Wikia


De Sandy Hook-schietpartij was een bloedbad dat werd aangericht op 14 december 2012 in de Sandy Hook-basisschool in Connecticut, Verenigde Staten. Er vielen 26 dodelijke slachtoffers, waaronder 20 kinderen en zes leerkrachten, en vervolgens ook de dader nadat hij zelfmoord had gepleegd. Volgens complotdenkers was het hele incident echter slechts een hoax, uitgevoerd door professionele crisisacteurs in opdracht van de Amerikaanse president Barack Obama die zo een strengere wapenwet wou verantwoorden. Ouders van vermoorde kinderen werden vervolgens zelfs geïntimideerd en bedreigd door complotdenkers, die hen ervan beschuldigden alles in scene te hebben gezet.

De echte gebeurtenissenEdit

Nadat hij eerst zijn moeder had neergeschoten, begaf Adam Lanza zich op 14 december 2012 naar de Sandy Hook-school in Newtown, Connecticut. Nadat hij er in geslaagd was om de school binnen te dringen, opende hij het vuur met een semi-automatisch wapen in twee leslokalen[1]. Een aantal kinderen waren in staat om te vluchten zonder gewond te raken, mogelijk omdat Lanza's wapen even niet goed werkte of omdat hij het niet goed bijgeladen kreeg[2]. Hoewel velen op het nippertje aan de dood zijn ontsnapt, verloren niettemin maar liefst 20 kinderen het leven, waaronder twaalf meisjes en acht jongens van zes tot zeven jaar oud. Twee kinderen overleden pas in het ziekenhuis aan hun verwondingen, de anderen stierven ter plekke. Onder de slachtoffers waren eveneens zes volwassenen, allen vrouwen: de directrice, de schoolpsychologe, twee leerkrachten en twee klassenassistenten. De dodelijke slachtoffers waren drie tot elf keer geraakt. Eén gewonde volwassene overleefde de schietpartij[3]. Tenslotte pleegde Adam Lanza zelfmoord. De kinderen die de schietpartij wel hadden overleefd werden overgebracht naar een ander, leegstaand schoolgebouw in een buurtgemeente [4].

Het incident had - logischerwijze - tot gevolg dat er in de VS een nieuw debat ontstond omtrent de wapenwet, die op zich al veel te laks is en waardoor overduidelijk teveel idioten een wapen kunnen bezitten. Zo is het volslagen onnodig voor gewone burgers om een militair semi-automatisch wapen te kunnen bezitten, zelfs voor eventuele zelfverdediging of jacht. Niettemin was het Lanza's moeder die zo'n wapen, samen met tal van andere vuurwapens, legaal in haar bezit had. Haar zoon had hier maar al te gemakkelijk toegang toe, met het bloedbad van Sandy Hook als gevolg. Een verregaande verstrenging van de wapenwet zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas niet in de Verenigde Staten. Hoewel voormalige voorstanders van vrij wapenbezit, zoals Joe Scarborough[5] en politici zoals Mark Warner van Virginia en Joe Manchin van West-Virginia, hun mening hadden bijgestuurd naar aanleiding van de schietpartij, zijn er heel wat andere Amerikaanse idioten die vasthouden aan het idee dat het ondenkbaar is dat Amerikanen elkaar geweld zouden kunnen aandoen met een voorwerp dat ontworpen is om dat zo makkelijk mogelijk te doen, en dat bijzonder makkelijk te verkrijgen is[6].

Aanhangers van een extreemrechts gedachtengoed stellen doorgaans dat incidenten met wapengeweld zoals deze zouden kunnen worden vermeden door nog meer wapens in omloop te brengen[7]. Soms beschuldigen ze "geweldadige videospelletjes" ervan de oorzaak te zijn, maar tegelijkertijd opteren ze weerom voor meer wapens en een minder strenge wapenwet[8]. De complottheorieënwebsite WND beweert dan weer dat een strengere wapenwet net meer schietpartijen als deze zal veroorzaken, want God wil dat niet en zou op die manier de mensen straffen voor het verwijderen van verplichte gebedsmomenten op school[9]. Nog andere oerconservatieve idioten beweren dan weer dat de schietpartij het gevolg is van de scheiding tussen kerk en staat, en dat we niet verbaasd moeten zijn over geweld op scholen als we God verwijderen van scholen[10]. Zo zou de schietpartij nooit hebben plaatsgevonden als we de "Tien Geboden" niet vergeten waren[11], of als Lanza niet in een "goddeloze" school was opgegroeid[12]. God zou immers niet komen waar hij "ongewenst" is, en dan krijg je vanzelfsprekend schietpartijen[13].

Dan zijn het weer de homo's die de oorzaak zijn, want het geweld komt voort uit het verwerpen van de "natuurwetten" en de "natuurlijke familie met een vader en een moeder"[14]. Het is immers allemaal de schuld van de "evolutieleer" die je aanleert "hoe een homo te zijn"[15]. Meer nog: volgens Westboro Baptist Church was de schietpartij het gewelkome "Oordeel van God"[16]; blijkbaar zijn de zes- en zevenjarige kinderen verantwoordelijk voor een vermeende toename van homoseksualiteit in de maatschappij? Nog andere idioten leggen de blaam bij abortus en het homohuwelijk[17][18], want dat zijn toch zaken die constant plaatsvonden op school? Scholen zitten nochtans vol met kinderen die leven net omdat hun ouders géén abortus gepleegd hadden. Nog anderen zeggen dat het de schuld is van Satan[19], of gewoon het "toenemende gebrek aan zelfbeheersing en persoonlijke verantwoordelijkheid[20]. Tenslotte zijn er nog de pseudowetenschappelijke beweringen die stellen dat Lanza de schietpartij heeft uitgevoerd omdat hij was blootgesteld aan "gifstoffen" en "chemicaliën" in zijn voedsel[21], terwijl de antivaxxer Sherri Tenpenny de schuld legt bij vacccinaties[22].

Sandy Hook-complottheorieënEdit

Reeds kort na de schietpartij begonnen de eerste complottheorieën de kop op te steken. Volgens sommige complotdenkers ging Lanza niet alleen te werk maar werd hij bijgestaan door één of meerdere schutters. Volgens sommige theorieën waren er zelfs vier schutters[23][24]. Dit doet sterk denken aan de complottheorieën omtrent de moord op John F. Kennedy, maar er is geen enkel geloofwaardig bewijs dat Lanza hulp kreeg van andere schutters[25]. Zelfs al was dat wel het geval, bewijst dat nog niet dat er daarom ook een groter, onderliggend complot aan de gang was, zoals beweerd door andere aluhoedjes. Zo werd op de Iraanse staatstelevisie de antisemitische complottheorie verkondigd dat het incident was veroorzaakt door een Israëlisch doodseskader[26][27]. De reden hiervoor zou zijn dat de relaties tussen Israël en de Verenigde Naties waren bekoeld tijdens het Amerikaanse presidentschap van Barack Obama[28]. Deze bewering werd eveneens gemaakt door neonazi's en holocaust-ontkenners.

Andere complotdenkers besloten dan weer om de gebeurtenissen af te schilderen als een "hoax" en valse vlag van Barack Obama, om zo strengere wapenwetten in te voeren of zelfs het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet af te schaffen[29]. Ze geloofden daadwerkelijk dat Obama van plan was de hele Amerikaanse bevolking te ontwapenen, en vervolgens zichzelf als dictator te installeren. Dit zou een eerste stap zijn om mensen vervolgens in FEMA-kampen te dwingen en/of de oprichting van de New World Order aan te kondigen. Zo zou Lanza gehypnotiseerd geweest zijn om onvrijwillig te kunnen functioneren als een moordmachine[30]. Anderen gaan nog verder en stellen dat de schietpartij nooit echt gebeurd is, en dat het hele incident in scene werd gezet. Dit paranoide verhaal werd niet enkel verteld aan het kampvuur onder de aluhoedjes, maar zelfs sommige Republikeinse politici beweerden dat het bloedbad nooit gebeurd is[31]. Volgens sommige versies bevonden de kinderen zich op dat moment op de Super Bowl[32], volgens anderen was de school vijf jaar voordien al permanent gesloten[33]

De complottheorie dat de schietpartij nooit heeft plaats gevonden geraakte vooral bekend nadat het werd geopperd door prof. James Tracey, die ondanks zijn tewerkgesteldheid aan de Florida Atlantic University vaak anti-regeringsoparanoia propagandeert. Hij beweerde dat iedereen die werd gefotografeerd of interviews gaf aan de pers betaalde acteurs waren, om zo de waarheid te verdoezelen[34]. Hij ging zelfs zo ver als het intimideren van de familie van één van de slachtoffers[35]. Aangezien het onaanvaardbaar is dat een vermeende professor zulke onzin uitkraamt, opende de universiteit een onderzoek naar hem[36], waarna hij werd ontslagen[37]. Inmidels zou het natuurlijk enkel maar een kwestie van tijd zijn tot de complottheorie werd opgepikt door de professionele complotdenker Alex Jones, die op zijn website InfoWars beweerde dat niemand overleden is tijdens de schietpartij en dat de slachtoffers slechts "crisisacteurs" waren[38][39]. Als niets van de hele schietpartij echt gebeurt is, insinueert dit dat iedereen die erbij betrokken was in feite moet gedaan hebben alsof: al het aanwezige personeel van de school, alle aanwezige leerkrachten, alle aanwezige kinderen, én de hulpdiensten.

De veronderstelling van de crisisacteurs stelt in principe dat er mensen zijn, zelfs kinderen, die bijzonder professioneel kunnen acteren maar een effectieve Hollywood-carrière liever laten staan voor een eenmalige deelname aan een cover-up waarna ze zich nooit meer kunnen laten zien om te voorkomen dat ze elders opnieuw herkend zouden worden. Nochtans zit Hollywood mee in het complot, want volgens InfoWars is de vermelding van "Sandy Hook" op een kaart in de Batman-film "The Dark Knight Rises", die uitkwam in 2012, schijnbaar bewijs dat alles in scene is gezet[40]. Op PrisonPlanet, de andere website van Alex Jones, wordt beweerd dat er "subliminale" berichten in de verhalen zitten van "The Hunger Games"-boeken, waarvan de auteur afkomstig is uit Newtown. In het verhaal worden er 23 kinderen "op rituele wijze" vermoord, terwijl er 20 kinderen vermoord waren in de schietpartij. Dat de getallen 20 en 23 niet hetzelfde zijn lijkt niet terzake te doen, en wat dit überhaupt zou moeten bewijzen wordt er niet bij verteld[41]. Hoe dit alles moet bewijzen dat de schietpartij een hoax is, of de reden waarom de regering haar plannen voor valse vlag-schietpartijen zou verstoppen als subliminale berichten in Hollywood-films, blijven de aluhoedjes ons eveneens schuldig.

In de veronderstelling dat het hele incident inderdaad opgezet spel zou zijn, zou er sprake moeten zijn van een wel heel bijzonder goed georganiseerd staaltje acteerwerk. Gezien de grote omvang van het complot zouden er ook enorm veel mensen bij betrokken zijn die de "waarheid" weten, en zelfs jaren nadien zou nog steeds geen van hen vroeging voelen en met die "waarheid" alsnog naar buiten komen. Hoe meer mensen er betrokken zijn bij een complot, hoe groter de kans dat iemand vroeg of laat toch iets uitlekt, en dus hoe minder realistisch de complottheorie is. Tevens zouden de overleden kinderen dan ergens anders moeten zijn ondergebracht, en dit voor de rest van hun dagen omdat ze zogenaamd "dood" zijn en dus elders met een andere identiteit door het leven moeten gaan. Dit is vanzelfsprekend volslagen absurd, maar niettemin trachten complotdenkers "bewijs" voor hun complottheorieën te leveren door... nog meer complottheorieën te verzinnen. Ze baseren zich hierbij op argumenten die uit de context gerukt zijn, helemaal niets bewijzen en/of totale onzin zijn[42]:

 • "De schutter, Adam Lanza, heeft nooit geschoten want zijn wapen (een AR-15) lag nog in de auto". Lanza had het wapen wel bij zich, in de auto lag gewoon nog een tweede wapen, namelijk een jachtgeweer[43]. Zelfs al zou hij de moorden toch met een ander wapen gepleegd hebben, zou dit nog geen reden zijn om aan te nemen dat alles slechts opgezet spel was.
 • "Een psychopaat zonder ervaring met wapens kon onmogelijk zoveel slachtoffers gemaakt hebben op zo'n korte tijd". Aangezien Lanza gebruik maakte van een semi-automatisch vuurwapen, kon hij zonder veel moeite snel veel slachtoffers maken. Zulk wapen is immers gemaakt om een waarachtig bloedbad te creëren, omdat het aan een vrij hoge snelheid veel kogels kan schieten. Onverwacht op een groep inderen schieten in een kleine ruimte waar ze niet makkelijk weg kunnen, maakt het dan alleen maar makkelijker om snel veel slachtoffers te maken[44]
 • "Zowel de kinderen van de school, als hun ouders, waren allemaal slechts crisisacteurs, want sommige van de ouders waren op een gegeven moment zelfs aan het lachen". Hier worden foto's en beelden uit de context gehaald en uitvergroot. Het betekent niet dat de ouder van één van de slachtoffers op een gegeven moment even lacht, dat zijn verdriet daarom minder echt is. Het bewijst trouwens ook helemaal niets. Zelfs al zou het gaan om een harteloze ouder die de hele tijd zit te lachen met het nieuws, wil dit nog niet zeggen dat hij daarom een betaalde acteur is. Hij zou dan bovendien wel een heel slechte acteur zijn, en het lijkt onwaarschijnlijk dat acteurs die zo'n grootschalig complot helpen te verdoezelen zich zouden laten filmen terwijl ze lachen[45].
 • "Eén van de dodelijke slachtoffers stond na het incident op een foto met Obama, dus was het nep". Het meisje op de foto was niet het slachtoffer zelf, maar een jongere zus ervan dat hetzelfde kleedje droeg. Het zou bovendien totaal geen steek houden dat Obama, als hij zo'n grootschalig complot in elkaar gestoken zou hebben, vervolgens zomaar foto's zou laten maken van zichzelf en een "vermeend slachtoffer" en die dan ook nog eens zou verspreiden[46].
 • "Zoekresultaten in Google geven webpagina's over de schietpartij die reeds van voor 14 december 2012 dateren". Data die zijn opgegeven in zoekresultaten van Google zijn niet altijd accuraat. Bovendien is het mogelijk dat een welbepaalde pagina al eerder bestond, maar vervolgens werd aangepast naar aanleiding van de schietpartij. In dat geval zou de datum van de oorspronkelijke pagina kunnen worden weergegeven, en niet de datum van aanpassing. Hetzelfde geldt voor Facebook-pagina's: die kunnen voordien al bestaan hebben voor een ander doel, en vervolgens zijn gewijzigd van naam tot herdenkingspagina naar aanleiding van het incident. Het is eveneens mogelijk om de startdatum van een Facebook-pagina op een eerdere datum te zetten dan de effectieve creatiedatum[47]

Het idee dat Obama dit alles in scene heeft gezet om zo een totale ontwapening te kunnen afdwingen is al helemaal absurd: zijn voorgestelde wapenwet stuurde enkel aan op een verbod op automatische wapens, en een achtergrondcontrole van mensen die wapens aankopen[48]. Een gelijkaardige wet was reeds ingevoerd door president Clinton, zonder dat dit een massale ontwapening van de Amerikaanse bevolking tot gevolg had. De wet kwam te vervallen in 2004 en werd niet vernieuwd door president Bush[49], wiens Republikeinse partij veelal tegenstander is van strengere wapenwetten. De wapenwet van Obama werd dan ook niet goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, dat overwegend uit Republikeinen bestond[50][51].

Wat de Sandy Hook-complottheorieën wél duidelijk maken is dat voorstanders van wapengeweld vrij wapenbezit bereid zijn om de meest paranoide onzin te verzinnen om maar niet te moeten toegeven dat wapens een belangrijke rol hebben gespeeld in dit incident, en dat een strengere wapenwet dit mogelijk had kunnen voorkomen. De enige mogelijkheid is te vertrekken van de veronderstelling dat zo'n bloedbad nooit écht zou kunnen gebeuren, en dat kan enkel door het ontkennen dat het wapengeweld überhaupt heeft plaats gevonden[52].

Bedreigingen door complotdenkersEdit

Alsof het verzinnen van onzinnige complottheorieën over deze tragische schietpartij, en de onterechte verdachtmaking van de nabestaanden van de slachtoffers nog niet genoeg zijn, vonden de complotdenkers het ook nog eens nodig om de rouwende mensen het leven zuur te maken d.m.v. intimidaties en bedreigingen. In mei 2014 stal complotdenker David Truelove een herdenkingsteken voor twee kinderslachtoffers[53], waarna hij naar de ouders van één van de kinderen belde om te zeggen dat "alles slechts een hoax was"; de idioot werd daarna gearresteerd[54]. Matthew Mills, een ander aluhoedje, intimideerde de zuster van één van de leerkrachten die doodgeschoten was en beweerde dat ze niet eens bestaan had - hij werd eveneens gearresteerd[55]. De vader van Noah Pozner, het jongste kindje onder de slachtoffers, werd met de dood bedreigd door Lucy Richards[56][57][58], evenals door andere aluhoedjes omdat hij zich (terecht) openlijk uitsprak in de strijd tegen deze terroristische complotdenkers[59] en hiervoor zelfs een organisatie heeft opgericht[60]. Zulke incidenten tonen aan waarom complottheorieën niet gewoon onschadelijke fantasieën zijn, en waarom er daadkrachtig moet worden opgetreden tegen complotdenkers die geweld propaganderen of uitvoeren.

In april 2018 spanden een aantal ouders van de slachtoffers een rechtszaak aan tegen übercomplotdenker Alex Jones vanwege laster, omdat hij de complottheorie had gepropagandeerd en mensen had aangezet om de nabestaanden te intimideren en te bedreigen[61][62]. In augustus 2018 werd zijn account op Youtube en Facebook (eindelijk) verwijderd vanwege intimidatie en bedreigingen[63]. Reeds in 2016 schreef de dochter van Dawn de schooldirectrice, die eveneens was doodgeschoten, een open brief aan Donald Trump kort na zijn overwinning in de presidentsverkiezingen, met de vraag om Alex Jones te verwerpen. Trump, die immers de opperbevelhebber is van alle complotdenkers ter wereld, had tijdens zijn presidentscampagne een interview gegeven op de complottheorieënwebsite InfoWars, waar hij Jones had geprezen voor zijn "verbazingwekkende" reputatie had, en had beloofd hem niet teleur te stellen[64][65]. In 2017 trachtte de schoolcommissie Trump opnieuw aan te schrijven, nu hij inmiddels effectief was aangetreden als president, met de vraag om het incident te erkennen en zich te distantiëren van complotdenkers (zoals Alex Jones) die beweren dat alles opgezet spel was. Het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat Trump geen enkel antwoord heeft gegeven[66][67].

Bekende aanhangers van de complottheorieEdit

Het zijn, zoals gewoonlijk, steeds weer dezelfde complotdenkers en complottheorieënwebsites die zulke onzin propaganderen:

Zie ookEdit

BronnenEdit

ReferentiesEdit

 1. http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/15/newtown-school-shooting-families-identify-victims?INTCMP=ILCNETTXT3487
 2. http://articles.courant.com/2013-03-13/news/hc-newtown-lanza-mass-murderers-20130313_1_nancy-lanza-adam-lanza-lanza-s-newtown
 3. https://web.archive.org/web/20180816043809/https://www.nytimes.com/2012/12/16/nyregion/gunman-kills-20-children-at-school-in-connecticut-28-dead-in-all.html
 4. http://www.standaard.be/cnt/dmf20121216_00404166
 5. http://www.msnbc.msn.com/id/3036789/ns/msnbc-morning_joe/#50222624
 6. https://rationalwiki.org/wiki/Sandy_Hook_massacre
 7. http://www.anncoulter.com/columns/2012-12-19.html
 8. https://www.conservapedia.com/index.php?title=Template%3AMainpageright&action=historysubmit&diff=1023180&oldid=1023131
 9. http://www.wnd.com/2012/12/expect-more-sandy-hooks-not-fewer/
 10. https://www.hollywoodreporter.com/news/school-schooting-mike-huckabee-blames-402935
 11. http://www.news.com.au/entertainment/celebrity/ex-snl-star-victoria-jackson-links-massacre-to-abortion/story-e6frfmqi-1226538010105/
 12. https://twitter.com/erichovind/status/279652939423944704
 13. http://www.rightwingwatch.org/content/fischer-god-didnt-stop-ct-school-shooting-because-hes-gentleman-who-doesnt-go-where-he-not-w
 14. http://www.pinknews.co.uk/2012/12/18/the-newtown-shootings-were-the-fault-of-gay-people-says-mike-huckabee/
 15. https://rationalwiki.org/wiki/Sandy_Hook_massacre
 16. https://newyork.cbslocal.com/2012/12/16/reports-as-newtown-plans-burials-for-shooting-victims-westboro-baptist-church-prepares-to-picket/
 17. http://www.rightwingwatch.org/content/dobson-connecticut-shooting-was-god-allowing-judgment-fall-upon-us-turning-our-back-him
 18. http://www.news.com.au/entertainment/celebrity/ex-snl-star-victoria-jackson-links-massacre-to-abortion/story-e6frfmqi-1226538010105/
 19. http://www.rightwingwatch.org/content/wildmon-satan-carried-out-shooting-sandy-hook-elementary-school
 20. https://twitter.com/glennbeck/status/279683077079449600
 21. https://rationalwiki.org/wiki/Sandy_Hook_massacre
 22. http://www.ratbags.com/rsoles/history/2012/1231tenpenny.jpg
 23. http://www.vancouversun.com/news/Conspiracy+theorists+claim+Sandy+Hook+tragedy+elaborate+government/7822502/story.html
 24. http://www.theatlanticwire.com/national/2012/12/newtown-shooting-conspiracy-theories/60126/
 25. http://www.snopes.com/politics/guns/newtown.asp#hoax
 26. http://www.theatlanticwire.com/national/2012/12/newtown-shooting-conspiracy-theories/60126/
 27. https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2012/12/18/irans-state-run-news-network-blames-israeli-death-squads-for-sandy-hook-shooting/
 28. http://www.presstv.com/detail/2012/12/18/278706/israeli-squads-tied-to-newtown-carnage/
 29. http://www.livescience.com/26314-sandy-hook-massacre-conspiracy-theories.html
 30. https://www.skeptical-science.com/critical-thinking/insights-sandy-hook-hoax-claims/
 31. http://www.coloradoindependent.com/149252/gop-pueblo-candidate-tom-ready-not-sure-sandy-hook-shootings-happened
 32. https://www.liveleak.com/view?i=124_1386946600
 33. https://rationalwiki.org/wiki/Sandy_Hook_massacre
 34. https://skeptoid.com/blog/2013/05/13/crisis-actor-what-crisis-actor/
 35. https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2015/12/17/professor-who-says-sandy-hook-massacre-is-a-hoax-and-allegedly-harassed-parents-of-victims-gets-fired/
 36. http://upressonline.com/2013/01/fau-opens-investigation-on-james-tracy-leaving-him-unsure-of-job-status/
 37. https://www.nytimes.com/2016/01/07/us/florida-professor-who-cast-doubt-on-mass-shootings-is-fired.html
 38. http://www.politifact.com/texas/statements/2016/sep/01/hillary-clinton/hillary-clinton-correct-austins-alex-jones-said-no/
 39. http://www.snopes.com/info/news/sandyhoax.asp
 40. https://www.infowars.com/dark-knight-rises-shows-sandy-hook-written-on-map/
 41. https://www.prisonplanet.com/newtown-murders-astonishing-hunger-games-coincidence-and-killers-mother-now-a-doomsday-prepper.html
 42. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 43. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 44. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 45. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 46. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 47. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 48. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-21049942
 49. http://edition.cnn.com/2013/01/16/politics/obama-gun-violence-provisions/
 50. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 51. http://www.snopes.com/politics/guns/newtown.asp
 52. http://www.livescience.com/26314-sandy-hook-massacre-conspiracy-theories.html
 53. http://www.nbcconnecticut.com/news/local/Sandy-Hook-Playground-Grace-McDonnell-Mystic-Stolen-Sign-Hoax-258463251.html
 54. https://www.reuters.com/article/us-usa-sandyhook-signs/virginia-man-with-stolen-sandy-hook-memorial-signs-is-arrested-idUSKBN0EB0JB20140531
 55. http://www.ctpost.com/policereports/article/Sandy-Hook-truther-gets-suspended-sentence-7255482.php
 56. https://www.nytimes.com/2016/12/07/us/florida-woman-is-charged-with-threatening-sandy-hook-parent.html
 57. https://www.reuters.com/article/us-florida-crime-sandyhook-idUSKBN18Y2BY
 58. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/06/08/sandy-hook-hoaxer-gets-prison-time-for-threatening-6-year-old-victims-father/
 59. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-39194035
 60. http://www.honr.com/about.html
 61. https://www.reuters.com/article/us-texas-lawsuit-alexjones/sandy-hook-parents-sue-conspiracy-theorist-alex-jones-for-defamation-idUSKBN1HO2FU
 62. https://www.nytimes.com/2018/04/17/business/media/alex-jones-sandy-hook.html
 63. https://rationalwiki.org/wiki/Sandy_Hook_massacre
 64. https://medium.com/@EricaSmegs/denounce-sandy-hook-truther-alex-jones-31ca8315fe2#.pgxvue3sh
 65. https://www.usatoday.com/story/opinion/2016/11/25/donald-trump-sandy-hook-alex-jones-column/94335420/
 66. http://www.courant.com/politics/hc-newtown-school-board-trump-letter-20170403-story.html
 67. https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-39194035
 68. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 69. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 70. http://www.hoax-wijzer.be/complottheorieeen/complottheoriesandyhookschietpartijishoaxbeweringen
 71. https://www.ninefornews.nl/fbi-niemand-gedood-tijdens-schietpartij-op-sandy-hook-basisschool/
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.