Hoax wiki
Advertisement

Het wapenschild en familiemotto van de Rothschild familie.

De Rothschild familie is een Duits-Joodse familie van bankiers die vooral in de 19de eeuw een belangrijke rol speelde in de financiële wereld. Ze zijn vaak het mikpunt van anti-semitische complottheorieën die beweren dat ze de oorzaak zijn van alle oorlogen of zelfs deel uitmaken van de (fictieve) Illuminati

Geschiedenis

De Duitse naam "Rothschild", wat "rood schild" betekent, werd voor het eerst gebruikt door Izaak Elchanan Rothschild. Hij was geboren in 1577 in de Joodse ghettowijk ("Judengasse") van Frankfurt am Main in Duitsland. Hij zou de naam geadopteerd hebben van het huis waar hij woonde, waarvan de gevel gedecoreerd was met een rood schild dat Das Rote Schild ("het rode schild") werd genoemd[1]. Zijn kinderen en kleinkinderen zijn de naam blijven gebruiken, ook wanneer ze uiteindelijk verhuisden naar een andere woding in de Judengasse, waardoor Rothschild een vaste achternaam is geworden voor de ganse familie. Het zou pas enkele generaties later zijn, dat de Rothschild familile een meer prominente rol zou gaan spelen in de geschiedenis[2].

De vader van de Rothschild familie

In 1744 werd Mayer Amschel Rothschild geboren in Frankfurt am Main, als de zoon van Amschel Moses Rothschild[3]. Op dat moment had Amschel Moses een eigen zaak in de verkoop van kleine spullen en in het wisselen van munteenheden. Ze woonden op dat moment met maar liefst 30 op de verdieping boven de winkel[4]. Mayer Amschel zou zich opwerken als prominente bankier, die zelfs handelde met Willem, de Landgraaf van Hessen-Kassel (1743-1821) die in 1785 de Keurvorst van Hessen-Kassel werd. Mayer genoot bovendien de patronage van Willem als "court factor" of "court jew" (hofjood). 

Mayer Amschel Rothschild had vijf zonen, die hij tijdens de Napoleontische Oorlogen strategisch had geplaatst in de vijf verschillende financiële centra van Europa, namelijk Londen, Parijs, Wenen, Napels en Frankfurt[5]. Via een privé-postdienst konden de broers ten allen tijde in contact blijven met elkaar, en grote hoeveelheden goud van het ene land naar het andere overbrengen[6]. Ook had vader Rothschild ervoor gezorgd dat de rijkdom van de familie in handen van de familie zou blijven, door zijn zonen strategisch uit te huwelijken, vaak zelfs met hun eigen nichten[7]. Interne huwelijken, zoals die toen ook bij koninklijke families voorkwamen, werden ook nog in de volgende generaties toegepast, maar zou nadien steeds minder worden toegepast.

Wanneer de troepen van Napoleon in 1806 naar Frankfurt oprukten, had William van Hessen-Kassel zijn vermogen toevertrouwd aan Mayer Amschel, die het in Frankrijk in veiligheid wist te brengen[8]. Acht jaar later keerde William terug uit ballingschap, en bezorgden de Rothschilds hem zijn vermogen integraal terug, inclusief de interesten dat het had opgebracht gedurende die periode. Inmiddels zou de Rothschild-afdeling in Londen het Britse leger van Wellington hebben gefinancierd. Mayer Amschel overleed in 1812, een jaar voordat Napoleon de oorlog verloor en gedwongen werd om af te treden.

De vijf Rothschild dynastieën

In de 19de eeuw zou de Rothschild familie steeds meer op de voorgrond treden. De vijf broers werden in september 1822 geridderd door Keizer Frans I van Oostenrijk (1768-1835), en verheven tot de adellijke stand van baron. Hierdoor konden ze het voorvoegsel von of de (resp. Duits en Frans voor "van") toevoegen aan hun familienaam. Die stand zou bovendien erfelijk zijn, waardoor ook hun nazaten die titel van baron konden dragen. Vervolgens werd er een wapenschild ontworpen, met vijf pijlen die de vijf zonen van Mayer Amschel vertegenwoordigden, en het familiemotto dat bestaat uit de drie woorden die de vader tegen zijn zonen zou hebben gezegd op zijn sterfbed[9].

De vijf zonen van Mayer Amschel Rothschild zijn als volgt:

 • Amschel Mayer Rothschild (1773-1855) werd hoofd van de Rothschild bank in Franfurt am Main. Bij zijn overlijden had hij geen nageslacht, waardoor zijn vier broers de bank overnamen.
 • Salomon Mayer Rothschild (1774-1855) werd hoofd van de Rothschild bank in Wenen, met de naam S M von Rothschild. In 1848 gaf hij het beleid ervan in handen van zijn zoon Anselm en trok hij zich terug naar Parijs, waar hij woonde tot aan zijn dood.
 • Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) had een eigen zaak in Manchester, en werd nadien hoofd van de Rothschild bank in Londen, met de naam N M Rothschild & Sons die tot op heden nog steeds bestaat. Zijn oudste dochter, Charlotte Rothschild, huwde Anselm von Rothschild, de zoon van zijn broer Salomon, en ook de meeste van zijn andere kinderen zouden huwen met iemand uit de familie. 
 • Kalman Mayer Rothschild (1788-1855) werd hoofd van de Rothschild bank in Napels, met de naam C M de Rothschild. Deze bank was echter geen lang leven beschoren. Hij had vijf kinderen, waarvan de oudste, Charlotte, huwde met Lionel de Rothschild, de zoon van Nathan Mayer Rothschild.
 • Jakob Mayer Rothschild (1792-1868) werd hoofd van de Rothschild bank in Parijs. Hij huwde Betty Salomon von Rothschild, de dochter van zijn broer Salomon Mayer Rothschild, en had vier kinderen bij haar. De oudste, Charlotte, huwde Nathaniel de Rothschild, de zoon van Nathan Mayer Rothschild, die de wijnmakersafdeling van de Rothschild familie zou oprichten.

Het meest bekende verhaal van de 19de eeuwse Rothschilds is ongetwijfeld dat van de Slag van Waterloo in 1815. Napoleon, die in 1812 verslagen was en werd verbannen naar het eiland van Elba, wist te ontsnappen en opnieuw de macht te grijpen in Frankrijk. De veldslag betekende opnieuw een nederlaag voor Napoleon, en een uiteindelijke overwinning voor de Britten en hun bondgenoten. Nieuws van deze overwinning bereikte Londen sneller via de interne postkanalen van de Rothschilds, dan via de boodschappers van de Britse regering.

Wanneer Nathan Mayer Rothschild het nieuws van de overwinning vernam, besloot hij om onmiddellijk al zijn aandelen in de Britse bedrijven te verkopen. Dit zorgde voor heel wat paniek op de beurs, en iedereen anticipeerde dat de Britten de veldslag bij Waterloo verloren hadden, waardoor ze ook massaal hun aandelen gingen verkopen. Als gevolg hiervan zakte de waarde van de aandelen fenomenaal, waarna Rothschild ze aan een peulschil terug inkocht op het moment dat het nieuws van de overwinning tegen Napoleon bekend werd gemaakt door de regering. De beurs herstelde zich terug en de waarde van de aandelen steeg terug tot normale niveau's.

Met deze meesterzet wist Rothschild op heel korte tijd een fenomenale winstmarge op te strijken, en met dat geld zou hij de ganse Britse obligatiemarkt opgekocht hebben. In dit verhaal, en verschillende circulerende versies ervan, zijn een aantal dingen echter sterk overdreven, en dit met opzet als onderdeel van anti-semitische propaganda. Rothschild had immers ook verliezen geleden, en in werkelijkheid werd het grootste gedeelte van zijn kapitaal pas geleidelijk aan opgebouwd na afloop van de oorlog[10][11]

De Rothschilds in de 19de eeuw

Vanaf 1818 zouden de Rothschilds zich vooral toespitsen op het financieren van overheden, en ze speelden ook een voorname rol in de Industriële Revolutie. Zo financierde de afdeling in Londen het Britse aandeel in het Suezkanaal. Ook werd er geïnvesteerd in mijnen, spoorwegen, oliewinning, en de zogenaamde "Gold Rush" in Californië[12]. Tussen 1822 en 1825 was de Rothschild familie ook rechtstreeks betrokken bij de onafhankelijkheid van Brazilië, door het nodige geldbedrag te voorzien dat hiervoor betaald moest worden aan Portugal[13].

Hoewel de Rothschilds konden worden gelinkt aan slavernij, net zoals bij elk ander globaal bedrijf uit de 19de eeuw het geval was[14], hebben ze zich vooralsnog ingespannen om de afschaffing ervan te bewerkstelligen. Ze financierden het nodige bedrag om de Slavery Abolition Act van 1833 te bekrachtigen in het Britse parlement[15]. In de jaren 1850 lieten de verschillende telgen van de Rothschild familie ook een aantal residenties bouwen in Engeland, Frankrijk en elders in Europa. In deze residenties werden tal van kunstschatten bewaard[16].

Tweede Wereldoorlog

De rijkdom die werd opgebouwd door de Rothschild familie in de 19de eeuw, zou tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorn in het oog zijn voor het Nazi-Regime. In 1938 kwam een einde aan S M von Rothschild in Wenen, toen Nazi-Duitsland binnenviel in Oostenrijk en overging tot de Anschluss[17]. Met de Jodenvervolging waren de Rothschilds genoodzaakt te vluchten, wat uiteraard desastreuze gevolgen had voor hun afdelingen in Duitsland, Oostenrijk en Italië. Hun kapitaal werd door de Nazi's geconfisceerd, alsook de kunstwerken die de Rothschilds in hun bezit hadden. Hun residenties en eigendommen werden opgeëist, geplunderd en vernield[18]. Pas vele jaren later zou de Oostenrijkse regering een aantal van de door Nazi's geconfisceerde kunstschatten terugbezorgen aan de Rothschild familie[19]

Na afloop van de oorlog zouden de Rothschilds hun status nooit volledig weten te herstellen tot de financiële positie die ze ooit hebben genoten. De Oostenrijkse afdeling was beëindigd door de Nazi's, die van Frankfurst was reeds in 1901 stopgezet[20], en die van Italië was zelfs in 1863 al uitgekocht[21] (al zouden de Rothschilds nadien nog een tijdje samenwerken met de Vaticaanse Bank). Bovendien zou de prominente opkomst van Wall Street in de Verenigde Staten de machtsverdeling in de financiële wereld grondig herschrijven. Niettemin wisten de Rothschilds hun financiële zaken opnieuw op te bouwen rond de bedrijven in Frankrijk en Londen.

Er zou echter opnieuw een tegenslag komen wanneer de Franse bank, Rothschild Frères, in 1981 werd genationaliseerd door de socialistische regering van François Mitterand, en worden hernoemd tot Compagnie Européenne de Banque. In 1984 kreeg Baron David de Rothschild wel de toestemming om een nieuwe bank op te richten, maar hij mocht hierbij zijn familienaam niet meer gebruiken, waardoor de naam Paris Orléans Banque werd gekozen. Wanneer die restrictie in 1986 wegviel onder de regering van Jacques Chirac, werd de bank hernoemd tot Rothschild et Associes Banque, en later tot Rothschild et Cie[22].

De N M Rothschild & Sons bank in het Verenigd Koninkrijk heeft de Tweede Wereldoorlog beter overleefd, aangezien het Nazi-bewind nooit tot de Britse Eilanden heeft kunnen doordringen. Op termijn zou het bedrijf verder uitgroeien tot wat vandaag de Rothschild Group is[23], met zo'n 2800 personeelsleden in 40 landen verspreid over de wereld[24]. Verder is de Rothschild familie ook nog steeds actief in de productie van wijn, voornamelijk uit Frankrijk maar ook uit Noord- en Zuid-Amerika, en uit Zuid-Afrika[25].

Wapenschild

Het wapenschild van de Rothschild familie bevat een gebalde vuist met vijf pijlen, die de vijf dynastieën gesticht door de vijf zonen van Mayer Amschel Rothschild symboliseren[26]. Het verwijst naar de Bijbelse Psalm 127:4: Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd[27]. Volgens de legende zou Mayer Amschel tegen zijn vijf zonen gezegd hebben dat elke pijl op zich makkelijk te breken is, maar niet alle vijf tegelijk, met als onderliggende boodschap dat ze steeds onderlinge eenheid moesten nastreven[28].

Op het wapenschild is ook het familiemotto te lezen: Concordia, Integritas, Industria (Eenheid, Integriteit, Nijverheid). Het motto zou ontstaan zijn wanneer Mayer Amschel tegen zijn vijf zonen zei dat ze samen moeten werken met eenheid, integriteit en nijverheid, maar dat ze tot de laatste centiem het ganse kapitaal van Willem van Hessen-Kassel zouden terugbetalen aan hem of zijn erfgenamen. Op zijn doodsbed riep hij zijn vijf zonen samen, en herinnerde hij hen aan de familieprincipes van eerlijkheid (integriteit), nijverheid en eenheid. Het motto zou uiteindelijk verschijnen op het wapenschild, wanneer de zonen werden verheven tot de status van baron[29].

Anti-semitische complottheorieën

De Rothschild familie is reeds lange tijd het mikpunt van complottheorieën. In de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden er een aantal in omloop gebracht door fascistische en andere extreemrechtse groeperingen. In deze complottheorieën werd beweerd dat de Illuminati ten dienste stond van de Joodse elite die zowel het kapitalisme als het communisme zouden aanhangen om zo de wereld te "verdelen en heersen". Zo zou de Rothschild familie in verschillende grote oorlogen hoegenaamd "beide kanten" hebben gefinancierd, om zo die "verdeel en heers" techniek te kunnen toepassen en zichzelf tegelijk verder te verrijken[30].

Er is natuurlijk geen enkel bewijs dat de Rothschilds zich schuldig hebben gemaakt aan het uitlokken van oorlogen, om vervolgens wapens te verkopen aan beide kanten, of ze op een andere manier financieel te ondersteunen. Het is bovendien erg onwaarschijnlijk dat Hitler een "marionet" zou geweest zijn van een vooraanstaande Joodse familie, om vervolgens alle bezittingen van diezelfde Rothschilds te confisceren. Bovendien zouden oorlogen financieel meer nadelen dan voordelen opleveren voor de Rothschild familie, omdat het de obligatiemarkt destabiliseert. Sommigen wandelen nog wat verder door de anti-semitismestraat door te insinueren dat de Rothschilds de holocaust van hun eigen volk oogluikend zouden hebben toegestaan om dan vervolgens na de oorlog een martelaarsrol te kunnen spelen.

Dit alles zou niets minder dan de oprichting van de (fictieve) New World Order als ultiem doel hebben - dat Eén Dezer Dagen zal plaats vinden. De Rothschilds zouden immers deel uitmaken van de Illuminati, en tot één van de "dertien satanische Illuminati bloedlijnen" behoren[31], samen met de Rockefellers en André Van Duin. Dat de Rothschild familie lang niet meer zo prominent is als in de 19de eeuw, doet daarbij blijkbaar niet terzake, want ook Wall Street moet vanzelfsprekend weer deel uitmaken van de complottheorie, net zoals de daaropvolgende Federal Reserve en Wereldbank.

Inwerkelijkheid zijn de Rothschilds aldus niet schuldig aan het uitlokken van oorlogen - of wat dan ook - voor eigenbelang. Ze kunnen enkel worden beschuldigd van verschrikkelijk rijk zijn, en dat is gelukkig nog geen misdaad. Moest de familie Rothschild naar de Verenigde Staten zijn verhuisd en daar hun succes hebben opgebouwd, werden ze wellicht nu aangehaald als schoolvoorbeeld van de "American Dream", maar in de plaats worden ze nu valselijk beschuldigd van een heleboel zaken waar ze zelfs helemaal niets mee te maken hebben. Bijna alle anti-Rothschild complottheorieën zijn dan ook anti-semitisch van aard en worden vaak enkel ernstig genomen bij anti-Joodse of andermaal racistische, fascistische en neonazistische kringen. De verwijzing naar een website die zulke anti-semitische complottheorieën propagandeert, is vanzelfsprekend een overtreding van de Wet van Scopie.

Anti-semitische complottheorieënwebsites

 • Klokkenluider Online is een website van paranoïde complotdenker Micha Kat die gelooft dat de Rothschilds deel uitmaken van een satanische bloedlijn[32] en zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan openlijke holocaustontkenning .
 • Olympic Zion is eveneens een onzinnige complottheorieënwebsite die de Rothschilds linkt aan satanisme[33].
 • Martin Vrijland insinueert dat de Rothschilds beide kanten van oorlogen financieren[34] en flirt af en toe met holocaustontkenning.
 • EJ Bron is een extreemrechtse fascistische complottheorieënwebsite die natuurlijk elke kans aangrijpt om aan te zetten tot haat jegens Joden en andere niet-blanke rassen[35].
 • Want To Know is een website van complottheorieën en kwakzalverij, die gelooft dat Malaysian Airlines vlucht MH370 werd gekaapt door de Rothschilds[36].
 • Niburu is een UFO-gekkie website waar men ook insinueert dat de Rothschilds opzettelijk oorlogen uitlokken[37].
 • Gewoon-Nieuws is een website van complottheorieën en kwakzalverij, die insinueert dat de Rothschilds zowat alle beurscrashes veroorzaakt hebben, en beide partijen in zowat alle oorlogen hebben gesteund[38].
 • David Icke heeft wel meer geflirt met holocaust ontkenning, maar hij verzekert ons dat hij het heeft over reptilian aliens en niet over Joden.
 • WorldTruth.tv is een website met complottheorieën en kwakzalverij, die de Rothschilds associeert met de fictieve Illuminati[39].
 • Globalresearch, een website met holocaustontkenning voor de geitenwollensokken.

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/history/a-numismatist-who-became-a-banker.aspx
 2. http://www.jewage.org/wiki/en/Article:Mayer_Amschel_Rothschild_-_Biography
 3. http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016410/images/index.html?seite=147
 4. http://www.jewage.org/wiki/en/Article:Mayer_Amschel_Rothschild_-_Biography
 5. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/motto/an-historic-motto.aspx
 6. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/history/innovation-and-transmission-the-keys-of-the-model.aspx
 7. http://discovermagazine.com/2003/aug/featkiss
 8. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/motto/an-historic-motto.aspx
 9. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/history/iron-clad-ethics.aspx
 10. http://www.businessweek.com/1998/49/b3607071.htm
 11. http://rationalwiki.org/wiki/Rothschild_family
 12. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/history/from-banking-to-finance.aspx
 13. http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol40no1/Shaw.pdf
 14. http://www.ft.com/cms/s/0/7c0f5014-628c-11de-b1c9-00144feabdc0.html
 15. http://www.ft.com/cms/s/0/94b675f6-650d-11de-a13f-00144feabdc0.html
 16. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/history/a-unique-lifestyle.aspx
 17. http://www1.rothschildarchive.org/business/sm_von_rothschild_vienna/
 18. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/history/preserving-tradition-through-thick-and-thin.aspx
 19. http://www.nytimes.com/1999/04/10/arts/austrian-rothschilds-decide-sell-sotheby-s-london-will-auction-40-million-art.html
 20. http://www.rothschild.com/our_history/1880-1914/
 21. http://www1.rothschildarchive.org/business/cm_de_rothschild_and_figli_naples/
 22. http://www.nytimes.com/2007/06/14/business/worldbusiness/14rothschild.html?_r=0
 23. http://www.rothschild.com/about_rothschild/our_group/
 24. http://www.rothschild.com/our_history/1981-today/
 25. http://www.rothschild.info/wine/
 26. http://web.archive.org/web/20071024114837/http://www.lcf-rothschild.com/en/groupe/rothschild/concordia.asp
 27. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&m=Psalm+127:4
 28. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/history/iron-clad-ethics.aspx
 29. http://www.edmond-de-rothschild.com/rothschild-heritage/the-family/motto/an-historic-motto.aspx
 30. http://rationalwiki.org/wiki/Rothschild_family
 31. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rothschild_01.htm
 32. http://www.klokkenluideronline.is/2012/08/het-masterplan-van-de-illuminati-rothschilds/
 33. http://olympiczion.nl/index.php/het-masterplan-van-de-illuminati-rothschilds-ron-patton-interviewt-marion-knox/
 34. http://www.martinvrijland.nl/2014/03/17/vermist-maleisisch-vliegtuig-moet-wel-false-flag-zijn/
 35. http://ejbron.wordpress.com/2012/10/20/george-soros-de-rothschilds-africom-en-het-goud-van-liberia/
 36. http://www.wanttoknow.nl/overige/media/malaysia-mh370-hoever-gaat-de-scam-nog/
 37. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5828:het-is-even-wennen-voor-de-rotschilds-video&catid=20:het-complot&Itemid=33
 38. http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/07/rothschilds-geldmachine/
 39. http://worldtruth.tv/the-illuminati-and-the-house-of-rothschild/
Advertisement