Wikia


Vandana Shiva

Milieuactiviste en pseudowetenschapper Vandana Shiva.

Vandana Shiva
is een milieuactiviste uit India die pseudowetenschap en kwakzalverij verkondigt. De aanhangers van Shiva en haar pseudowetenschap verwijzen vaak naar haar alsof ze een gerenommeerd wetenschapper is op het gebied van milieu en duurzame landbouw, maar in feite heeft ze helemaal geen kwalificaties op dat gebied[1]. Haar doctoraat, dat ze behaald heeft aan de universiteit van Western Ontario, was namelijk op het vlak van wetenschapsfilosofie[2][3]. Niettemin profileert ze zichzelf als "kwantumfysicus"[4], wellicht zonder goed te begrijpen wat het woord betekent. De term "quantum" is immers ook een veelgebruikte term in (spirituele) pseudowetenschap om allerlei dingen proberen te bewijzen zonder kennis van zaken. Als gevolg hiervan voeren verschillende linksgezinde websites haar onterecht aan als een wetenschapper in de fysica[5]

PseudowetenschapEdit

Shiva kan worden beschreven als een luddiet: iemand die zich verzet tegen alles wat nieuw is, ook al is de veiligheid ervan voldoende bewezen[6]. Ze richt zich vooral op pseudowetenschappelijke activisme rond GMO, waarvan ze beweert dat die onveilig zijn ondanks alle wetenschappelijke bewijs en census van het tegenovergestelde. Ze gaat zelfs zover als het vergelijken van GMO met "verkrachting"[7] (nee, we verzinnen het niet zelf). Ze heeft ook al vaak actie gevoerd tegen "Gouden rijst", wat genetisch gemanipuleerde rijst is bedoeld om kinderen in de Filippijnen te helpen met hun schrijnend tekort aan vitamine A, en zo het aantal kindersterftes terug te dringen[8]. Blijkbaar opteert ze voor de sterfte van 2 tot 3 miljoen kinderen per jaar, enkel en alleen omdat ze persoonlijk een ethisch probleem heeft met de manier waarop gouden rijst wordt geproduceerd[9]. Tevens beweert Shiva dat Indische boeren massaal zelfmoord hebben gepleegd als gevolg van de introductie van GMO[10], een urban legend waar geen causaal verband voor kan worden aangetoond, al was het maar omdat de zelfmoorden ook al aan de gang waren nog voor GMO werd geïntroduceerd[11][12][13]

Dubieuze bewegingEdit

De naam van Vandana Shiva en die van haar beweging, Navdanyana, die ze in 1991 oprichtte, werd vernoemd in gelekt geheim rapport de Indische Intelligence Bureau. Zo zou Navdanyana, samen met een aantal andere lokaal actieve NGO's zoals Greenpeace, geld ontvangen van buitenlandse donors onder mom van de "liefdadigheid" van campagnes voor mensenrechten of vrouwenrechten. Dit geld zou echter voor totale andere doelen worden aangewend, zoals voor de belangen van buitenlandse regeringen[14][15]. Hoewel Shiva zich opwerpt als beschermer van de arme mensen, leeft ze zelf allesbehalve in armoede en vraagt ze maar liefst $ 40.000 USD per voordracht[16].

BronnenEdit

ReferentiesEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.