Hoax wiki
Advertisement

Logo van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties (afkorting: VN, Engels: United Nations, UN) is een internationale organisatie die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd opgericht door 51 landen. Het is de bedoeling van deze organisatie om een internationale samenwerking te creëren wat betreft o.a. internationaal recht, behoud van mensenrechten, veiligheid en de wereldeconomie. Hoe mooi dit concept in theorie ook is, in de praktijk blijft de impact ervan redelijk beperkt. Zelfs onder de huidige lidstaten bevinden er zich immers landen die bv. herhaaldelijk de mensenrechten schenden. Helaas is de Verenigde Naties eveneens het doelwit van talloze complottheorieën.

Complottheorieën

Doorgaans berusten de beweringen van complotdenkers op het idee dat de VN wordt beheerst door, of samenwerkt met de Joden, communisten, milieuactivisten, de Rooms-Katholieke Kerk, de Vrijmetselaars, de Illuminati , de Reptilians , enz... Volgens deze complottheorieën is het ultieme doel de oprichting van een wereldreligie die alle andere religies vervangt of verbiedt. Andere versies beweren dan weer dat klimaatopwarming een verzinsel is van de VN om op die manier de wereld te kunnen domineren of zo. Ook specifieke gespecialiseerde organisaties van de VN zijn geregeld het doelwit van aluhoedjes, die geloven dat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bedoeld is om de wereldbevolking uit te moorden[1].

Codex Alimentarius

Zie hoofdartikel: Codex Alimentarius

De Codex Alimentarius Commissie werd opgericht door de VN in 1961, als onderdeel van de VN-afdelingen WHO (World Health Organization)[2] en FAO (Food and Agriculture Organization)[3]. De primaire doelstellingen van de Codex Alimentarius Commissie zijn de bescherming van de gezondheid van de consument m.b.t. voedingsproducten, en de bevordering van een eerlijke handel in voedingsmiddelen. Hiervoor heeft de CAC een reeks internationale normen, standaarden en richtlijnen ontwikkeld die worden gepubliceerd in tal van documenten, gezamenlijk genaamd "Codex Alimentarius", en kunnen worden geraadpleegd op de website codexalimentarius.org . Deze documenten hebben betrekking op o.a.:

  • Voedselhygiëne
  • Voedselverontreiniging
  • Etikettering van voedselproducten
  • Voedingssupplementen
  • Risicobeoordeling
  • Pesticiderestanten in voedsel

Ook werden er specifieke standaarden uitgewerkt voor vlees, vis, groenten, fruit, granen, melkproducten, vruchtensappen, babyvoeding, vetten en oliën, alsook suiker, honing, chocolade, mineraalwater, enz...

De reactie van pseudowetenschappers is vrij voorspelbaar: ze trachten de consument opnieuw voor zich te winnen d.m.v. het verzinnen van complottheorieën die de Codex Alimentarius wantrouwen als één of ander mysterieus document met de intentie om de wereldbevolking uit te roeien. Ze trachten aldus hun potentiële klanten wijs te maken dat de codex van plan is om vitaminen en mineralen illegaal te maken, of zelfs biologische groenten en fruit te verbieden. Erger is dat er effectief ook mensen zijn die, onder het mom van kritisch denken, blindelings het woord van zulke kwakzalvers geloven en deze paranoïde beweringen voor waar nemen. Dat alle publicaties van de CAC openlijk kunnen worden geraadpleegd, waardoor deze indianenverhalen zonder moeite kunnen worden ontkracht, gaat blijkbaar helemaal aan hen voorbij. 

Andere complottheorieën beweren dat Amerikaans president Obama de codex als wet heeft ondertekend. Hiermee wordt verwezen naar Executive Order 13544, betreffende de oprichting van de "National Prevention, Health Promotion, and Public Health Council"[4], wat helemaal niets met de Codex Alimentarius te maken heeft. Andere onzinverhalen associëren de codex dan weer met wetsvoorstel S.722 (Dietary Supplement Safety Act 2003)[5] en wetsvoorstel H.R.3377 (Dietary Supplement Access and Awareness Act)[6]. Geen van beiden hebben iets te maken met de Codex Alimentarius, en geen van beiden werden ooit gestemd. In Nederland wordt soms verwezen naar wetsvoorstel S-510, maar dat is een Amerikaanse wet (FDA Food Safety Modernization Act)[7] die reeds is goedgekeurd in 2010, niets met Europa te maken heeft en nog minder met de Codex Alimentarius.

Tenslotte zijn er ook nog de complottheorieën die beweren dat de Codex Alimentarius opstijgt uit Auschwitz, deel uitmaakt van de Illuminati en New World Order, of als doel heeft om mensen ziek te maken en kanker te geven. Natural News beweert dat "population control" de eigenlijke intentie is, terwijl David Icke dan weer gelooft dat het een introductie is tot "soft kill eugenics", en Alex Jones van PrisonPlanet is ervan overtuigd dat het een "legale genocide" betreft. De enige hoop om nog te ontsnappen al het noodlot, is je aluhoedje opzetten.

New World Order

Zie hoofdartikel: New World Order

Hoewel de term "New World Order" reeds in de jaren 1910 en 1920 werd gebruikt in enkele boeken, werd het pas door complotdenkers opgepikt in de jaren 1990 nadat de Amerikaanse president George H.W. Bush ernaar verwees in enkele van zijn toespraken[8][9]. In geen van de gevallen waarbij belangrijke regeringsleiders verwezen naar een "new world order", ging het om de één of andere totalitaire "wereldregering" die alle bestaande regeringen zou vervangen. De term doelt op internationale samenwerking om wereldwijde problemen aan te pakken die niet kunnen opgelost worden door natiestaten op zich alleen; en dit met respect voor het zelfbeschikkingsrecht van die naties. Het is dit gedachtengoed wat geleid heeft tot de oprichting van de Verenigde Naties en de NAVO.

De complottheorieën rond de New World Order werden in het leven geroepen door de John Birch Society[10], en in meer recente tijden wordt de NWO sterk geassocieerd met zowel de VN als de Europese Unie, Wall Street, de Federal Reserve, de Vrijmetselarij en Bilderberg, maar ook met organisaties die niet bestaan, zoals de Illuminati en zelfs een geheime factie van Reptilian aliens. Sommige verhalen beweren dat de formatie van de New World Order zal plaatsvinden na de komst aan van de Anti-Christ, die zich zal opwerken tot het hoofd van o.a. de Verenigde Naties. Hij zou de NWO invoeren d.m.v. een militaire interventie van zwarte helikopters en de VN-blauwhelmen. De grondwet wordt opgeschort en de krijgswet wordt afgekondigd, terwijl een totalitaire wereldregering wordt geïnstalleerd onder toezicht van de Verenigde Naties. 

Het idee dat een New World Order in de maak zou zijn, impliceert nochtans onvermijdelijk dat alle regeringen ter wereld in staat zijn om op alle vlakken samen te werken en eensgezindheid te creëren. In realiteit is dat echter helemaal niet het geval, en zoals is gebleken bij de Verenigde Naties, is dit zelfs in beperkte mate een zo goed als onmogelijke zaak. Er zijn nu eenmaal te veel belangenverschillen tussen presidenten, regeringsleiders en andere machtshebbers. Bovendien is het vrij ondenkbaar dat staatshoofden zomaar bereid zouden zijn hun eigen positie op te geven en hun macht te overdragen naar een hoger orgaan. 

Agenda 21

Zie hoofdartikel: Agenda 21

Heel het plan om via de Verenigde Naties een New World Order op te richten, en/of de wereldbevolking uit te dunnen, zou uitgewerkt zijn in de zogenaamde "Agenda 21"[11]. Het idee werd oorspronkelijk geboren in de fantasie van de John Birch Society, maar werd in meer recente tijden opnieuw aangehaald door complotdenker Glenn Beck. Volgens hem is Agenda 21 een complot van neonazis, communisten, internationalisten en/of homo's[12].

Andere versies beweren dan weer dat Agenda 21 een complot is om "extreem milieuactivisme, social engineering en globale politieke heerschappij te bevorderen, en dat socialisten en bomenknuffelaars zodoende alle niveaus van de maatschappij zouden kunnen vergiftigen[13]. In werkelijkheid is Agenda 21 louter een VN-programma met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De 21 staat voor de 21ste eeuw.

Zie ook

Bronnen

Referenties

Advertisement