side_economics
 31. http://www.nytimes.com/1984/08/16/us/study-of-reagan-domestic-policy-finds-good-and-bad-news.html
 32. http://www.nytimes.com/1986/07/13/business/the-average-guy-takes-it-on-the-chin.html
 33. http://www.nytimes.com/1986/10/19/business/business-forum-thoughts-on-the-forbes-400-how-many-billionaires-are-enough.html
 34. http://www.nytimes.com/1986/12/11/us/study-reports-rise-in-low-paying-jobs-over-5-year-period.html
 35. http://www.nytimes.com/1987/05/03/business/business-forum-are-the-rich-getting-richer-actually-we-are-all-getting-poorer.html
 36. http://www.nytimes.com/1988/05/01/business/business-forum-income-distribution-a-growing-gap-between-rich-and-poor.html
 37. http://www.nytimes.com/1987/05/03/business/business-forum-are-rich-getting-richer-ominous-trend-greater-inequality.html
 38. http://www.nytimes.com/1989/05/12/business/economic-scene-rich-and-poor-the-gap-widens.html
 39. http://www.nbcnews.com/id/5145739/
 40. http://www.jstor.org/stable/1963169?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents
 41. https://fas.org/nuke/guide/usa/icbm/lgm-118.htm
 42. http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft4q2nb3c4&chunk.id=d0e5097&toc.id=d0e5097&brand=eschol
 43. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/reagan-foreign/
 44. http://rationalwiki.org/wiki/Ronald_Reagan
 45. https://consortiumnews.com/2004/060204.html
 46. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/213195.stm
 47. http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1987/030487h.htm
 48. http://www.globalsecurity.org/security/profiles/maktab_al-khidamat.htm
 49. http://www.theatlantic.com/past/politics/foreign/reagrus.htm
 50. http://www.nytimes.com/1988/05/29/world/toward-the-summit-previous-reagan-gorbachev-summits.html
 51. http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/inf1.html#treaty
 52. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/3/newsid_4119000/4119950.stm
 53. http://rationalwiki.org/wiki/Ronald_Reagan
 54. http://rationalwiki.org/wiki/Ronald_Reagan
 55. http://www.nbcnews.com/news/other/us-government-considered-nelson-mandela-terrorist-until-2008-f2D11708787
 56. https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2014/06/13/the-global-boom-in-fact-checking/
 57. http://articles.latimes.com/1986-10-03/news/mn-4137_1_south-africa
 58. http://www.bbc.com/news/magazine-24574589
 59. http://www.outsidethebeltway.com/on-foreign-policy-conservatives-should-leave-ronald-reagan-behind/
 60. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=35858
 61. http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1986/110686b.htm
 62. http://www.nytimes.com/1991/03/29/opinion/why-i-m-for-the-brady-bill.html
 63. http://www.snopes.com/politics/guns/reaganak47.asp
 64. http://www.politifact.com/georgia/statements/2013/feb/05/barack-obama/did-reagan-support-assault-weapons-ban/
 65. http://www.snopes.com/politics/satire/kinsley.asp
 66. http://www.snopes.com/movies/films/reaganincasablanca.asp
 67. http://www.thenewamerican.com/culture/history/item/4690-iran-and-the-shah-what-really-happened
 68. http://www.parstimes.com/history/algiers_accords.pdf
 69. http://fas.org/irp/congress/1991_cr/h911104-october2.htm
 70. http://www.danielpipes.org/1654/the-october-surprise-theory
 71. https://books.google.be/books?id=pPC_yNQew98C&pg=PT679&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 72. http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/ConspiracyTheories/ZeroToG
Advertisement