Hoax wiki
Advertisement

Een kudde schapen die zonder nadenken de talloze complottheoriën herhalen zonder ze in vraag te stellen.

Sheeple ("kuddemensen") is een samentrekking van "sheep" (schapen) en "people" (mensen). De term wordt vooral gebruikt voor mensen die niet kunnen of willen geloven welke verschrikkelijke complotten er zich afspelen in de fantasie van de complotdenker.

Oorsprong

De term sheeple verwijst naar de "massa" van mensen die wordt vergeleken met een kudde schapen dat niet voor zichzelf denkt maar blindelings de bevelen van hun herder opvolgt. Zo zou ook de massa van mensen niet voor zichzelf denken, maar blindelings alles geloven wat hen wordt verteld door de regering, de wetenschap en de media. 

Het metafoor van een kudde schapen voor een massa mensen is een concept afkomstig van George Orwell's fictieroman Animal Farm. Een effectief vergelijk tussen de twee is echter geheel disproportioneel en overtreedt bijgevolg de Wet van Arken.

Rode jurken en kuddemensen

Volgens complotdenker David Icke behoren de sheeple tot één van de drie voorname bevolkingsgroepen die onder het bewind van de Illuminati of de Reptilian aliens vallen:

  • Red Dresses: ook de "softwaremensen" of "elite" genoemd, zij hebben geen bewustzijn of eigen wil (maar wel een rode jurk), en hun lichaam is slechts een hologorafische projectie. Hun doel is het beheersen van de bevolking, meer bepaald de "sheeple".
  • Sheeple: het merendeel van de bevolking, zij hebben wel een bewustzijn en eigen wil maar maken er zelden of nooit gebruik van, maar doen blindelings wat de Red Dresses hun opdragen.
  • Complotdenkers: degenen die hun bewustzijn wél gebruiken om zo alle complotten te kunnen doorprikken en ontcijferen. 

Op die manier weet David Icke zichzelf aan de top van de ladder te plaatsen: hij en zijn genoten zijn de enigen die écht nadenken en de échte realiteit zien, waardoor ze vanzelfsprekend alles wat ze niet willen geloven kunnen bestempelen als nep en onderdeel van de "sheeple". Op die manier hoeven ze nooit aan zichzelf toe te geven dat de complotten die ze verzonnen hebben helemaal niet bestaan. 

Gebruik

De term "sheeple" wordt gebruikt om mensen aan te duiden die informatie blindelings voor waar nemen zonder enige vorm van kritisch denken toe te passen. Ironisch genoeg wordt de term vooral gebruikt door complotdenkers en extreemrechtse religieuze conservatievelingen, die zelf blindelings theorieën volgen waarvoor geen enkel betrouwbaar bewijs kan worden aangetoond. Bovendien gaan ze er vanuit dat iedereen met een andere mening vanzelfsprekend niet voor zichzelf kan denken en dus blindelings die van de "elite" overneemt. 

In die zin zijn complotdenkers vaak niet zo verschillend van religieuze fundamentalisten: ze "geloven" allebei dat ze de waarheid en niets dan de waarheid in pacht hebben, zonder ook maar enig bewijs - zelfs als er sluitend bewijs van het tegendeel kan worden aangetoond. In religieuze termen zou de "sheeple" kunnen worden vergeleken met ketters, ongelovigen, heidenen en afvalligen, wat nochtans verwijst naar mensen die niet conform de gevestigde maatschappij denken en handelen. Hiertegenover staat, ironisch genoeg, dat de Bijbel de volgers van Christus beschrijft als schapen onder de hoede van een herder[1]

Wanneer een complotdenker zijn tegenstander(s) uitmaakt voor "sheeple", is dit veelal een indicatie dat hij geen argumenten meer kan vinden om zijn pseudotheorie te blijven verdedigen, en dat alle argumenten die hij had al volledig ontkracht zijn. Hij kan dan enkel nog zijn toevlucht nemen tot het geloof dat zijn tegenstander mee in "het complot" zit of er een onwetende pion van is, en aldus tot de "sheeple" behoort. Met andere woorden, wanneer de tegenstander zijn toevlucht zoekt in het sheeple-argument, heeft hij vanzelfsprekend de discussie verloren.

Bronnen

References

Advertisement