Hoax wiki
Advertisement

Stropopredenering is een drogreden waarbij een argument opzettelijk foutief of in een verkeerde context wordt voorgesteld, om het argument zo zwakker te doen lijken. Het is vaak de bedoeling om de tegenstander in een negatief daglicht te stellen.

Concept

Een stropopredenering is genoemd naar een stropop die in de landbouw wel eens wordt gebruikt als vogelverschrikker. Dit heeft de bedoeling om vogels te misleiden door ze te laten geloven dat er een echte persoon in het veld staat. Als drogreden is een stropop eveneens bedoeld om te misleiden, door een argument opzettelijk in een foute context te plaatsen, te ridiculiseren, of op een andere manier verkeerd voor te stellen zodat het zwakker lijkt dan het daadwerkelijk is. Op deze manier tracht men te voorkomen dat men een sterker argument moet zien te weerleggen[1]. Vaak gebeurt dit door de tegenstander woorden in de mond te leggen die hij nooit gezegd heeft.

In een aantal gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van het hellend vlak, een drogreden waarbij men beweert dat iets een welbepaald (vaak ongewenst) gevolg zal hebben terwijl er in feite geen logische reden is om dit aan te nemen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van overhaaste generalisatie, of van cherry picking. Via de stropopredenering kan men proberen om een standpunt minder genuanceerd voor te stellen, één persoon uit een groep voorstellen als representatief voor de volledige groep, of enkel de zwakke punten van een stelling aanhalen en zo de sterke punten mee als zwak voorstellen. Je kan dit aanvechten door duidelijk te stellen wat je echte standpunt is, of door de stropopaanval te pareren.

Voorbeelden

  • De regering wil  besparen door minder fondsen vrij te maken voor het leger. Blijkbaar willen ze dus dat ons land weerloos is tegen aanvallen.
  • De directeur van onze firma heeft aangekondigd dat de beloofde loonsverhoging er niet zal komen. Het is duidelijk dat hij ons in de armoede wil duwen.
  • Feministen zijn seksistisch omdat ze heerschappij willen over alle mannen!

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement