Wikia


Warren G Harding-Harris & Ewing

Warren "normalcy" Harding.

Warren Gamaliel Harding
 (Ohio, 2 november 1865 - Californië, 2 augustus 1923) was de 29ste President van de Verenigde Staten. Hij volgde president Woodrow Wilson op in maart 1921, om vervolgens opgevolgd te worden door zijn vicepresident, Calvin Coolidge, na zijn overlijden op 2 augustus 1923. Hij was een Republikeinse president. 

LevensloopEdit

Warren Harding was geboren op 2 november 1865 in Ohio, als de oudste van acht kinderen van George Tryon Harding en Phoebe Elizabeth Dickerson. Omstreeks 1884 kocht hij het lokale dagblad The Marion Star, een krant die op dat moment niet goed meer verkocht. Hij slaagde erin dit dagblad terug succesvol te maken, en tot op heden bestaat de krant nog altijd[1]. In 1899 geraakte hij voor de Republikeinse partij verkozen als senator in de staat Ohio, en hij vervulde deze ambt van 1900 tot 1904. In 1904 werd hij de luitenant-gouverneur van Ohio, en dit tot januari 1906. Het zou vervolgens duren tot 1915 vooraleer hij opnieuw in een verkozen positie terechtkwam, dit keer in de Amerikaanse Senaat voor Ohio, waar hij verbleef tot zijn aantreden als president in maart 1921[2].

In 1920 werd Warren genomineerd voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen. Tegen alle verwachtingen in werd Calvin Coolidge genomineerd als zijn running mate. Tijdens de presidentsverkiezingen namen zij het op tegen hun Democratische uitdager, James Cox, en zijn running mate Franklin D. Roosevelt. Hun verkiezingsslogan was "return to normalcy", oftewel de belofte van een terugkeerkeer naar het leven zoals dit was voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog[3]. De verkiezingen werden een grote overwinning voor de Republikeinen, en zodoende trad Harding aan als president in maart 1921. Hij gaf de latere president Herbert Hoover de positie van Minister van Economische Zaken. 

PresidentschapEdit

Harding werd president in een periode kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij was echter een tegenstander van een Amerikaans lidmaatschap van de Volkenbond (League of Nations), die na het einde van de oorlog werd opgericht als voorloper van de Verenigde Naties. Communicatie van de Volkenbond werd vaak genegeerd, en communicatie met diens leden gebeurde veeleer rechtstreeks. De Amerikaanse senaat had reeds sinds 1919 geweigerd om het Verdrag van Versailles goed te keuren omdat de VS zich niet wou aansluiten, waardoor Amerika theoretisch gezien nog steeds in oorlog was met Duitsland[4]. Om die reden werd in juli 1921 Knox-Porterresolutie goedgekeurd, waardoor de Amerikaanse overheid haar betrokkenheid bij de oorlog officieel beëindigde, maar dan zonder lid te worden van de Volkenbond[5][6][7][8].

Kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog bevond de Amerikaanse economie zich in een recessie. In 1921 werd een belastingsverlaging doorgevoerd (nadat die was gestegen tijdens de oorlog)[9], alsook een verhoging van de invoerrechten op landbouwproducten doorgevoerd. Inmiddels brak er een periode van modernisering aan in de Verenigde Staten: electriciteitsvoorzieningen werden steeds meer geïntroduceerd en er werden steeds meer auto's geproduceerd. Hierdoor steeg de productie en handel van o.a. rubber en staal, en had als resultaat dat de recessie verminderde en er een economische boost ontstond. Minister van Economische Zaken Herbert Hoover kreeg van Harding de verantwoordelijkheid om een regulering van radio-uitzendingen uit te werken en de commerciële luchtvaart te stimuleren.

Verder sprak Harding zich uit als een voorstander van gelijke burgerrechten voor Afro-Amerikanen[10]. Hij was de eerste president om zich uit te spreken tegen lynching, en introduceerde een anti-lynchingwet die wel werd aangenomen in het Huis van Afgevaardigden maar niet in de Senaat[11]. Tevens zorgde hij ervoor dat Afro-Amerikanen opnieuw konden worden aangeworven in overheidsjobs, nadat zijn voorganger - de racistische Woodrow Wilson - dit had geweigerd[12]. Harding's politieke tegenstanders trachtten zijn reputatie vervolgens te beschadigen door de hoax te verspreiden dat hij van Afrikaanse afkomst zou zijn[13], al ontkende hij dit stellig.

In 1923 maakte Harding een reis door Alaska en een aantal andere Amerikaanse staten. Hij bezocht eveneens Canada, en was de eerste zittende president in de Amerikaanse geschiedenis die dit deed[14]. In juli 1923 ging zijn gezondheid echter sterk achteruit, en werd hij onder medisch toezicht geplaatst. Op 2 augustus 1923 overleed hij aan een hersenbloeding. Zijn vicepresident, Calvin Coolidge, werd door een boodschapper op de hoogte gebracht van dit nieuws terwijl hij zich in de woning van zijn ouders bevond. Zijn vader, een notaris, nam vervolgens zijn presidentiële eed af in hun huis bij het licht van een kerosinelamp. De volgende dag begaf Coolidge zich naar Washington, waar hij opnieuw werd ingezworen door een rechter van het Hooggerechtshof. Op dat moment stond de populariteit van de overleden president op een hoogtepunt, maar dit zou snel veranderen wanneer tal van schandalen in zijn kabinet aan het licht kwamen.

SchandalenEdit

Harding had de sterke neiging om zijn kennissen en vrienden te benoemen voor tal van federale posities, ook al waren een aantal onder hen niet competent. Sommige bleken bovendien corrupt te zijn, en werden lat de "Ohio Gang" (Ohio-bende) genoemd[15][16]. Het kabinet van Harding was dan ook zowat de meest corrupte regering in de Verenigde Staten, op het Waterschategandaal van Richard Nixon na[17]. De meeste van deze corruptieschandalen kwamen echter pas aan het licht nadat Harding reeds overleden was, al is het niet altijd even duidelijk in hoeverre de president al dan niet op de hoogte was.

Het grootste schandaal was ongetwijfeld het Teapot Dome-schandaal, genoemd naar de oliereserves die waren opgeslagen in Teapot Dome, Wyoming. Deze reserves waren bedoeld voor de Amerikaanse marine, maar Albert Bacon Fall, de Minister van Binnenlandse Zaken, had deze in het geheim geleased aan oliemaatshappijen. Hij gaf de exclusieve rechten aan Harry F. Sinclair van de Mammoth Oil Company, en gelijkaardige rechten voor de Elk Hills en Buena Vista Hills-reserves in Californië aan Edward L. Doheny van de Pan American Petroleum Company. In ruil hiervoor had Fall een grote som smeergeld ontvangen. Dit alles kwam in 1923 aan het licht, maar het onderzoek werd pas afgerond na Harding's overlijden. Fall werd veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar Sinclair en Doheny werden vrijgesproken (Sinclair werd wel veroordeeld voor minachting van het hof en de senaat[18]

In april 1922 werd Charles R. Forbes door Harding benoemd tot directeur van het Veterans' Bureau. Hij stond in voor de bouw van militaire hospitalen voor de honderdduizenden Amerikaanse veteranen die hadden gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Forbes zorgde ervoor dat de bouwcontracten werden gegeven aan twee bouwbedrijven met wie hij persoonlijke connecties had, en hij maakte met hen een overeenkomst gemaakt (onder meer door het artificieel optrekken van de kostprijs) waarbij de winst onder de drie zou worden verdeeld. Wanneer Harding dit te weten kwam, eiste hij het ontslag van Forbes, maar stond hij wel toe dat deze kon vluchten naar Europa. In 1924 keerde hij terug om te getuigen, maar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf. Harry Daugherty, de Minister van Justitie, kwam eveneens onder vuur te liggen omwille van een corruptieschandaal van zijn assistent, Jess Smith, die vervolgens zelfmoord pleegde (Daugherty zelf werd niet schuldig bevonden).

ComplottheorieënEdit

In 1930 verschenen de eerste complottheorieën omtrent de dood van Warren Harding. Gaston Means, een privedetective en eveneens veroordeeld crimineel, publiceerde toen het boek "The Strange Death of President Harding", waarin hij stelde dat Florence, de vrouw van Harding, haar man had vermoord nadat ze te weten was gekomen dat hij er affaires op na hield. Een andere verklaring voor de moord op haar echtgenoot zou zijn dat ze zijn reputatie wou beschermen, en wou voorkomen dat hij als president zou worden afgezet omwille van de schandalen in zijn kabinet[19].

Florence zou de moord gepleegd hebben met de hulp van één van Harding's artsen, Charles Sawyer. Hij was echter een homeopaat, en aangezien homeopatische medicijnen uitsluitend uit water bestaan zonder enig actief bestanddeel, zou zijn "medicijnen" nooit tot de dood kunnen leiden. Ongeveer een jaar later kwam Sawyer te overlijden in min of meer dezelfde omstandigheden, net op het moment dat Florence bij hem zou geweest zijn. Zodoende zou Florence de arts homeopaat vermoord hebben om zo haar medeplichtige uit de weg te ruimen[20]. De complottheorie werd drie jaar later weerlegd[21], maar dat houdt een complotdenker natuurlijk niet tegen om erin te blijven geloven. Een nog andere theorie geeft aan dat Harding werd vermoord door een vampier[22].

HoaxesEdit

 • Warren Harding was deels van Afrikaanse afkomst, omdat zijn overgrootmoeder een Afro-Amerikaanse geweest zou zijn[23]. Dit werd vooral beweerd door Harding's politieke rivalen[24]. Pas in 2015 wees een DNA-onderzoek uit dat hij in de voorgaande vier generaties geen Sahara-Afrikaanse herkomst had[25][26].
 • De dood van Harding is het gevolg van de Vloek van Tippecanoe, waarbij presidenten die werden verkozen in een jaartal dat deelbaar is door 20, tijdens hun ambt zouden komen te overlijden.

Zie ookEdit

Bronnen Edit

Referenties Edit

 1. http://www.marionstar.com/story/news/local/2015/08/13/genetic-testing-confirms-hardings-daughter/31639995/
 2. https://memory.loc.gov/ammem/nfhtml/nfexpe.html
 3. http://teachingamericanhistory.org/library/document/return-to-normalcy/
 4. http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versailles.html
 5. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=5323828&fileId=S0034670500023706
 6. https://www.jstor.org/stable/1405810?seq=1#page_scan_tab_contents
 7. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E01E2D71739E133A25750C0A9619C946095D6CF
 8. http://legisworks.org/sal/42/stats/STATUTE-42-Pg105a.pdf
 9. http://legisworks.org/sal/42/stats/STATUTE-42-Pg227.pdf
 10. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/hey_wait_a_minute/2014/07/warren_harding_letters_could_they_spark_a_revisionist_view_of_the_much_maligned.single.html
 11. http://www.nytimes.com/2015/08/19/us/politics/dna-that-confirmed-one-warren-harding-rumor-refutes-another.html
 12. http://rationalwiki.org/wiki/Warren_G._Harding
 13. http://www.nytimes.com/2015/08/19/us/politics/dna-that-confirmed-one-warren-harding-rumor-refutes-another.html
 14. http://www.vancouverhistory.ca/archives_harding.htm
 15. http://www.ohiohistorycentral.org/w/Ohio_Gang?rec=2086&nm=Ohio-Gang
 16. http://www.britannica.com/topic/Ohio-Gang
 17. http://rationalwiki.org/wiki/Warren_G._Harding
 18. http://www.britannica.com/event/Teapot-Dome-Scandal
 19. http://www.sfgate.com/entertainment/article/President-Harding-s-mysterious-S-F-death-4097303.php
 20. http://www.criminalelement.com/blogs/2013/12/warren-g-harding-heart-attack-stroke-murder-conspiracy-tony-hays
 21. http://www.sfgate.com/entertainment/article/President-Harding-s-mysterious-S-F-death-4097303.php
 22. http://www.fvza.org/harding.html
 23. http://www.nytimes.com/2008/04/06/magazine/06wwln-essay-t.html?ref=warrengharding&_r=0
 24. http://rationalwiki.org/wiki/Warren_G._Harding
 25. http://www.nytimes.com/2015/08/13/us/dna-is-said-to-solve-a-mystery-of-warren-hardings-love-life.html
 26. http://www.nytimes.com/2015/08/19/us/politics/dna-that-confirmed-one-warren-harding-rumor-refutes-another.html
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.