Hoax wiki
Advertisement

Zo ziet Venus er ongeveer uit zonder het wolkendek. Als je goed kijkt vind je massa's aan schaars geklede vrouwen.

Venus is de tweede planeet van ons zonnestelsel, genoemd naar de Romeinse godin van de liefde, schoonheid en fertiliteit. De planeet is bijna even groot als de aarde en heeft eveneens een atmosfeer, maar de omstandigheden op Venus maakt dat het voor mens, dier en plant onmogelijk zou zijn er te overleven. Venus is één van de meest heldere hemellichamen en daardoor makkelijk waar te nemen met het blote oog. Het was dankzij de observatie van Venus door een telescoop dat Galileo kon bewijzen dat het geocentrische model van het universum (dat alles rond de aarde zou draaien) onjuist is.

Kenmerken

Venus is een planeet die, in een aantal opzichten althans, vergelijkbaar is met de aarde: ze zijn ongeveer even groot, met ongeveer dezelfde massa en dezelfde samenstelling. Beiden hebben ze een atmosfeer. Dit wil echter niet zeggen dat de planeet geschikt zou zijn voor menselijke kolonisatie, of voor bijna eender welke levensvorm - inclusief buitenaardse wezens. Venus wordt soms omschreven als een "hellegat", erger dan Detroit, Noord-Korea en het toilet van een school, of zelfs een combinatie van dat alles.

De atmosfeer van Venus bestaat voornamelijk bestaat uit koolstofdioxide, en is omgringd door dikke laag wolken van zwavelzuur. Deze atmosfeer is bijzonder dik - de meest dichte atmosfeer van alle hemellichamen in ons zonnestelsel - wat fungeert als een isolerende laag en een bijzonder sterk broeikaseffect als gevolg heeft. Venus heeft een gemiddelde oppervlaktetemperatuur heeft die maar liefst zo'n 90 keer hoger ligt dan die van de aarde: ongeveer 740 K oftewel 467°C. Hierdoor is er geen vloeibaar water mogelijk op Venus, aangezien dit onmiddellijk zou verdampen en aan de zwaartekracht van de planeet zou ontsnappen.

Het is opmerkelijk dat de temperatuur op Venus warmer is dan op Mercurius, hoewel die laatste zich dichter bij de zon bevindt. Mercurius beschikt immers niet over een atmosfeer, en de warmte die het opvangt van de zon gaat dan ook heel snel weer verloren. Venus, daarentegen, beschikt over broeikasgassen in haar atmosfeer, die de warmte van de zon kunnen vasthouden en de planeet sterk kunnen opwarmen[1]

Morgenster en avondster

Venus is doorgaans het meest heldere object aan de hemel, op de zon en de maan na. Omdat de planeet dichter bij de zon staat dan de aarde, is deze nooit meer dan 45° van de zon verwijderd (gezien vanuit de aarde), waardoor Venus enkel zichtbaar is kort na zonsondergang of kort voor zonsopgang. Hierdoor werd Venus in verschillende culturen bekend als de "morgenster" en/of "avondster", hoewel het in feite niet om een ster gaat maar wel om een planeet. Omdat Venus dus niet zichtbaar is tijdens het grootste gedeelte van de nacht, is op dat moment meestal Jupiter de meest heldere planeet aan de nachthemel[2].

Mensen met weinig tot geen kennis van astronomie, die zelden of nooit naar de hemel kijken, of in een gebied met veel lichtpollutie wonen, zijn zich vaak niet bewust van hoe helder Venus soms te zien kan zijn in de hemel. Soms is het zelfs mogelijk om Venus in volle daglicht te zien, als je weet waar te kijken en de planeet op dat moment haar maximum aan helderheid heeft bereikt. De goede zichtbaarheid van Venus, in combinatie met een gebrek aan herkenning van deze planeet bij vele mensen, wordt het hemellichaam wel eens fout geïdentificeerd als een UFO. Zo is het mogelijk dat de UFO die Amerikaans president Jimmy Carter zag in 1969, in feite Venus was[3], al ontkende hij dit zelf[4].

Ufologie

Zie hoofdartikel: Ufologie

Aangezien Venus een goed zichtbaar hemellichaam is, werd het door zowel ufologen als andere fictieschrijvers vaak beschouwd als een planeet waar UFO's en aliens vandaan komen. Aanvankelijk kon men immers niet zien wat er onder het dikke wolkendek van de planeet verscholen lag, en aangezien Venus gelijkaardig is in grootte als de aarde, én over een atmosfeer beschikt, werd er duchtig gespeculeerd over de mogelijkheid van intelligent leven op de planeet en/of de potentiële kolonisatie ervan door de mens. Aangezien de planeet zich dichter bij de zon bevindt dan de aarde, ging men ervan uit dat het klimaat er tropisch en paradijselijk warm was, en dat de bevolking er bestond uit mooie, schaars geklede vrouwen bestond[5]

Deze perceptie veranderde drastisch wanneer de Russen in 1981 het onbemande schip Venera 13 naar Venus stuurden om onderzoek uit te voeren naar de atmosfeer en bodem, en het toestel al na 127 minuten gefrituurd was - maar niet voordat het eerst kon doen wat het moest doen: het doorsturen van foto's en informatie over Venus, zodat niet ook de mens eerst gefrituurd moet worden om te begrijpen dat leven op de planeet onmogelijk is[6]. Hierdoor moesten ook de ufologen en de andere fictieschrijvers hun verhaal beginnen aanpassen, en verschuifde de focus naar het terravormen van Venus, oftewel het veranderen van het klimaat en de atmosfeer om de planeet zo bewoonbaar te maken voor de mens. Het is onduidelijk hoe dit klimaat leefbaar zou kunnen worden gemaakt, als de mensheid tot op heden niet eens in staat is om klimaatopwarming op onze eigen planeet voldoende aan te pakken.

Onderzoek naar de atmosfeer van Venus heeft niettemin uitgewezen dat de temperatuur en atmosferische druk er op een hoogte van zo'n 50 km min of meer vergelijkbaar is met die van de aarde. Dit heeft geleid tot hypotheses omtrent "vliegende steden" in de atmosfeer van Venus met een soort van ballonnen, omdat de atmosfeer van de planeet er voornamelijk bestaat uit koolstofdioxide die "aardse" gassen zoals stikstof en zuurstof zou optillen. De schadelijke hoeveelheden zwavelzuur op die hoogte maakt ook dit daarentegen moeilijk of zelfs onmogelijk[7]. De ufologen moesten dus opnieuw naar de schrijftafel, maar met de intrede van de New Age vonden ze hier al snel een oplossing voor: de buitenaardse bewoners van Venus wonen in een hogere, astrale of etherische dimensie[8]. Een "vierdimensionaal" ras van Venus zou de naam "Hathor" dragen (zoals de Egyptische godin[9]) en zich in het "Christusbewustzijn" bevinden.

Andere ufologen geloven dan weer dat Venus ooit wel bewoonbaar was voor mensachtige rassen, en dat sommige aliens zichzelf nog steeds "Venusianen" noemen omdat ze afstammelingen zijn van die planeet. Deze afstammelingen zouden zich vervolgens gevestigd hebben op de planeet Meton in Alpha Centauri[10]. Nog anderen hebben het over de "Nors", een ras afkomstig van Venus dat bestaat in een hogere, etherische dimensie maar ook fysieke vorm kan aannemen. Ze zouden één van de oudste rassen van ons zonnestelsel zijn, maar momenteel niet meer op Venus leven. Ze zouden lijken op Scandinaviërs, maar mogen volgens ufologen niet worden verward met Nordics[11]. Naast dit alles zijn er verhalen van ufologen die beweren zélf naar Venus te zijn gegaan, zoals George Adamski[12], een oplichter die zei dat hij contact had met de huidige bevolking van Venus en ze er bezocht heeft. Het is onduidelijk hoe hij er de zure regen heeft kunnen overleven, wellicht door een goed regenscherm te gebruiken[13].

Vrouwen van Venus

Blijkbaar werd het ontdekt door wetenschappers creationisten randdebielen niemand specifiek dat vrouwen in feite niet afkomstig zijn van de aarde, maar wel van Venus, al wordt er niet bij verteld hoe ze de helse omstandigheden op die planeet hebben kunnen overleven. Dat is wellicht de reden waarom ze zwavelzuur spugen als je hen dwarsligt. De mannen daarentegen zouden afkomstig zijn van Mars, omdat beide namen met een M beginnen, en dat terwijl de woorden "Vrouwen" en "Venus" allebei met een V beginnen[Citaat NIET nodig]

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement