Hoax wiki
Advertisement

De Wet van Okuu (Engels: Okuu's Law) is een internetwet die aangeeft dat tijdens online-discussies over kernenergie de verwijzing naar Tsjernobil en/of Fukushima vroeg of laat de kop opsteekt. De wet luidt als volgt:

"Naarmate online-discussies over kernenergie langer worden, nadert de waarschijnlijkheid dat Tsjernobil of Fukushima of andere hyperbolische apocalyptische scenario's worden aangehaald één."

Aldus in het Engels:

"As the length of a discussion on nuclear power approaches infinity, the probability of Chernobyl and/or a hyperbolic apocalyptic scenario being invoked approaches 1."

Deze internetwet stelt in feite dat in (online) discussies over kernenergie, het argument vroeg of laat zal worden aangehaald dat deze vorm van energie onveilig en/of onbetrouwbaar is. Als voorbeeld hiervan wordt dan verwezen naar de kernrampen van Tsjernobil en/of Fukushima, waardoor men meteen de discussie verloren heeft.

Hyperbolische vergelijking

Zie hoofdartikel: Kernenergie

Een verwijzing naar, of vergelijking met Tsjernobil en Fukushima is immers geen geldig argument tegen kernenergie. Kernenergie of nucleaire is immers een geheel veilige technologie[1] die niet alleen beter is voor het milieu dan steenkoolcentrales (in de strijd tegen klimaatopwarming), maar ook op een stabielere wijze permanent stroom kan voorzien in tegenstelling tot hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens. Het probleem blijft echter wel het kernafval, maar nieuwere innovaties laten toe om die hoeveelheid steeds kleiner te maken. Kernafval wordt dan ook geheel afzonderlijk opgeslagen, zodat het geen invloed kan hebben op de biosfeer.

Beweringen omtrent de kernramp van Fukushima zijn vaak hyperbolisch: in werkelijkheid was er enkel bij de lokale bevolking sprake van een toename van het aantal patiënten met schildklierkanker, wat goed behandelbaar is en had kunnen worden voorkomen door de inname van jodiumtabletten[2]. De irrationele angst voor de ioniserende elektromagnetische straling daarentegen heeft veel meer slachtoffers geëist[3]. In het geval van Fukushima was er geen enkel overlijden gerelateerd aan de straling, in tegenstelling tot de tsunami op zich die meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers heeft geëist[4][5]

Greenpeace

Zie hoofdartikel: Greenpeace

Vooral radicale en pseudowetenschappelijke organisaties zoals Greenpeace maken gebruik van hyperbolen en angstverpsreiding om de opinie van de bevolking te keren tegen de wetenschappelijke consensus omtrent de veiligheid van kernenergie. Zij maken hierbij maar al te graag gebruik van verouderde studies die al lang werden weerlegd[6]. Zo kwam er per ongeluk een onafgewerkte versie van hun brochure aan het licht, die de volgende tekst bevatte[7]:

In the twenty years since the Chernobyl tragedy, the world's worst nuclear accident, there have been nearly [FILL IN ALARMIST AND ARMAGEDDONIST FACTOID HERE]

De brochure moest waarschuwen voor de "vluchtige en en gevaarlijke bron van energie" die kernenergie volgens Greenpeace wel zou zijn[8]. Tevens beweerde Greenpeace in een advertentie dat 2000 mensen zouden sterven aan stralingen van de kerncentrale van Sellafield in de komende 10 jaar, wat totaal uit de lucht gegrepen bleek te zijn. De advertentie had een kind getoond dat helemaal niet was blootgesteld aan stralingen, maar wel zo werd voorgesteld.

Tevens beweerde Greenpeace dat de nucleaire industrie "de intentie heeft om stralingen en massadestructie over de hele wereld te verspreiden", wat natuurlijk al helemaal van de pot gerukt is en duidelijk wijst op paranoia zoals die van de aluhoedjes en andere complotdenkers. Greenpeace moest deze misleidende reclame uit de lucht halen en eveneens 29000 pond betalen; dat is geld van donaties dat ze hadden kunnen aanwenden voor de bescherming van het milieu in plaats van misleidende advertenties[9].

Varianten

  • De Wet van Ooku geldt eveneens voor vergelijkingen tussen kernenergie en kernwapens, en dit ondanks het feit dat kernreactoren niet in staat zijn om een explosie zoals die van een kernwapen te veroorzaken[10].
  • Tenzij de discussie plaats vindt op een forum gebaseerd op een gerelateerd onderwerp (bv. nucleaire fysica of wetenschap in het algemeen), geldt dat hoe minder iemand van fysica begrijpt hoe groter de kans dat ze zulke beweringen zullen maken[11].
  • Elke verwijzing naar Greenpeace als betrouwbare bron in een discussie over kernenergie kan worden beschouwd als een overtreding van de Wet van Okuu.

Bronnen

Referenties

Advertisement