Hoax wiki
Advertisement

Secundum quid of overhaaste generalisatie is een drogreden waarbij een kleine, niet-representatieve hoeveelheid van informatie wordt veralgemeend en beschouwd als representatief voor een grotere groep. Dit heet ook de "wet van kleine getallen".

Concept

Secundum quid of overhaaste generalisatie is een argument dat is gebaseerd op een te kleine hoeveelheid gegevens, die vervolgens worden worden via overgeneralisatie als representatief worden beschouwd[1]. Vaak gaat het om een beperkte ervaring of observatie van de werkelijkheid, die verkeerdelijk als representatief wordt aanvaard. 

Voorbeelden

  • Mijn grootvader heeft altijd gerookt en alcohol gedronken, en hij is 95 jaar geworden. Dus is alcohol en roken niet ongezond. (dit is tevens een anekdotische drogreden)
  • Het is de voorbije jaren een strenge winter geweest, dus van die klimaatopwarming is niets waar.
  • Mijn vriend(in) heeft me verlaten en m'n hart gebroken. Alle mannen/vrouwen zijn slecht en onbetrouwbaar.
  • Het regent altijd in Londen, want ik was er drie dagen en het heeft er geen moment opgehouden met regenen.
  • Er is iemand overleden in een verkeersongeval omdat hij zijn veiligheidsgordel wél aan had, dus is een veiligheidsgordel niet veilig (dit negeert het feit dat er miljoenen verkeersongevallen zijn waarbij die veiligheidsgordel wél het leven van de bestuurder en inzittenden heeft gered).
  • In 1976 zijn drie bejaarden overleden nadat ze een vaccin hadden ontvangen voor de varkensgriep, dus vaccins zijn slecht (48 miljoen andere mensen werden wel succesvol geïmuniseerd).

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement